Avainsana-arkisto: temppeli

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: »Tämä lapsi

Kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. Jokainen on saanut elämän henkäyksen Jumalalta, ja ennen kaikkea, Jeesus on kuollut meidän jokaisen puolesta. Kuvituskuva Pixabay.

Uusi vuosi kutsuu miettimään, miten elämämme käytämme

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: »Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.

Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupun-kiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.» Luukas 2:33–40.

Mikä sai Joosefin ja Marian ihmettelemään sitä, mitä vanha Simeon sanoi? Vanha profeetta julisti avoimesti Jeesuksen tulevasta elämästä! He olivat temppelissä, missä ihmiset tutkivat kirjoituksia, ja aivan varmasti he olivat lukeneet Messiaan tulosta. Nyt Simeon kertoi julkisesti kaikille tämän lapsen tulevaisuudesta, joten Joosefilla ja Marialla oli täysi oikeus olla ihmeissään. Toiset saattoivat katsoa Jeesusta ja nähdä hänet vain tavallisena lapsena, mutta tämä vanha mies näki Jeesuksessa jotain erityistä. Hän myös ilmoitti sen kaikille.

Mutta ymmärrätkö, mikä sai Simeonin näkemään suoraan Jeesuksen persoonaan ja tulevaisuuteen? Sen sai aikaan hänessä oleva Pyhän Hengen läsnäolo. Juuri saarna-tekstin edellä Raamattu kertoo, että Jumalan Henki johdatti häntä. Kun Jumalan Henki johtaa meitä, saamme tietää monia asioita, joita Jumala on suunnitellut tätä maailmaa varten. Hän nimittäin ilmoittaa ne meille, jotta voimme julistaa ne ihmisille.

Haluan, että kysymme vielä itseltämme jotain muutakin. Miksi Joosef ja Maria olivat ihmeissään, vaikka enkeli oli jo aikaisemmin kertonut heille siitä? Heidän ihmettelynsä paljastaa meille erään tärkeän asian.  Kun Jumalan sanaa saarnataan, se ei koskaan palaa tyhjänä. Se vaikuttaa ja on aina vaikuttanut ihmisiin. Jotkut se tekee iloisiksi, koska se yhdistää heidät Jumalaan. Toiset se puolestaan saa vihaisiksi, koska se käskee heidän luopua sellaisesta, mistä he haluaisivat pitää kiinni. Maria ja Joosef tiesivät totuuden Jeesuksesta. He olivat ihmeissään, että myös Simeon tiesi sen. Jos heillä ei ollut rohkeutta kertoa sitä ihmisille, he ihmettelivät, että vanha profeetta kertoi sen rohkeasti kaikille.

Hyvät ystävät, Jumala on valmistanut monet meistä ihmisistä julistamaan hänen ihmeitään tälle maailmalle. Silloin kun me emme hoida omaa osaamme, tulee muita, jotka varmasti tekevät sen. Totuus ei jää koskaan piiloon. Se palvelee Jumalan tarkoitusta, mutta hänen omalla ajallaan.

Maria ja Joosef veivät Jeesuksen temppeliin, Herran huoneeseen, missä Simeon ja Hanna kohtasivat hänet. Tässä on tärkeä sanoma meillekin tänään. Vaikka Simeon ja Hanna eivät olisi tienneet, missä Maria ja Joosef olivat, Jumala tiesi. Hän lähetti nämä kaksi vanhusta heidän luokseen, samoin kuin oli lähettänyt paimenet ja Itämaan tietäjät, mutta Simeonin ja Hannan hän lähetti temppeliin.

On olemassa sovitut ja erityiset paikat, missä kohtaamme Jeesuksen. Näille kahdelle vanhukselle se paikka oli temppeli. Entä meille? Onneksemme kirkko ei ole ainoa paikka, missä voimme kohdata Jeesuksen. Jeesus itse on sanonut, että missä kaksi tai kolme ihmistä on koolla hänen nimessään, siellä hän on heidän keskellään. Se tarkoittaa, että olemmepa koolla Jeesuksen nimessä kirkossa, raamattupiirissä tai rukouspiirissä, me kohtaamme Jeesuksen.

Noiden lisäksi Jeesus on aina siellä, missä ihmiset ovat. (Matt. 25:31–46)  Hän sanoo: “Minä olin vankilassa, mutta te ette käyneet katsomassa minua. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin yksinäinen, mutta te ette käyneet minua katsomassa.” Jeesus on ihmisten keskellä. Jos kuljemme heidän ohitseen emmekä huomioi heitä, saamme olla varmoja, että ohitamme Jeesuksen. Meidän täytyy olla ihmisten kanssa riippumatta heidän uskostaan, sukupuolestaan, väristään ja iästään. Kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. Jokainen on saanut elämän henkäyksen Jumalalta, ja ennen kaikkea, Jeesus on kuollut meidän jokaisen puolesta.

Jos tuo ei vielä riitä, meillä on Raamattu! Siinä Jeesus esitellään meille. Monet, jotka ovat lukeneet Raamattua, ovat kohdanneet Herran, ja heidän elämänsä on muuttunut. Siitä syystä me kirkkona rohkaisemme ihmisiä, ei pelkästään käymään kirkossa, vaan lukemaan Raamattua myös yksin ollessaan ja uskomaan siihen Jumalaan, josta Raamatussa kerrotaan.

Hyvät ystävät, jos ette ole lukeneet Raamattua tähän asti, voitte tästä vuodenvaihteesta eteenpäin järjestää päivittäisen aikataulunne niin, että siihen jää aikaa myös Raamatun lukemiselle. Kun teette niin, opitte tuntemaan tämän Jeesuksen, jonka syntymää juhlimme muutama päivä sitten.

Tämän päivän tekstissä sanotaan, että Simeon siunasi heidät. Sana siunata, niin kuin sitä Raamatussa käytetään, tarkoittaa rauhan, ilon ja kaikkinaisen hyvän toivottamista toiselle. Simeon siis toivotti rauhaa, iloa ja kaikkea hyvää vanhemmille ja lapselle. Evankeliumitekstimme viimeisessä jakeessa sanotaan, että “lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.” Kun saamme armon ja suosion Jumalan edessä, Jumala toimii niin, että saamme suosion myös ympärillämme olevien ihmisten edessä.

Teksti kertoo myös Hannasta, joka hänkin oli vanha ja kiitti Jumalaa näkemästään ja puhui hänestä. Valitettavasti emme tiedä, mitä hän sanoi Jeesuksesta. Yhden asian tiedämme kuitenkin hänestä varmasti. Hän oli pyhittänyt elämänsä Jumalalle, ei koskaan poistunut temppelistä ja oli paastonnut ja rukoillut paljon. En tiedä, mitä ajattelemme siitä, mitä hänestä tässä sanotaan. Paastoaminen saattaa tuntua teolta, jonka monet nykyihmiset mieluummin jättävät väliin.

Luukkaan tarkoituksena ei ole korottaa sitä, mitä hän teki, eikä vedota ihmisiin, että heidän pitäisi tehdä samalla tavalla. Luukas haluaa yksinkertaisesti osoittaa, kuinka paljon elämästään tämä vanha nainen oli tarjonnut Jumalalle. Varmasti Luukas haluaa kutsua myös meitä miettimään, miten oman elämämme käytämme. Leski oli käyttänyt koko elämänsä Jumalaa palvellen, paastoten ja toisten puolesta rukoillen. Jumalan palveleminen oli hänen elämänsä. Ja sillä tavalla Jumala ilmoitti hänelle Messiaasta.

Hyvät ystävät, Jeesus on tullut luoksemme meitä varten. Kun otamme hänet vastaan ja annamme itsemme hänelle, niin kuin tämä leski teki, Jumala tekee asuinsijansa sydämeemme. Tavalliset ihmiset eivät ymmärrä, että kun Jumala asuu meissä, silmämme avataan ja me kykenemme näkemään. Kun Jeesus vietiin temppeliin, vain Simeon ja Hanna näkivät hänet Kristuksena, koska he olivat antaneet koko elämänsä Jumalalle.

Sanomme, että tänään voimme kohdata Jeesuksen erilaisissa paikoissa, emme ainoastaan kirkossa. Olkoonpa paikka mikä tahansa, ne, jotka kohtaavat hänet, ovat valmiit jättämään kaiken, mikä estää heitä näkemästä häntä. Hän tuli maailmaan, ja monet odottivat häntä mutta eivät kohdanneet häntä pelastajanaan. Samalla tavalla saattaa tapahtua meille tänään. Voimme käydä kirkossa useinkin, mutta emme silti kohtaa Jeesusta, jos pidämme kiinni sellaisesta, mistä hän ei pidä.

Hän on tullut juuri sinne, missä nyt olemme. Hän on täynnä armoa ja laupeutta. Hän on tullut viedäkseen meidät takaisin sinne, minne kuulumme. Hän tahtoo, että meillä on rauha Isän kanssa, rauha itsemme kanssa ja lähimmäistemme kanssa. Hän on tullut uudistamaan kadonneen identiteettimme ja asettamaan meidät takaisin oikealle paikalle.

Jeesuksessa meillä on kaikki, koko paketti, mitä Jumala tarjoaa meille. Me tiedämme sen, kun vietämme aikaa hänen kanssaan lukemalla hänen sanaansa, käymällä jumalanpalveluksissa, osallistumalla ehtoolliselle ja elämällä hänelle. Sanokaamme hänelle ”kyllä” ja ottakaamme vastaan kaikki, mitä hän meille Jumalan kunniaksi tarjoaa.

Jumala kantaa meidät taas uuteen armon vuoteen. Näin hän on ollut uskollinen vuodesta toiseen. Silloinkin kun me emme huomioi häntä, hän pysyy uskollisena meille, pitää meistä huolta ja kutsuu meitä takaisin luokseen.

Monet on kutsuttu joukostamme pois viime vuoden aikana, mutta Jumala on jättänyt sinut elämään tiettyä tarkoitusta varten. Katso ympärillesi ja mieti, kuinka olet suhtautunut häneen ja lähimmäisiisi. Jos huomaat, että jossain kohdassa olet tehnyt väärin, Jumala toivoo, että päättäisit menneen vuoden puhtaalta pöydältä. Ei ole väliä, kuinka likainen pöytäsi on tällä hetkellä. Jeesus tuli tähän maailmaan juuri sitä varten, ottamaan syntimme pois. Sinun ei tarvitse kantaa niitä mukanasi. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on niin suuri, että hän ei jätä yhtään syntiä anteeksi antamatta, kun me tunnustamme ne.

Antakoon Jumala sinulle silmät, jotka näkevät hyvin ja sydämen, joka ymmärtää hänen rakkautensa arvon ja ottaa sen vastaan.

Hyvää uutta vuotta!

Hanukka on juhla, jota juutalaiset viettävät marras–tammikuussa, vuodesta riippuen. Se on valon ja ilon juhla ja kestää kahdeksan päivää. Juhlan

Hanukka on edelleen Israelissa suosittu juhla. Sana hanukka tarkoittaa pyhittämistä ja vihkimistä. Kuva Heidi Tohmola.

Hanukka-juhla kertoo hyvän ja pahan taistelusta

Hanukka on juhla, jota juutalaiset viettävät marras–tammikuussa, vuodesta riippuen. Se on valon ja ilon juhla ja kestää kahdeksan päivää. Juhlan juuret ovat noin vuodessa 165 eKr., jolloin Jerusalemin häväisty temppeli puhdistettiin ja vihittiin uudelleen käyttöön. Se muistuttaakin meitä edelleen jatkuvasta hyvän ja pahan taistelusta, joka usein alkaa huomaamatta. Sana hanukka tarkoittaa siis pyhittämistä ja vihkimistä.

Hanukkaa ei mainita lainkaan 3. Mooseksen kirjan luvussa 23 lueteltujen juhlien joukossa. Se on kuitenkin edelleen Israelissa suosittu juhla, etenkin lasten keskuudessa.  Uudessa testamentissa juhla on ohimennen mainittu: ”Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi” (Joh. 10: 22).

Juutalaisten temppeli ja sen alttari kalusteineen oli häpäisty, kun maan valloittajat alkoivat uhrata siellä epäjumalille.

Antiokus IV halusi aikoinaan tuhota Aleksanteri Suuren valloittamien kansojen oman uskonnon ja vaati, että kaikkien piti omaksua kreikkalainen elämäntapa. Juutalaisetkin olivat sorrettuina antautuneet pikkuhiljaa uudelle filosofialle, ehkä aluksi aivan huomaamatta. Pahan vallan kasvaessa täyteen mittaansa he kuitenkin lopulta ryhtyivät kapinaan. Pieni mutta rohkea juutalainen makkabilaisarmeija sai pyhäkön takaisin, ja rakas temppeli vihittiin uudelleen käyttöön Jumalan kunniaksi.

Edelleen hanukka-juhlan ensimmäisenä iltana kodeissa sytytetään tuli hanukka-kynttelikköön yksi kynttilä kerrallaan. Kuva Heidi Tohmola.

Perimätiedon mukaan tuon uudelleenvihkimisen aikana tapahtui öljyihme. Puhdistetun temppelin alttarin kynttelikköön piti saada liekki, mutta öljyä oli kriistilanteen takia hyvin vähän, vain pieni tilkka. Kansan rukoillessa apua koettiin pieni ihme: öljy riittikin kahdeksaksi päiväksi.

Edelleen hanukka-juhlan ensimmäisenä iltana kodeissa sytytetään tuli hanukka-kynttelikköön yksi kynttilä kerrallaan. Juutalaiskotien juhlaperinteisiin kuuluvat kynttelikkövalojen lisäksi pienet lahjat ja yhteisleikit sekä öljyssä paistettujen juhlaruokien syöminen.

Vaikka moni ajattelee tuon öljyihmeen olevan vain legenda, juhlan historialla on edelleen sanottavaa. Monenlaisten ”temppelien” pyhittäminen on taas ajankohtaista. Hyvän ja pahan taistelu ei rajoitu vain kaukaisille sota-alueille, vaan se vaikuttaa ja näkyy kaikkialla, niin yhteiskunnassamme kuin meissä itsessämmekin. Vieraaseen ajatteluperinteeseen ja oppialaan tottuu nimittäin huomaamatta.

Tänä syksynä kirjakaupoissamme oli tarjolla lapsille muun muassa Noidan käsikirja . Se oli marraskuussa kymmenen myydyimmän kirjan joukossa. Siinä kuvataan erilaisia demoneja ja henkivaltoja, muttei suinkaan Raamatun valossa. Lasten osastolla on joululahjaksi tarjolla Jeesuksen, hyvän paimenen, sijasta esimerkiksi yksisarvisen elämänfilosofiaa , voodoo-nukkeja ja erilaisia tarinallisia loitsukirjoja ja -oppaita.

Kirjakaupoista saakin etsimällä hakea kristillisiä julkaisuja tai edes Raamattuja. Hengellinen hyllykkö kutistuu joka vuosi. Aikuisillekin  on tarjolla hyllymetreittäin toisenlaista elämänfilosofiaa, kuten  tarot-kortteja, joogaoppaita, meditaatiokirjoja, käsikirjoja ennustamiseen ja niin edelleen. Kristilliset joulukortitkin ovat jääneet tonttujen ja eläinten jalkoihin.

Kristillisen kulttuuriperinteen alttarilla palaa vieras tuli. Salonkikelpoiset epäjumalat ovat livahtaneet koteihin huomaamatta – samalla tavalla kuin hellenismi muinoin juutalaiseen kulttuuriin. Ensimmäisiä aluevaltauksia ei edes tajuta, niitä pidetään usein harmittomina, jopa hauskoina. Pikkuhiljaa voi tajuta, että valta vaihtuu eikä Raamatun sanan liekki saa enää loistaa niin vapaasti kuin ennen.

Suomessakin riittää siis paljon puhdistettavaa ja uudelleen arvioitavaa. Se voi alkaa jo omista ajatuksistamme; olemmehan Paavalinkin mukaan Jumalan temppeli. Muodikkaiden kotiin askarreltavien tonttuovien tilalla voisivatkin kodeissamme avautua enemmän Raamatun lupaukset, joista löytyy todellinen ilo.

Makkabilaisten muinainen taisteluinto puolustaa uskoaan voi saada aikaan pahennusta tai pilkkaakin. Mutta se on hieno esimerkki siitä, kuinka hyvien asioiden esilläpito palauttaa valoa pimeyteen.

Ei totuta pimeyden tarjontaan vaan sytytellään valoja!

Valoisaa joulunaikaa!

Heidi Tohmola

Lahjoittamalla tämän artikkelin kohdalla voit antaa juutalaisille sen, mitä he ovat jo kauan odottaneet. Voit antaa heille kaikkein tärkeimmän lahjan! Lahjoittamalla nyt mahdollistat sen, että moni juutalainen kuulee ja saa vastaanottaa evankeliumin sanoman.

Juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa, mutta monet heistä eivät vielä tunne Jeesusta Messiaana. Tule mukaan työhön, jossa viedään evankeliumia juutalaisille.

Jumalan siunausta elämääsi!

Jerusalem Post -lehti on kirjoittanut kahdesta Jerusalemin temppeliin liittyvästä hankkeesta. Niistä molemmista ovat kristityt suomalaiset raamatunopettajatkin opettaneet, ja meidän on

Kuva: Pixabay

Temppelihankkeita Israelissa

Jerusalem Post -lehti on kirjoittanut kahdesta Jerusalemin temppeliin liittyvästä hankkeesta. Niistä molemmista ovat kristityt suomalaiset raamatunopettajatkin opettaneet, ja meidän on syytä olla tietoisia kummankin hankkeen edistymisestä.

Toinen temppelihankkeista on kolmannen temppelin rakentaminen. Sen toimeenpanijana on Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaisessa osassa sijaitseva temppeli-instituutti. Temppeli-instituutti esittelee toimitiloissaan temppelin esineistöä, jota se on valmistanut runsaalla rahoituksella ja tarkasti Vanhan testamentin ohjeistuksen mukaisesti.

Instituutilla on oman tiedotuksensa mukaan jo valmiina kaikki tarvittavat esineet kolmatta temppeliä varten. Eikä tässä vielä kaikki; se on jo usean vuoden ajan ylläpitänyt koulua, jossa koulutetaan leeviläisiä tulevan temppelin palvelutehtäviin. Instituutin opiskelijarekrytointi on ollut huolellista.

Temppeli-instituutti on myös tehnyt yksityiskohtaisen suunnitelman ruskeanpunaisten hiehojen kasvattamiseksi Israelissa. Niitä tarvitaan Mooseksen kirjojen mukaisesti temppelin puhdistusmenoissa (4. Moos. 19:2). Suorastaan hätkähdyttävä on instituutin nettisivulla hiehojen merkityksestä kerrottaessa viittaus Hesekielin kirjaan: ”Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.” (Hes. 36:25–26)

Temppeli-instituutti irrottaa tämän Raamatun kohdan tekstiyhteydestään, joka liittyy Jumalan lupaukseen uudesta liitosta. Hesekielin kirjan luvut 36 ja 37 kertovat siitä, miten Jumala itse tekee uuden liiton kansaansa kuuluvien kanssa ja puhdistaa heidät kaikista heidän saastaisuuksistaan ja antaa heille uuden sydämen ja uuden hengen! Siinä ei tarvita temppeli-instituuttia eikä kolmatta temppeliä vaan yksinkertaisesti sitä, että kansa kääntyy Jeesuksen puoleen ja tunnustaa hänet Messiaakseen.

Temppeli-instituutti kerskuu sivustollaan kävijämäärillään. Toivoisin, että ketkään kristityt eivät vierailisi siellä. Vierailu ja pääsymaksun maksaminen ovat tämän epäraamatullisen instituutin toiminnan tukemista.

Myös suuri osa juutalaisista rabbeista vastustaa kolmannen temppelin rakentamista. Heidän mielestään uhripalvelus muuttui rukouspalvelukseksi, kun toinen temppeli tuhoutui. He myös varoittavat temppelin rakentamisen aiheuttavan katastrofin koko muslimimaailman kanssa. Jotkut maltilliset rabbit myös sanovat, että jos kolmas temppeli joskus rakennetaan, se rakennetaan rauhan aikana kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta ettei nyt olla tällaisessa tilanteessa.

Kristittyinä tärkein tehtävämme on rukoilla ja todistaa Jumalan omaisuuskansalle, että uhripalvelusta ei enää tarvita, sillä Jeesus uhrasi itsensä kertakaikkisena uhrina syntiemme tähden. Heprealaiskirjeessä sanotaan: ”Kun hän ensin sanoo: ’Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt’, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten: ’Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi’. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.” (Hepr. 10:8–10)

Edellä kerrotun hankkeen sijaan meidän kristittyjen Israelin ystävien on tärkeätä tukea toista temppelialueeseen liittyvää hanketta:  projektia, jossa siivilöidään temppelialueelta kaivettua maata.

Vuonna 1999 islamilainen järjestö ja temppelialueesta vastuussa oleva wakf kaivoivat yksipuolisesti ja laittomasti Al Aksa -moskeijan alaosaa muuttaakseen Salomon pylväskäytävän isoksi maanalaiseksi moskeijaksi. He kaivoivat 9 000 tonnia maata ja kuljettivat 400 kuorma-autolastillista tätä maata Kidronin laaksoon. Heidän tarkoituksenaan oli paitsi laajentaa omaa rukoustilaansa myös todennäköisesti hävittää sellaista arkeologista todistusaineistoa, joka viittaa juutalaisen kansan ja uskonnon pitkään historiaan kyseisellä alueella.

Arkeologit professori Gabriel Barkay ja Zachi Dvira alkoivat vuonna 2004 käydä systemaattisesti läpi laaksoon tuotua maa-ainesta. He halusivat tutkia sen siivilöimällä löytääkseen ja pelastaakseen arvokasta esineistöä ja tutkiakseen sitä. Viimeisten kahdentoista vuoden aikana lähes 200 000 vapaaehtoista on ollut heidän apunaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun temppelialueen alta kaivettua aineistoa on päästy tutkimaan.

Projektissa on löydetty kappaleita ruukuista ja lasiesineistä, luita, kiviä, huonekalujen koristuksia ja pylväiden sekä mosaiikkien osia.

Löytöjen joukossa on ensimmäisen temppelin papistoon kuuluvan perheen sinetti, toisen temppelin aikainen hopeinen kolikko, jossa on kuva heprealaisesta alef-kirjaimesta ja sanat ”Pyhä Jerusalem” hepreaksi. Toisessa kolikossa on teksti ”Siionin vapaudeksi”. Kolikko on roomalaisajalta ja liittyy juutalaisten kapinaan. Lisäksi on löydetty paljon muutakin aineistoa roomalaisten, bysanttilaisten, ristiretkeläisten ja muslimien valtakausilta.

Maa-aineistosta on käyty läpi noin 70 prosenttia yksityisen rahoituksen avulla. Nyt projekti toivoo saavansa loppurahoituksen Israelin hallitukselta. Hallitus pitääkin hanketta merkittävänä, sillä 13.10. 2016 peräti 24 YK:n koulutus- tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon hallintoneuvoston jäsenvaltiota äänesti päätöslauselman puolesta, jonka mukaan juutalaisilla ei ole yhteyttä Jerusalemin Temppelivuoreen eikä Länsimuuriin. Jäsenvaltioista 26 pidättäytyi äänestyksestä ja vain kuusi vastusti: Viro, Saksa, Liettua, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Suomi ei tällä hetkellä kuulu hallintoneuvostoon, vaan Pohjoismaita edustaa nyt Ruotsi.

Maa-aineisto, jota nyt tutkitaan, todistaa kiistattomasti palestiinalaishallinnon ja Unescon väitteiden valheellisuuden. Unescon päätös on aivan samalla tavalla epäraamatullinen kuin temppeli-instituutin toiminta. Mikäli hyväksymme sen, pitäisi meidän poistaa Raamatustamme kaikki kohdat, jotka liittyvät juutalaiseen kansaan ja uskontoon Jerusalemissa. Sen sijaan meidän tulee kaikin mahdollisin tavoin myötävaikuttaa siihen, että Unescon yleiskokous hylkäisi tämän päätöslauselman historian vääristelynä ja suoranaisena valheena loka-marraskuun vaihteessa 2017.

Jerusalem ja juutalaisen kansan historia ja tulevaisuus ovat tänäkin päivänä monenlaisten intressien kohteena. On tärkeää, että meillä kristityillä on selkeä ja raamatullinen perusta, jonka pohjalta arvioimme asioita. Kolme vuotta Kansanlähetyksen perustamisen jälkeen Eino J. Honkanen kirjoitti Kansanlähetyksen juutalaistyön aloittamisesta lähettämällä ryhmiä evankelioimistyöhön Juudeaan ja Galileaan.

Tänäkin päivänä Kansanlähetyksen juutalaistyössä haluamme olla evankeliumin asialla. Emme ole tekemässä täällä turvallisuus- emmekä asutuspolitiikkaa, mutta  haluamme, ettemme unohda, että juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa. Me olemme heidän välityksellään tulleet osalliseksi evankeliumista. Pyrimme rukouksin, sanoin ja teon antamaan todistuksen Jeesuksesta Messiaana ja syntien sovittajana juutalaisille, arabeille ja kaikille ihmisille Jerusalemissa, koko Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Kansanlähetyksen päivitetty strategia toteaa: ”Olemme olemassa siksi, että evankeliumi tulee viedyksi kaikille ihmisille ja kaikille kansoille.”

Tuula Siljanen
Kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä