Avainsana-arkisto: Raamattuavain Extra

Jotta sanoma Jeesuksesta Kristuksesta tavoittaa niitä, jotka eivät häntä tunne, tarvitaan kaikkia, erityisesti tavallisia kristittyjä. ”Nämä ovat aivan ydinasemassa. Koskaan

Kuva: Ruutukaappaus Come Home -ohjelmasta vuodelta 2013. Matti Kari puhuu evankelistapäivillä käytännön teoista evankeliumin hyväksi.

Olet merkittävällä paikalla

Jotta sanoma Jeesuksesta Kristuksesta tavoittaa niitä, jotka eivät häntä tunne, tarvitaan kaikkia, erityisesti tavallisia kristittyjä. ”Nämä ovat aivan ydinasemassa. Koskaan ei vain palkattujen evankelistojen ja puhujien kautta sanoma tule menemään eteenpäin”, sanoi evankelista Matti Kari 2013. Tavalliset kristityt kuljettavat todistuksen Kristuksesta kaikkalle arjen keskelle.

”Meidän on päättäväisesti mutta rakkaudella kerrottava taivaasta ja kadotuksesta. Emme saa vaieta synnistä, taudista, josta vain Jeesus voi parantaa. Tehtävämme on osoittaa tietä Kristuksen luokse ja rohkaista astumaan taivastielle.” Näin kannusti lähetysjohtaja Mika Tuovinen Turussa kesän 2015 Kansanlähetyspäivillä.

Kuulemme todistuspuheenvuoroja, joissa kerrotaan askeleista Jeesuksen yhteyteen. Lopulta Jumalan työ ihmisessä saavuttaa hetken, jossa otetaan askel, antaudutaan Jumalalle ja pyydetään:  ”Tässä olen, johda  ja kuljeta minut sinun luoksesi.”

”Mikä on sinun suhteesi Jeesukseen?” on kysymys, joka auttaa tämän askeleen äärellä. Kaikessa on lopulta kyse suhteesta pelastuksen tuojaan, Jeesukseen Kristukseen.

Evankeliumisen kertomiseen pieni starttiopas on oivallinen. Sen voi jakaa vaikka WhatsApp-viestissä etsivälle. Kilauta kuvaa, niin opas aukeaa.

Uskoontulo ei ole ihmisen teko. Evankelista Lasse Jussilan mukaan kaiken lähtökohta on, että Jumala on ollut liikkeellä. Jumala etsii ja kutsuu meitä. Meitä kutsutaan elämänkohtaloiden ja erilaisten tilanteiden kautta. Myös sydämen tyhjyys ajaa etsimään Jumalaa. Syntyy synninhätä ja ihminen käy pohtimaan, mikä häntä kohtaa kuolemassa.

”Silloin ainoa ja todellinen apu on siinä, että saa kuulla Jumalan evankeliumia. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta.  Kun on alkanut kaivata elävää Jumalaa ja todellista elämää, on syytä lähteä kuuntelemaan Jumalan sanan opetusta”, Jussila jatkaa.

Olemme  merkittävällä paikalla: me voimme kertoa etsivälle tien Jumalan yhteyteen.

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. (Joh. 3:16–18)

Kuuntele tästä Radio Dein 15.9.2018 lähettämä Suomi sydämellä -ohjelma. Mukana 14.9.2014 edesmennyt evankelista Matti Kari sekä lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja evankelista Lasse Jussila. Ohjelman ensilähetys on vuodelta 2015.

Kuuntele lisää Raamattuavain Extra -ohjelmia avaimia.net-kanavalla.
Katso artikkelikuvassa oleva Come Home -ohjelma TV7:n arkistosta.

Osallistu Suomi sydämellä -keräykseen tästä linkistä.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijo Ollin rukouskirje tästä linkistä.

 

 

”Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestetään lasten, juniorien ja perheiden leirejä, ja kovasti perheet tykkäävät täällä olla. Haluamme täällä kertoa lapsille Jeesuksesta, yhdessä

Pyhäkoulumateriaali johdattaa todellisen ravinnon lähteelle

”Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestetään lasten, juniorien ja perheiden leirejä, ja kovasti perheet tykkäävät täällä olla. Haluamme täällä kertoa lapsille Jeesuksesta, yhdessä oppia tuntemaan Jumalaa, mutta ne ovat kuitenkin hyvin lyhyitä hetkiä, päiviä, viikonloppuja, joita täällä yksi lapsi keskimäärin viettää.” Näin toteaa Kansanlähetyksen juniorityöstä vastaava Iida Hovi, joka on ollut ideoimassa uudenlaista tapaa muodostaa pyhäkouluhetki.

Moni vanhempi kaipaa apua lastensa kristillisessä kasvatuksessa ja tunnistaa tarpeen voida itse olla opettamassa lastaan syvemmälle Kristuksen tuntemiseen. Kuitenkaan ilman sopivaa tukea moni ei koe tehtävää helpoksi. Tarvitaan jotain säännöllistä apua kristilliseen vanhemmuuteen.

Säännöllisen kotoisan pyhäkouluhetken muodostamiseksi Kansanlähetyksen juniorityön Donkki-facebook sivuilla julkaistaan viikoittain uusi napakka, mutta sisällöltään riittävä pyhäkoulumateriaali. Tämä tulee niin vanhempien kuin isovanhempien ja kummien avuksi kristilliseen kasvatukseen.

”Joka viikon maanantaina ilmestyy sen sunnuntain evankeliumitekstistä lyhyt pyhäkoulu”, Hovi kertoo. Pyhäkoulu koostuu evankeliumitekstistä, lyhyestä opetuksesta, päivän kysymyksestä ja rukouksesta. Lopuksi on pieni toiminta-osuus, jolla herätetään ajatus, miten kaikkea oppimaansa voisi soveltaa.

Materiaalia tuottamaan on sitoutunut suuri joukko: äitejä ja isiä, Kansanlähetyksen juniorityöntekijöitä, seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijöitä ja muita vapaaehtoisia.

Pyhäkouluhetkessä vanhemman ja lapsen välille syntyy keskustelu Jumalasta. Iida Hovi näkee tämän tärkeänä: ”Pieni lapsi on hyvin vastaanottavainen ja pienen lapsen usko on se, että hän uskoo siihen mihin vanhenpikin uskoo. Mutta mitä enemmän lapselle tulee ikää, seuraa terve kehitys, lapsi itsenäistyy koko ajan ja iän myötä aina enemmän ja enemmän lapsi alkaa miettiä niin sanotusti omilla aivoillaan. Hän ei enää vain automaattisesti usko siihen, mihin vanhemmat uskovat, vaan hän tarvitsee syvää ymmärrystä siihen, kuka Jumala on ja onko Jumala todella totta. Enää ei riitä, että äiti ja iskä uskovat niin.”

Pyhäkoulumateriaalin avulla usko juurtuu Jumalan sanaan, Raamattuun – sen lupauksiin, siihen mitä Jumala sanoo. Jumalan sana synnyttää ja ylläpitää meissä uskoamme. Yhteiset pyhäkouluhetket ovat siunauksena aina iankaikkisuuteen saakka, ne johdattavat todellisen ravinnon lähteelle.

Kuuntele tästä Radio Dein 8.9.2016 lähettämä Raamattuavain Extran ohjelma, jossa Iida Hovi kertoo Donkki-pyhäkoulumateriaalista

Kuuntele lisää Raamattuavain Extran ohjelmia avaimia.net kanavalta.

Vieraile Kansanlähetyksen Juniorityön kotisivuilla DONKKI.NET
Tilaa Iida Hovin rukouskirje tästä linkistä.
Osallistu Suomi sydämellä keräykseen tästä linkistä.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijon rukouskirje tästä linkistä.

 

 

”Lähetystyön kannalta on hyvä, jos saamme sellaisia työntekijöitä, jotka voivat palvella uskollisesti vuosien ajan”, toteaa aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Lähetystyöntekijöiltä toivotaan

Lähtisinkö lähetystyöhön?

”Lähetystyön kannalta on hyvä, jos saamme sellaisia työntekijöitä, jotka voivat palvella uskollisesti vuosien ajan”, toteaa aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Lähetystyöntekijöiltä toivotaan mahdollisuutta olla työssä noin kahdeksan vuotta lähetyskurssin jälkeen.

Kansanlähetyksellä on menossa haku vuoden 2019 lähetyskurssille. Hakuaika jatkuu 15.9.2018 saakka. Lähetyskurssin jälkeen työtehtävät odottavat maailmalla.

”Lähetysalueet poikkeavat suuresti toisistaan. Niillä puhutaan eri kieliä ja toiset alueet ovat avoimempia kuin toiset”, Koivisto kertoo. Lähetystöntekijän vahvuuksiin kuuluu henkilökohtainen kristillinen usko, ymmärrys evankeliumin ainutlaatuisuudesta, hyvä henkinen, hengellinen ja fyysinen terveys, sekä sosiaaliset taidot, joustavuus ja paineensietokyky.

”Lähetystyö on toisaalta samanlaista kuin hengellinen työ on täällä kotimaassakin. Kuitenkin on myös merkittäviä eroja. Jokainen joutuu käyttämään vierasta kieltä, joka ei ole hänen äidinkielensä. Työtä tehdään vieraassa kulttuurissa, jossa työntekijä on aina jollakin tavalla vieras, tai hän ei niin hyvin tunne kulttuuria kuin paikalliset.”

Koivisto  tuo esiin myös sen, että monin paikoin yhteiskunta lähetysalueilla on epävakaampi kuin Suomessa. Turvallisuustilanteet elävät koko ajan ja tarvitaan mukautumista, joustamista ja paineensietokykyä.

”Lähetystyö on olemukseltaan kristillisen seurakunnan, kirkon tehtävä – ei siis kenenkään yksityisen oma yritys”, Juhani Koivisto luonnehtii.

Lähetystyön olemuksen tähden jokainen lähtijä tarvitsee lähettäjän, eli taustajoukon, joka tukee työtä ja työntekijää monin tavoin. Tukea tarvitaan monissa asioissa. Kansanlähetys lähetysjärjestönä huolehtii työntekijöiden työoloista sekä terveydenhuollosta. Lähetin kannatusrengas kantaa taloudellista vastuuta ja rukoilee lähetin, työn ja työalueen asukkaiden puolesta. Lähetin taakse tarvitaan 200–300 tukijaa, jotka rukoilevat ja mahdollisuuksiensa mukaan antavat varoistaan työn kulujen kattamiseksi.

Kuinka voisi varmistua omasta kutsustaan lähetystyöhön?

”Voi rukoilla asian puolesta ja tulla keskustelemaan Ryttylään (Kansanlähetyksen lähetyskeskukseen) asiasta – siinä voi arvioida asiaa puolin ja toisin. Voi myös lähteä lyhytaikaiseen lähetystyöhön 3–6 kuukaudeksi Kansanlähetysopiston Kansainvälisyyslinjan kautta”, Koivisto kertoo mahdollisuuksista saada selvyyttä kysymykseen.

 
Kuuntele tästä Radio Dein 1.9.2018 lähettämä Raamattuavain Extran ohjelma Lähtisinkö lähetystyöhön? Mukana Juhani Koivisto, Ari Malmi ja Maija-Liisa Kutvonen

Kuuntele lisää Raamattuavain Extran ohjelmia avaimia.net kanavalta.

Kansanlähetyksen Lähetyskurssin 2019 hakuaika 15.9.2018 saakka. Yhteydenotot Timo Tuikka, 044 5651 391


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijon rukouskirje tästä linkistä.

 

 

Jumalan kansan toimenkuva on kirjoitettu Efesolaiskirjeen neljännen luvun jakeisiin 11–16: ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä

Kaksi tehtävää Jumalan valtakunnassa

Jumalan kansan toimenkuva on kirjoitettu Efesolaiskirjeen neljännen luvun jakeisiin 11–16:

”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.”

Vuonna 2016 kesän Kansanlähetyspäiviä edelsi Dynaaminen yhteisö -foorumi. Seminaarissa puhui missiokouluttaja Seppo Niemeläinen teemasta Tavoittaminen on tiimityötä. Niemeläinen näkee Efesolaiskirjeen kohdan piirtävän eteemme vain kaksi tehtävää:

”Ensimmäinen tehtävä on, että pidämme huolta olemassa olevasta seurakunnasta. Toinen tehtävä on rakentaa Kristuksen ruumista niin, että siihen voidaan lisätä jäseniä – niin, että Kristuksen seurakunta kasvaa määrällisesti.”

Niemeläinen sanoo, että yhteisön on tärkeää voida hyvin ja kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Jos seurakunnassa vallitsee anteeksiantamus ja Jeesuksen vaikuttama elämä, se säilyy elinvoimaisena ja on avoin kasvulle. Seurakunnan hyvinvointi näkyy sen kasvuna. Hyvinvointi syntyy jokaisen jäsenen vaikuttamana paimenien ja seurakuntapalvelijoiden toimiessa palvelutyössään.

Kaikkia kutsutaan kasvamaan, mutta miksi on tärkeää kasvaa?

”Me emme kasva sitä varten, että olisimme vahvempia kuin toiset. Meidän tehtävämme on kasvaa Kristuksen tuntemisessa, että voisimme auttaa toisia kasvamaan. Minä en ole yhteisön jäsenenä tärkein, vaan sinä olet”, Niemeläinen kiteyttää hengellisen kasvun vaikuttimia. Kasvamme siis toisiamme varten.

Kuka minusta sitten pitää huolen?

”Joku toinen”,  Niemeläinen sanoo. Seurakunnassa, joka huolehtii jäsenistään, jokainen kohtaa huolenpitoa ja huomiota toisten taholta.

Toisia varten eläminen muuttaa seurakuntakulttuurimme. Emme tule enää seurakuntaan vain hakemaan, vaan tulemme viemään ja jakamaan. Kun olemme löytäneet jotain, jaamme sen seurakunnassa. Jakaessamme kasvamme ja saamme itse. Jumalan valtakunnassa antaja saa.

Kuuntele tästä Radio Dein 6.8.2016 lähettämä Raamattuavain Extran ohjelma Dynaaminen yhteisö 2016 -seminaari Tavoittaminen on tiimityötä.

Kuuntele lisää Raamattuavain Extran ohjelmia avaimia.net kanavalta.

Seminaariäänitteet voi tilata mp3-muodossa CD:llä tai muistitikulla Matti Hernesniemen äänitepalvelusta numerosta 040 507 0655.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijon rukouskirje tästä linkistä.

 

 

Nehemia ei saanut rauhaa näkemältään: ”Te näette, millaisessa vaarassa olemme, kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Meidän on

Jumala kutsuu rakentamaan valtakuntaansa

Nehemia ei saanut rauhaa näkemältään: ”Te näette, millaisessa vaarassa olemme, kun Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan Jerusalemin muureja. Emme saa enää alistua tähän häpeään.” Neh. 2:17

Vuonna 2015 kesän Kansanlähetyspäiviä edelsi Yhteisö-foorumi. Seminaarissa pohdittiin toimivaa yhteisöllisyyttä ja sitä, miten se rakentuu. Mikään seurakunta ei voi vain työntekijöidensä kautta rakentaa yhteisöllisyyttä. Siihen tarvitaan meitä kaikkia – yhteisö rakentaa yhteisöllisyyttä.

”Tavoite on, että seurakunta on yhteisövetoinen, eli yleisen pappeuden kautta seurakunta ei synnytä tilaisuuksia, vaan uusia opetuslapsia”, sanoo pastori Pasi Jaakkola.

Jaakkola kokee, että mikäli yhteisömme ei ole kunnossa, Jumala ei voi antaa herätystä: ”Jos  ihmimisille, jotka ovat tulleet uskoon, ei ole sen jälkeen tarjota kotia, niin silloin työ jää puolitiehen. Jumala ei synnytä lapsia hankeen – eli uskoon tulleille Jumala haluaa aina tarjota kodin, ja koti on seurakunta.”

Meitä kutsutaan olemaan omalle alueellemme siunaukseksi. Tätä on hyvä miettiä yhteisössämme ja toimia sen mukaan. Jeesus antoi aikaansa opetuslapsille, ja siten heistä kasvoi yhteisö, joka lähti viemään sanomaa eteenpäin. ”Jeesuksen pitää saada tehdä työtä meissä”, toivoo pastori Pyry Winter.  Eräs kokenut kristitty oli kertonut hänelle saatanan taktiikasta.

”Saatanan tatkiikka on sama kuin sissisodassa: ei eliminoida vastustajia vaan haavoitetaan heitä niin, että muiden pitää alkaa kantaa ja viedä heitä eteenpäin.”

Moni Suomen kristikunnassa on haavoittunut ja tarvitsee auttajaa. Jos haavoittuneita on paljon, osa jää hoitamatta eikä kukaan voi viedä sanomaa eteenpäin. Kaikki aika ja voima menee haavoittuneiden hoitamiseen.

Toimiva yhteisö on turvallinen. Se sekä tukee että hoitaa jäseniään heidän toimiessaan evankeliumin työssä. Haavoittumiset minimoidaan jo etukäteen. Yhteisö elää toisilleen.

”Jeesus investoi ihmisiin. Kuinka monta ihmistä sinulla on lähellä, joiden puolesta rukoilet ja joita haluat ohjata ja rakastaa? Kuinka monta ihmistä meillä on sydämessämme? Vai olemmeko liian kiireisiä tai keskitymmekö itseemme pohtien, mitä minä saan tästä”, Pyry Winter kysyy.

Jumala voi käyttää myös yhtä ihmistä. Nehemia ei voinut jättää tarttumatta siihen, mitä Jumala oli laskenut hänen sydämelleen.

”Meidän tehtävämme on palauttaa kirkkoomme raamatullinen seurakuntanäkemys elävästä keskinäiseen rakkauteen perustuvasta yhteisöstä. Tämä on valtavan tärkeä tehtävä”, pastori Timo Pöyhönen painottaa.

Toimiva yhteisöllisyys on suunnattoman tärkeä alusta niin seurakunnalle kuin herätykselle. Jumala ei halua synnyttää lapsia hankeen. Meidän on nähtävä vaivaa ja antauduttava rakentamaan yhteisöämme, joka sekä tukee että hoitaa jäseniään kaikkien toimiessa evankeliumin työssä omalla paikallaan.

Kuuntele tästä Radio Dein 1.8.2015 lähettämä Raamattuavain Extran ohjelma  Yhteisö-foorumi 2015 – Yhteisö rakentaa yhteisöä

Kuuntele lisää Raamattuavain Extran ohjelmia avaimia.net kanavalta.

Seminaariäänitteet voi tilata mp3-muodossa CD:llä tai muistitikulla Matti Hernesniemen äänitepalvelusta numerosta 040 507 0655.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijon rukouskirje tästä linkistä.

 

 

”Sain olla Kansanlähetyksen raamattupiirissä, jossa käytännössä kaikki nuoret aikuiset, joiden kanssa olin tekemisissä, olivat tällaisia ”lähetyshörhöjä” – hyvin innostuneita lähetystyöstä.” 

Anssi Savonen toimittaa Lähetysavain-ohjelmaa

”Sain olla Kansanlähetyksen raamattupiirissä, jossa käytännössä kaikki nuoret aikuiset, joiden kanssa olin tekemisissä, olivat tällaisia ”lähetyshörhöjä” – hyvin innostuneita lähetystyöstä.”  Näin kertoo Anssi Savonen. Hän näkee, että tuo raamattupiiri vaikutti siihen, että hänkin alkoi pohtia osuuttaan lähetystyöhön. Hän työskentelee nyt Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kotimaisen työn aluekoordinaattorina mutta on tehnyt myös lähetystyötä Japanissa.

Vuoden 2018 alusta Anssi Savonen on toimittanut Kansanlähetyksen Lähetysavain-ohjelmaa. Lähetysavain-ohjelma kuullaan Radio Dein taajuuksilla kuukauden toisena ja neljäntenä lauantaina kello 14.35. Ohjelma kestää 15 minuuttia,  ja se sisältää haastatteluja ja keskusteluja.

”Ei ole kristillistä kirkkoa ilman lähetystyötä, ei ole yhteisöä, hengellistä kotia, ei ole seurakuntia ilman lähetystyötä”,  Anssi sanoo ja pohtii, miten monin tavoin Jumala siunaa uskovia lähetystyön kautta. Niin lähtijät kuin lähettäjät saavat osansa siunauksesta, puhumattakaan niistä, jotka kuulevat evankeluimin lähetystyön kautta.

”Radio on edelleen erittäin hieno mahdollisuus pitää esillä tärkeitä asioita, ja olen todella iloinen siitä, että Kansanlähetys on ollut jo vuosien ajan hyvin aktiivinen radiotyössä. Minulle oli kunnia, kun sain kutsun toimittajaksi Lähetysavain-ohjelmaan. Hyvin nöyrällä mielellä olen mukana. On kiva olla asiantuntevassa porukassa osa isompaa tiimiä, isompaa kokonaisuutta. Yhdessä tekeminen on hienoa.” Näin Anssi Savonen kuvailee tuntemuksiaan ensimmäisen tuotantokauden päättyessä.

Kuuntele tästä 12.5.2018 julkaistu Lähetysavain-ohjelma Jumala kutsuu lähetystyöhön.

Voit kuunnella lisää Lähetysavain-ohjelmia tästä linkistä.

Kuuntele Anssi Savosen haastattelu Raamattuavain Extra -ohjelmassa 2.6.2018:

Tule mukaan Anssi Savosen työhön! Voit liitttyä Anssin lähettäjätiimiin ja tilata hänen rukouskirjeensä  suuressamukana.fi -sivuilta tästä linkistä. Linkin kautta voit myös tukea Anssin työtä. Kiitos tuestasi!

Veijo Olli
kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.