Avainsana-arkisto: Raamattu

Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta (Matt. 5:

Rakasta vihamiehiäsi ja rukoile heidän puolestaan. Kuva: Pixabay.

Rakasta vihamiehiäsi

Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta (Matt. 5: 43–44).

Tämä aihe on hyvin puhutteleva. Ei siksi, että siihen liittyy niin paljon asioita, vaan koska sitä ei ole helppo toteuttaa käytännössä. Kysymme, miksi pitäisi ja miten voin rakastaa ihmistä, joka loukkaa minua.

Yleensä emme sitä ääneen tunnusta, koska tilanteet yhteisössämme osoittavat, että me joko elämme tai haluaisimme elää silmä silmästä -lain mukaan. Tiedämme, että oma lakimme kieltää sen. Meidän on vaikea rakastaa niitä, jotka vihaavat ja ärsyttävät meitä. Kuitenkin meidän tulisi Jeesuksen takia rakastaa ja rukoilla heidän puolestaan. Jeesus on kutsunut meidät siihen.

Raamatusta löytyy useita sanoja, joita käytetään merkityksessä ’käsky’. Kreikan kielessä on kaksi hyvin tunnettua sanaa, jotka muihin kieliin on käännetty sanalla ’laki’. Siellä on νόμος (nomos) ja εντολή (entolē).

Nomos tarkoittaa sääntöjä, toimintaperiaatteita, päätöksiä, jotka voivat muuttua, kun yhteiskunta näkee tarvetta siihen. Se on ihmisen tekemä sääntö. Entolē on määräys, joka tarkoittaa käskyä. Sen antaa joku, jolla on suuri valta ja auktoriteetti.

Raamatun tutkijoiden pitäisi huolellisesti pohtia, oliko se laki, jonka Paavali näki Jeesuksessa Kristuksessa päättyvän, nomos, vai oliko se entolē. Jeesus sanoo asiasta tällä tavalla: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan  (Matt. 5:17).

”Rakasta vihamiestäsi” on määräys. Se on käsky herrojen Herralta ja kuningasten Kuninkaalta. Täällä meidän maassamme jokainen haluaa olla lojaali maan laeille eli nomokselle. Kuinka paljon enemmän meidän täytyy olla kuuliaisia entolēlle, kuningasten Kuninkaan määräykselle eli käskylle!

Jeesus on itse tehnyt mahdolliseksi sen, että voimme rakastaa silloinkin, kun meihin itseemme sattuu. Hän on tullut asumaan meihin tehdäkseen kaiken mahdolliseksi. Jeesus itse on meidän sydämessämme. Hänen läsnäolonsa tulee ilmi meidän kauttamme monin eri tavoin. Yksi tapa on rakkaus, jota meillä on lähimmäisiämme kohtaan – jopa niitä kohtaan, jotka vihaavat ja satuttavat meitä.

Kyse ei ole omasta yrityksestämme rakastaa heitä. Rakkaus on seurausta siitä, että Jeesus rakasti ensin meitä ja kuoli puolestamme silloin, kun me vielä olimme hänen vihamiehiään, ja nyt hän asuu meissä.

Kun sinusta tuntuu mahdottomalta rakastaa muita, niin yritä silloin muistella: oletko koskaan kuullut ääntä, joka muistuttaa sinua Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan? Mieti hetki sitä, mikä olisi sinun paikkasi, jos Jumala kohtelisi sinua oikeuden-mukaisesti eikä armahtavasti. Jumala tahtoo, että me rakastamme toinen toistamme. Sinusta voi tuntua, ettet halua antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua. Silloin sinun tulisi ensimmäiseksi korjata  suhteesi Jumalan kanssa kuntoon.

En halua antaa sinulle tyhjiä lupauksia. Tahdon kertoa sinulle totuuden, vaikka se on usein tuskallista. Kuitenkin kun asian hyväksyy ja elää sen mukaan, saa nauttia elämästä Jeesuksessa.

Elämme ajassa, jossa useimpien ihmisten rakkaus on kylmennyt. Jeesus puhuu asiasta: Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus (Matteus 24:12). Ainoa tapa sytyttää tuo rakkaus uudelleen on uudistaa suhteensa Jeesuksen kanssa. Ilmaiskoon Jumala, joka asuu sinussa, itsensä ja antakoon hän sinulle voiman rakastaa ja rukoilla niiden puolesta, jotka ovat loukanneet sinua. Heidän rakastamisensa ei ole vaihtoehto, vaan se on käsky. Jeesus, joka on sen käskyn antanut, asuu meissä, ja hän tekee siitä mahdollisen. Kaikki toimii hyvin, kun annamme Pyhän Hengen tehdä työtään meissä. Jumala siunatkoon sinua ja kaikkea, mitä teet.

 

Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.

Jumalan siunausta sinulle!

 

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ?

Pyhän Hengen läsnäolo näkyy kristityissä rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsensähillitsemisenä. Kuva: Pixabay.

Kristityn vapaus

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ? Kuinka saamme olla vapaita ja rakastettuja Kristuksessa?

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?” Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni Abjatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen. Hän otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille.” Sen jälkeen Jeesus sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ihmisen Poika on myös sapatin herra.”

Erään filosofisen ajattelutavan mukaan ihminen ei ole koskaan vapaa. Joinain rajattuina hetkinä hän saattaa nauttia vapaudesta, mutta useimmiten ihmistä sitovat häntä rajoittavat säännöt ja määräykset. Olipa tämä filosofia totta tai ei, niin ajattelen, että kukaan ei pidä orjuudesta eikä halua elää kontrollin alaisena. Jokainen haluaa olla vapaa ja nauttia siitä. On monenlaista vapautta: poliittista vapautta, luonnollista vapautta, aistillista vapautta ja hengellistä vapautta.

Nyt pohdimme erityisesti kristityn vapautta, joka lähtee hengellisestä vapaudesta. Ymmärtääksemme, mitä se on, meidän on tarpeen palata aina juutalaisen uskonnon alkujuurille.

Raamattu kertoo, että israelilaiset olivat Egyptissä 430 vuotta. He saapuivat sinne pakolaisina, heistä tuli myöhemmin orjia ja he joutuivat elämään ankaran sorron alaisina. Jumala vapautti heidät orjuudesta ja toi heidät erämaan halki Kanaanin maahan, luvattuun maahan. Erämaassa Jumala teki liiton heidän kanssaan, ja liiton ehdot olivat kymmenen käskyä. Tansanian luterilaisen kirkon liturgiassa nuo käskyt luetaan joka sunnuntai.

Yhä raskaampia käskyjä

Historiasta näemme, etteivät israelilaiset kyenneet täyttämään heille annettuja ehtoja. Sen vuoksi Jumala kuritti heitä lähettämällä heidät Babyloniaan pakkosiirtolaisiksi. Babyloniassa he alkoivat pohtia, miksi he olivat joutuneet sinne. Sitten he ymmärsivät, että Jumala oli rangaissut heitä, koska he olivat rikkoneet hänen käskynsä.

Siksi he alkoivat parantaa tapojaan. He tulkitsivat uudelleen Jumalan antamat kymmenen käskyä. Niiden ulkopuolelta he saivat kokoon vielä 613 lisäkäskyä. Näistä 358 oli kieltoja ja 245 kehotuksia.

Suurin osa heidän laajennetun lakikokoelmansa sisällöstä oli vaikeampaa toteuttaa kuin kymmenen käskyä. Niissä sanottiin esimerkiksi, että kenenkään ei ole lupa kirjoittaa musteella sapattina eikä kävellä kivenheiton matkaa pitemmälle. Kuka pystyy tekemään tämän? Sen sijaan, että nämä lait olisivat auttaneet heitä pääsemään lähemmäs Jumalaa, niistä tuli heille taakka. He eivät kyenneet täyttämään niitä.

Kristus vapauttaa lain alta

Jeesus tuli ja löysi heidät tilanteesta, jossa heitä yhä sitoivat erilaiset lait, käskyt ja säännöt. Jumala oli vapauttanut heidät Egyptistä ja asettanut heidät vapaiksi. Silti näytti siltä, että he olivat tuoneet mukanaan omatekoisen orjuuden.

Jeesus tuli kuitenkin päästämään heidät vapaiksi siitäkin orjuudesta. Hän ei tee vallankumouksellista muutosta, vaan hän tekee sen opettamalla ja oman elämänsä esimerkillä. Myöhemmin hänen apostolinsa oivalsivat, että oli suuri ero juutalaisen rabbin ja Jeesuksen opetuksen välillä. Jeesuksen opetuksesta he saivat Kristuksen lain, jossa oli tuskin lainkaan kieltoja.

Se tarkoittaa, että Jeesus vapautti heidät niistä kielloista, jotka olivat heille taakka. Hän teki heidät vapaiksi. Aamoksen tekstistä näemme, että lait eivät tuoneet heitä lähemmäksi Jumalaa erämaassa.  Aamos sanoi, että kun olemme lähellä Jumalaa, ei lain kautta vaan hänen rakkautensa kautta, niin voimme täysin ymmärtää, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Aamos muistutti israelilaisia ajasta, jolloin he olivat erämaassa. He olivat ilman lakia mutta olivat silti todella rakkaita Jumalalle. Aamos halusi siis sanoa, ettei laki vienyt heitä lähemmäksi Jumalaa.

Jeesus on sapatin Herra

Paavali kertoo kirjeessään kolossalaisille, että Kristus lakkautti kaikki lait, jotka sisälsivät kieltoja. Meidät on nyt asetettu vapaiksi. Lait, jotka sanovat: ”Älä syö tätä, älä juo tätä”, ovat mennyttä. Jos joku opettaa sinulle, ettet saa syödä tätä tai tuota, niin luultavasti hän haluaa riistää sinulta vapautesi.

Evankeliumi näyttää meille, mitä Kristus opetti ja teki. Tekstissä ihmeteltiin, miksi Jeesuksen opetuslapset tekivät sellaista, mitä sapattina ei ollut lupa tehdä, sillä juuri silloin opetuslapset katkoivat tähkäpäitä pellolta ja söivät niitä.

Sen mukaan, mitä juutalaiset sapatista opettivat, opetuslapset toimivat väärin ja rikkoivat lakia. Jeesus vastasi juutalaisille ottamalla esimerkin heidän omasta historiastaan. Hän nosti esille kertomuksen Daavidista, joka meni papin luo ja pyysi uhrileipää, jota säilytettiin Jumalan huoneessa. Daavid ei ollut pappi, eivätkä hänen toverinsakaan. Silti he söivät uhrileipää, joka oli tarkoitettu vain papeille. Raamattu ei kerro, miten fariseukset reagoivat noihin Jeesuksen sanoihin. Joka tapauksessa näyttää siltä, etteivät he olleet tyytyväisiä hänen vastaukseensa. Myöhemmin näemme heidän vielä syyttävän Jeesusta ylipapin edessä siitä, että hän rikkoi sapattia.

Jeesus sanoi, että sapatti on ihmistä varten, ei päinvastoin. Sapatti on olemassa siksi, että se auttaa ihmistä lepäämään ja viettämään aikaa Herransa kanssa. Ihmistä ei ole tehty sapatin vuoksi, eikä elämämme ole riippuvainen sapatista. Meitä ei ole tehty sapattia varten, vaan sapatti on tehty meitä varten. Vanhan testamentin sapattia koskevat säännöt olivat monimutkaisia, mutta nyt Jeesus sanoi, että hän on sapatin Herra. ’Herra’ tarkoittaa tässä asiassa sitä, että hänellä on valta muuttaa sitä tai tehdä, mitä ikinä hän tahtoo.

Ymmärrän, että tässä maailmassa sapatti-asia on joidenkin mielestä yhä hämmentävä. Vielä pahempaa on se, että omassa joukossammekaan emme ymmärrä kristityn vapautta. Yritämme yhä kantaa taakkoja, joista Jeesus jo vapautti meidät. Toiset puolestaan ajattelevat vapaana elämisen tarkoittavan sitä, että voimme tehdä, mitä ikinä haluamme. Jeesus on vapauttanut meidät, mutta meidän on kerrottava toisillemme, mistä hän on päästänyt meidät vapaiksi.

Ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, synti hallitsi maailmaa. Ihmiset olivat synnin uhan alla. Tämä uhka otettiin ihmisiltä pois, koska Jeesus voitti synnin ja kuoleman. Se tapahtui niin, että Jeesus tuli elämään keskellemme, opetti meitä ja teki työtä. Hänen työnsä sinetöityi hänen ristinkuolemaansa ja hänen ylösnousemukseensa.

Kun uskomme Jeesukseen, silloin annamme elämämme hänelle ja alamme elää hänelle. Jeesus tulee silloin asumaan meihin. Hän antaa meille sellaisen rauhan, jota emme voi löytää mistään muualta. Koska meillä on Jeesuksen antama rauha, pysymme tyyninä silloinkin, kun kohtaamme haastavia tilanteita.

Rakkaus ja vapaus Kristuksessa

Paavali kirjoittaa, että kun olemme Kristuksessa, meissä asuu Pyhä Henki ja Hengen läsnäolo. Se näkyy meissä silloin rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsemme hillitsemisenä. Kristitty on ihminen, jota Henki itse johtaa. Kristityllä on vapaus, mutta se vapaus on Jeesuksessa. Jos hylkäämme Jeesuksen ja hänen armonsa ja alamme elää niin kuin itse haluamme, silloin jätämme taaksemme sen vapauden, jonka Jeesus on meille antanut. Saatamme myös hankkia uusia mestareita, joilla on myös omat ehtonsa ja merkkinsä.

Israelilaiset vapautettiin Egyptin orjuudesta, ja mitä tapahtui: he päätyivät etsimään uusia isäntiä, epäjumalia ja muita jumalia. Jumala kuritti heitä lähettäen heidät Babyloniaan. He yrittivät oppia ja uudistaa suhteensa Jumalan kanssa, mutta lopulta orjuuttivat toinen toisensa keksimällä sääntöjä, jotka eivät tulleet Jumalalta. He menivät toiseen äärimmäisyyteen, ja itse asiassa heidän säännöistään tuli taakka. Jeesus tuli vapauttamaan ihmiset kaikesta, mikä orjuutti heitä. Hän päästi heidät vapaiksi ja antoi heille armonsa.

Usein ihmiset eivät ymmärrä, mitä Jeesuksen tarjoama vapaus ja armo tarkoittavat. He elävät vapaata elämää, joka ei tunne rajoja. He  vahingoittavat itseään esimerkiksi käyttämällä huumeita. He vahingoittavat muita, esimerkiksi puhuvat rumasti toisilleen, ja siitä seuraa, että ristiriidat lisääntyvät päivä päivältä perheissämme ja muissa ihmissuhteissamme.

Kun sanot jollekulle, että noin et voi puhua, koska se satuttaa ja loukkaa muita, useimmiten kuulet vastauksen: ”Olen vapaa sanomaan ja tekemään, mitä haluan.” Tällaisen vapaudenko Jeesus meille antaa? Pelkäänpä, että olemme löytäneet uusia isäntiä hallitsemaan meitä. Nämä uudet isännät eivät tunnusta Herraamme Jeesusta, joka kuoli puolestamme ristillä, jotta meistä tulisi vapaita. Tällä hetkellä yhteiskunnissamme lähestytään laittomuuden aikaa. Sellainen aika saa ihmiset pukeutumaan niin kuin haluavat, sanomaan mitä haluavat ja tekemään mitä haluavat. Mitä siitä seuraa?

Jotta vältymme tuolta kaikelta, meidän tulee kertoa toisillemme, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Voimme lukea evankeliumista, että Jeesus kertoi fariseuksille, että hän on sapatin Herra. Minusta tuntuu, että ongelmamme nykypäivänä ei ole sapatti, vaan se on jokin muu asia. Ihmiset elävät jatkuvassa pelossa. He pelkäävät monia asioita ja pelko sitoo heitä.

Jotkut meistä pelkäävät, että minä hetkenä tahansa voi tulla avioero. Jotkut pelkäävät menettävänsä työnsä tai rakkaansa. Osa meistä voi pelätä asioita, joita emme edes osaa nimetä.

Voit vapautua kaikista noista peloista, jos toivotat Jeesuksen tervetulleeksi elämääsi ja annat hänen olla Herrasi. Anna hänelle elämäsi, niin että hän voi johtaa sitä. Jos hän johtaa sitä, sinä olet vapaa johtamisesta. Sinä saat sellaisen rauhan, jota sinulla ei koskaan aikaisemmin ole ollut.

Tälläkin hetkellä Jeesus seisoo sydämesi ovella ja kolkuttaa. Hän tahtoo päästä sydämeesi. Lasketko hänet sisään? Tapahtukoon niin, Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.

Jumalan siunausta sinulle!

 

”Raamatusta saan lohdutuksen, voiman ja viisauden. Sitä lukiessani minulle avautuu Jumalan ainutlaatuinen suunnitelma kaikkien maailman ihmisten pelastamiseksi. Löydän Raamatusta jotain,

Raamattu rakkaaksi

”Raamatusta saan lohdutuksen, voiman ja viisauden. Sitä lukiessani minulle avautuu Jumalan ainutlaatuinen suunnitelma kaikkien maailman ihmisten pelastamiseksi. Löydän Raamatusta jotain, mitä ilman minulla ei olisi toivoa; löydän Jeesuksen.” -Awa Thiam

Lahjoita keräykseen ja tee Raamattua tunnetuksi. Lahjallasi mahdollistat sen, että Raamatusta tulee rakas ja Jumalan sana aukeaa yhä useammalle suomalaiselle.

VOIT ANTAA LAHJASI:

  • Tämän sivun kautta nettilahjoituksena.
  • Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI83 2070 1800 0283 25 viitteellä 70315.
  • Puhelimella soittamalla numeroon 0600 190 90 (Lahjoitus 20,45 euroa + pvm).

SYDÄMELLINEN KIITOS LAHJASTASI!

Keräyksen tuotto käytetään Kansanlähetyksen raamattuopetukseen kursseilla, tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joita järjestämme seurakunnissa, Kansanlähetyspiireissä ja Kansanlähetysopistolla.

 


Tutustu raamattuopettajiimme ja liity heidän lähettäjätiimiinsä esirukoilijaksi ja taloudelliseksi tukijaksi:

Tule mukaan Kansanlähetysopiston raamattuperiodeille (ma–to)!

 

 

Tämä on toinen osa Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetuksesta työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019. Opetuksen alkuosan voit lukea täältä. Reformaatiot kirkon

Raamattu saa aikaan hyvää muutosta sekä yksittäisten ihmisten että kansojen keskuudessa. Raamatun sana saa aikaan herätystä, joka puolestaan saa aikaan sen, että hyvää sanomaa Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan kerrotaan eteenpäin. Kuva: Anne Lepikko

Raamattu rakkaaksi, osa 2.

Tämä on toinen osa Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetuksesta työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019.

Opetuksen alkuosan voit lukea täältä.

Reformaatiot kirkon historiassa ovat saaneet alkunsa siitä, että on palattu Jumalan sanaan. On ikään kuin löydetty Jumalan sana uudelleen. Luther teki reformatorisen löytönsä nimenomaan Raamatun sanan äärellä.

Toisen kuningasten kirjan luvut 22–23 kertovat Vanhan testamentin reformaattorista, Juudan kuninkaasta Joosiasta. Hän tuli kuninkaaksi vain kahdeksanvuotiaana. Raamattu antaa hallitsijasta hyvän arvion. Hän toimi kaikessa Jumalan tahdon mukaan.

Yksi merkittävä teko Joosian hallitusaikana oli Jerusalemin temppelin peruskorjaus. Hänen hallitusaikaansa edeltäneinä vuosina Jerusalemin temppeli oli päässyt huonoon kuntoon, ja Joosia päätti teettää perinpohjaisen kunnostustyön. Hän lähetti kirjuri Safanin ylipappi Hilkian luokse ohjeistamaan temppelin kunnostustöissä.

Kun työt olivat lähteneet käyntiin, jonkin ajan kuluttua temppelissä tehtiin merkittävä löytö. Luvussa 22 kerrotaan:

Ylipappi Hilkia sanoi kirjuri Safanille: »Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan.» Hilkia antoi kirjan Safanille, ja tämä luki sen.  Kirjuri Safan palasi kuninkaan luo ja kertoi hänelle: »Palvelijasi ovat ottaneet hopean, joka temppelissä oli, ja antaneet sen korjaustöiden valvojille, jotka vastaavat Herran temppelissä tehtävistä töistä.»  Kirjuri Safan kertoi vielä kuninkaalle, että pappi Hilkia oli antanut hänelle kirjan. Hän luki sen kuninkaalle. Kun kuningas kuuli, mitä lain kirjassa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän sanoi pappi Hilkialle sekä Safanin pojalle Ahikamille, Mikajan pojalle Akborille, kirjuri Safanille ja hovimiehelleen Asajalle: »Menkää ja kysykää Herralta, mitä meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin kansani puolesta, kysykää koko Juudan tähden. Herra on varmasti pahoin vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole kuulleet tämän kirjan sanoja, eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu.»

Jumalan sana sai aikaan piston kuninkaan sydämessä. Jumala lähetti naisprofeetta Huldan kertomaan, ettei kuningas joutuisi kokemaan Jumalan rangaistusta, koska hän nöyrtyi Jumalan edessä.

Jumalan sanan löytyminen johti myös reformaatioon Joosian aikana. Kuningas luki ensin koko kansalle Jumalan lain kirjan sanat ja sen jälkeen kansa lupasi julkisesti noudattaa kirjassa mainittuja Jumalan käskyjä. Sen jälkeen seurasi laajamittainen epäjumalanpalveluksen tuhoaminen.

Kaikki tämä sai alkunsa temppelistä löytyneestä pölyttyneestä Liiton kirjasta.

Raamattu ensin rakkaaksi, sitten evankeliumi kaikille!

Ajattelen, että myös tänä aikana tarvittaisiin samanlaista Raamatun löytämistä ja tosissaan ottamista – raamattuherätystä.

Raamattu ei saa jäädä pölyttymään kirjahyllyihin, sillä se saa aikaan muutosta. Rukoilkaamme raamattuherätystä. Sitä, että ihmisillä syntyisi halua ja intoa opiskella ja lukea Jumalan sanaa ja että raamattukurssit täyttyisivät innokkaista Raamatun sanan opiskelijoista.

Raamattu on kaiken lähtökohta. Raamatun sana saa aikaan herätystä, joka puolestaan saa aikaan lähetystä.

Toivon ja rukoilen, että Raamattu saisi olla Kansanlähetyksessä rakas ja että kaikkea oppia ja elämää arvioitaisiin Jumalan sanalla tästä eteenkinpäin. Jollei arviointiperusteena ole Raamattu, tulee tilalle jokin muu, kuten yleinen mielipide, kirkolliskokousten päätökset tai sisäinen kokemus. Ne eivät saisi nousta Raamatun sanan kanssa samalla viivalle tai sen yli.

Kansanlähetysopiston opiskelijat ovat kertoneet perusteita, joiden vuoksi kannattaa lukea Raamattua:

• Oppii tuntemaan Jumalaa
• Oppii tuntemaan Jumalan pelastussuunnitelman
• Oppii tuntemaan Jumalan tahdon
• Oppii historiaa
• Osaa puolustaa uskoa
• Lukemalla viisastuu
• Raamattu on Hengen ravintoa
• Jumala synnyttää uskoa sanansa kautta
• Jumala kasvattaa ja pyhittää
• Se on velvollisuutemme
• Tuo rauhan ja lohdun
• Se kasvattaa kielitaitoa
• Se kasvattaa sosiaalisia taitoja
• Pystyy arvioimaan opetusta
• Jeesuksen esimerkki – Jeesuskin luki, samoin Paavali
• Oppii tuntemaan itseään
• Oppii käskyt
• Saa elämälle tarkoituksen
• Opettaa kohtelemaan paremmin muita ihmisiä, sekä sen, miten ei kannata kohdella toisia
• Pystyy evankelioimaan ja palvelemaan paremmin
• Opettaa nöyryyttä
• Ylläpitää uskoa
• Raamattu on mielenkiintoinen
• Raamattu itse kehottaa lukemaan Raamattua
• Raamattu on ainoa ilmoitus Jumalasta
• On etuoikeus, että Sana on saatavilla
• Tuo ilon ja lohdutuksen murheen ja kärsimyksen keskellä
• Kertoo syistä ja seurauksista sukupolvien yli
• Raamattu on dynaaminen kirja
• Raamattu on totta!

 

TM Jarkko Haapanen toimii Kansanlähetysopiston Raamattulinjan linjavastaavana.

Lahjoita:
Tämän opetuksen kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetus  (osa 1) työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019. Raamatussa puhuu suuri Jumala Kysyn nyt meiltä jokaiselta: onko

Raamattu on Jumalan rakkauskirje ihmisille. Se antaa lohdutusta ja rohkaisua kun on vaikeaa. Jumala toimii sanansa kautta ja muuttaa maailmaa. Kuva: Anne Lepikko

Raamattu rakkaaksi, osa 1.

Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetus  (osa 1) työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019.

Raamatussa puhuu suuri Jumala

Kysyn nyt meiltä jokaiselta: onko Raamattu sinulle rakas? Jos ei, miten se voisi tulla rakkaaksi? Jos on, miten se voisi tulla vieläkin rakkaammaksi?

Kansanlähetyksessä on korostettu Raamatun tärkeyttä ja asemaa kautta liikkeen historian. Suuri vaikuttaja, teol. tri Uuras Saarnivaara jopa teki oman Jumalan kansan pyhä Raamattu –suomennoksen ja kirjoitti muun muassa kirjan Voiko Raamattuun luottaa.

Kansanlähetyksen ohjelman Teologinen linja -osa alkaa sillä, että käsitellään Raamattua. Siinä todetaan muun muassa näin: ”Raamatussa puhuu itse Jumala. Siinä Jumala on ilmoittanut kaiken, mitä tarvitaan ihmisen pelastumiseen ja henkilökohtaiseen Jumalan tuntemiseen.” Ajatelkaa, meille puhuu tässä kirjassa Jumala. Meidän on mahdollista saada tietoa Jumalasta ja hänen suunnitelmistaan!

Lisäksi Raamattu on mielenkiintoinen, sitä lukemalla oppii tuntemaan historiaa, se tuo elämään iloa ja lohdusta ja antaa elämälle tarkoituksen. Tämä kaikki tekee Raamatusta mahtavan kirjan. On tosiaan etuoikeus, että saamme lukea Jumalan sanaa omalla äidinkielellämme.

Sanan lukeminen ei aina maistu

Vaikka Raamattu on näin mahtava kirja, olen usein meidänkin piireissämme törmännyt kokemukseen, etteivät ihmiset ole tyytyväisiä omaan Raamatun lukemiseensa. Moni muu asia elämässämme menee sen lukemisen ja tutkimisen edelle. Puhun  omastakin elämästäni. Voin myöntää, etten lue Raamattua niin paljon kuin hyvä olisi.

Toki esteitä Raamatun lukemiselle voimme löytää monia: lukihäiriön vuoksi on vaikea keskittyä lukemaansa, arkinen elämä on hektistä, tai teksti koetaan vaikeaksi. Ymmärrän, ettei kolmen lapsen yksinhuoltajaäidin ole  mahdollista lukea Raamattua yhtä paljon kuin työttömän sinkkumiehen.

Ajattelen silti, että useimmiten kyse on asenteestamme. Maailma on pullollaan erilaisia raamatunlukuoppaita, -ohjelmia ja vinkkejä. Raamattu on olemassa erilaisina käännöksinä, paperisena ja sähköisinä versioina. Näkövammaisille tai muille, joiden on vaikeaa lukea, on ääniraamattuja. Ei pitäisi olla siitä kiinni, ettei Raamatun lukemiseen olisi mahdollisuutta. Tilanne on radikaalisti erilainen kuin niissä maissa, joissa Raamattu on kielletty. Onko runsaus saanut aikaan sen, että sanaa luetaankin liian vähän?

Miten Raamatusta tulisi meille niin rakas, että haluaisimme viettää sen parissa aikaa niiden mahdollisuuksien rajoissa, joita meillä on käytettävissämme?

Miksi tarvitsemme visiotamme

Olemme nyt Kansanlähetyksen työntekijäseminaarissa. Kaikki ovat jollain lailla Raamatun kanssa tekemisissä työnsä puolesta. Olemme töissä liikkeessä, jonka visiona on Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Onko aihe tarpeeton? Eikö  meille kaikille Raamattu ole jo rakas?

Jos eläisimme täydellisessä maailmassa ja olisimme synnittömiä, Raamattu olisi meille ehdottoman rakas. Nyt kuitenkin syntinen luontomme rakastaa enemmän nautintoja kuin Jumalan sanan tutkimista. Usein laiskuus ja velttous saavat tilaa. Siksi ei pidä kummastella, jos meidänkin liikkeessämme toimivilla ihmisillä tulee aikoja, jolloin ei huvita lukea Raamattua ja se tuntuu vain raskaalta velvollisuudelta. Saarnan tai opetuksen tekeminen saa meidät tarttumaan Raamattuun, mutta se, että vapaaehtoisesti lukisimme sitä omaksi hengelliseksi rakennukseksemme, jääkin vähäiseksi tai peräti pois.

En aio esitellä tässä raamattutunnissani seitsemän askeleen menetelmää, miten raamatunlukemisemme uudistuisi. Joku muu voi sen tehdä. En myöskään lupaa, että tämän raamattutunnin jälkeen teille tulisi vastustamaton halu alkaa tutkia Raamattua enemmän. Sen sijaan haluan, että jäätte kuitenkin miettimään omaa suhdettanne Raamattuun – onko Raamattu minulle rakas ja pitäisikö sen olla rakkaampi? Miksi meidän pitäisi lukea Raamattua?

Raamattu – aarre saviastiassa

Ehkä yksi merkittävä syy siihen, että Raamattua ei lueta, on, että Raamattu on kuin aarre saviastiassa. Tämä liittyy siihen, miten Jumala toimii tässä maailmassa – kätkeytyen. Hän toimii kätkeytyneenä saviastioihin eli inhimillisesti vähäpätöisiltä näyttäviin asioihin.

Raamattu on ihmisten kirjoittama kirja. Sen kannet ovat pahvia, sivut mustetta ja tekstiä. Usein Raamatun sivut ovat liian ohuita ja ne repeilevät helposti. Jos kirjoittaa sivumarginaaliin kuulakärkikynällä muistiinpanon, se näkyy sivun toisella puolella.
Raamattu on kirja, ja kirjoja on maailma pullollaan. Se ei ole fyysisenä laitoksena sen ihmeellisempi kuin muutkaan maailman kirjat.

Raamatun erityislaatuisuutta on toki yritetty ilmaista kirjan ulkoasulla; omassanikin on kullattu risti. Ei se oikeata kultaa ole, ja vaikka olisi, ei kulta tee kirjasta arvokasta. Jos Raamatun avaa, se ei hohda jotain ihmeellistä valoa kultapölyn keskellä. Samat lainalaisuudet koskevat Raamatun lukemista niin kuin muidenkin kirjojen lukemista. Minulla on jo ikänäköä. Ei Raamatun lukeminen ole sen helpompaa kuin muunkaan tekstin lukeminen.

Toisaalta Raamattu eroaa kuitenkin radikaalisti muista kirjoista. Se on aarre saviastiassa, Jumalan lahja meille. Muita saviastioita ovat vesi, leipä ja viini – ja kristitty ihminen itse. Kun Jumala toimii jonkin välineen kautta, siitä tulee aarre, suuri aarre. Ja Jumala toimii Sanansa kautta.

Niin kuin Jeesus oli sataprosenttisesti inhimillinen ihminen ja sataprosenttisesti  jumalallinen Jumala, niin on Raamattukin. Paavali opettaa, että koko Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen inspiroimana eli vaikuttamana. Pyhä Henki on ohjannut Raamatun kirjoittajia heidän työssään, ja Pyhä Henki toimii Raamatun sanan kautta.

Raamattu on Jumalan puhetta meille

Miksi Raamatun pitäisi olla meille kristityille rakas? Siksi, että se on Jumalan puhetta meille. Jumala ilmoittaa itsensä sanansa kautta. Raamatun sanan kautta opimme tuntemaan paremmin Jumalaa ja hänen tahtoaan.

Raamattu on Jumalan rakkauskirje ihmisille. Se alkaa maailman luomisella ja ihmisen luomisella. Langenneelle ihmiselle Jumala antaa lupauksen käärmeen pään rikkipolkijasta, ja tämä lupaus tarkentuu, kunnes lopulta saa täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu on kauttaaltaan alusta loppuun Jumalan rakkauden ja armon osoitusta.

Aarteen näkeminen vaatii kuitenkin uskoa siihen, että Raamattu on aarre ja että siihen liittyy siunaus – aivan kuin ehtoollisen leipään ja viiniin tai kasteen veteen.

Raamatussa kerrotaan ihmisistä, joille Jumalan sana oli rakas. He panivat siihen toivonsa. Aabraham, Iisak, Jaakob – heille Jumala antoi lupauksen maasta, kansasta ja koko maailman hyväksi tulevasta siunauksesta. Tuon sanan varassa he jatkoivat elämäänsä ja matkaansa. On hyvä huomata, että annettuaan ensin lupauksen Aabrahamille Jumala toisti sen hänelle vielä uudestaan ja toisti sen myös Iisakille ja Jaakobille.

Tämä osoittaa sen, että Jumalan sanaa on kerrattava.  Sitä on luettava yhä uudelleen ja uudelleen. Patriarkatkin olivat ihmisiä. Hekin tarvitsivat jatkuvasti muistutusta ja vahvistusta Jumalan sanasta.

Raamattu lohduttaa ja rohkaisee

Jumala sana sai patriarkat myös toimimaan. Vaikka usein inhimillisesti näytti toiselta, he luottivat Jumalan lupaukseen, ja se  kantoi heitä heidän vaelluksessaan.

Tämä on tärkeää muistaa tänäänkin. Jumalan sana antaa lohdutusta ja rohkaisua pimeän maailman keskellä. Tarvitsemme tätä lohdutusta yhä uudelleen. Tarvitsemme sitä, että Jumala sanoo meille: ”Älä pelkää, vaan usko.” Minuakin ovat kantaneet Jumalan armon lupaukset vaikean elämäntilanteen keskellä. Jos saarnaaja ei itse elä Jumalan lupauksen varassa, kuinka hän voisi sitä toisillekaan julistaa?

Toki Raamattu myös nuhtelee ja ojentaa (2. Tim. 3:16). Tarvitsemme sitä, että Jumala osoittaa meidät syntisiksi ja hänen tahtonsa rikkoneiksi. Miksi? Siksi, että ylpeytemme murskaantuisi ja omavanhurskaudestamme tehtäisiin loppu. Jäämme lopulta vain armon kerjäläisiksi. Jos saarnaaja pitää itseään toisia parempana, lain julistus on silloin ylhäältä tulevaa. Tai jos saarnaaja ei halua tehdä itse parannusta synneistään, hänen on vaikea julistaa lainkaan lakia. Mutta ilman lakia ei ole evankeliumiakaan.

Joka tapauksessa Raamatun lukeminen vaikuttaa elämäämme, tai sen tulisi vaikuttaa siihen. Jumala toimii näet sanansa kautta, herättäen ja vahvistaen uskoamme. Ja sana saa meidät toimimaan.

Raamattu kertoo siis totuuden meistä: olemme luotuja, mutta langenneita, ja totuuden Jumalasta: Jumala on pyhä, mutta armollinen.

Raamattu opettaa meitä myös elämään Jumalan tahdon mukaan (Ps. 119:9). Opimme siitä tiedollisesti tuntemaan Jumalaa ja hänen tahtoaan (1. Tess. 3:10; Matt. 22:29). Pystymme myös paremmin vastustamaan harhaoppeja (2. Joh. 9–11) sekä paholaisen hyökkäyksiä (Matt. 4:1–11).

 Lue opetuksen toinen osa tästä.

TM Jarkko Haapanen toimii Kansanlähetysopiston Raamattulinjan linjavastaavana.

Lahjoita:
Tämän opetuksen kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

Raamatunlukijain Liiton YouTube -kanavalla  ovat nyt katsottavissa LUMO-evankeliumielokuvat . Elokuvan muodossa kuunneltava ja katsottava evankeliumi on syvä ja innostava kokemus sellaisellekin, joka

Raamatunlukijain Liiton YouTube -kanavalla voi nyt katsoa evankeliumit elokuvina. Niissä kaikissa evankeliumien tekstit luetaan kokonaisuudessaan läpi vuoden 1992 käännöksen mukaan. Kuva: RLL:n arkisto

LUMO-elokuvat tekevät evankeliumeista visuaalisen elämyksen

Raamatunlukijain Liiton YouTube -kanavalla  ovat nyt katsottavissa LUMO-evankeliumielokuvat . Elokuvan muodossa kuunneltava ja katsottava evankeliumi on syvä ja innostava kokemus sellaisellekin, joka ei ole tottunut lukemaan Raamattua.

LUMO-elokuvat innostavat tutkimaan evankeliumeja uudella tavalla. Niitä voi katsoa itsekseen omalta laitteeltaan, tai niitä voi näyttää  esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa, koulussa, rippikoulussa ja pienpiireissä.

Jokaisesta Raamatun neljästä evankeliumista on tehty oma LUMO-elokuvansa. Niissä kaikissa evankeliumien tekstit luetaan kokonaisuudessaan läpi vuoden 1992 käännöksen mukaan. Lukijana toimii Markus Bäckman.

Raamatunlukijain Liiton YouTube-kanavalla julkaistuihin LUMO-evankeliumielokuviin on tehty myös lukukohtainen linkitys, ja niihin saa halutessaan myös tekstityksen. Neljän kokopitkän evankeliumielokuvan lisäksi kanavalta löytyy 40 lyhyttä evankeliumikatkelmaa, jotka yhdessä esittävät  Jeesuksen maanpäällisen elämän alusta loppuun.

Evankeliumielokuvat ovat yhdysvaltalaisen LUMO:n tuotantoa, ja ne on ohjannut David Batty. Jeesuksen roolia esittää Selva Rasalingam. Elokuvien oikeudet omistaa Lionsgate, ja niiden kansainvälisistä käännösprojekteista vastaa OneHope. Suomennoksista vastasi Raamatunlukijain Liitto. Suomenkielisen äänituotannon takana ovat Radio Dein studiot.

Lisätietoja:
Anu Vuola, raamattutyön koordinaattori
anu.vuola@rll.fi, 045 321 5235

Kirsi Smeds, pääsihteeri
kirsi.smeds@rll.fi, 045 881 4727

Raamatunlukijain Liitto ry (RLL) on liike Raamatun lukemisen puolesta. Kansanlähetys on Raamatunlukijain Liiton jäsenjärjestö.

Tule mukaan!

  • Rukoile, että kaikki saisivat mahdollisuuden lukea tai kuunnella Raamattua omalla äidinkielellään
  • että mahdollisimman moni löytäisi Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan
  • että Raamatun lohdutus ja rohkaisu avautuisi arjen kysymyksissä.

Lahjoita:
Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!