Jerusalem Post -lehti on kirjoittanut kahdesta Jerusalemin temppeliin liittyvästä hankkeesta. Niistä molemmista ovat kristityt suomalaiset raamatunopettajatkin opettaneet, ja meidän on

Kuva: Pixabay

Temppelihankkeita Israelissa

Jerusalem Post -lehti on kirjoittanut kahdesta Jerusalemin temppeliin liittyvästä hankkeesta. Niistä molemmista ovat kristityt suomalaiset raamatunopettajatkin opettaneet, ja meidän on syytä olla tietoisia kummankin hankkeen edistymisestä.

Toinen temppelihankkeista on kolmannen temppelin rakentaminen. Sen toimeenpanijana on Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaisessa osassa sijaitseva temppeli-instituutti. Temppeli-instituutti esittelee toimitiloissaan temppelin esineistöä, jota se on valmistanut runsaalla rahoituksella ja tarkasti Vanhan testamentin ohjeistuksen mukaisesti.

Instituutilla on oman tiedotuksensa mukaan jo valmiina kaikki tarvittavat esineet kolmatta temppeliä varten. Eikä tässä vielä kaikki; se on jo usean vuoden ajan ylläpitänyt koulua, jossa koulutetaan leeviläisiä tulevan temppelin palvelutehtäviin. Instituutin opiskelijarekrytointi on ollut huolellista.

Temppeli-instituutti on myös tehnyt yksityiskohtaisen suunnitelman ruskeanpunaisten hiehojen kasvattamiseksi Israelissa. Niitä tarvitaan Mooseksen kirjojen mukaisesti temppelin puhdistusmenoissa (4. Moos. 19:2). Suorastaan hätkähdyttävä on instituutin nettisivulla hiehojen merkityksestä kerrottaessa viittaus Hesekielin kirjaan: ”Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.” (Hes. 36:25–26)

Temppeli-instituutti irrottaa tämän Raamatun kohdan tekstiyhteydestään, joka liittyy Jumalan lupaukseen uudesta liitosta. Hesekielin kirjan luvut 36 ja 37 kertovat siitä, miten Jumala itse tekee uuden liiton kansaansa kuuluvien kanssa ja puhdistaa heidät kaikista heidän saastaisuuksistaan ja antaa heille uuden sydämen ja uuden hengen! Siinä ei tarvita temppeli-instituuttia eikä kolmatta temppeliä vaan yksinkertaisesti sitä, että kansa kääntyy Jeesuksen puoleen ja tunnustaa hänet Messiaakseen.

Temppeli-instituutti kerskuu sivustollaan kävijämäärillään. Toivoisin, että ketkään kristityt eivät vierailisi siellä. Vierailu ja pääsymaksun maksaminen ovat tämän epäraamatullisen instituutin toiminnan tukemista.

Myös suuri osa juutalaisista rabbeista vastustaa kolmannen temppelin rakentamista. Heidän mielestään uhripalvelus muuttui rukouspalvelukseksi, kun toinen temppeli tuhoutui. He myös varoittavat temppelin rakentamisen aiheuttavan katastrofin koko muslimimaailman kanssa. Jotkut maltilliset rabbit myös sanovat, että jos kolmas temppeli joskus rakennetaan, se rakennetaan rauhan aikana kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta ettei nyt olla tällaisessa tilanteessa.

Kristittyinä tärkein tehtävämme on rukoilla ja todistaa Jumalan omaisuuskansalle, että uhripalvelusta ei enää tarvita, sillä Jeesus uhrasi itsensä kertakaikkisena uhrina syntiemme tähden. Heprealaiskirjeessä sanotaan: ”Kun hän ensin sanoo: ’Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt’, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten: ’Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi’. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.” (Hepr. 10:8–10)

Edellä kerrotun hankkeen sijaan meidän kristittyjen Israelin ystävien on tärkeätä tukea toista temppelialueeseen liittyvää hanketta:  projektia, jossa siivilöidään temppelialueelta kaivettua maata.

Vuonna 1999 islamilainen järjestö ja temppelialueesta vastuussa oleva wakf kaivoivat yksipuolisesti ja laittomasti Al Aksa -moskeijan alaosaa muuttaakseen Salomon pylväskäytävän isoksi maanalaiseksi moskeijaksi. He kaivoivat 9 000 tonnia maata ja kuljettivat 400 kuorma-autolastillista tätä maata Kidronin laaksoon. Heidän tarkoituksenaan oli paitsi laajentaa omaa rukoustilaansa myös todennäköisesti hävittää sellaista arkeologista todistusaineistoa, joka viittaa juutalaisen kansan ja uskonnon pitkään historiaan kyseisellä alueella.

Arkeologit professori Gabriel Barkay ja Zachi Dvira alkoivat vuonna 2004 käydä systemaattisesti läpi laaksoon tuotua maa-ainesta. He halusivat tutkia sen siivilöimällä löytääkseen ja pelastaakseen arvokasta esineistöä ja tutkiakseen sitä. Viimeisten kahdentoista vuoden aikana lähes 200 000 vapaaehtoista on ollut heidän apunaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun temppelialueen alta kaivettua aineistoa on päästy tutkimaan.

Projektissa on löydetty kappaleita ruukuista ja lasiesineistä, luita, kiviä, huonekalujen koristuksia ja pylväiden sekä mosaiikkien osia.

Löytöjen joukossa on ensimmäisen temppelin papistoon kuuluvan perheen sinetti, toisen temppelin aikainen hopeinen kolikko, jossa on kuva heprealaisesta alef-kirjaimesta ja sanat ”Pyhä Jerusalem” hepreaksi. Toisessa kolikossa on teksti ”Siionin vapaudeksi”. Kolikko on roomalaisajalta ja liittyy juutalaisten kapinaan. Lisäksi on löydetty paljon muutakin aineistoa roomalaisten, bysanttilaisten, ristiretkeläisten ja muslimien valtakausilta.

Maa-aineistosta on käyty läpi noin 70 prosenttia yksityisen rahoituksen avulla. Nyt projekti toivoo saavansa loppurahoituksen Israelin hallitukselta. Hallitus pitääkin hanketta merkittävänä, sillä 13.10. 2016 peräti 24 YK:n koulutus- tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon hallintoneuvoston jäsenvaltiota äänesti päätöslauselman puolesta, jonka mukaan juutalaisilla ei ole yhteyttä Jerusalemin Temppelivuoreen eikä Länsimuuriin. Jäsenvaltioista 26 pidättäytyi äänestyksestä ja vain kuusi vastusti: Viro, Saksa, Liettua, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Suomi ei tällä hetkellä kuulu hallintoneuvostoon, vaan Pohjoismaita edustaa nyt Ruotsi.

Maa-aineisto, jota nyt tutkitaan, todistaa kiistattomasti palestiinalaishallinnon ja Unescon väitteiden valheellisuuden. Unescon päätös on aivan samalla tavalla epäraamatullinen kuin temppeli-instituutin toiminta. Mikäli hyväksymme sen, pitäisi meidän poistaa Raamatustamme kaikki kohdat, jotka liittyvät juutalaiseen kansaan ja uskontoon Jerusalemissa. Sen sijaan meidän tulee kaikin mahdollisin tavoin myötävaikuttaa siihen, että Unescon yleiskokous hylkäisi tämän päätöslauselman historian vääristelynä ja suoranaisena valheena loka-marraskuun vaihteessa 2017.

Jerusalem ja juutalaisen kansan historia ja tulevaisuus ovat tänäkin päivänä monenlaisten intressien kohteena. On tärkeää, että meillä kristityillä on selkeä ja raamatullinen perusta, jonka pohjalta arvioimme asioita. Kolme vuotta Kansanlähetyksen perustamisen jälkeen Eino J. Honkanen kirjoitti Kansanlähetyksen juutalaistyön aloittamisesta lähettämällä ryhmiä evankelioimistyöhön Juudeaan ja Galileaan.

Tänäkin päivänä Kansanlähetyksen juutalaistyössä haluamme olla evankeliumin asialla. Emme ole tekemässä täällä turvallisuus- emmekä asutuspolitiikkaa, mutta  haluamme, ettemme unohda, että juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa. Me olemme heidän välityksellään tulleet osalliseksi evankeliumista. Pyrimme rukouksin, sanoin ja teon antamaan todistuksen Jeesuksesta Messiaana ja syntien sovittajana juutalaisille, arabeille ja kaikille ihmisille Jerusalemissa, koko Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Kansanlähetyksen päivitetty strategia toteaa: ”Olemme olemassa siksi, että evankeliumi tulee viedyksi kaikille ihmisille ja kaikille kansoille.”

Tuula Siljanen
Kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä