Avainsana-arkisto: leski

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: »Tämä lapsi

Kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. Jokainen on saanut elämän henkäyksen Jumalalta, ja ennen kaikkea, Jeesus on kuollut meidän jokaisen puolesta. Kuvituskuva Pixabay.

Uusi vuosi kutsuu miettimään, miten elämämme käytämme

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: »Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.

Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupun-kiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.» Luukas 2:33–40.

Mikä sai Joosefin ja Marian ihmettelemään sitä, mitä vanha Simeon sanoi? Vanha profeetta julisti avoimesti Jeesuksen tulevasta elämästä! He olivat temppelissä, missä ihmiset tutkivat kirjoituksia, ja aivan varmasti he olivat lukeneet Messiaan tulosta. Nyt Simeon kertoi julkisesti kaikille tämän lapsen tulevaisuudesta, joten Joosefilla ja Marialla oli täysi oikeus olla ihmeissään. Toiset saattoivat katsoa Jeesusta ja nähdä hänet vain tavallisena lapsena, mutta tämä vanha mies näki Jeesuksessa jotain erityistä. Hän myös ilmoitti sen kaikille.

Mutta ymmärrätkö, mikä sai Simeonin näkemään suoraan Jeesuksen persoonaan ja tulevaisuuteen? Sen sai aikaan hänessä oleva Pyhän Hengen läsnäolo. Juuri saarna-tekstin edellä Raamattu kertoo, että Jumalan Henki johdatti häntä. Kun Jumalan Henki johtaa meitä, saamme tietää monia asioita, joita Jumala on suunnitellut tätä maailmaa varten. Hän nimittäin ilmoittaa ne meille, jotta voimme julistaa ne ihmisille.

Haluan, että kysymme vielä itseltämme jotain muutakin. Miksi Joosef ja Maria olivat ihmeissään, vaikka enkeli oli jo aikaisemmin kertonut heille siitä? Heidän ihmettelynsä paljastaa meille erään tärkeän asian.  Kun Jumalan sanaa saarnataan, se ei koskaan palaa tyhjänä. Se vaikuttaa ja on aina vaikuttanut ihmisiin. Jotkut se tekee iloisiksi, koska se yhdistää heidät Jumalaan. Toiset se puolestaan saa vihaisiksi, koska se käskee heidän luopua sellaisesta, mistä he haluaisivat pitää kiinni. Maria ja Joosef tiesivät totuuden Jeesuksesta. He olivat ihmeissään, että myös Simeon tiesi sen. Jos heillä ei ollut rohkeutta kertoa sitä ihmisille, he ihmettelivät, että vanha profeetta kertoi sen rohkeasti kaikille.

Hyvät ystävät, Jumala on valmistanut monet meistä ihmisistä julistamaan hänen ihmeitään tälle maailmalle. Silloin kun me emme hoida omaa osaamme, tulee muita, jotka varmasti tekevät sen. Totuus ei jää koskaan piiloon. Se palvelee Jumalan tarkoitusta, mutta hänen omalla ajallaan.

Maria ja Joosef veivät Jeesuksen temppeliin, Herran huoneeseen, missä Simeon ja Hanna kohtasivat hänet. Tässä on tärkeä sanoma meillekin tänään. Vaikka Simeon ja Hanna eivät olisi tienneet, missä Maria ja Joosef olivat, Jumala tiesi. Hän lähetti nämä kaksi vanhusta heidän luokseen, samoin kuin oli lähettänyt paimenet ja Itämaan tietäjät, mutta Simeonin ja Hannan hän lähetti temppeliin.

On olemassa sovitut ja erityiset paikat, missä kohtaamme Jeesuksen. Näille kahdelle vanhukselle se paikka oli temppeli. Entä meille? Onneksemme kirkko ei ole ainoa paikka, missä voimme kohdata Jeesuksen. Jeesus itse on sanonut, että missä kaksi tai kolme ihmistä on koolla hänen nimessään, siellä hän on heidän keskellään. Se tarkoittaa, että olemmepa koolla Jeesuksen nimessä kirkossa, raamattupiirissä tai rukouspiirissä, me kohtaamme Jeesuksen.

Noiden lisäksi Jeesus on aina siellä, missä ihmiset ovat. (Matt. 25:31–46)  Hän sanoo: “Minä olin vankilassa, mutta te ette käyneet katsomassa minua. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin yksinäinen, mutta te ette käyneet minua katsomassa.” Jeesus on ihmisten keskellä. Jos kuljemme heidän ohitseen emmekä huomioi heitä, saamme olla varmoja, että ohitamme Jeesuksen. Meidän täytyy olla ihmisten kanssa riippumatta heidän uskostaan, sukupuolestaan, väristään ja iästään. Kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. Jokainen on saanut elämän henkäyksen Jumalalta, ja ennen kaikkea, Jeesus on kuollut meidän jokaisen puolesta.

Jos tuo ei vielä riitä, meillä on Raamattu! Siinä Jeesus esitellään meille. Monet, jotka ovat lukeneet Raamattua, ovat kohdanneet Herran, ja heidän elämänsä on muuttunut. Siitä syystä me kirkkona rohkaisemme ihmisiä, ei pelkästään käymään kirkossa, vaan lukemaan Raamattua myös yksin ollessaan ja uskomaan siihen Jumalaan, josta Raamatussa kerrotaan.

Hyvät ystävät, jos ette ole lukeneet Raamattua tähän asti, voitte tästä vuodenvaihteesta eteenpäin järjestää päivittäisen aikataulunne niin, että siihen jää aikaa myös Raamatun lukemiselle. Kun teette niin, opitte tuntemaan tämän Jeesuksen, jonka syntymää juhlimme muutama päivä sitten.

Tämän päivän tekstissä sanotaan, että Simeon siunasi heidät. Sana siunata, niin kuin sitä Raamatussa käytetään, tarkoittaa rauhan, ilon ja kaikkinaisen hyvän toivottamista toiselle. Simeon siis toivotti rauhaa, iloa ja kaikkea hyvää vanhemmille ja lapselle. Evankeliumitekstimme viimeisessä jakeessa sanotaan, että “lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.” Kun saamme armon ja suosion Jumalan edessä, Jumala toimii niin, että saamme suosion myös ympärillämme olevien ihmisten edessä.

Teksti kertoo myös Hannasta, joka hänkin oli vanha ja kiitti Jumalaa näkemästään ja puhui hänestä. Valitettavasti emme tiedä, mitä hän sanoi Jeesuksesta. Yhden asian tiedämme kuitenkin hänestä varmasti. Hän oli pyhittänyt elämänsä Jumalalle, ei koskaan poistunut temppelistä ja oli paastonnut ja rukoillut paljon. En tiedä, mitä ajattelemme siitä, mitä hänestä tässä sanotaan. Paastoaminen saattaa tuntua teolta, jonka monet nykyihmiset mieluummin jättävät väliin.

Luukkaan tarkoituksena ei ole korottaa sitä, mitä hän teki, eikä vedota ihmisiin, että heidän pitäisi tehdä samalla tavalla. Luukas haluaa yksinkertaisesti osoittaa, kuinka paljon elämästään tämä vanha nainen oli tarjonnut Jumalalle. Varmasti Luukas haluaa kutsua myös meitä miettimään, miten oman elämämme käytämme. Leski oli käyttänyt koko elämänsä Jumalaa palvellen, paastoten ja toisten puolesta rukoillen. Jumalan palveleminen oli hänen elämänsä. Ja sillä tavalla Jumala ilmoitti hänelle Messiaasta.

Hyvät ystävät, Jeesus on tullut luoksemme meitä varten. Kun otamme hänet vastaan ja annamme itsemme hänelle, niin kuin tämä leski teki, Jumala tekee asuinsijansa sydämeemme. Tavalliset ihmiset eivät ymmärrä, että kun Jumala asuu meissä, silmämme avataan ja me kykenemme näkemään. Kun Jeesus vietiin temppeliin, vain Simeon ja Hanna näkivät hänet Kristuksena, koska he olivat antaneet koko elämänsä Jumalalle.

Sanomme, että tänään voimme kohdata Jeesuksen erilaisissa paikoissa, emme ainoastaan kirkossa. Olkoonpa paikka mikä tahansa, ne, jotka kohtaavat hänet, ovat valmiit jättämään kaiken, mikä estää heitä näkemästä häntä. Hän tuli maailmaan, ja monet odottivat häntä mutta eivät kohdanneet häntä pelastajanaan. Samalla tavalla saattaa tapahtua meille tänään. Voimme käydä kirkossa useinkin, mutta emme silti kohtaa Jeesusta, jos pidämme kiinni sellaisesta, mistä hän ei pidä.

Hän on tullut juuri sinne, missä nyt olemme. Hän on täynnä armoa ja laupeutta. Hän on tullut viedäkseen meidät takaisin sinne, minne kuulumme. Hän tahtoo, että meillä on rauha Isän kanssa, rauha itsemme kanssa ja lähimmäistemme kanssa. Hän on tullut uudistamaan kadonneen identiteettimme ja asettamaan meidät takaisin oikealle paikalle.

Jeesuksessa meillä on kaikki, koko paketti, mitä Jumala tarjoaa meille. Me tiedämme sen, kun vietämme aikaa hänen kanssaan lukemalla hänen sanaansa, käymällä jumalanpalveluksissa, osallistumalla ehtoolliselle ja elämällä hänelle. Sanokaamme hänelle ”kyllä” ja ottakaamme vastaan kaikki, mitä hän meille Jumalan kunniaksi tarjoaa.

Jumala kantaa meidät taas uuteen armon vuoteen. Näin hän on ollut uskollinen vuodesta toiseen. Silloinkin kun me emme huomioi häntä, hän pysyy uskollisena meille, pitää meistä huolta ja kutsuu meitä takaisin luokseen.

Monet on kutsuttu joukostamme pois viime vuoden aikana, mutta Jumala on jättänyt sinut elämään tiettyä tarkoitusta varten. Katso ympärillesi ja mieti, kuinka olet suhtautunut häneen ja lähimmäisiisi. Jos huomaat, että jossain kohdassa olet tehnyt väärin, Jumala toivoo, että päättäisit menneen vuoden puhtaalta pöydältä. Ei ole väliä, kuinka likainen pöytäsi on tällä hetkellä. Jeesus tuli tähän maailmaan juuri sitä varten, ottamaan syntimme pois. Sinun ei tarvitse kantaa niitä mukanasi. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on niin suuri, että hän ei jätä yhtään syntiä anteeksi antamatta, kun me tunnustamme ne.

Antakoon Jumala sinulle silmät, jotka näkevät hyvin ja sydämen, joka ymmärtää hänen rakkautensa arvon ja ottaa sen vastaan.

Hyvää uutta vuotta!

Kun isoisäni kuoli, isoäitini sanoi, että tuntui kuin kaikki ihmiset olisivat kuolleet. Olin tuolloin teini-ikäinen, mutta sanat painuivat mieleeni, vaikka

Joulukuu on erityisen vaikeaa aikaa niille, jotka kärsivät yksinäisyydestä. Kuvituskuva Pixabay

Miten auttaa yksinäisiä ja leskeksi jääneitä juhla-aikana

Kun isoisäni kuoli, isoäitini sanoi, että tuntui kuin kaikki ihmiset olisivat kuolleet. Olin tuolloin teini-ikäinen, mutta sanat painuivat mieleeni, vaikka en ymmärtänyt, mitä ne tarkoittivat.

Myöhemmin sain omassa elämässäni kokea, millaisesta tunteesta isoäiti puhui. Nyt kun mieheni kuolemasta on kymmenen vuotta, olen jo saanut kiinni elämän syrjästä. Menetys on kuitenkin osa elämääni ja juhlapyhät muistuttavat siitä aina.

Kaikista kuukausista joulukuu on pahin. Ulkopuolisuuden tunne alkaa itsenäisyyspäivästä ja jatkuu aina uudenvuoden aattoon, kunnes arki ja sen askareet taas täyttävät päivät.

Luovuttaminen ei ole vaihtoehto. Vaikka menetettyä elämää ei voi enää saada takaisin, yritän kuitenkin olla mukana edes jollain pienellä yksityiskohdalla. Koska en jaksa hankkia ja koristella kuusta, voin edes ripustaa joulutähden ikkunaan. Lahjojen antaminen ja hyväntekeminen tuo hyvää mieltä ja antaa merkityksellisyyttä.

Läheisten saattaa olla vaikea tietää, kuinka suhtautua puolisonsa menettäneeseen ihmiseen. Miten auttaa? Ystäväni ja kohtalotoverini lähetti minulle linkin sivuille, joilta löytää hyviä neuvoja, kuinka voi tukea juuri leskeytyneitä ja yksin jääneitä läheisiä.

Tässä ohjeita läheisille (käännös Liisa Klenberg):


ÄLÄ TEE NÄIN:  Älä välttele minua. Yksinäisyydentunteeni on muutenkin jo vahvimmillaan tähän aikaan vuodesta.

TEE NÄIN: Kutsu minut kylään ja joulujuhliin, mutta anna anteeksi, vaikka peruisin tuloni vielä viime hetkellä.

ÄLÄ TEE NÄIN:  Älä loukkaannu, jos en lähetä joulukortteja tänä jouluna – on liian tuskallista allekirjoittaa niitä yksinään.

TEE NÄIN: Kannusta minua miettimään ja päättämään, mitä haluan tehdä tai jättää tekemättä jouluna.

ÄLÄ TEE NÄIN:  Älä yritä tehdä päätöksiä puolestani, sillä elämäni tuntuu nyt muutenkin luisuneen hallinnastani.

TEE NÄIN: Auta minua tukemaan lapsiani tällaisena erityisenä juhla-aikana. He kaipaavat äitiänsä tai isäänsä, mutta tarvitsevat myös iloa ja hauskanpitoa.

ÄLÄ TEE NÄIN:  Älä kuormita minua liian monilla velvollisuuksilla – joinakin päivinä riittää, että nousen sängystä ja pukeudun.

TEE NÄIN: Ymmärrä, että vaatii aikaa sopeutua tuleviin jouluihin sellaisina, kuin ne tulevat minulle olemaan.

ÄLÄ TEE NÄIN:   Älä kysy kuulumisiani, jos haluat vain muodollisen vastauksen, kuten ”Kiitos hyvää”. Kuuntele todellinen vastaukseni.

TEE NÄIN: Tarjoa olka, johon nojaten voin itkeä, mutta auta minua myös  taas nauramaan.

ÄLÄ TEE NÄIN:  Älä ajattele, että kuolema tuomitsee ilon ja naurun pannaan. Iloitseminen yhteisistä ajoistamme ja niiden muisteleminen on tärkeää ja auttaa minua parantumaan.

TEE NÄIN: Puhu kuolleesta läheisestäni. Kaipaan häntä syvästi ja ajattelen häntä hellittämättä. Jos hänestä ei puhuta, tuntuu kuin hänet olisi unohdettu. Se saa minut tuntemaan itseni eristetyksi muista ihmisistä.

ÄLÄ TEE NÄIN:  Vaikeaa ei ole vain yhtenä joulunvieton tärkeimpänä päivänä. Koko juhlakausi muistuttaa siitä, mitä olen menettänyt.

TEE NÄIN:  Muista ja yritä ymmärtää, että tämä on vaikeaa aikaa lapsilleni ja että se saattaa vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä.

ÄLÄ TEE NÄIN:  En tarvitse niinkään neuvoja, vaan tarvitsen minua kuuntelevia korvia. Pyydän: ethän tuomitse minua valinnoistani tai tunteistani.

TEE NÄIN: Ymmärrä, että saatan tehdä asioita tänä vuonna eri tavoin. Totutut perinteet voivat olla hyvin tuskallisia.

ÄLÄ TEE NÄIN:   Älä odota, että asiat ovat aina samalla tavalla – ne eivät enää koskaan palaa entiselleen.

TEE NÄIN:  Ymmärräthän, että arvostan sinua ihmisenä ja olen kiitollinen tuestasi enemmän kuin ikinä tiedät.

ÄLÄ TEE NÄIN:  Älä unohda, että paras lahjasi minulle tänä jouluna on rakkautesi, hyväksyntäsi ja läsnäolosi, sekä hyvä tahtosi jakaa tämä suru kanssani.

***

Amerikkalainen kirjailija ja toimittaja Joan Didion kertoo elämänkerrassaan The Center Will Not Hold, että avioituessaan hän ei ymmärtänyt mitään rakkaudesta mutta piti avioliitosta elämäntapana. Menettäessään puolison ihminen ei siis menetä ainostaan rakastettuaan ja ystäväänsä, vaan myös tavan elää.  On opeteltava laittamaan ruokaa yksin, olemaan yksin kotona, matkustamaan yksin.  Siinä on opettelemista loppuelämäksi.

Kristinusko tarkoittaa sitä, että yksinäisinkään ihminen ei ole koskaan aivan yksin. Vapahtaja on koko ajan vierelläni. Hän tietää, mitä on tulla jätetyksi. Miten se onkin niin tuttu lause: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”

Elämä ei pääty kuolemaan. Joulu on muistutus pääsiäisen tapahtumista. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Meillä on toivo, että saamme vielä nähdä rakkaamme.

Anne Lepikko
viestintäpäällikkö

Tekstin lainaukset ovat englantilaisen Care for the Family -yhdistyksen artikkelista Helping those widowed young at Christmas.