Avainsana-arkisto: raamatunkäännöstyö

Papua-Uudessa-Guineassa on aloitettu uusi Vanhan testamentin käännöstyöhön liittyvä hanke. Kansanlähetyksen lähetti Kaisa Sadeharju toimii hankkeen kurssikoordinaattorina sekä yhden käännöstiimin mentorina.

Somba-siawari-kääntäjille Vanha testamentti on tärkeä

Papua-Uudessa-Guineassa on aloitettu uusi Vanhan testamentin käännöstyöhön liittyvä hanke. Kansanlähetyksen lähetti Kaisa Sadeharju toimii hankkeen kurssikoordinaattorina sekä yhden käännöstiimin mentorina.

Kaisa Sadeharju on mukana Vanhan testamentin kääntämiseen liittyvässä projektissa.

Kurssilla on mukana viisi eri kansallista käännöstiimiä, joista yksi on somba-siawarin kielialueelta. Kieli tunnetaan myös nimellä burum-mindik. Raamatunkäännöstyön siellä aloittivat Kansanlähetyksen lähetit Soini ja Kaija Olkkonen, ja Uusi testamentti julkaistiin käyttöön vuonna 1996.

Raamatunkääntäjät Mila ja Taitus Bauyang sekä Nema Killy tekevät alueella Vanhan testamentin käännöstä ja heidät on kutsuttu mukaan projektiin. He ovat osallistuneet raamatunkäännöstyöhön 1980-luvulta lähtien yhdessä Olkkosten kanssa. He olivat ensiksi mukana lukutaitotyössä, pyhäkoulutyössä sekä opetus- ja evankelioimis-työssä, ja sen jälkeen he tulivat mukaan käännöstyöhön.

Käännöstiimiläiset iloitsevat siitä, että ovat päässeet mukaan projektiin ja saavat tukea työhönsä. He näkevät tärkeäksi, että ihmiset saisivat kokonaisen Raamatun.

Taitus toteaa, että jotain jää puuttumaan, jos heillä ei ole Vanhaa testamenttia. Jos ihmiset saisivat myös Vanhan testamentin, he saisivat paremman kuvan siitä, millainen Jumala on. Vanhasta testamentista saamme nähdä Jumalan rakastavana omiaan, mutta myös sen, että Jumala toteuttaa rangaistuksensa, kääntäjät kertovat.

Nema sanoo, että ihmiset voivat nähdä Vanhasta testamentista, kuinka Jumala on johdattanut israelilaisia ja rakastaa heitä siitäkin huolimatta, että he ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle ja palvoneet epäjumalia.

Mila, Taitus ja Nema kiittävät suomalaisia esirukouksista ja tuesta vuosikymmenien aikana. He kiittävät siitä, että Kansanlähetys ja suomalaiset ovat tuoneet Jumalan sanan heidän kotiseudulleen, heidän kielelleen. He toteavat, että nyt Jumala puhuu heidän kieltään. Työ on vielä kesken ja rukousta tarvitaan edelleen.

Työssä on monia haasteita ja asioita, jotka hidastavat työtä. Rukousaiheeksi he nostavat, että saisivat voimia ja viisautta työhön.

Lue tarkemmin Sadeharjun perheen työstä Papua-Uudessa-Guineassa Uusi Tie -lehdestä nro 23/2018.

Teksti: Susanna Sarimaa
Kuvat: Sadeharjujen arkisto

Tue Kansanlähetyksen raamatunkäännöstyötä tämän sivun  lahjoituslinkin kautta. Kiitos mukana olostasi.

Liity Kaisa ja Jukka Sadeharjun lähettäjätiimiin tästä.

Raamatunkäännöstyö liittyy Israeliin kuin mantelipuun juuret maahan. Elävillä juurillaan puu kasvattaa kukintoja vaikka lumimyrskyssä, ja käännöstyö tuottaa parhaan käännöksen kansalle,

Mantelipuun kukka on Raamatun luotettavuuden ja merkityksen vertauskuva. Kuva: Heidi Tohmola

Mantelipuun oksat puhuvat

Raamatunkäännöstyö liittyy Israeliin kuin mantelipuun juuret maahan. Elävillä juurillaan puu kasvattaa kukintoja vaikka lumimyrskyssä, ja käännöstyö tuottaa parhaan käännöksen kansalle, jos Israel on kääntäjälle tuttu.

Vanhan testamentin alkukieli on pääosin heprea. Tällä hetkellä koko Raamattu on käännetty noin 674 kielelle, mutta osalle näistä kielistä se on käännetty jostain muusta kielestä kuin heprean alkukielestä, eli nämä Raamatut ovat käännöksen käännöksiä. Raamatun heprealaisten juurien opiskelu onkin monille kääntäjille suurena apuna, kun he haluavat parhaan mahdollisen käännöksen äidinkielelleen. Jerusalem on raamatunkääntäjän unelmalomakohde.

Moni kevättalvella Israelissa vieraileva matkailija ihmettelee Jerusalemin mantelipuita. Joskus kaupungissa on jopa lunta kukinnan aikaan. Miten puu voi kukkia keskellä vuoden kylmintä aikaa? Lumihankea vasten kukkiva puu näyttää järjenvastaiselta, kun Suomessa olemme tottuneet kukkiviin puihin lähinnä vehreän kesän kynnyksellä.

Mantelipuu on ollut Israelissa yksi lempikuvauskohteistani. Mantelipuun kukkien kuvia olenkin käyttänyt paljon graafisessa työssä. Puita enemmän ihmettelin kuitenkin vuosia sitten erästä Jeremian kirjan kohtaa. Se kertoo juuri mantelipuusta ja Jumalan valvomisesta sanansa suhteen:

Minulle tuli tämä Herran sana: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Minä näen mantelipuun oksan.” Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.” (Jer. 1:11–12)

Pohdin, mitä ihmeen tekemistä puun kukalla on sanan ja valvomisen kanssa. Onko tämä Vanhan testamentin mystistä runoutta, jolla ei tarvitse olla merkitystä omaan arkeen? Vai onko heprean alkukielellä jotain opetettavaa meillekin?

Kun eräs Jerusalemissa matkaileva raamatunkääntäjä avasi asiaa heprean kautta, asia selkeni uudella tavalla. Tuo sana ’mantelipuu’ on nimittäin hepreaksi šaked ja muistuttaa sanaa šoked, ’valvoa’. Sanojen samankaltaisuuden kautta Jumala avasi Jeremialle, omalle profeetalleen, Raamatun luotettavuutta ja merkitystä. Joskus emme näe asioiden vertauskuvallisuutta ja sanomaa ennen kuin asia väännetään rautalangasta – tai mantelipuun oksasta.

Vaikka emme tiedä, mihin vuodenaikaan Jeremia mantelipuuta tarkkaili, olisi jotenkin uskottavaa, että sitä eritysesti katseltaisiin juuri silloin, kun se erottuu täysin muusta ympäristöstä. Eihän sitä muulloin aina edes erota mantelipuuksi.

Silloin kun mikään muu ei elä, Jumalan sana elää. Sen toteutumista valvotaan maailman korkeimmalla auktoriteetilla. Koko mantelipuu oksineen ja kukkineenkin symboloi Jumalan lupauksien varmaa toteutumista. Ei tule niin kylmää maailman-aikaa tai poliittista myrskyä, joka mitätöisi Jumalan sanan ja lupaukset meillekin. Eikä ole sellaista kieltä, jonka raamatunkäännös eläisi ilman heprean kielen juuria.

Koko Raamatun maa on täynnä sisältöä, jota raamatunkäännöstyö tarvitsee työnsä tueksi. Israel on kuin luokkahuone, jossa on omat opintoviikkonsa raamatunkääntä-jille – mutta myös meille muille. Kun olen tehnyt lapsityömateriaalia, olen saanut paljon virikettä heprean kielestä.

Lapset eivät työskentele raamatunkääntäjinä, mutta heistä voi tulla sellaisia tulevaisuudessa. Työ on kesken. Maailmassa on edelleen enemmän niitä kieliä, joilla ei ole omakielistä Raamattua, kuin niitä joilla on.

Kun lapsille kerrotaan uskomme heprealaisista juurista ja Israelin historiasta ja raamatunaikaisesta kulttuurista, sen varmemmin Jumalan sanan merkitys säilyy tuleville sukupolville alkuperäisenä ja arvovaltaisena elämän ohjeena.

Heidi Tohmola
kirjoittaja on taittanut ja toimittanut Jerusalemissa toimivan Caspari-keskuksen lapsityömateriaalia. Hän kääntää parhaillaan tätä materiaalia suomeksi.

Kansanlähetys kokoaa parhaillaan varoja raamatunkäännöstyölle.
Tutustu ja tule mukaan työhön tästä.

 

 

 

Nemadong, Somba-Siawari, Papua-Uusi-Guinea: ”Saan usein kuulla kyliemme vanhusten toivovan, että he ehtisivät nähdä kokonaisen Raamatun omalla äidinkielellään ennen kuolemaansa. En

Nemadong on mukana kääntämässä Vanhaa testamenttia somba-siawarin kielelle. Kuva: Maria Vuorma

Raamattu rakkaaksi!

Nemadong, Somba-Siawari, Papua-Uusi-Guinea:
”Saan usein kuulla kyliemme vanhusten toivovan, että he ehtisivät nähdä kokonaisen Raamatun omalla äidinkielellään ennen kuolemaansa. En tiedä, kuinka kauan kestää vielä, ennen kuin meillä on kokonainen oma Raamattu. Rukoilethan meidän puolestamme.”

Nema on voinut lukea Uutta testamenttia  äidinkielellään vuodesta 1992 lähtien, ja nyt hän on itse mukana Vanhan testamentin kirjojen kääntämisessä.

Nemadongin heimon somba-siawarin kieliryhmän lapsia pääsiäisjuhlissa Papua-Uudessa-Guineassa. Heidän äidinkielelleen on jo käännetty Uusi testamentti, ja Vanhaa testamenttia ollaan parhaillaan kääntämässä. Kuva: Maria Vuorma

Yli puolelle maailman kielistä ei ole vielä käännetty yhtään Raamatun kirjaa. Näitä kieliä puhuu yhteensä 209 miljoonaa ihmistä, jotka eivät siis voi lainkaan lukea Raamattua omalla kielellään. Lisäksi monille on käännetty siitä vasta osia.

Auta kääntämään heille Raamattua lahjoittamalla Kansanlähetyksen kevätkeräykseen! Tuellasi yhä useampi ihminen voi saada Raamatun äidinkielelleen.

Kerätyt varat käytetään Raamatun kääntämiseen kuudelle kielelle Etiopiassa, Venäjällä, Papua-Uudessa-Guineassa ja muualla Aasiassa sekä muiden raamatunkäännöshankkeiden tukemiseen.

Lahjoitukset tämän sivun kautta tai:

  • FI83 2070 1800 0283 25
  • Viite: 79002
  • Saaja: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Kiitos, että olet mukana!

Lue lisää Kansanlähetyksen raamatunkäännöstyöstä.

Moskovan Raamatunkäännösinstituutti on julkaissut kirjasen uudella kielellä.  Siperialaisen tunguusikieliin kuuluvan evenin kielen Lamunhinin murteelle on käännetty 25 kuvitettua Raamatun kertomusta

Evenit asuvat Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä valtavalla alueella, Sahan (ent. Jakutian) tasavallan luoteisosasta Kamtšatkalle ulottuvalla alueella. Kuva on Sebjan-Kul -nimisestä kylästä.

Raamatun ydinkertomukset julkaistiin evenin kielellä

Moskovan Raamatunkäännösinstituutti on julkaissut kirjasen uudella kielellä.  Siperialaisen tunguusikieliin kuuluvan evenin kielen Lamunhinin murteelle on käännetty 25 kuvitettua Raamatun kertomusta sisältävä kirjanen. Piakkoin kertomuksista tulee myös kuunneltava audioversio. Kansanlähetyksen työntekijä on ollut mukana kertomusten tarkistuksessa.

Evenin kieltä puhuu noin 5 600 ihmistä. Evenit asuvat Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä valtavalla alueella, Sahan (ent. Jakutian) tasavallan luoteisosasta Kamtšatkalle ulottuvalla alueella.  Eveneistä 800 puhuu Lamunhinin murretta. Se on murre, joka on säilyttänyt suurimman määrän perinteiseen kulttuuriin liittyvää sanastoa.

Monet evenit pitävät Jumalaa venäläisten Jumalana. Juuri julkaistut raamatunkertomukset  voivat toimia siltana, joka  vie evenit näkemään Jumalan kaikkien kansojen Jumalana, siis myös omanaan. Siksi Raamatun ydinkertomukset on kerrottu tavalla, jossa otetaan huomioon heidän oma kulttuurikontekstinsa ja elinpiirinsä.

Kirjassa on 25 Raamatun keskeisintä kertomusta maailman luomisesta Kristuksen toiseen tulemiseen. Kirjan neljäkymmentä värikuvaa tuotti eveniläinen taiteilija, joka otti selkeästi ”kotiuttavan” lähestymistavan tekstin havainnollistamiseksi. Toisin sanoen kertomukset näyttävät Raamatun maailman sellaisena kuin se näkyy keskimääräisen eveniä puhuvan silmin.

Lähtökohta tekstin tuottamiseksi tässä versiossa on myös hieman erilainen kuin Moskovan Raamatunkäännösinstituutin tavallisesti käyttämä: äidinkielenään eveniä puhuvia pyydettiin kertomaan  kuulemansa Raamatun tarinat uudelleen käyttäen suullisen perinteensä tyypillisiä piirteitä. Sen jälkeen tämä teksti kirjoitettiin muistiin. Toisin sanoen teksti on vapaammin käännettyä kuin jae jakeelta tehty käännös. Tuloksena syntynyt teksti tarkistettiin huolellisesti, niin että se vastaisi Raamatun alkukielisten tekstien ”henkeä”.

Niitä eveneitä silmällä pitäen, jotka eivät enää täysin osaa omaa kieltään, kulkee tekstin rinnalla venäjänkielinen käännös. Se on käännetty suoraan eveninkielisestä tekstistä.

Kirjan 250 kappaleen painos jaetaan pian Lamunhinin murteen puhujille heidän kyliinsä. Eräs Sebjan-Kulin kylän asukas äänitti tekstin, ja se on pian saatavilla Moskovan Raamatunkäännösinstituutin verkkosivuilla yhdessä kirjan PDF-version kanssa.

 

 

Tallenna

Internet on tehnyt mahdolliseksi, että nekin ihmiset, jotka aikaisemmin eivät ole voineet lukea Raamattua, voivat sen nyt tehdä. Kansanlähetys tukee

Nykyteknologia on tehnyt mahdolliseksi lukea Raamattua vaikkapa kännykästä. Kuva: Pixabay

Uusia mahdollisuuksia lukea Raamattua

Internet on tehnyt mahdolliseksi, että nekin ihmiset, jotka aikaisemmin eivät ole voineet lukea Raamattua, voivat sen nyt tehdä.

Kansanlähetys tukee raamatunkäännöstyötä kaakkoisaasialaiselle vähemmistökielelle, jota puhuu 130 000 ihmistä. Muutama vuosi sitten tätä kieltä äidinkielenään puhuville ihmisille tehtiin kotisivut. Sivustolla on raamattumateriaalia, muun muassa koko Uusi testamentti tekstinä ja äänitettynä, sekä Joonan, Esterin ja Danielin kirjat kuvineen. Sivuilta voi katsoa myös Jeesus-filmin, joka tekee Raamatun tutuksi niillekin, jotka eivät osaa lukea sujuvasti. Raamatun tekstejä voi lukea sivustolla, ja ne voi myös ladata omalle laitteelleen.

Viime vuoden aikana yhteensä melkein 3 000 ihmistä kävi sivustolla. Noin puolet heistä jäi katsomaan sivujen sisältöä pitkähköksi ajaksi. Kävijöitä sivuilla oli eniten juuri ennen joulua.

Avaa tämän päivän joulukalenterin luukku täältä.

Lahjoita tähän työhön:


 

Jimman synodin toinen virallinen kokous Lounais-Etiopiassa sijaitsevassa Jimmassa pidettiin 5. ja 6. toukokuuta 2017 vain muutama vuosi sitten perustetun Jimman

Presidentti ja muut virkaan siunatut yhteiskuvassa siunaajien ja uusien pappien kanssa.

Johtajavalintoja ja uusia pappeja Jimmassa

Jimman synodin toinen virallinen kokous

Lounais-Etiopiassa sijaitsevassa Jimmassa pidettiin 5. ja 6. toukokuuta 2017 vain muutama vuosi sitten perustetun Jimman synodin toinen virallinen kokous. Tällainen kokous on suurin päättävä elin synodin toiminnassa ja se pidetään joka neljäs vuosi. Etiopian evankelisessa Mekane Yesus -kirkossa synodeiksi nimitetään  hiippakuntiin verrattavia alueellisia yksikköjä.

Kokouksessa valittiin synodin johtohenkilöitä. Pastori Hailu Abebe valittiin uudelleen synodin presidentiksi ja Salomon Shiferaw myös uudelleen varapresidentiksi. Toimikausi on nelivuotinen. Lisäksi valittiin Ato Kumisel taloudenhoitajaksi.

Sunnuntaina 7.5.2017 jumalanpalveluksen yhteydessä toimitettiin valittujen virkaansiunaus ja samalla vihittiin virkaan 18 uutta pappia synodin työhön. Ammayan alue, missä Kansanlähetys on viime vuosina toteuttanut useita kehitysprojekteja, sai peräti kuusi uutta pappia.

Valittujen henkilöiden virkaansiunaus. Kuvassa etualalla (vas.) oleva synodin presidentti, pastori Hailu Abebe tulee Kansanlähetyksen 50-vuotiskesäjuhlien vieraaksi heinäkuussa 2017.

Mekane Yesus -kirkon kasvu

Mekane Yesus -kirkon uusimmat tilastot kertovat kirkon kasvun jatkuvan. Vuoden 2016 tilaston mukaan kirkolla oli 8 564 seurakuntaa ja 8 310 129 jäsentä. Kirkko on nyt maailman suurin luterilainen kirkko.

Annamme toisillemme hyvää

Nyt lähetystyössä me annamme Mekane Yesus -kirkolle sitä, mitä meillä on ja he tarvitsevat. Kansanlähetys aloitti työn Etiopiassa vuonna 1968. Nyt Kansanlähetyksellä on muun muassa kehitystyötä, raamatunkäännöstyötä, kummilapsitoimintaa, tuemme pappien koulutusta stipendein ja opettamalla. Heillä on jotain, mitä me kipästi tarvitsemme: hengellisen elämän, rukouksen ja herätyksen todellisuus.

Ammayan alueen kuusi uutta pappia.

Mekane Yesus -kirkolla on valtava tarve papeista ja evankelistoista

Kansanlähetys tukee yhteensä 34:ää koulutuksessa olevaa  opiskelijaa vuosittain noin 10 000 eurolla. Varat  käytetään Mekane Yesus -seminaarin, Jimman, Airan ja Arba Minchin teologian opiskelijoiden hyväksi.

Etiopiassa lukuvuosi alkaa yleensä syyskuun 11. päivän jälkeen, jolloin on maan uusi vuosi, ja päättyy juhannuksen tienoilla kesäkuussa.

Yhden papin koulutus kestää neljä vuotta ja maksaa 1 500 euroa lukuvuodessa, eli kuukautta kohden tarvitaan noin 150 euroa. Osa koulutettavistamme saa lyhyemmän teologisen koulutuksen. Maakunnallisissa seminaareissa ja raamattukurssilla koulutus on edullisempaa.

Jimman synodin talousvastaava (vas.) Ato Kumisel, varapresidentti Salomon Shiferaw ja presidentti Hailu Abebe.

Tule mukaan kouluttamaan pappeja ja evankelistoja. Osallistumalla annat kasvavalle Mekane Yesus -kirkolle mahdollisuuden saada koulutettuja työntekijöitä. Samalla olet mukana yhteisessä tehtävässämme kertomassa yhä uusille etiopialaisille sanomaa syntien anteeksiantamuksesta ja rakastavasta Jumalasta. (Lainaus artikkelista ”Pappien koulutus” Suuressa mukana -kotisivulla)

Artikkelin Jimman synodin kokouksesta on kirjoittanut Raimo ”Aki” Tuppurainen.
Kuvat Aki Tuppuraisen albumi

Lahjoita tähän työhön: