Avainsana-arkisto: Yhteisöllisyys

Kansainvälisiltä kentiltä kuuluu aika ajoin ällistyttäviä uutisia. Se ja se seurakunta siellä ja siellä on kasvanut 200 prosenttia kolmessa vuodessa. 

Lampaalle on luultavasti se ja sama, minkä kokoisessa laumassa se elelee, jos vain sillä on hyvä paimen. Kuva: Pixabay

Uskollisuus vähässä

Kansainvälisiltä kentiltä kuuluu aika ajoin ällistyttäviä uutisia. Se ja se seurakunta siellä ja siellä on kasvanut 200 prosenttia kolmessa vuodessa.  Amerikassa on seurakunta, jossa on yli 10 000 aktiivista jäsentä.

Tuollaiset uutiset innostavat mutta myös masentavat: meillä käy ”vain” 100 ihmistä.

Professori Don Carson, joka tuntee laajasti hengellistä työtä, kertoi, että 98 prosenttia kristillisestä työstä tehdään pienissä,  jopa alle 30 hengen seurakunnissa.

Hyvin harvoille suodaan mahdollisuus nähdä innostavia tuloksia kristillisessä työssä. Useimmilta kysytään uskollisuutta vähässä.

Kaipaako lammas tuhatpäistä laumaa vai luotettavaa paimenuutta?
Ei siis pidä ajatella niin, että vasta sitten seurakunta on onnistunut, kun kävijät lasketaan tuhansissa.

Tulee laittaa enemmän painoa laatuun kuin määrään. Hyvin hoidettu 30 hengen seurakunta onkin parempi kuin megakirkko, jonka jäsenet jäävät paimenuutta, opetusta ja sielunhoitoa paitsi. Ja minkäs teet, jos Jumala ei anna useampia seurakuntalaisia ja laajempaa työtä! Ei pidä laittaa rukkasia naulaan, jos toiminta on pienimuotoista. Olennaista on uskollisuus siinä, mitä Jumala antaa.

Seppo Palonen
Kirjoittaja toimii Helsingin Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen missiosihteerinä.

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Suomi sydämellä -työhön.  Lahjoituspainike on sivun oikeassa reunassa, mobiilissa alimmaisena.

Kustannusosakeyhtiö Uusi Tie on julkaissut kaksi Don Carsonin kirjaa. Tutustu ja tilaa näistä linkeistä, kirjat ovat nyt tarjouksessa:

Jumalalla on suunnitelma.

Miten elää lopun aikoina.

Jumalan siunausta sinulle.

 

 

 

 

 

 

 

”Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta”, julisti profeetta Hesekiel Israelin kansalle. Jumalan lapset muodostavat lauman, seurakunnan. Paimenuus

Lauma kaipaa paimenta

”Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta”, julisti profeetta Hesekiel Israelin kansalle. Jumalan lapset muodostavat lauman, seurakunnan. Paimenuus vahvistaa ja johdattaa seurakuntaa sen vaeltaessa eteenpäin. Ilman paimenta lauma voi jäädä polkemaan paikoilleen tai hajaantua kuka mihinkin suuntaan. Kaikkialle hajonnut tai paikalleen jäänyt seurakunta ei pysty toimimaan, eivätkä sen jäsenet voi hyvin.

Seurakunnan muodostavat erilaiset jäsenet. Jokaisella on vahvuuksia, heikkouksia, lahjoja, pelkoja, unelmia ja kokemuksia niin hyvästä kuin pahasta. Paimenuus auttaa erilaisia ihmisiä muodostamaan seurakunnan, joka elää  tehtäväänsä todeksi avoimesti toisiinsa tutustuen ja toisiaan huomioiden.

Paimen on se, joka huolehtii seurakunnasta. Hän huolehtii raviten ja vaalien laumaansa. Seurakunnan sisällä paimenuus toteutuu monen jäsenensä kautta. Pienpiirien vetäjät ja eri ryhmien kokoajat ovat paimenia seurakunnassa  hengellisinä isinä ja äiteinä arjen keskellä.

Paimenuus on rinnalla kulkemista, toiseen tutustumista ja tukemista. Suurissa kaupunkiseurakunnissa voi olla vaikeaa toteuttaa paimenuutta, mutta pienpiirit seurakunnan sisällä avaavat paimenuudelle väylän. Usein seurakunnan paimen toimii pienpiirien ja ryhmien vetäjien paimenena. Pienpiirien ja ryhmien vetäjät vuorostaan ovat paimenia omalle ryhmälleen. Näin jokaiselle löytyy riittävän henkilökohtainen ja läheinen paimen.

Ovatko Hesekielin sanat myös meidän ajallemme? Onko laumamme hajoamassa tai jäämässä paikoilleen? Tarvitsemme ja kaipaamme paimenuutta. On hyvä käydä rukoillen nostamaan paimenia ja ymmärtää oma osa paimenuudessa lauman jäsenenä. Herra, vahvista laumaasi, kutsu ja nosta paimenia!

Helsingin Kansanlähetyksen missiosihteeri, diakoni Seppo Palonen opettaa teemasta avaimia.net kanavalla: Lammas tarvitsee paimenen.

Lisää Raamattuavain-opetuksia avaimia.net-kanavalla.

Raamattuavain-opetukset Radio Dein taajuuksilla arkisin kello 7.05 ja 17.15, sekä koko päivän avaimia.net-kanavalla.  Opetukset kuullaan kokonaisuudessaan lauantaiaamuna kello 8.35 alkavassa Raamattuavain Extrassa.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijo Ollin rukouskirje tästä linkistä.
 

 

”Ajattelen, että nimenomaan sinne omaan ihmissuhdeverkostooni Jeesus haluaa lähettää minua joka päivä ja siellä hän haluaa toimia kauttani”, väläyttää Laura

MyFriends-valmennustiimin Aino Mattila ja Johanna Frujence opettavat. Tiimiläiset Matias Pehkonen, Hannu Välimäki ja Pyry Winter seuraavat yhdessä Aki Heikkosen kanssa.

Jeesus ystävien keskellä

”Ajattelen, että nimenomaan sinne omaan ihmissuhdeverkostooni Jeesus haluaa lähettää minua joka päivä ja siellä hän haluaa toimia kauttani”, väläyttää Laura Simonen osallistuessaan MyFriends -elämäntapavalmennkseen Kansanlähetysopistolla Ryttylässä.

Tiedämme, että voi olla hyvinkin vaikeaa saada ihmisiä lähtemään tilaisuuksiin, joissa kerromme rakastavasta Jumalasta. Asia ei kuitenkaan näytä niin vaikealta, jos mietimme sitä toisin. Meistä jokainen asuu ihmisten keskellä, ja näin jo kuljetamme mukanamme Jumalan rakkautta heidän keskuudessaan. Kyse on vain siitä, saako Jeesus toimia kauttamme.

”Jeesuksen seuraaminen on arkista puuhaa ja silloin on myös luontevaa, että ihminen saa kohdata Jeesuksen arjessa ja oppia elämään hänen omanaan siellä arjessaan”, näkee pastori Pyry Winter.

Jeesukselle voi antaa tilaa kertomalla ystävilleen arjen keskellä kohdatusta Jumalan avusta. ”Jakaisin tosi arkipäiväisiä kokemuksia, joihin ystävän on helppo samaistua”, opastaa neljän lapsen äiti Johanna Frujence ja jatkaa kertoen, kuinka arjen väsymyksen keskellä Jumala on antanut uutta voimaa ja rakkautta arjen askareisiin – tällaisen Jumalan avun voi hyvinkin jakaa toiselle samassa tilanteessa olevalle.

Rukoileminen on väline, joka luo kohtaamisen Jumalan kanssa. Ystävän kertoessa vaikeuksistaan tai sairaudestaan voimme  tarjoutua rukoilemaan. Mutta millaisella rukouksella on hyvä  lähestyä ystävää? ”Rukouksen on hyvä olla yksinkertainen ja selkeä. Puhutaan ihan tavallista kieltä, jota arjessa puhutaan”, Johanna Frujence vastaa ja näyttää yksinkertaisen rukouksen. Ensin kysytään: ”Saanko rukoilla?” ja sitten rukoillaan lyhyesti toisen puolesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tästä lyhyestä rukouksesta toinen saa itselleen myös mallin, jonka avulla voi jatkaa rukouksen parissa kotonaan.

”MyFriends on elämäntapa, jossa haluamme harjoitella sitä, miten elää Jeesuksen opetuslapsena tässä maailmassa, tällä hetkellä, ja miten oppisi tavoittamaan ihmisiä ympärillämme”, avaa pastori Vili Sarento viikonlopun valmennuksen olemusta.

Valmentautuminen on innostavaa. Yhdessä jaetaan arjen kokemuksia ja kannustetaan toisiamme elämään välittäen Jumalan rakkautta ystäväverkostoomme.  Mitä tapahtuukaan, kun Jumala saa olla kanssamme ja toimia kauttamme arjen kohtaamisissa?

Kuuntele tästä Radio Dein 6.10.2018 lähettämä Jeesus ystävien keskellä -ohjelma. Ohjelmassa mukana Laura Simonen, Vili Sarento, Johanna Frujence ja Pyry Winter.

Kuuntele lisää Raamattuavain Extra -ohjelmia avaimia.net-kanavalla.

Lisätietoa MyFriends -valmennuksista MyFriends.fi sivustolla.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijo Ollin rukouskirje tästä linkistä.
 

 

Jotta sanoma Jeesuksesta Kristuksesta tavoittaa niitä, jotka eivät häntä tunne, tarvitaan kaikkia, erityisesti tavallisia kristittyjä. ”Nämä ovat aivan ydinasemassa. Koskaan

Kuva: Ruutukaappaus Come Home -ohjelmasta vuodelta 2013. Matti Kari puhuu evankelistapäivillä käytännön teoista evankeliumin hyväksi.

Olet merkittävällä paikalla

Jotta sanoma Jeesuksesta Kristuksesta tavoittaa niitä, jotka eivät häntä tunne, tarvitaan kaikkia, erityisesti tavallisia kristittyjä. ”Nämä ovat aivan ydinasemassa. Koskaan ei vain palkattujen evankelistojen ja puhujien kautta sanoma tule menemään eteenpäin”, sanoi evankelista Matti Kari 2013. Tavalliset kristityt kuljettavat todistuksen Kristuksesta kaikkalle arjen keskelle.

”Meidän on päättäväisesti mutta rakkaudella kerrottava taivaasta ja kadotuksesta. Emme saa vaieta synnistä, taudista, josta vain Jeesus voi parantaa. Tehtävämme on osoittaa tietä Kristuksen luokse ja rohkaista astumaan taivastielle.” Näin kannusti lähetysjohtaja Mika Tuovinen Turussa kesän 2015 Kansanlähetyspäivillä.

Kuulemme todistuspuheenvuoroja, joissa kerrotaan askeleista Jeesuksen yhteyteen. Lopulta Jumalan työ ihmisessä saavuttaa hetken, jossa otetaan askel, antaudutaan Jumalalle ja pyydetään:  ”Tässä olen, johda  ja kuljeta minut sinun luoksesi.”

”Mikä on sinun suhteesi Jeesukseen?” on kysymys, joka auttaa tämän askeleen äärellä. Kaikessa on lopulta kyse suhteesta pelastuksen tuojaan, Jeesukseen Kristukseen.

Evankeliumisen kertomiseen pieni starttiopas on oivallinen. Sen voi jakaa vaikka WhatsApp-viestissä etsivälle. Kilauta kuvaa, niin opas aukeaa.

Uskoontulo ei ole ihmisen teko. Evankelista Lasse Jussilan mukaan kaiken lähtökohta on, että Jumala on ollut liikkeellä. Jumala etsii ja kutsuu meitä. Meitä kutsutaan elämänkohtaloiden ja erilaisten tilanteiden kautta. Myös sydämen tyhjyys ajaa etsimään Jumalaa. Syntyy synninhätä ja ihminen käy pohtimaan, mikä häntä kohtaa kuolemassa.

”Silloin ainoa ja todellinen apu on siinä, että saa kuulla Jumalan evankeliumia. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta.  Kun on alkanut kaivata elävää Jumalaa ja todellista elämää, on syytä lähteä kuuntelemaan Jumalan sanan opetusta”, Jussila jatkaa.

Olemme  merkittävällä paikalla: me voimme kertoa etsivälle tien Jumalan yhteyteen.

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. (Joh. 3:16–18)

Kuuntele tästä Radio Dein 15.9.2018 lähettämä Suomi sydämellä -ohjelma. Mukana 14.9.2014 edesmennyt evankelista Matti Kari sekä lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja evankelista Lasse Jussila. Ohjelman ensilähetys on vuodelta 2015.

Kuuntele lisää Raamattuavain Extra -ohjelmia avaimia.net-kanavalla.
Katso artikkelikuvassa oleva Come Home -ohjelma TV7:n arkistosta.

Osallistu Suomi sydämellä -keräykseen tästä linkistä.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijo Ollin rukouskirje tästä linkistä.

 

 

Jumalan kansan toimenkuva on kirjoitettu Efesolaiskirjeen neljännen luvun jakeisiin 11–16: ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä

Kaksi tehtävää Jumalan valtakunnassa

Jumalan kansan toimenkuva on kirjoitettu Efesolaiskirjeen neljännen luvun jakeisiin 11–16:

”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.”

Vuonna 2016 kesän Kansanlähetyspäiviä edelsi Dynaaminen yhteisö -foorumi. Seminaarissa puhui missiokouluttaja Seppo Niemeläinen teemasta Tavoittaminen on tiimityötä. Niemeläinen näkee Efesolaiskirjeen kohdan piirtävän eteemme vain kaksi tehtävää:

”Ensimmäinen tehtävä on, että pidämme huolta olemassa olevasta seurakunnasta. Toinen tehtävä on rakentaa Kristuksen ruumista niin, että siihen voidaan lisätä jäseniä – niin, että Kristuksen seurakunta kasvaa määrällisesti.”

Niemeläinen sanoo, että yhteisön on tärkeää voida hyvin ja kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Jos seurakunnassa vallitsee anteeksiantamus ja Jeesuksen vaikuttama elämä, se säilyy elinvoimaisena ja on avoin kasvulle. Seurakunnan hyvinvointi näkyy sen kasvuna. Hyvinvointi syntyy jokaisen jäsenen vaikuttamana paimenien ja seurakuntapalvelijoiden toimiessa palvelutyössään.

Kaikkia kutsutaan kasvamaan, mutta miksi on tärkeää kasvaa?

”Me emme kasva sitä varten, että olisimme vahvempia kuin toiset. Meidän tehtävämme on kasvaa Kristuksen tuntemisessa, että voisimme auttaa toisia kasvamaan. Minä en ole yhteisön jäsenenä tärkein, vaan sinä olet”, Niemeläinen kiteyttää hengellisen kasvun vaikuttimia. Kasvamme siis toisiamme varten.

Kuka minusta sitten pitää huolen?

”Joku toinen”,  Niemeläinen sanoo. Seurakunnassa, joka huolehtii jäsenistään, jokainen kohtaa huolenpitoa ja huomiota toisten taholta.

Toisia varten eläminen muuttaa seurakuntakulttuurimme. Emme tule enää seurakuntaan vain hakemaan, vaan tulemme viemään ja jakamaan. Kun olemme löytäneet jotain, jaamme sen seurakunnassa. Jakaessamme kasvamme ja saamme itse. Jumalan valtakunnassa antaja saa.

Kuuntele tästä Radio Dein 6.8.2016 lähettämä Raamattuavain Extran ohjelma Dynaaminen yhteisö 2016 -seminaari Tavoittaminen on tiimityötä.

Kuuntele lisää Raamattuavain Extran ohjelmia avaimia.net kanavalta.

Seminaariäänitteet voi tilata mp3-muodossa CD:llä tai muistitikulla Matti Hernesniemen äänitepalvelusta numerosta 040 507 0655.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijon rukouskirje tästä linkistä.

 

 

Nehemia ei saanut rauhaa näkemältään: ”Te näette, millaisessa vaarassa olemme, kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Meidän on

Jumala kutsuu rakentamaan valtakuntaansa

Nehemia ei saanut rauhaa näkemältään: ”Te näette, millaisessa vaarassa olemme, kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan Jerusalemin muureja. Emme saa enää alistua tähän häpeään.” Neh. 2:17

Vuonna 2015 kesän Kansanlähetyspäiviä edelsi Yhteisö-foorumi. Seminaarissa pohdittiin toimivaa yhteisöllisyyttä ja sitä, miten se rakentuu. Mikään seurakunta ei voi vain työntekijöidensä kautta rakentaa yhteisöllisyyttä. Siihen tarvitaan meitä kaikkia – yhteisö rakentaa yhteisöllisyyttä.

”Tavoite on, että seurakunta on yhteisövetoinen, eli yleisen pappeuden kautta seurakunta ei synnytä tilaisuuksia, vaan uusia opetuslapsia”, sanoo pastori Pasi Jaakkola.

Jaakkola kokee, että mikäli yhteisömme ei ole kunnossa, Jumala ei voi antaa herätystä: ”Jos  ihmimisille, jotka ovat tulleet uskoon, ei ole sen jälkeen tarjota kotia, niin silloin työ jää puolitiehen. Jumala ei synnytä lapsia hankeen – eli uskoon tulleille Jumala haluaa aina tarjota kodin, ja koti on seurakunta.”

Meitä kutsutaan olemaan omalle alueellemme siunaukseksi. Tätä on hyvä miettiä yhteisössämme ja toimia sen mukaan. Jeesus antoi aikaansa opetuslapsille, ja siten heistä kasvoi yhteisö, joka lähti viemään sanomaa eteenpäin. ”Jeesuksen pitää saada tehdä työtä meissä”, toivoo pastori Pyry Winter.  Eräs kokenut kristitty oli kertonut hänelle saatanan taktiikasta.

”Saatanan tatkiikka on sama kuin sissisodassa: ei eliminoida vastustajia vaan haavoitetaan heitä niin, että muiden pitää alkaa kantaa ja viedä heitä eteenpäin.”

Moni Suomen kristikunnassa on haavoittunut ja tarvitsee auttajaa. Jos haavoittuneita on paljon, osa jää hoitamatta eikä kukaan voi viedä sanomaa eteenpäin. Kaikki aika ja voima menee haavoittuneiden hoitamiseen.

Toimiva yhteisö on turvallinen. Se sekä tukee että hoitaa jäseniään heidän toimiessaan evankeliumin työssä. Haavoittumiset minimoidaan jo etukäteen. Yhteisö elää toisilleen.

”Jeesus investoi ihmisiin. Kuinka monta ihmistä sinulla on lähellä, joiden puolesta rukoilet ja joita haluat ohjata ja rakastaa? Kuinka monta ihmistä meillä on sydämessämme? Vai olemmeko liian kiireisiä tai keskitymmekö itseemme pohtien, mitä minä saan tästä”, Pyry Winter kysyy.

Jumala voi käyttää myös yhtä ihmistä. Nehemia ei voinut jättää tarttumatta siihen, mitä Jumala oli laskenut hänen sydämelleen.

”Meidän tehtävämme on palauttaa kirkkoomme raamatullinen seurakuntanäkemys elävästä keskinäiseen rakkauteen perustuvasta yhteisöstä. Tämä on valtavan tärkeä tehtävä”, pastori Timo Pöyhönen painottaa.

Toimiva yhteisöllisyys on suunnattoman tärkeä alusta niin seurakunnalle kuin herätykselle. Jumala ei halua synnyttää lapsia hankeen. Meidän on nähtävä vaivaa ja antauduttava rakentamaan yhteisöämme, joka sekä tukee että hoitaa jäseniään kaikkien toimiessa evankeliumin työssä omalla paikallaan.

Kuuntele tästä Radio Dein 1.8.2015 lähettämä Raamattuavain Extran ohjelma  Yhteisö-foorumi 2015 – Yhteisö rakentaa yhteisöä

Kuuntele lisää Raamattuavain Extran ohjelmia avaimia.net kanavalta.

Seminaariäänitteet voi tilata mp3-muodossa CD:llä tai muistitikulla Matti Hernesniemen äänitepalvelusta numerosta 040 507 0655.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijon rukouskirje tästä linkistä.