Tämä kirjoitus on osa teologian tohtori, pastori, piirijohtaja Gerson Mgayan saarnaa. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee

Ystäviä

Tämä kirjoitus on osa teologian tohtori, pastori, piirijohtaja Gerson Mgayan saarnaa.

Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa:
”Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen,
minkä olimme velvolliset tekemään.” (Luuk. 17:10)

Kirjoitukset ovat joskus vaikeatajuisia. Jos emme tutki huolellisesti, saatamme tulkita sanan väärin ja ajattelemme sen tarkoittavan jotain aivan muuta kuin se oikeasti tarkoittaa.

Kun luemme Johanneksen evankeliumin tekstin luvusta 15 jakeet 14–15, huomaamme, että Jeesus kieltäytyy kutsumasta seuraajiaan palvelijoiksi tai orjiksi. Hän sanoo heille, että niin kauan kuin he tekevät sen, mitä Hän käskee heidän tehdä, he ovat Hänen ystäviään.

Kysymys ei ole siitä, että seuraajat olisivat päättäneet olla Jeesuksen ystäviä. Ei, vaan Jeesus itse on tehnyt heistä ystäviään. Heidän todellinen asemansa oli orjan asema, mutta Jeesus nosti heidät asemaan, jota he eivät ansainneet: orjista tuli ystäviä.

Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, palvelisivatko maalliset herrat orjiaan. Ei ikinä! Mutta katsokaa, mitä Jeesus teki! Hän pesi opetuslastensa jalat (Joh.13). Ikään kuin se ei olisi ollut tarpeeksi, myöhemmin Hän kuoli ristillä heidän puolestaan. Jeesus oli päättänyt näyttää, että Hän on erilainen kuin tämän maailman herrat.

Meidän täytyy muistaa, että myös meidän elämässämme ystävät kunnioittavat ja arvostavat toisiaan. Kukaan meistä ei nöyryytä ystäviään. Katsotaanpa, mitä Jeesus sanoo (Luuk.17:7): Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano: ‘Käy pöytään, saat heti ruokaa’.

Meidän Herramme ja maallisten herrojen välillä on suuri ero. Maalliset herrat haluavat itseään palveltavan silloinkin, kun palvelijat ovat väsyneitä. Meidän Herramme antaa meidän levätä myös silloin, kun meidän pitäisi palvella. Hän on antanut meille aseman, jota emme olisi ansainneet.

Kun puhumme armosta, meidän täytyy nähdä, että se on mittaamatonta armoa. Jeesus on tullut antamaan meille aseman, jota emme olisi koskaan pystyneet saavuttamaan itse. Kun olemme saaneet tuon aseman Hänen ristinkuolemansa kautta, Hän on tehnyt meistä palvelijoita, todistajia ja suurlähettiläitä. Paavali kutsui Kristuksen seuraajia joskus Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoiksi. Palvellessaan he edustavat Jumalaa.

Kun ajattelemme asiaa näin, emme ole arvottomia, vaan meille on annettu vielä parempi asema kuin mistä ihminen osaisi edes unelmoidakaan. Iloitkaamme siitä, millaisiksi Herra on meidät tehnyt. Olkaamme kiitollisia Jumalalle tästä arvokkaasta asemasta, joka on meille annettu ilman omia ansioitamme.

Palvelkaamme Häntä edelleenkin tietäen, että Jumala on vaatettanut meidät vanhurskaudellaan, Hän on tehnyt meistä arvokkaita. Maailma tietää, että me emme ole arvottomia. Toivon, että myös itse ymmärrämme, että me olemme arvollisia palvelijoita, mutta tämä arvo on annettu meille armosta.

Gerson Mgaya
Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen piirijohtajana.

Lahjoita tähän työhön: