Avainsana-arkisto: Vapaus

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ?

Pyhän Hengen läsnäolo näkyy kristityissä rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsensähillitsemisenä. Kuva: Pixabay.

Kristityn vapaus

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ? Kuinka saamme olla vapaita ja rakastettuja Kristuksessa?

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?” Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni Abjatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen. Hän otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille.” Sen jälkeen Jeesus sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ihmisen Poika on myös sapatin herra.”

Erään filosofisen ajattelutavan mukaan ihminen ei ole koskaan vapaa. Joinain rajattuina hetkinä hän saattaa nauttia vapaudesta, mutta useimmiten ihmistä sitovat häntä rajoittavat säännöt ja määräykset. Olipa tämä filosofia totta tai ei, niin ajattelen, että kukaan ei pidä orjuudesta eikä halua elää kontrollin alaisena. Jokainen haluaa olla vapaa ja nauttia siitä. On monenlaista vapautta: poliittista vapautta, luonnollista vapautta, aistillista vapautta ja hengellistä vapautta.

Nyt pohdimme erityisesti kristityn vapautta, joka lähtee hengellisestä vapaudesta. Ymmärtääksemme, mitä se on, meidän on tarpeen palata aina juutalaisen uskonnon alkujuurille.

Raamattu kertoo, että israelilaiset olivat Egyptissä 430 vuotta. He saapuivat sinne pakolaisina, heistä tuli myöhemmin orjia ja he joutuivat elämään ankaran sorron alaisina. Jumala vapautti heidät orjuudesta ja toi heidät erämaan halki Kanaanin maahan, luvattuun maahan. Erämaassa Jumala teki liiton heidän kanssaan, ja liiton ehdot olivat kymmenen käskyä. Tansanian luterilaisen kirkon liturgiassa nuo käskyt luetaan joka sunnuntai.

Yhä raskaampia käskyjä

Historiasta näemme, etteivät israelilaiset kyenneet täyttämään heille annettuja ehtoja. Sen vuoksi Jumala kuritti heitä lähettämällä heidät Babyloniaan pakkosiirtolaisiksi. Babyloniassa he alkoivat pohtia, miksi he olivat joutuneet sinne. Sitten he ymmärsivät, että Jumala oli rangaissut heitä, koska he olivat rikkoneet hänen käskynsä.

Siksi he alkoivat parantaa tapojaan. He tulkitsivat uudelleen Jumalan antamat kymmenen käskyä. Niiden ulkopuolelta he saivat kokoon vielä 613 lisäkäskyä. Näistä 358 oli kieltoja ja 245 kehotuksia.

Suurin osa heidän laajennetun lakikokoelmansa sisällöstä oli vaikeampaa toteuttaa kuin kymmenen käskyä. Niissä sanottiin esimerkiksi, että kenenkään ei ole lupa kirjoittaa musteella sapattina eikä kävellä kivenheiton matkaa pitemmälle. Kuka pystyy tekemään tämän? Sen sijaan, että nämä lait olisivat auttaneet heitä pääsemään lähemmäs Jumalaa, niistä tuli heille taakka. He eivät kyenneet täyttämään niitä.

Kristus vapauttaa lain alta

Jeesus tuli ja löysi heidät tilanteesta, jossa heitä yhä sitoivat erilaiset lait, käskyt ja säännöt. Jumala oli vapauttanut heidät Egyptistä ja asettanut heidät vapaiksi. Silti näytti siltä, että he olivat tuoneet mukanaan omatekoisen orjuuden.

Jeesus tuli kuitenkin päästämään heidät vapaiksi siitäkin orjuudesta. Hän ei tee vallankumouksellista muutosta, vaan hän tekee sen opettamalla ja oman elämänsä esimerkillä. Myöhemmin hänen apostolinsa oivalsivat, että oli suuri ero juutalaisen rabbin ja Jeesuksen opetuksen välillä. Jeesuksen opetuksesta he saivat Kristuksen lain, jossa oli tuskin lainkaan kieltoja.

Se tarkoittaa, että Jeesus vapautti heidät niistä kielloista, jotka olivat heille taakka. Hän teki heidät vapaiksi. Aamoksen tekstistä näemme, että lait eivät tuoneet heitä lähemmäksi Jumalaa erämaassa.  Aamos sanoi, että kun olemme lähellä Jumalaa, ei lain kautta vaan hänen rakkautensa kautta, niin voimme täysin ymmärtää, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Aamos muistutti israelilaisia ajasta, jolloin he olivat erämaassa. He olivat ilman lakia mutta olivat silti todella rakkaita Jumalalle. Aamos halusi siis sanoa, ettei laki vienyt heitä lähemmäksi Jumalaa.

Jeesus on sapatin Herra

Paavali kertoo kirjeessään kolossalaisille, että Kristus lakkautti kaikki lait, jotka sisälsivät kieltoja. Meidät on nyt asetettu vapaiksi. Lait, jotka sanovat: ”Älä syö tätä, älä juo tätä”, ovat mennyttä. Jos joku opettaa sinulle, ettet saa syödä tätä tai tuota, niin luultavasti hän haluaa riistää sinulta vapautesi.

Evankeliumi näyttää meille, mitä Kristus opetti ja teki. Tekstissä ihmeteltiin, miksi Jeesuksen opetuslapset tekivät sellaista, mitä sapattina ei ollut lupa tehdä, sillä juuri silloin opetuslapset katkoivat tähkäpäitä pellolta ja söivät niitä.

Sen mukaan, mitä juutalaiset sapatista opettivat, opetuslapset toimivat väärin ja rikkoivat lakia. Jeesus vastasi juutalaisille ottamalla esimerkin heidän omasta historiastaan. Hän nosti esille kertomuksen Daavidista, joka meni papin luo ja pyysi uhrileipää, jota säilytettiin Jumalan huoneessa. Daavid ei ollut pappi, eivätkä hänen toverinsakaan. Silti he söivät uhrileipää, joka oli tarkoitettu vain papeille. Raamattu ei kerro, miten fariseukset reagoivat noihin Jeesuksen sanoihin. Joka tapauksessa näyttää siltä, etteivät he olleet tyytyväisiä hänen vastaukseensa. Myöhemmin näemme heidän vielä syyttävän Jeesusta ylipapin edessä siitä, että hän rikkoi sapattia.

Jeesus sanoi, että sapatti on ihmistä varten, ei päinvastoin. Sapatti on olemassa siksi, että se auttaa ihmistä lepäämään ja viettämään aikaa Herransa kanssa. Ihmistä ei ole tehty sapatin vuoksi, eikä elämämme ole riippuvainen sapatista. Meitä ei ole tehty sapattia varten, vaan sapatti on tehty meitä varten. Vanhan testamentin sapattia koskevat säännöt olivat monimutkaisia, mutta nyt Jeesus sanoi, että hän on sapatin Herra. ’Herra’ tarkoittaa tässä asiassa sitä, että hänellä on valta muuttaa sitä tai tehdä, mitä ikinä hän tahtoo.

Ymmärrän, että tässä maailmassa sapatti-asia on joidenkin mielestä yhä hämmentävä. Vielä pahempaa on se, että omassa joukossammekaan emme ymmärrä kristityn vapautta. Yritämme yhä kantaa taakkoja, joista Jeesus jo vapautti meidät. Toiset puolestaan ajattelevat vapaana elämisen tarkoittavan sitä, että voimme tehdä, mitä ikinä haluamme. Jeesus on vapauttanut meidät, mutta meidän on kerrottava toisillemme, mistä hän on päästänyt meidät vapaiksi.

Ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, synti hallitsi maailmaa. Ihmiset olivat synnin uhan alla. Tämä uhka otettiin ihmisiltä pois, koska Jeesus voitti synnin ja kuoleman. Se tapahtui niin, että Jeesus tuli elämään keskellemme, opetti meitä ja teki työtä. Hänen työnsä sinetöityi hänen ristinkuolemaansa ja hänen ylösnousemukseensa.

Kun uskomme Jeesukseen, silloin annamme elämämme hänelle ja alamme elää hänelle. Jeesus tulee silloin asumaan meihin. Hän antaa meille sellaisen rauhan, jota emme voi löytää mistään muualta. Koska meillä on Jeesuksen antama rauha, pysymme tyyninä silloinkin, kun kohtaamme haastavia tilanteita.

Rakkaus ja vapaus Kristuksessa

Paavali kirjoittaa, että kun olemme Kristuksessa, meissä asuu Pyhä Henki ja Hengen läsnäolo. Se näkyy meissä silloin rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsemme hillitsemisenä. Kristitty on ihminen, jota Henki itse johtaa. Kristityllä on vapaus, mutta se vapaus on Jeesuksessa. Jos hylkäämme Jeesuksen ja hänen armonsa ja alamme elää niin kuin itse haluamme, silloin jätämme taaksemme sen vapauden, jonka Jeesus on meille antanut. Saatamme myös hankkia uusia mestareita, joilla on myös omat ehtonsa ja merkkinsä.

Israelilaiset vapautettiin Egyptin orjuudesta, ja mitä tapahtui: he päätyivät etsimään uusia isäntiä, epäjumalia ja muita jumalia. Jumala kuritti heitä lähettäen heidät Babyloniaan. He yrittivät oppia ja uudistaa suhteensa Jumalan kanssa, mutta lopulta orjuuttivat toinen toisensa keksimällä sääntöjä, jotka eivät tulleet Jumalalta. He menivät toiseen äärimmäisyyteen, ja itse asiassa heidän säännöistään tuli taakka. Jeesus tuli vapauttamaan ihmiset kaikesta, mikä orjuutti heitä. Hän päästi heidät vapaiksi ja antoi heille armonsa.

Usein ihmiset eivät ymmärrä, mitä Jeesuksen tarjoama vapaus ja armo tarkoittavat. He elävät vapaata elämää, joka ei tunne rajoja. He  vahingoittavat itseään esimerkiksi käyttämällä huumeita. He vahingoittavat muita, esimerkiksi puhuvat rumasti toisilleen, ja siitä seuraa, että ristiriidat lisääntyvät päivä päivältä perheissämme ja muissa ihmissuhteissamme.

Kun sanot jollekulle, että noin et voi puhua, koska se satuttaa ja loukkaa muita, useimmiten kuulet vastauksen: ”Olen vapaa sanomaan ja tekemään, mitä haluan.” Tällaisen vapaudenko Jeesus meille antaa? Pelkäänpä, että olemme löytäneet uusia isäntiä hallitsemaan meitä. Nämä uudet isännät eivät tunnusta Herraamme Jeesusta, joka kuoli puolestamme ristillä, jotta meistä tulisi vapaita. Tällä hetkellä yhteiskunnissamme lähestytään laittomuuden aikaa. Sellainen aika saa ihmiset pukeutumaan niin kuin haluavat, sanomaan mitä haluavat ja tekemään mitä haluavat. Mitä siitä seuraa?

Jotta vältymme tuolta kaikelta, meidän tulee kertoa toisillemme, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Voimme lukea evankeliumista, että Jeesus kertoi fariseuksille, että hän on sapatin Herra. Minusta tuntuu, että ongelmamme nykypäivänä ei ole sapatti, vaan se on jokin muu asia. Ihmiset elävät jatkuvassa pelossa. He pelkäävät monia asioita ja pelko sitoo heitä.

Jotkut meistä pelkäävät, että minä hetkenä tahansa voi tulla avioero. Jotkut pelkäävät menettävänsä työnsä tai rakkaansa. Osa meistä voi pelätä asioita, joita emme edes osaa nimetä.

Voit vapautua kaikista noista peloista, jos toivotat Jeesuksen tervetulleeksi elämääsi ja annat hänen olla Herrasi. Anna hänelle elämäsi, niin että hän voi johtaa sitä. Jos hän johtaa sitä, sinä olet vapaa johtamisesta. Sinä saat sellaisen rauhan, jota sinulla ei koskaan aikaisemmin ole ollut.

Tälläkin hetkellä Jeesus seisoo sydämesi ovella ja kolkuttaa. Hän tahtoo päästä sydämeesi. Lasketko hänet sisään? Tapahtukoon niin, Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.

Jumalan siunausta sinulle!

 

”Olen halunnut oppia tuntemaan Jumalan lapsesta asti. Etsin häntä monista paikoista, ja lopulta koin löytäväni totuuden zarathustralaisuudesta. Olin kuitenkin levoton

”Lentokoneessa itkin ilosta. Saapuessani tähän maahan ajattelin, että vihdoinkin saan olla vapaasti kristitty.”

Vihdoin saan olla vapaasti kristitty

”Olen halunnut oppia tuntemaan Jumalan lapsesta asti. Etsin häntä monista paikoista, ja lopulta koin löytäväni totuuden zarathustralaisuudesta. Olin kuitenkin levoton enkä saanut rauhaa sydämeeni.

Työpaikallani oli eräs henkilö, josta huokui yliluonnollinen rauha. Etsiydyin usein hänen seuraansa ja kyselin, miksi hänen luonaan oli niin helppo olla ja hengittää. Keskustelimme paljon Jumalasta, ja kerroin hänelle haluavani oppia tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti. Kerran hän kutsui minut kotiinsa ja sanoi, että siellä olisi muitakin ihmisiä, ja löytäisin kenties rauhan sieltä. En tiennyt meneväni kristilliseen kotiseurakuntaan.

Iloitsin kaikesta siellä kuulemastani opetuksesta, ja aloin käydä kotikokouksissa. Pian opin tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti ja sain rauhan sydämeeni. Raamatusta opin, että meillä jokaisella on oma paikkamme Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Ryhdyin Raamattujen salakuljettajaksi. Raamattuvarastoa säilytettiin autotallissani.

Hallituksemme vainosi kristittyjä, ja olimme sen vuoksi hyvin varovaisia. Ajattelin, että koska minulla ei ollut kovin pitkää historiaa kristittynä, en olisi hallituksen silmätikkuna. Eräänä päivänä, kun kodissani kokoontui seurakunta, poliisit kuitenkin tulivat ja tekivät kotietsinnän. He pidättivät kaikki. Tietysti autotallissani oleva raamattuvarastokin paljastui.

Jouduin tutkintavankeuteen. Minua ei kidutettu fyysisesti, mutta henkinen kidutus oli raskasta. Minulta kyseltiin tietoja ja uhkailtiin. Kuulustelijat sanoivat, että minut vielä hirtettäisiin, koska viranomaisilla oli niin paljon näyttöä siitä, että toimin aktiivisesti kristittynä ja tarkoitukseni oli käännyttää muita.

Vankilassa vallitsi pelon ilmapiiri. Kuulen vieläkin korvissani kidutettujen huudot. Koskaan ei tiennyt, kuka ”katoaisi”. Joka päivä odotin levottomana, että minut haettaisiin hirtettäväksi. Öisin en voinut nukkua, koska pelkäsin joutuvani yölliseen kuulusteluun. Sen jälkeen minusta ei enää koskaan kuultaisi mitään. Ajattelen, että jos minut olisi hirtetty ensimmäisenä päivänä, se olisi ollut helpompaa kuin kestää kuukausi sitä piinaa.

Ystävät toimivat aktiivisesti puolestani. Kun olin ollut tutkintavankeudessa 28 päivää, he saivat minut suurella lunnassummalla vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä. He olivat minua vastassa vankilan edessä autolla. Ajoimme suoraa päätä erääseen toiseen kaupunkiin, missä minulle oli hankittu passi ja matkalippu. Jo samana päivänä pakenin kotimaastani tähän maahan.

Lentokoneessa itkin ilosta. Kun pääsin tähän maaha, ajattelin, että saan vihdoinkin olla vapaasti kristitty. Minut sijoitettiin kuitenkin erääseen vastaanottokeskukseen, ja siitä alkoikin toisenlainen ”helvetti”.

Muut keskuksen asukkaat tiesivät kotimaani ja sen, että tulin islamilaisesta valtiosta. Koska pidin kaulassani ristiä, he alkoivat tiukata minulta, miksi olin kääntynyt kristityksi. Minut nähdessään he tekivät kädellään eleen kuin leikaten päänsä irti. He soittivat kovalla äänellä muslimien rukouskutsua. En saanut yön enkä päivän rauhaa. Lopulta murruin henkisesti ja jouduin sairaalahoitoon moneksi viikoksi. Sen jälkeen minulle annettiin oma asunto, jossa asun nyt.

Kiitän Jumalaa joka päivä siitä, että saan käydä kirkossa ja lukea Raamattua vapaasti. Rukoilen kaikkien niiden puolesta, jotka ovat vankilassa minun maassani ja muissa islamilaisissa maissa.

Kiitos, kun kuuntelit kaiken, mitä kerroin.”

Kansanlähetys on tehnyt työtä pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa  Euroopassa jo 40 vuoden ajan.  Tämän pakolaisen kertomuksen on muistiin kirjoittanut työntekijämme Saksassa. Turvallisuussyistä nimiä ei kerrota.

Lahjoita maahanmuuttajien tavoittamiseen Saksassa:

Anna lahjasi tähän työhön:


 

Nuorten naisten viikonlopussa Ryttylässä pohdittiin omaa paikkaa maailmassa sekä Jumalan tahtoa  ja vapautta.  Kokosimme viikonlopun opetuksista neljä asiaa, jotka antavat

Helmi Lähteenmäki iloitsi Nuorten naisten viikonlopussa pienistä yksityiskohdista kuten hemmottelutuotteista saunassa ja brunssista. Minttu Ryösö kertoi tapahtuman rohkaisseen oman unelman seuraamiseen. Kuva: Elina Kinnunen

Neljä ohjetta vapauteen

Nuorten naisten viikonlopussa Ryttylässä pohdittiin omaa paikkaa maailmassa sekä Jumalan tahtoa  ja vapautta.  Kokosimme viikonlopun opetuksista neljä asiaa, jotka antavat rohkeutta ja auttavat pääsemään elämässä eteenpäin.

1. Kun haaveet kaatuvat

Jokaisella ihmisellä on erilaisia haaveita. Kaikki haaveemme eivät kuitenkaan toteudu. Haluamme tuntea olomme turvalliseksi ja kokea, että meidät nähdään js meitä kuullaan ja rakastetaan.

Syntiinlankeemuksen myötä yhteys Jumalaan rikkoutui, ja haemme muista asioista sitä hyväksyntää, mitä vain Jumala voi tarjota. Näin myös haaveisiimme on tullut vääristymiä. Jos haaveemme on, että voimme elää kirjoittamalla, synti vääristää haavetta ja haluamme kirjoittamalla tulla kuuluisaksi. Haemme ihmisten suosiota ja hyväksyntää.

Haaveita kaatuu siksi, että synti on vinouttanut niitä tai Jumalan suunnitelma kohdallamme on erilainen. Silloinkin hän on kuitenkin rinnallamme.

Jumala etsii meitä takaisin yhteyteensä. Kun hän antaa syntimme anteeksi Jeesuksen tähden, voimme kokea olevamme rakkaita, tärkeitä ja arvokkaita. ”Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.” Ef. 2:13. Pettymystenkin aikoina Jumala on vierellämme ja hänen rakkautensa ja hyväksyntänsä antaa merkityksen elämällemme.

2. Kun rohkeus ei riitä

Kristittyjen rohkeus nousee rististä, ei pakosta tai käskyistä. Jumalan käskyt ovat kyllä ehdottomia: laki lupaa iankaikkisen elämän ehdollisesti. Evankeliumi, Jeesuksen sovitustyö sen sijaan lupaa pelastuksen ehdoitta.

Kristillisen ihmiskuvan mukaan olemme arvokkaita, mutta perin pohjin langenneita. Vangilla ja armahdetulla vangilla on molemmilla rikostausta. Karkaava vanki pyrkii vapauteen omin avuin, kun taas armahdettu vanki pääsee vapauteen armosta. Me olemme sellaisia vankeja, jotka on jo armahdettu. Sanoma rististä on ihme, joka on kantanut läpi vainojen ja antanut kristityille rohkeutta.

Raamattu kehottaa olemaan mukautumatta maailman menoon ja uudistumaan niin, että osaamme arvioida, mikä on Jumalan tahto. Rohkenemmeko toimia vastoin yleisiä mielipiteitä silloin kun arvomme ovat ristiriidassa niiden kanssa?

Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä Paavali varoitti vaikeista ajoista: ”Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille.”

Sananlaskuissa kehotetaan ostamaan totuutta eikä myymään sitä. Totuudella on hinta ja sitä on kallis myydä. Sananvapaus kapenee, jos emme käytä sitä. Jos lumituiskussa ladulla ei ole hiihtäjiä, latu menee umpeen ja sitä on raskaampi kulkea.

Jeesus neuvoi olemaan pelkäämättä ihmisiä. Jumala johdattaa elämäämme, vaikka meistä ei aina tuntuisi rohkealta. Riittää, että pysymme hänessä kuin oksa viinipuussa.

3. Kun en tiedä lahjojani

Elämämme, kykymme ja lahjamme ovat Jumalan antamia. Me emme omista itseämme, voimiamme, aikaamme tai luontaisia kykyjämme. Meidän tulee käyttää meille annettuja kykyjä ja lahjoja vastuullisesti, siis käyttää ja kehittää niitä.

Se mikä sujuu helposti, tuntuu luontevalta, on todennäköisesti vahvuutesi eli talenttisi. Joku on luontaisesti hyvä organisoimaan, joku luo kauneutta ympärilleen, joku on hyvä lasten kanssa, joku on teknisesti lahjakas ja joku ilmaisee itseään musiikin kautta.

Ympäriltä saamamme palaute antaa vinkkiä siitä, missä olemme hyviä. Kannattaa myös testata kykyjään ja kokeilla erilaisia asioita. Raamattu kehottaa: ”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestänne, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.” Kol. 3:23.

4. Kun epäilen unelmiani

Onko unelmasi sellainen, joka saa sinut toimimaan? Oletko valmis tekemään työtä unelmasi vuoksi tai luopumaan jostakin sen takia? Pohjautuuko unelmasi itsekuriin vai onnen tavoitteluun? Johtaako se toimintaan vai tekosyihin? Saavatko unelmasi sinut tekemään aloitteita vai odottamaan passiivisena? Otatko vastuuta elämästäsi vai siirrätkö sitä muille? Suurentavatko vai pienentävätkö unelmasi työsi arvoa?

Raamatussa kehotetaan meitä elämään niin, että Jumala kirkastuisi. Mistä tiedämme, onko unelmamme Jumalan tahdon mukainen? Voimme kysyä, toteutuuko unelmassa se, että se tuo Jumalalle kunniaa. Saamme pyytääJumalalta apua unelmointiin. Unelmoi suurista asioista ja aloita pienistä.

Opetus on koottu Laura Järvisen, Päivi Räsäsen, Heini Mäkilän ja Anu M:n luennoista Nuorten naisten viikonlopussa  18.–20.9.2015. Tapahtuman teemana oli Vapaus elää.

Teksti: Elina Kinnunen