Avainsana-arkisto: Sapatti

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ?

Pyhän Hengen läsnäolo näkyy kristityissä rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsensähillitsemisenä. Kuva: Pixabay.

Kristityn vapaus

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ? Kuinka saamme olla vapaita ja rakastettuja Kristuksessa?

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?” Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni Abjatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen. Hän otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille.” Sen jälkeen Jeesus sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ihmisen Poika on myös sapatin herra.”

Erään filosofisen ajattelutavan mukaan ihminen ei ole koskaan vapaa. Joinain rajattuina hetkinä hän saattaa nauttia vapaudesta, mutta useimmiten ihmistä sitovat häntä rajoittavat säännöt ja määräykset. Olipa tämä filosofia totta tai ei, niin ajattelen, että kukaan ei pidä orjuudesta eikä halua elää kontrollin alaisena. Jokainen haluaa olla vapaa ja nauttia siitä. On monenlaista vapautta: poliittista vapautta, luonnollista vapautta, aistillista vapautta ja hengellistä vapautta.

Nyt pohdimme erityisesti kristityn vapautta, joka lähtee hengellisestä vapaudesta. Ymmärtääksemme, mitä se on, meidän on tarpeen palata aina juutalaisen uskonnon alkujuurille.

Raamattu kertoo, että israelilaiset olivat Egyptissä 430 vuotta. He saapuivat sinne pakolaisina, heistä tuli myöhemmin orjia ja he joutuivat elämään ankaran sorron alaisina. Jumala vapautti heidät orjuudesta ja toi heidät erämaan halki Kanaanin maahan, luvattuun maahan. Erämaassa Jumala teki liiton heidän kanssaan, ja liiton ehdot olivat kymmenen käskyä. Tansanian luterilaisen kirkon liturgiassa nuo käskyt luetaan joka sunnuntai.

Yhä raskaampia käskyjä

Historiasta näemme, etteivät israelilaiset kyenneet täyttämään heille annettuja ehtoja. Sen vuoksi Jumala kuritti heitä lähettämällä heidät Babyloniaan pakkosiirtolaisiksi. Babyloniassa he alkoivat pohtia, miksi he olivat joutuneet sinne. Sitten he ymmärsivät, että Jumala oli rangaissut heitä, koska he olivat rikkoneet hänen käskynsä.

Siksi he alkoivat parantaa tapojaan. He tulkitsivat uudelleen Jumalan antamat kymmenen käskyä. Niiden ulkopuolelta he saivat kokoon vielä 613 lisäkäskyä. Näistä 358 oli kieltoja ja 245 kehotuksia.

Suurin osa heidän laajennetun lakikokoelmansa sisällöstä oli vaikeampaa toteuttaa kuin kymmenen käskyä. Niissä sanottiin esimerkiksi, että kenenkään ei ole lupa kirjoittaa musteella sapattina eikä kävellä kivenheiton matkaa pitemmälle. Kuka pystyy tekemään tämän? Sen sijaan, että nämä lait olisivat auttaneet heitä pääsemään lähemmäs Jumalaa, niistä tuli heille taakka. He eivät kyenneet täyttämään niitä.

Kristus vapauttaa lain alta

Jeesus tuli ja löysi heidät tilanteesta, jossa heitä yhä sitoivat erilaiset lait, käskyt ja säännöt. Jumala oli vapauttanut heidät Egyptistä ja asettanut heidät vapaiksi. Silti näytti siltä, että he olivat tuoneet mukanaan omatekoisen orjuuden.

Jeesus tuli kuitenkin päästämään heidät vapaiksi siitäkin orjuudesta. Hän ei tee vallankumouksellista muutosta, vaan hän tekee sen opettamalla ja oman elämänsä esimerkillä. Myöhemmin hänen apostolinsa oivalsivat, että oli suuri ero juutalaisen rabbin ja Jeesuksen opetuksen välillä. Jeesuksen opetuksesta he saivat Kristuksen lain, jossa oli tuskin lainkaan kieltoja.

Se tarkoittaa, että Jeesus vapautti heidät niistä kielloista, jotka olivat heille taakka. Hän teki heidät vapaiksi. Aamoksen tekstistä näemme, että lait eivät tuoneet heitä lähemmäksi Jumalaa erämaassa.  Aamos sanoi, että kun olemme lähellä Jumalaa, ei lain kautta vaan hänen rakkautensa kautta, niin voimme täysin ymmärtää, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Aamos muistutti israelilaisia ajasta, jolloin he olivat erämaassa. He olivat ilman lakia mutta olivat silti todella rakkaita Jumalalle. Aamos halusi siis sanoa, ettei laki vienyt heitä lähemmäksi Jumalaa.

Jeesus on sapatin Herra

Paavali kertoo kirjeessään kolossalaisille, että Kristus lakkautti kaikki lait, jotka sisälsivät kieltoja. Meidät on nyt asetettu vapaiksi. Lait, jotka sanovat: ”Älä syö tätä, älä juo tätä”, ovat mennyttä. Jos joku opettaa sinulle, ettet saa syödä tätä tai tuota, niin luultavasti hän haluaa riistää sinulta vapautesi.

Evankeliumi näyttää meille, mitä Kristus opetti ja teki. Tekstissä ihmeteltiin, miksi Jeesuksen opetuslapset tekivät sellaista, mitä sapattina ei ollut lupa tehdä, sillä juuri silloin opetuslapset katkoivat tähkäpäitä pellolta ja söivät niitä.

Sen mukaan, mitä juutalaiset sapatista opettivat, opetuslapset toimivat väärin ja rikkoivat lakia. Jeesus vastasi juutalaisille ottamalla esimerkin heidän omasta historiastaan. Hän nosti esille kertomuksen Daavidista, joka meni papin luo ja pyysi uhrileipää, jota säilytettiin Jumalan huoneessa. Daavid ei ollut pappi, eivätkä hänen toverinsakaan. Silti he söivät uhrileipää, joka oli tarkoitettu vain papeille. Raamattu ei kerro, miten fariseukset reagoivat noihin Jeesuksen sanoihin. Joka tapauksessa näyttää siltä, etteivät he olleet tyytyväisiä hänen vastaukseensa. Myöhemmin näemme heidän vielä syyttävän Jeesusta ylipapin edessä siitä, että hän rikkoi sapattia.

Jeesus sanoi, että sapatti on ihmistä varten, ei päinvastoin. Sapatti on olemassa siksi, että se auttaa ihmistä lepäämään ja viettämään aikaa Herransa kanssa. Ihmistä ei ole tehty sapatin vuoksi, eikä elämämme ole riippuvainen sapatista. Meitä ei ole tehty sapattia varten, vaan sapatti on tehty meitä varten. Vanhan testamentin sapattia koskevat säännöt olivat monimutkaisia, mutta nyt Jeesus sanoi, että hän on sapatin Herra. ’Herra’ tarkoittaa tässä asiassa sitä, että hänellä on valta muuttaa sitä tai tehdä, mitä ikinä hän tahtoo.

Ymmärrän, että tässä maailmassa sapatti-asia on joidenkin mielestä yhä hämmentävä. Vielä pahempaa on se, että omassa joukossammekaan emme ymmärrä kristityn vapautta. Yritämme yhä kantaa taakkoja, joista Jeesus jo vapautti meidät. Toiset puolestaan ajattelevat vapaana elämisen tarkoittavan sitä, että voimme tehdä, mitä ikinä haluamme. Jeesus on vapauttanut meidät, mutta meidän on kerrottava toisillemme, mistä hän on päästänyt meidät vapaiksi.

Ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, synti hallitsi maailmaa. Ihmiset olivat synnin uhan alla. Tämä uhka otettiin ihmisiltä pois, koska Jeesus voitti synnin ja kuoleman. Se tapahtui niin, että Jeesus tuli elämään keskellemme, opetti meitä ja teki työtä. Hänen työnsä sinetöityi hänen ristinkuolemaansa ja hänen ylösnousemukseensa.

Kun uskomme Jeesukseen, silloin annamme elämämme hänelle ja alamme elää hänelle. Jeesus tulee silloin asumaan meihin. Hän antaa meille sellaisen rauhan, jota emme voi löytää mistään muualta. Koska meillä on Jeesuksen antama rauha, pysymme tyyninä silloinkin, kun kohtaamme haastavia tilanteita.

Rakkaus ja vapaus Kristuksessa

Paavali kirjoittaa, että kun olemme Kristuksessa, meissä asuu Pyhä Henki ja Hengen läsnäolo. Se näkyy meissä silloin rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsemme hillitsemisenä. Kristitty on ihminen, jota Henki itse johtaa. Kristityllä on vapaus, mutta se vapaus on Jeesuksessa. Jos hylkäämme Jeesuksen ja hänen armonsa ja alamme elää niin kuin itse haluamme, silloin jätämme taaksemme sen vapauden, jonka Jeesus on meille antanut. Saatamme myös hankkia uusia mestareita, joilla on myös omat ehtonsa ja merkkinsä.

Israelilaiset vapautettiin Egyptin orjuudesta, ja mitä tapahtui: he päätyivät etsimään uusia isäntiä, epäjumalia ja muita jumalia. Jumala kuritti heitä lähettäen heidät Babyloniaan. He yrittivät oppia ja uudistaa suhteensa Jumalan kanssa, mutta lopulta orjuuttivat toinen toisensa keksimällä sääntöjä, jotka eivät tulleet Jumalalta. He menivät toiseen äärimmäisyyteen, ja itse asiassa heidän säännöistään tuli taakka. Jeesus tuli vapauttamaan ihmiset kaikesta, mikä orjuutti heitä. Hän päästi heidät vapaiksi ja antoi heille armonsa.

Usein ihmiset eivät ymmärrä, mitä Jeesuksen tarjoama vapaus ja armo tarkoittavat. He elävät vapaata elämää, joka ei tunne rajoja. He  vahingoittavat itseään esimerkiksi käyttämällä huumeita. He vahingoittavat muita, esimerkiksi puhuvat rumasti toisilleen, ja siitä seuraa, että ristiriidat lisääntyvät päivä päivältä perheissämme ja muissa ihmissuhteissamme.

Kun sanot jollekulle, että noin et voi puhua, koska se satuttaa ja loukkaa muita, useimmiten kuulet vastauksen: ”Olen vapaa sanomaan ja tekemään, mitä haluan.” Tällaisen vapaudenko Jeesus meille antaa? Pelkäänpä, että olemme löytäneet uusia isäntiä hallitsemaan meitä. Nämä uudet isännät eivät tunnusta Herraamme Jeesusta, joka kuoli puolestamme ristillä, jotta meistä tulisi vapaita. Tällä hetkellä yhteiskunnissamme lähestytään laittomuuden aikaa. Sellainen aika saa ihmiset pukeutumaan niin kuin haluavat, sanomaan mitä haluavat ja tekemään mitä haluavat. Mitä siitä seuraa?

Jotta vältymme tuolta kaikelta, meidän tulee kertoa toisillemme, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Voimme lukea evankeliumista, että Jeesus kertoi fariseuksille, että hän on sapatin Herra. Minusta tuntuu, että ongelmamme nykypäivänä ei ole sapatti, vaan se on jokin muu asia. Ihmiset elävät jatkuvassa pelossa. He pelkäävät monia asioita ja pelko sitoo heitä.

Jotkut meistä pelkäävät, että minä hetkenä tahansa voi tulla avioero. Jotkut pelkäävät menettävänsä työnsä tai rakkaansa. Osa meistä voi pelätä asioita, joita emme edes osaa nimetä.

Voit vapautua kaikista noista peloista, jos toivotat Jeesuksen tervetulleeksi elämääsi ja annat hänen olla Herrasi. Anna hänelle elämäsi, niin että hän voi johtaa sitä. Jos hän johtaa sitä, sinä olet vapaa johtamisesta. Sinä saat sellaisen rauhan, jota sinulla ei koskaan aikaisemmin ole ollut.

Tälläkin hetkellä Jeesus seisoo sydämesi ovella ja kolkuttaa. Hän tahtoo päästä sydämeesi. Lasketko hänet sisään? Tapahtukoon niin, Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.

Jumalan siunausta sinulle!

 

Joimme rauhassa parvekkeella sapattiaamuna perheystävän kanssa Jerusalemissa aamukahvia. Yhtäkkiä sapattirauhamme häiriintyi puhelimen tekstiviesti-ilmoitukseen. Viestissä luki hepreaksi: ”Olkaa valmiita!” Kahvinjuonti jäi

Kuva: Tuula Siljanen

Olkaa valmiita

Joimme rauhassa parvekkeella sapattiaamuna perheystävän kanssa Jerusalemissa aamukahvia. Yhtäkkiä sapattirauhamme häiriintyi puhelimen tekstiviesti-ilmoitukseen. Viestissä luki hepreaksi: ”Olkaa valmiita!” Kahvinjuonti jäi kesken. Kiireesti pukeuduimme ja laskeuduimme kuudennesta kerroksesta alas kadulle, jossa yhteiskuljetus seurakuntamme sapattikokoukseen oli jo odottamassa. Kuljetus tuli tänään aikaisemmin kuin yleensä.

Tuo lyhyt viesti ”Olkaa valmiita” on puhutellut minua koko päivän. Se toki tarkoitti ennen kaikkea sitä, että menisimme nopeasti kadulle, jotta muiden ei tarvitsisi odottaa meitä. Samalla se puhui siitä, että olisimme valmiita lähtemään seurakuntamme kokoukseen, jossa saimme ylistää Jumalaa, rukoilla ja rakentua Jumalan sanan opetuksesta.

Yhteinen jumalanpalveluksemme kestikin tänään lähes neljä tuntia. Väkeä oli vauvasta vaariin. Minä ja ystäväni olimme iältämme vanhimpia yhdessä seurakunnan vanhan jäsenen kanssa, joka kertoi palvelleensa jo keisari Haile Selassien armeijassa ja myöhemmin kommunistijohtaja Mengistunkin joukoissa. Hän on siis ilmeisesti meitäkin vanhempi. Oli ilo huomata, kuinka eri-ikäisille lapsille ja nuorille oli omissa ryhmissään opetusta hepreankielellä. Muuten sapattijumalanpalveluksemme on amharankielinen.

Eikö olekin hyvä muistuttaa toisiamme, että olisimme valmiita lähtemään seurakunnan kokoukseen. Valmiina olemisen kehotuksella on tätäkin syvällisempi merkitys. Rohkaiskaamme toinen toistamme olemaan valmiita siihen, kun Herramme tulee meitä noutamaan. Tällaista rohkaisua ja huolenpitoa tarvitsemme, ettemme väsyisi matkalla. Herramme tulokin voi tapahtua eri aikaan ja eri tavalla kuin itse ajattelemme. Tärkeintä on, että olisimme valmiita!

Sapattiterveisin Tuula
Kirjoittaja toimii koulutus- ja opetustehtävissä Lähi-idässä

Pastori Esko Siljasen puhe Israel-päivien sapattiaterialla Ryttylässä 25.9.2015. Sapatti on yksi parhaiten tunnetuista ja vähiten ymmärretyistä juutalaisista juhlista. Juutalaisessa kirjallisuudessa,

Sapatti viestii vapaudesta

Pastori Esko Siljasen puhe Israel-päivien sapattiaterialla Ryttylässä 25.9.2015.

Sapatti on yksi parhaiten tunnetuista ja vähiten ymmärretyistä juutalaisista juhlista. Juutalaisessa kirjallisuudessa, runoudessa ja musiikissa sapattia on kuvattu morsiamena tai kuningattarena. On sanottu “enemmän kuin Israel on varjellut sapattia, sapatti on varjellut Israelia.”

Tärkein juhla

Sapatti on juutalaisen uskonnon tärkein juhla. Se on ainoa juhla, joka on mainittu kymmenessä käskyssä. Sapatti on vieläkin tärkeämpi juhla kuin Yom Kippur, Suuri Sovituspäivä.

Sapatti on ensisijaisesti levon ja hengellisen virkistymisen päivä. Sana ”sapatti” tulee heprean sanajuuresta Shin-Beit-Tav, joka kirjaimellisesti käännettynä merkitsee ”päättää, lopettaa, tai levätä”.

Sapatti ei ole erityisesti rukouspäivä.  Uskonnollinen juutalainen rukoilee muutenkin joka päivä vähintään kolme kertaa.  Sama periaate, joka pätee syömiseen pätee myös rukoukseen: Joka päivä syödään, mutta sapattina syödään juhlavammin ja enemmän omaksi iloksi.

Lepopäivä on etuoikeus

Lepopäivän vietto oli poikkeuksellista muinaisessa maailmassa. Vapaa-aika oli ainoastaan rikkaiden ja hallitsijoiden etuoikeus. Sitä oikeutta ei ollut palvelijoilla ta työläisillä. Missään muussa kuin juutalaisessa kulttuurissa ei ollut viikoittaista vapaapäivää. Kreikkalaiset pitivät juutalaisia laiskoina, koska nämä halusivat pitää juhlapäivän jokaisena seitsemäntenä päivänä viikossa.

Sapatti perustuu kahteen Mooseksen lain käskyyn. Muistaa ja noudattaa. Ensimmäinen näistä on “muista”. 2 Moos.20:8 “Muista pyhittää lepopäivä.”

Lepäämällä seitsemäntenä päivänä ja pyhittämällä sen me muistamme ja tunnustamme, että Jumala on maan ja taivaan Luoja. Me myös noudatamme taivaallista esimerkkiä pidättäytymällä työstä seitsemäntenä päivänä, kuten Jumala teki. Jos Jumalan työ voidaan laittaa sivuun lepopäivän ajaksi, kuinka me voimme luulla, että meidän oma työmme on niin tärkeää, ettei sitä voida asettaa sivuun lepopäivän ajaksi.

Sapatti muistuttaa vapaudesta

Luomisen lisäksi muistamme sapattina Israelin vapautumista Egyptin orjuudesta. Kysymys on vapaudesta. Muinaisina aikoina vapaa-aika oli vain ylempien luokkien etuoikeus. Orjat eivät saaneet vapaapäiviä. Siten sapatti muistuttaa meitä siitä, että olemme vapaita.

Sapatti myös vapauttaa meidät arkisista huolista, aikatauluista ja velvollisuuksista. Viikon arkipäivinä olemme työmme orjia, mutta sapattina olemme vapautettuja näistä murheista, kuten esi-isämme vapautettiin Egyptin orjuudesta.

Toinen sapattiin liittyvä lain käsky on “noudata”. 5 Moos.5:12 ”Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt.”

Kielletyn työn määritelmä

Sapatista ei voida puhua puhumatta samalla työstä, jonka tekeminen on sapattina kiellettyä. Juutalaisten mielestä tämä on yksi niistä asioista, joita ne ihmiset, jotka eivät sapattia noudata, eivät ymmärrä.

Mooseksen laki ei kiellä työn tekemistä sapattina sanan nykyaikaisessa merkityksessä. Laki kieltää tekemästä ”melachah” (Mem-Lamed-Alef-Kaf-Hei), joka yleensä käännetään sanalla “työ”, mutta joka ei itse asiassa tarkoita samaa kuin työ nykyaikaisessa mielessä. Ennen kuin voimme ymmärtää työn tekemisen kiellon sapattina, meidän on ymmärrettävä, mitä heprean kielen sana ”melachah” tarkoittaa.

Melachah tarkoittaa yleensä työtä, joka on luovaa, tai johon liittyy ympäristön hallintaa. Heprean sana saattaa olla sukua heprean sanalle “kuningas”, ”melekh” (Mem-Lamed-Kaf). Esimerkki tällaisen luovan työn tekemisestä on Jumala itse, joka loi taivaan ja maan ja sitten lepäsi tästä työstä seitsemäntenä päivänä. Huomaa, että Jumalan tekemä työ ei edellyttänyt suuria fyysisiä ponnistuksia; hän sanoi ja se oli tehty.

Heprean sanaa ”melachah” ei Raamatussa yleensä käytetä muutoin kuin sapatin ja juutalaisten juhlien yhteydessä. Ainoa poikkeus on se, että tätä samaa hepreankielistä sanaa ”melachah” käytetään paljon ilmestysmajan rakentamisen yhteydessä autiomassa. Ilmestysmajan rakentamisen yhteydessä annetaan myös ne kiellot, jotka koskevat työn tekemistä sapattina.

Sapatti muistuttaa liitosta

2 Moos. 31: 13. “Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni.”

Tästä Vanhan testamentin tekstistä ymmärrämme, että ilmestysmajan rakentaminen keskeytettiin sapatin ajaksi. Tästä Raamatun kohdasta juutalaiset rabbit ovat myös päätelleet, että työ, joka on kielletty sapattina, on samanlaista luovaa työtä, jota tarvittiin ilmestysmajan rakentamiseksi. He ovat määritelleet 39 työn lajia, joita tehtiin ilmestysmajaa rakennettaessa ja jotka siis ovat kiellettyjä sapattina. (Mishnah Shabbat, 7:2) Esimerkiksi, sapattina saa kirjoittaa yhden kirjeen, mutta ei kahta kirjettä, koska se on jo työtä.

Kuten lähes kaikkia käskyjä, niin myös kaikkia näitä sapattimääräyksiä saa rikkoa, jos se on välttämätöntä ihmisen hengen pelastamiseksi.

Sapatti päättyy lauantai-iltana, kun kolme tähteä on nähtävissä taivaalla, noin 40 minuuttia auringonlaskun jälkeen.