Avainsana-arkisto: Raamattu

Tiivistelmä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä, pastori Daniel Nummelan opetuksesta Teologia elämään -kurssilla Ryttylässä. Onko Jumala todella sanonut? (1. Moos.3:1) Saatana oli ensimmäinen

Kuva: Philippe Gueissaz

Mykkä vai puhuva Jumala

Tiivistelmä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä, pastori Daniel Nummelan opetuksesta Teologia elämään -kurssilla Ryttylässä.
Onko Jumala todella sanonut? (1. Moos.3:1)

Saatana oli ensimmäinen joka kyseenalaisti Jumalan ilmoittaman sanan kysyessään Eevalta: ”Onko Jumala todella sanonut…?”. Tämä johti syntiinlankeemukseen. Syntiinlankeemuksessa ihmisen ja Jumalan välinen yhteys särkyi. Ihminen joutui pois paratiisista eikä hän voi enää lähestyä Jumalaa ilman tämän aloitetta. Jumalan kommunikointia ihmisen suuntaan kutsutaan Jumalan ilmoitukseksi. Jumalan ilmoitus voidaan jakaa yleiseksi ja erityiseksi ilmoitukseksi.

Yleinen ilmoitus tarkoittaa luomisesta asti luonnossa, inhimillisessä järjessä, moraalissa ja omassatunnossa näkyneitä merkkejä siitä, että Jumala on olemassa. Yleinen ilmoitus on kaikkien ihmisten tavoitettavissa koko luomakunnassa. Yleisen ilmoituksen pohjalta voi tietää, että Jumala on olemassa, mutta ei sitä, millainen hän on tai mitä hän odottaa meiltä.

Erityinen ilmoitus puolestaan tarkoittaa Jumalan profeettojen ja Jeesuksen kautta ihmiskunnalle ilmoittamaa tietoa itsestään. Perinteisen kristillisen käsityksen mukaan erityinen ilmoitus on talletettu Raamattuun. Raamattu ei ole vain todistusta Jumalan ilmoituksesta vaan myös Jumalan sanallista ilmoitusta ihmisille. Klassiseen käsitykseen kristinuskosta kuuluu myös ajatus siitä, että tämä ilmoitus on annettu kertakaikkisesti. Siksi emme enää lisää uusia kirjoja Raamattuun.

Onko Jumala todella puhunut?

Saatana sai houkutelluksi ensimmäiset ihmiset epäilemään Jumalan käskyä. Sen jälkeen kehitys on kulkenut niin, että tänään moni kyseenalaistaa senkin onko Jumala yleensäkään puhunut mitään, tai ainakin kiistää sen että Jumala puhuisi ihmisille vielä tänään.

Tänään suomalaiset ovat kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin ymmällään sen suhteen mitä heidän tulisi uskoa ja tehdä. Ihmiset eivät ole enää epävarmoja vain joistakin yksittäisistä Raamatun jakeista ja niiden tulkinnoista, vaan aivan keskeisistä kristinuskon opinkappaleista.

Kirkon viimeisestä nelivuotiskertomuksesta voi lukea, että viimeisen neljän vuoden aikana niiden määrä, jotka uskovat Jeesuksen neitseestä syntymiseen on pudonnut 50 %:sta 28 %:iin. Vaikka nämä kaikki 28 % olisivat kirkon jäseniä, niin silti vain noin kolmasosa kirkon jäsenistä uskoisi tähän kristinuskon kannalta keskeiseen opinkappaleeseen.

Mistä tällainen epävarmuus johtuu? Se johtuu siitä, että monilta meistä on kadonnut Jumalan sana. Jumalastamme on tullut mykkä Jumala, joka ei voi puhua tai ei ainakaan enää tänään puhu.

Miksi Jumalan sana on kadonnut?

Jumalan sanan lukemisen ja siihen luottamisen välillä vallitsee vuorovaikutteinen suhde. Mitä vähemmän Jumalan sanaan luotetaan, sitä vähemmän sitä luetaan ja mitä vähemmän sitä luetaan, sitä vähemmän siihen luotetaan. Monet ihmiset eivät enää lue Raamattua, sillä he eivät enää tiedä miten heidän tulisi lukemaansa suhtautua ja mitä siitä ajatella. Siksi Jumalan sana on alkanut kadota ajassamme.

Tähän kehitykseen on jo vuosikymmenten ajan vaikuttanut ns. liberaaliteologia. Se julistaa, että me olemme viisaampia kuin esi-isämme eikä meidän tulisi sortua lukemaan Raamattua sellaisenaan sen inhimillisten kirjoittajien erehtyväisen maailmankatsomuksen vuoksi. Tämä vaatimus on johtanut kolmeen asiaan:
1) Erehtymättömyys on siirtynyt Raamatulta sen tutkijoille.
2) Jokaista Raamatun jaetta pidetään potentiaalisesti epäluotettavana.
3) Raamattua ei voida pitää Jumalan kirjoitettuna sanana.

Seuraavalle sivulle