Avainsana-arkisto: Lähi-itä

Tämä on kuudes saarna rovasti, teologian tohtori Esko Siljasen opetuslapseutta käsittelevästä raamatunopetussarjasta messiaanisessa etiopialaisten juutalaisten seurakunnassa Jerusalemissa syksyllä 2017. Seuraavan

Useimmat ihmiset ovat kiinnostuneempia uskon asioista kuin luulemmekaan. Kuvituskuva: Pixabay

Opetuslapsi todistaa Jeesuksesta

Tämä on kuudes saarna rovasti, teologian tohtori Esko Siljasen opetuslapseutta käsittelevästä raamatunopetussarjasta messiaanisessa etiopialaisten juutalaisten seurakunnassa Jerusalemissa syksyllä 2017.

Seuraavan raamatuntutkistelun tehtävänä on osoittaa meille, kuinka Jeesus tahtoo käyttää opetuslapsiaan evankeliumin viemiseksi eteenpäin kaikille ihmisille. Rukoukseni on, että tämä puheenvuoroni voisi osaltaan rohkaista sinua antamaan todistuksen Jeesuksesta käytännön elämän tilanteissa.

Kun todistat Jeesuksesta, kasvat uskossa

Moni opetuslapsi saattaa ajatella juuri päinvastoin kuin edellinen lause väittää. Hänestä saattaa tuntua, että jos todistaa Jeesuksesta jollekin ei-uskovalle ja tämä ei ota sanomaa vastaan, oma usko kärsii siitä haaksirikon.

Kynnys kertoa Jeesuksesta toisille on korkea. Näin ainakin Suomessa, jossa uskoa pidetään yksityisasiana. Todellisuudessa asia kuitenkin toimii juuri päinvastoin: Kun kerrot Jeesuksesta toisille, oma uskosi vahvistuu. Tämä johtuu siitä, että Jumalan Henki on sinun puolellasi ja toimii sanojesi kautta. Lisäksi useimmat ihmiset ovat kiinnostuneempia uskon asioista kuin luulemmekaan.

Kun uskallat ylittää sen kynnyksen, joka on Jeesuksesta todistamisen esteenä, tulet todennäköisesti yllättymään positiivisesti. Tietysti joskus voi käydä päinvastoinkin, mutta juuri silloin Pyhä Henki onkin sinun puolellasi ja saat nähdä uskon ja epäuskon rajan edessäsi.

Esimerkkinä siitä, kuinka Pyhä Henki antaa ihmiselle uskon Jeesuksen asemaan maailman Vapahtajana, on Pietarin todistus Jeesuksesta Matteuksen evankeliumin 16. luvussa: ”Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan Poika. Jeesus sanoi hänelle: Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.” (Matt. 16:16–17)

Raamatun tekstien valossa on selvää, että Jumala tahtoo omien lastensa todistavan hänestä maailman edessä. Vanhan testamentin puolella kerrotaan, kuinka Jumala antoi tämän kehotuksen valitulle kansalleen Israelille: ”Minun todistajani, sanoo Herra, olette te – Israel, sinä, jonka olen valinnut palvelijakseni.” (Jes. 43:10) Jeesus uudistaa tämän kehotuksen omille opetuslapsilleen, jotka olivat hänen ylösnousemuksensa silminnäkijöitä: ”Te olette tämän todistajat.” (Luuk. 24:48)

Todistus Jeesuksesta on tarkoitus antaa ennen kaikkea sellaisten ihmisten edessä, jotka ovat vielä seurakunnan ja uskon ulkopuolella. Tämä asia korostuu erityisesti Jeesuksen opetuslapsilleen antamassa lähetyskäskyssä: ”Hän sanoi heille: Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark. 16:15)

Menkää!

Ensimmäinen askel edellä kuvatulla todistajan polulla on nimeltään ”Menkää!” Jos jäämme istumaan tukevasti kotisohvalle tai seurakunnan penkkiin, emme todennäköisesti tapaa kovinkaan monia Jeesuksesta tietämättömiä ihmisiä. Jeesus itse antoi meille tästä ihmisten keskelle menemisestä hyvän esimerkin toimiessaan hyvän paimenen tavoin. Jeesus ei ainoastaan puhunut hyvästä paimenesta, vaan hän myös toimi hyvän paimenen tavoin. ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen.” (Luuk. 15:4)

Ainakin viisi kertaa Uusi testamentti mainitsee Jeesuksen antaneen opetuslapsilleen lähetyskäskyn. Asia oli Jeesukselle niin tärkeä, että hän puhui siitä opetuslapsilleen useita kertoja ennen taivaaseen astumistaan. Kahdesti hän kehotti opetuslapsia sanomalla: ”Menkää” (Matt. 28:19 ja Mark. 16:15). Kahdesti hän sanoi heille: ”Te olette minun todistajani” (Luuk. 24:48 ja Ap.t. 1:8). Yhdessä tapauksessa hän julisti: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät” (Joh. 20:21).

Näiden Jeesuksen kehotusten perusteella ei ole epäilystäkään siitä, mitä hän tarkoitti. Hän tarkoitti, että opetuslapset lähtevät liikkeelle kertomaan hänestä toisille ihmisille. Jeesus haluaa, että hänen opetuslapsensa menevät seurakunnan seinien ja ovien ulkopuolelle kutsumaan ihmisiä sisälle ja uskomaan Jeesukseen. ”Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.” (Matt. 22:9)

Paavalin esimerkki

Hyvä opettaja meille todistajana toimimisesta on Jeesuksen lisäksi  Paavali, pakanain apostoli. Jeesuksesta kertominen uusille ihmisille oli Paavalille annettu elämäntehtävä. Apostolien teot kertoo, kuinka Paavali toimi Efesoksen kaupungissa, joka sijaitsi nykyisen Turkin alueella. Hän opetti kahden vuoden ajan pientä opetuslasten joukkoa, ja lopputulos oli hämmästyttävä. Siitä kertoo meille Apostolien tekojen 19. luku seuraavasti: ”Tätä jatkui kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.” (Ap.t. 19:10)

On arvioitu, että Paavalin elinaikana tuolla alueella asui noin miljoona ihmistä. Kuinka oli mahdollista, että Paavali ja hänen oppilaansa pystyivät kertomaan evankeliumin noin suurelle määrälle ihmisiä kahdessa vuodessa?

Asiaa tutkineet raamatunopettajat ovat tulleet siihen tulokseen, että Paavali käytti hyväkseen moninkertaistumisen periaatetta. Tätä toimintaperiaatetta hän kuvaa toisessa kirjeessään Timoteukselle näin: ”Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita.” (2. Tim. 2:2)

Tämä moninkertaistumisen periaate toimii kuin suojakelillä rinnettä alas pyörivä lumipallo. Mitä pitemmälle se pyörii, sen suuremmaksi se kasvaa. Paavali laittoi opetuksellaan lumipallon pyörimään. Jokainen hänen oppilaistaan kertoi sanoman eteenpäin, ja samoin tekivät heidän uskoon tulleet kuulijansakin. Näin tavoitettiin evankeliumilla koko alueen väestö kahdessa vuodessa, vaikka silloin ei vielä ollut älypuhelimia eikä sosiaalista mediaa.

Efesos oli aikansa suurkaupunkeja, jossa uskonnot elivät rinnakkain. Paavali julisti siellä evankeliumia ja piti kristillistä koulua. Apostolien tekojen mukaan kahdessa vuodessa evankeliumi tavoitti kaikki Aasian asukkaat, joita oli siihen aikaan noin miljoona. Kuva: Pixabay

Tässä kohtaa joku saattaa ajatella: ”Enhän minä ole Paavali.” Totta, mutta Jeesus on yhä sama ja Jumalan sanan lupaukset ovat yhä voimassa. Vaikka emme olekaan suuria pakanain apostoleita kuten Paavali, olemme silti tavallisia ihmisiä, kuten oli Andreas. Hänestä Raamattu kertoo seuraavasti: ”Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: Me olemme löytäneet Messiaan! – se merkitsee Voidellun. Andreas vei hänet Jeesuksen luo.” (Joh. 1:40–42)

Andreas teki jotakin sellaista, joka siinä tilanteessa saattoi näyttää pieneltä teolta, mutta jolla oli suuret seuraukset. Hän vei oman veljensä Jeesuksen luo. Tällaisia tekoja Jeesus kutsuu meitäkin tekemään hänen opetuslapsinaan omassa elämänpiirissämme.

Suurin ilo taivaassa

Yksi taivaassa kerran koettavista myönteisistä asioista on ilo. Tätä samaa taivaan iloa voi ihminen kokea jo täällä maan päällä, sillä se syntyy siitä, kun ihminen kuulee ja uskoo evankeliumin sanoman omalle kohdalleen.

Esimerkkinä tästä on Uuden testamentin kertomus Filippoksen matkasta Samariaan. Filippos oli evankelista ja Jumala lähetti hänet julistamaan evankeliumia Samarian kaupunkiin. Filippoksen vierailun seuraus oli tämä: ”Kaupungin täytti ilo ja riemu.” (Ap.t. 8:8)  Vapautunut ilo kuuluu evankeliumin olemukseen.

Raamattu kertoo, että taivaassa iloitaan tälläkin hetkellä, ja se myös paljastaa, milloin siellä iloitaan kaikkein eniten. ”Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.” (Luuk. 15:7) Herra, anna meille tätä iloa!

Puhelimet puhumaan evankeliumia

Eräänä päivänä vaimoni Tuula meni lääkäriin vatsavaivojensa vuoksi. Asumme Jerusalemin pohjoisreunalla, ja lähin terveysasema on naapurustomme arabialueella. Tuula havaitsi, että kaikki terveyskeskuksen asiakkaat ja työntekijät näyttivät vaatetuksen perusteella olevan uskonnoltaan muslimeja. Hän sai hyvää palvelua ja sopivat lääkkeet vaivaansa. Kun hän oli lääkärin vastaanottohuoneessa, tämän puhelin soi. Lääkärin puhelimen soittoääni paljasti hänen uskontonsa. Puhelimen hälytysääni julisti arabiaksi: ”Allah on suuri!”

Samalla tavalla kuin tuo arabilääkäri, me Jeesuksen opetuslapsetkin voisimme käyttää kaikkia arkisia tilanteita ja välineitä evankeliumin kertomiseen toisille ihmisille. Jos muslimit pystyvät siihen, miksi emme me Jeesuksen opetuslapset! Olisihan se hauska seurata, kuinka toiset ihmiset suhtautuisivat siihen, kun puhelimemme soittoäänenä olisi vanhin kristillinen uskontunnustus: ”Jeesus Kristus on Herra!”

Kotitehtävä
Mieti seuraavaa kysymystä rukoillen samalla Jumalalta voimaa ja viisautta vastauksen toteuttamiseen: Haluatko sisaresi ja veljesi olevan kerran pelastettujen joukossa taivaassa, ja mitä sinä voisit tehdä heidän hyväkseen nyt?

Esko Siljanen

kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä

Lahjoita tähän työhön:


Varustamme lapsia uskolla, toivolla ja rakkaudella. Kiitos, että olet jo seitsemän päivän ajan rukoillut kanssamme, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapset

SAT-7:n rukousviikko, kahdeksas päivä

Varustamme lapsia uskolla, toivolla ja rakkaudella.

Kiitos, että olet jo seitsemän päivän ajan rukoillut kanssamme, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapset voisivat löytää elämäänsä uskon, toivon ja rakkauden! SAT-7:ssä teemme joka päivä työtä sen tavoitteen hyväksi. Mikään tilanne ei ole toivoton, kun lähestymme sitä Jumalan kanssa.

Rukousviikko päättyy tänään, mutta toivomme, että muistat meitä jatkossakin.

Rukousviikon kahdeksantena päivänä pohdi seuraavia raamatunlauseita:

Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1. Tim. 2:1–4)

Kahdeksannen päivän rukous

* Rukoilemme Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsille rohkeutta ja kestävyyttä vaikeissa olosuhteissaan. Pyydämme heistä jokaiselle ystäviä, sopivia aikuisia tukihenkilöitä ja ilonaiheita elämään.
* Pyydämme, että SAT-7:n ohjelmat osaltaan toisivat pieniä palasia ”tyyntä ja rauhallista elämää” sekasorron keskelle.
* Rukoilemme jokaiselle Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asukkaalle sekä sieltä muuttaneelle turvapaikanhakijalle halua elää rauhassa ja kykyä antaa anteeksi.
* Pyydämme Jumalan johdatusta ja viisautta vallanpitäjille, että he löytäisivät parhaita ja Jumalan mielen mukaisia ratkaisuja alueen ongelmiin.

Voit lukea lisää SAT-7:n kristillisestä mediatyöstä täällä.

Varustamme lapsia tuntemaan oikeutensa. Lapsilla on oikeus kasvaa terveellisessä ja onnellisessa ympäristössä, jossa rakastavat aikuiset hoivaavat, suojelevat, opettavat ja kuuntelevat

SAT-7:n rukousviikko, seitsemäs päivä

Varustamme lapsia tuntemaan oikeutensa.

Lapsilla on oikeus kasvaa terveellisessä ja onnellisessa ympäristössä, jossa rakastavat aikuiset hoivaavat, suojelevat, opettavat ja kuuntelevat heitä. Yhteiskunnan jännitteet, levottomuudet ja sota kuitenkin väistämättä tuhoavat ihmisten perusoikeudet.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset, jotka alun perinkään eivät tiedä oikeuksistaan. He joutuvat hyväksikäytön tai aivopesun uhreiksi. Hyväksikäyttäjä saattaa joskus olla oma äiti tai isä, huoltaja tai opettaja. Monet tytöt pakotetaan naimisiin lapsina, usein myös siksi, että he varjeltuisivat seksuaaliselta häirinnältä tai raiskaukselta. Valitettavasti nämä tytöt siten joutuvat ojasta allikkoon, monesti kärsimään väkivaltaisen aviomiehen mielivaltaa.

SAT-7 varustaa lapsia tuntemaan oikeutensa. Teemme sen näin:
* Puhumme ilmaisuvapauden puolesta ja kerromme lapsille, että heidän ei pidä vaieta koettelemuksistaan.
* Nostamme alaikäisten avioliitot keskustelunaiheeksi ja kerromme niiden vaikutuksista haavoittuviin nuoriin tyttöihin.
* Tuotamme vanhemmille ja opettajille ohjelmia, jotka esittelevät myönteisiä lastenkasvatuksen ja koulutuksen malleja.
* Autamme lapsia muodostamaan terveen minäkuvan ja tuntemaan oman arvonsa Kristuksessa.

Monien tyttöjen koulunkäynti jää kesken lapsiavioliittojen vuoksi.

Rukousviikon seitsemäntenä päivänä pohdi seuraavia raamatunlauseita:

Pane rikas ja köyhä vieretysten: kumpaisenkin on Herra luonut. (Sananl.  22:2)

Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. (Jer. 1:5)

Seitsemännen päivän rukous

* Rukoilemme varjelusta pakolaislapsille, jotka kohtaavat paljon väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Pyydämme, että Jumala olisi heidän kanssaan ja suojelisi heidät kaikelta pahalta.
* Rukoilemme, että SAT-7 tavoittaisi monia vanhempia ja opettajia, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan terveitä ja väkivallattomia keinoja lastenkasvatukseen ja opettamiseen.
* Rukoilemme, että Jumala koskettaa vallanpitäjiä kaikkialla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, niin että he lopettavat lapsiavioliitot ja suojelevat nuoria tyttöjä aviomiehen väkivaltaisuuksilta.

Tule mukaan!

Voit lukea lisää SAT-7:n kristillisestä mediatyöstä täällä. Jos haluat kuulla, miten työ etenee, liity Kansanlähetyksen työntekijöiden Sakari Heinosen tai Sanna Suutarin lähettäjätiimeihin, ja saat tuoreimmat kuulumiset 1–2 kuukauden välein sähköiseen tai normaaliin postilaatikkoosi. Sakarin tiimiin voit liittyä täällä, ja Sannan tiimiin täällä.

Alkaisitko myös kuukausilahjoittajaksi? Televisio tavoittaa miljoonia ihmisiä samalla kertaa, ja jo eurolla annat yhdelle lapselle mahdollisuuden katsoa kristillisiä ohjelmia kokonaiseksi vuodeksi. Apusi on korvaamattoman tärkeää. Ilmoittaudu nyt!

Kuvat: SAT-7 arkisto.

Varustamme lapsia käsittelemään traumaattisia kokemuksiaan. Julma väkivalta on ajanut kodeistaan 15 miljoonaa ihmistä Syyriassa, Jemenissä, Egyptissä, Irakissa ja Libyassa. Puolet heistä

Perheneuvoja Smyrna tarjoaa ohjelmassaan neuvoja ja tukea vaikeissa oloissa eläville lapsille ja aikuisille.

SAT-7:n rukousviikko, kuudes päivä

Varustamme lapsia käsittelemään traumaattisia kokemuksiaan.

Julma väkivalta on ajanut kodeistaan 15 miljoonaa ihmistä Syyriassa, Jemenissä, Egyptissä, Irakissa ja Libyassa. Puolet heistä on lapsia. Nämä lapset ovat nähneet ja kokeneet sellaista, mitä yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kokemaan.

Traumaattinen kokemus voi jättää pysyvän jäljen kaikkein reippaimpiinkin lapsiin ja aiheuttaa ongelmia käytökseen ja tunne-elämään myös myöhemmin. Joillekin kehittyy psykosomaattisia sairauksia. Toiset voivat vetäytyä kaikista sosiaalisista suhteista tai kokea vakavaa ahdistusta ja pelkotiloja.

SAT-7 varustaa lapsia käsittelemään traumaattisia kokemuksiaan. Teemme sen näin:
* Tuotamme ohjelmia, jotka auttavat lapsia ymmärtämään ja ilmaisemaan tunteitaan.
* Luomme hauskan ja turvallisen ympäristön, jossa lapset saavat hengellistä ravintoa ja vahvistusta uskolleen.
* Opetamme lapsia tuomaan huolensa Jumalalle rukouksessa.
* Tarjoamme puhelinpalvelun, johon nuoret katsojamme voivat soittaa ja jakaa murheitaan.

Rukousviikon kuudentena päivänä pohdi seuraavia raamatunlauseita:

Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. (Hes. 11:19)

Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. (Jes. 41:10)

Kuudennen päivän rukous

* Rukoilemme, että SAT-7:n lasten ohjelmat – suorat interaktiiviset lähetykset, Raamatun kertomusten opetus, rukous, huumori, taide ja koulutus – tukevat lasten uskoa, luovuutta, oppimista ja tulevaisuuden toivoa, niin että he voivat parantua haavoistaan.
* Pyydämme, että miljoonat pelon, vihan tai katkeruuden vallassa kipuilevat lapset varjeltuisivat ääriajattelulta ja kasvaisivat Jumalan avulla rauhanrakentajiksi.
* Kiitämme monista todistuksista, joita nuoret katsojamme kertovat uskonsa vahvistumisesta ja kyvystään antaa anteeksi. Yksi esimerkki on 10-vuotias irakilainen Myriam, joka SAT-7:n ohjelmassa kertoi rukoilevansa Jumalan anteeksiantoa ISISille.

 

Lue lisää SAT-7:n kristillisestä mediatyöstä täällä.  Jos haluat kuulla, miten työ etenee, liity Kansanlähetyksen työntekijöiden Sakari Heinosen tai Sanna Suutarin lähettäjätiimeihin, ja saat tuoreimmat kuulumiset 1–2 kuukauden välein sähköiseen tai normaaliin postilaatikkoosi. Sakarin tiimiin voit liittyä täällä, ja Sannan tiimiin täällä. Ilmoittaudu nyt! 

Kuvat: SAT-7 arkisto.

Israelissa saamme elää ihmeiden äärellä päivittäin, kunhan vain huomaamme katsoa ympärillemme. Maailmalla on marraskuussa muistettu Balfourin julistuksen 100-vuotispäivää. Jerusalem Post

Menora-lampunjalka Jerusalemin Vanhan kaupungin juutalaiskorttelissa. Kuva: Tuula Siljanen

Israelin ihmeitä

Israelissa saamme elää ihmeiden äärellä päivittäin, kunhan vain huomaamme katsoa ympärillemme.

Maailmalla on marraskuussa muistettu Balfourin julistuksen 100-vuotispäivää. Jerusalem Post -lehdessä kirjoitettiin, ettei julistus itsessään ollut ihme, sillä se perustui paljolti myös tuon ajan maailman- ja sotilaspolittiisiin kysymyksiin eikä vain huoleen juutalaisten kansallisesta kodista. Britannian ulkoministeri Balfour oli Jumalan käytössä, vaikka Jerusalem Postin toimittajan mukaan suurempi ihme oli se, että julistus pantiin toimeen ja että se kulminoitui Israelin valtion perustamiseen. Maailmassa on annettu monenlaisia sanallisia julkilausumia, jotka ovat jääneet arkistoihin ilman mitään vaikutusta käytännön toimenpiteisiin.

Se, että asumme itsenäisessä Israelin valtiossa, on ihme. Se, että päivittäin kohtaamme eri maista tänne muuttaneita juutalaisia, on myös ihme. Se, että saamme työskennellä Etiopiasta lähtöisin olevien Jeesukseen uskovien juutalaisten yhteydessä, on ihme. Se, että Jeesukseen uskovien juutalaisten määrä täällä on kasvanut ja että heihin suhtaudutaan paljon entistä avoimemmin, on Jumalan aikaansaama ihme. Luetteloa voisi jatkaa paljonkin.

Yksi tämän viikon käytännön ihmeistä oli se, että Jumalan sana tuli entistä elävämmäksi Jerusalemin kaupungin maallisessa kielikoulussa. Olen käyttänyt kaksi aamupäivää viikossa heprean kielen opiskeluun. Luokassani kaikki muut ovat maahanmuuttajia, joista monet ovat asuneet täällä jo pitkäänkin.

Tällä viikolla luimme sanomalehteä ja opettaja otti siitä esille yhden sanan, ”ihmetellä”. Luokassamme on useita hurskaita juutalaisia – ei tosin ketään tiukimman linjan ortodoksijuutalaista – ja he tuntevat Tooran ja Mishnan tekstit. Heti yksi heistä sanoi, että sama sana esiintyy tämän viikon synagogatekstissä, joka kertoo siitä, miten Abrahamin palvelija Elieser matkusti Mesopotamiaan etsimään Iisakille vaimoa.

Luin kotona illalla tekstin suomeksi enkä löytänyt ihmetellä-sanaa. Etsin sitten hepreankielisen Raamatun ja luin sieltä Ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ja sieltähän se löytyi, vapaasti hepreasta käännettynä: ”Ja mies ihmetteli ja mykistyi.” (1. Moos. 24:21)

Abraham oli antanut Elieserille selvät ohjeet ja muistuttanut häntä Jumalalta saamistaan lupauksista. Lisäksi Abraham sanoi, että Jumala lähettää enkelinsä Elieserin edeltä auttamaan häntä asiassa. Elieser, jonka nimi merkitsee ”Jumalani on apu”, sai kokea tämän käytännössä. Jumala antoi Elieserille yksityiskohtaisen vastauksen hänen rukouksiinsa Iisakin vaimon etsinnässä.

Elieser rukoili merkkiä, jotta voisi olla varma Jumalan tahdosta: ”Niin tapahtukoon, että se tyttö, jolle minä sanon: Kallista tänne vesiastiaasi juodakseni, ja joka vastaa: Juo, minä juotan kamelisikin, on juuri se tyttö, jonka sinä olet määrännyt palvelijallesi Iisakille.” (jae 14)

Kun Elieser lakkasi rukoilemasta, paikalle tuli heti Rebekka, joka toimi juuri niin kuin hän oli rukoillut. Jakeessa 21 sanotaan, että Elieser katseli Rebekkaa ääneti, jotta saisi tietää, olisiko hänen matkansa onnistunut. Heprean kielellä ilmaus on paljon voimakkaampi. Lause voidaan kääntää: ”Ja mies ihmetteli ja mykistyi.”

Monta kertaa mekin saamme mykistyneinä hiljentyä ja ihmetellä Jumalan tekoja tässä maailmassa, lähellä ja kaukana sekä omalla kohdallamme. Meidän täytyy vain vaivautua katsomaan ympärillemme. Tämä raamatunkohta kutsuu meitä paitsi nöyrästi ihmettelemään, myös lähtemään liikkeelle ihmeen ja rukousvastauksen ääreltä.

Elieser halusi viivyttelemättä palata herransa Abrahamin luo eikä jäädä nautiskelemaan juhlavieraana, vaikka Rebekan suku pyysikin häntä viipymään. Mekin saamme välillä pysähtyä rukousvastauksien ja ihmeiden äärelle ja ihmetellä, kuinka Jumala toimii. Tärkeintä eivät ole kuitenkaan ihmeet ja vastaukset vaan Herramme ja Vapahtajamme luokse palaaminen ja hänen tahtonsa toteuttaminen.

Jeesus kutsuu meitä tänäänkin luokseen riippumatta siitä, olemmeko huomanneet tai kokeneet hänen aikaansaamiaan ihmeitä. Jeesuksen itsensäkään tekemät ihmeet eivät saaneet kaikkia hänen aikalaisiaan uskomaan häneen Vapahtajana ja syntien sovittajana.

Israelin ihmeiden keskellä suurin osa juutalaisesta kansasta ei vieläkään näe eikä tunnusta, että ihmeet ovat Jumalan aikaansaamia. Se ei ymmärrä suurinta ihmettä: että Jumala itse valmisti täydellisen pelastuksen ja syntien sovituksen Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Tästä ihmeestä haluamme kertoa täällä Israelissa, Suomessa ja kaikkialla maailmassa.

Tuula Siljanen
kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä

 

Lahjoita tähän työhön:


Varustamme vanhempia lastensa kasvattamiseen. Väkivalta ja levottomuus ahdistaa aikuisia yhtä lailla kuin lapsiakin. Kun miljoonat perheet päätyvät pakolaisleireihin järkyttyneinä kotinsa

SAT-7 varustaa television avulla lasten vanhempia esimerkiksi perusensiaputaidoilla.

SAT-7:n rukousviikko, viides päivä

Varustamme vanhempia lastensa kasvattamiseen.

Väkivalta ja levottomuus ahdistaa aikuisia yhtä lailla kuin lapsiakin. Kun miljoonat perheet päätyvät pakolaisleireihin järkyttyneinä kotinsa menetyksestä, syntyy väkisinkin ongelmia. Vanhemmat saattavat sairastua masennukseen tai purkaa omaa ahdistustaan pahoinpitelemällä lapsiaan.

Vanhemmat ovat lastensa elämän tärkeimmät tukipilarit. Lapset tarvitsevat kokemuksen vanhempien uskosta Jumalaan, joka on heidän kanssaan eikä hylkää heitä. Vanhemmat tarvitsevat tukea jaksaakseen olla rohkeita lastensa edessä ja voidakseen auttaa näitä ymmärtämään omia tunteitaan.

SAT-7 auttaa vanhempia tarjoamaan lapsilleen hengellistä ja käytännöllistä ohjausta ja neuvoo koulutuksen järjestämisessä sekä terveydenhuollon kysymyksissä. Kun varustamme vanhempia toimimaan hyvinä esimerkkeinä, edistämme myönteisten arvojen ja toimintamallien leviämistä perheissä ja yhteiskunnissa.

SAT-7 varustaa lasten vanhempia. Teemme sen näin:
* Tuotamme sielunhoidollisia ja terapeuttisia ohjelmia, jotka auttavat vanhempia käsittelemään ahdistustaan ja myös lastensa ahdistusta.
* Tarjoamme raamatullista opetusta vanhemmille, jotka tarvitsevat toivoa ja rohkaisua elämänsä valtavissa haasteissa.
* Tarjoamme vanhemmille käytännön tietoutta ja oppia, jotta he voivat ohjata lapsiaan oikeaan suuntaan.

Rukousviikon viidentenä päivänä pohdi seuraavia raamatunlauseita:

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. (Fil. 4:6)

Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. (Ef. 6:4)

Viidennen päivän rukous

* Rukoilemme kodistaan pakosalle joutuneiden perheiden puolesta. Pyydämme, että vanhemmat rohkaistuisivat etsimään apua ja Jumalan johdatusta elämäänsä.
* Rukoilemme, että SAT-7:n vanhemmille suunnatut ohjelmat tavoittaisivat ja auttaisivat monia.
* Pyydämme, että lasten pahoinpitelyn kierre voisi katketa, kun vanhemmat oppivat, että lasten kasvattamiseen on parempia ja tehokkaampia tapoja.
* Rukoilemme, että vanhemmat sallisivat paremman tulevaisuuden toivossa lastensa katsoa SAT-7:n koulutus- ja raamattuopetusohjelmia ja innostaisivat heitä siihen.

Lue lisää SAT-7:n kristillisestä mediatyöstä täällä.

Jos haluat kuulla, miten työ etenee, liity Kansanlähetyksen työntekijöiden Sakari Heinosen tai Sanna Suutarin lähettäjätiimeihin, ja saat tuoreimmat kuulumiset 1–2 kuukauden välein sähköiseen tai normaaliin postilaatikkoosi. Sakarin tiimiin voit liittyä täällä, ja Sannan tiimiin täällä. Ilmoittaudu nyt!

Kuvat: SAT-7 arkisto.