Tämän vuoden marraskuussa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa järjestetään seurakuntavaalit teemalla Minun kirkkoni. Ne ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein.

18. marraskuuta pidettävien seurakuntavaalien teema on Minun kirkkoni.

Usko ja yhteys -verkosto painottaa seurakuntavaaleissa Raamattua

Tämän vuoden marraskuussa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa järjestetään seurakuntavaalit teemalla Minun kirkkoni. Ne ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt noin 400 seurakuntaan. Samalla vaalien tulos vaikuttaa koko kirkon ja kristillisen uskon tulkintojen suuntaan.

Usko ja yhteys -verkosto kokoaa jälleen yhteen samojen arvojen takana seisovia seurakuntavaaliehdokkaita.

Vuoden 2018 seurakuntavaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävät. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan kirkon tulevaisuutta.

Edellisissä seurakuntavaaleissa ensi askeleensa ottaneen verkoston sivuilla uskojayhteys.fi kerrotaan: ”Tulemme eri seurakunnista, eri herätysliikkeistä ja eri elämäntilanteista. Meitä yhdistää rakkaus kirkkoamme kohtaan ja se, että haluamme jättää tuleville sukupolville kirkon, joka rohkeasti julistaa evankeliumia Jeesuksesta syntien sovittajana ja pitää kiinni Raamatun Sanasta.”

Usko ja yhteys -verkoston mukaan Jumalan hyvä sanoma, evankeliumi, on kaikkia varten. Seurakunnan tehtävä on välittää evankeliumia ja rakentaa yhteyttä sekä Jumalaan että lähimmäisiin. Verkoston periaatteet kiteytetään kuuteen teesiin:

1. Raamattu ohjeeksi
2. Seurakunta eläväksi
3. Evankeliumi leviäväksi
4. Ihmiset kohdatuiksi
5. Perhe kestäväksi
6. Rakkaus toimivaksi

Seurakuntavaalien ehdokkuutta harkitsevat ja verkoston arvot jakavat kristityt voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan uskojayhteys.fi-verkkosivun lomakkeen kautta. Verkoston yhdyshenkilö yhdistää hänet samat arvot jakavan listan kanssa omassa kotiseurakunnassa. Äänestäjät puolestaan voivat etsiä sivustolta samojen arvojen mukaan toimivia ehdokkaita.

Kansanlähetykselle läheisin on ensimmäinen teesi: ”Opetuksen ja toiminnan tulee perustua Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen.”

Lähetysjohtaja Mika Tuovinen kannustaa seurakuntalaisia asettumaan ehdokkaaksi tuleviin vaaleihin.
– Rohkaisen niitä, jotka haluavat kirkon uudistusta Raamatun pohjalta, lähtemään ehdokkaiksi sellaisille listoille, joissa korostetaan Raamatun luotettavuutta ja evankeliumin julistamista. Nyt kannattaa lähteä päättämään kirkon ja kristillisen uskon suunnasta Suomessa, Tuovinen sanoo.

Lähetysjohtaja Mika Tuovinen rohkaisee kansanlähetysväkeä lähtemään ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin. Kuva: Heidi Tohmola

Ehdokkaita marraskuun vaaleissa on yhteensä noin 20 000 ja päättäjiä valitaan noin 9 000.

Usko ja yhteys -verkoston tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön. Seurakuntavaalit ovat edelleen ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo 16-vuotialla on äänioikeus.

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen työlle kotimaassa ja ulkomailla.

Lahjoita tähän työhön: