Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon  20. yleiskokous pidettiin 22.–28.1.2017  Addis Abebassa, Mekane Yesus -seminaarissa.  Kokouksessa valittiin kirkon presidentiksi pastori Yonas

”Jumala kutsuu minut paitsi haasteeseen myös valtavaan siunaukseen”, sanoo Mekane Yesus -kirkon presidentiksi valittu pastori Yonas Yiggezu. Kuva: Jarkko Viljanen

Yonas Yigezusta kirkon uusi presidentti Etiopiassa

Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon  20. yleiskokous pidettiin 22.–28.1.2017  Addis Abebassa, Mekane Yesus -seminaarissa.  Kokouksessa valittiin kirkon presidentiksi pastori Yonas Yigezu.

Pastori Yonas Yigezu, 55, siirtyy presidentin tehtävään Mekane Yesus -kirkon keskustoimiston lähetystyöstä ja teologiasta vastaavan johtajan tehtävistä. Hänet valittiin ehdokkaaksi kirkon neuvoston kokouksessa 10.–13. elokuuta Addis Abebassa.

Kirkon tähänastinen presidentti, pastori ja teologian tohtori Wakseyoum Idosa, on johtanut kirkkoa tammikuusta 2009 lähtien. Hän on  Luterilaisen maailmanliiton neuvoston jäsen ja toimii myös maailmanliiton Keski- ja Itä-Afrikan kirkkojen yhteisön presidenttinä.
”Olen erittäin tyytyväinen siitä, että kirkon yhtenäisyys on säilynyt ja kirkko on jatkanut kasvuaan viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Mekane Yesus -kirkko on yhä enemmän mukana kertomassa evankeliumia kansallisesti ja kansainvälisesti. Jatkan kirkon palvelemista kaikin voimin,” Wakseyoum Idosa sanoi vaalien jälkeen.

Pastori Yonas Yigezu sai vaalissa yhteensä 274 ääntä MY-kirkon 446 äänivaltaiselta jäseneltä. Kirkon korkein hallintoelin valitsi varapresidentiksi pastori, tohtori Kiros Lakew’n, joka toimii Addis Abeban synodin presidenttinä. Rahastonhoitajaksi seuraaviksi neljäksi vuodeksi valittiin Bacha Gina.

”Jumala kutsuu minut paitsi haasteeseen, myös valtavaan siunaukseen. Olen joukkueen rakentaja ja rukoustaistelija. Näen tässä mahdollisuuden onnistumiseen, pastori Yonas Yigezu sanoi.

Pastori Yonas on suorittanut perusopintonsa Challiassa Horest Spinningsin yläasteella Wollegassa ja Ghimbin lukiossa. Hän suoritti kirkon johtamiseen liittyvän ammattitutkinnon Westhill Collegessa Englannissa. Kandidaatin tutkinnon hän suoritti kehitysjohtamisen politiikassa Manchesterin yliopistossa. Maisterin tutkinnon pääaineena hänellä oli johtaminen ja talouspolitiikka. Teologian maisteriksi hän valmistui Union Theological Seminaryssä. Tällä hetkellä hän tekee tohtorinväitöskirjaa Concordia Theological Seminaryssä USA:ssa. Yonas Yigezu vihittiin papiksi vuonna 2006 West Wollega Bethelin synodissa Danbidolossa.

Pastori Yonaksella ja hänen vaimollaan Ayantu Duferalla on neljä lasta.

Evankelisesta Mekane Yesus -kirkosta tuli kansallinen kirkko vuonna 1957 ja se liittyi Luterilaiseen maailmanliittoon vuonna 1959. Vuoden 2016 tilastojen mukaan kirkolla on 8564 seurakuntaa ja 8 310 129 jäsentä.

Teksti: Pirkko Tuppurainen, Etiopia

Kuva: Jarkko Viljanen