Avainsana-arkisto: koulutus

Kauan sitten nuori mies poikkesi Pietarista Lappeenrantaan. Taskussaan kuusi markkaa hän astui kierrätyskeskukseen katselemaan. Sen valikoimasta löytyi täydellinen takki, kuin

Joskus kaikki, mitä tarvitaan, löytyykin omista taskuista. Kuva Kansanlähetyksen arkisto.

Kaikki tarpeellinen omissa taskuissa

Kauan sitten nuori mies poikkesi Pietarista Lappeenrantaan. Taskussaan kuusi markkaa hän astui kierrätyskeskukseen katselemaan. Sen valikoimasta löytyi täydellinen takki, kuin unelma. ”Jos otan tämän rotsin tästä  mukaan, niin kaikki Venäjällä menee ihan sekaisin”, mies ajatteli ja tutki takin hintaa. Kymmenen markkaa ja taskussa oli vain kuusi. Ei voi ostaa, hän ajatteli, mutta lähti kuitenkin sovittamaan. Pukukopissa näky oli mahtava, takki täydensi nuoren miehen olemusta täydellisesti – peilistä katseli todella komea mies.

Mitään ei ollut kuitenkaan tehtävissä, ei ollut riittävästi rahaa, ja mies painoi kädet takin taskuihin. Taskussa oli jotain. Sieltä löytyi 20 markan seteli. Niinpä mies riisui takin ja marssi kassalle. Hän maksoi ja lähti vaihtorahat taskussa kaupasta.

Ivan Latev puhuu, Juha Saari tulkkaa

Tämä mies toimii tänä päivänä Inkerin kirkon teologisen seminaarin rehtorina Keltossa. Hänen nimensä on Ivan Laptev. Idäntyön päivillä 2019 hän kertoi tarinansa ja jakoi myös sen, miten Jumala on tehnyt suoranaisen ihmeen teologisen seminaarin kehittämisessä.

Joskus kaikki, mitä tarvitaan, löytyykin omista taskuista. Seminaarissa elettiin raskaita aikoja. Lähetysjärjestöjen tuki oli pienentynyt ja seminaarin opiskelijamäärätkin laskeneet. Kaiken keskellä toivottomuus olisi ollut todennäköinen vaihtoehto, mutta juuri tällaisissa tilanteissa korostuu se, luotammeko Jumalaan. Sen sijaan, että seminaarissa olisi alettu leikata kaikkea vastoin kirkon koulutustarpeita, tartuttiin lähetysosaston ideaan: käytämme sitä, mitä meillä on. Katsomme siihen mitä on, emme siihen mitä puuttuu.

Idea polveutui Paavalin sanoista: ”Jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjaansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole.” (2. Kor. 8:12)

Jumalalta saadun näyn kautta koulutettavien määrä on kasvanut ja koulutukseen tarvittavat kulut ovat laskeneet. Tämä on Jumalan ihme, joka on meidän päivinämme tapahtunut. Kaikki tarpeellinen olikin omissa taskuissa, kun niitä käytiin tutkimaan.

Kuuntele Raamattuavain Extra Idäntyön päivillä 20.4.2019: Ylitse kaikkien rajojen on tuttu sananparsi, mutta se myös tarkoittaa, että se mitä opitaan niin idässä kuin lännessä, on tarkoitettu jaettavaksi ylitse kaikkien rajojen. Idäntyön päivien 2019 koosteessa mukana muun muassa Ivan Laptev ja Aleksei Krongholm.

Lisää Raamattuavain Extran ohjelmaosuuksia voit kuunnella tästä linkistä.


Veijo Olli

Kirjoittaja toimii Kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattorina.

Tilaa Veijo Ollin rukouskirje tästä linkistä.

 

”Herra vei meidät pois Egyptistä kohotetun kätensä ja pelottavien ihmeiden ja tunnustekojen voimalla, toi meidät tänne ja antoi meille tämän maan,

Jumalan lupaukset israelilaisille heidän tullessaan luvattuun maahan ovat kantaneet vuosituhansien ajan. Kuva Tuula Siljanen

Maa, joka tulvii maitoa ja hunajaa

”Herra vei meidät pois Egyptistä kohotetun kätensä ja pelottavien ihmeiden ja tunnustekojen voimalla, toi meidät tänne ja antoi meille tämän maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. ” (5. Moos. 26: 8–9) 

Jumalan lupaus israelilaisille heidän tullessaan luvattuun maahan on kantanut vuosituhansien ajan. Todisteet siitä ovat nähtävissä silmiemme edessä, kun katsomme Israelin nykytilannetta. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tilaston mukaan Israelin talous on kehittynyt viime vuosina vahvasti, vaikka vuoden 2018 talouskasvu olikin ennakoitua pienempää. Sekeli on vahva valuutta ja työttömyysprosentti on vain neljä. Julkinen talous on vahvistunut, ja valtionvelka on huomattavasti pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin.  

Suhteellisen rauhallinen tilanne on edistänyt matkailua; Israelissa kävi vuonna 2018 ennätysmäärä turisteja, 4,4 miljoonaa. Heitä tuli paljon Hollannista, Saksasta, Espanjasta ja USA:sta. Mielenkiintoista on se, että puolalaisten turistien määrä kasvoi 90 prosenttia, tšekkituristien määrä 40 ja romanialaisten, unkarilaisten ja italialaisten turistien määrä 35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  

Asukasmäärä kasvaa

Israelin tilastokeskuksen mukaan Israelin väkiluku oli vuoden 2018 lopussa lähes yhdeksän miljoonaa. Asukkaista on noin 6,8 miljoonaa juutalaisia, arabeja 1,8 miljoonaa ja reilut 400 000 muihin ryhmiin kuuluvia ihmisiä. Israelissa juhlittiin keväällä 2018 valtion 70-vuotista itsenäisyyttä. Väkiluvun kasvu on merkittävää, kun muistetaan, että Israelin itsenäistyttyä vuonna 1948 maan asukasluku oli vain reilut 800 000 asukasta.

Juutalaisia on tilaston mukaan maailmassa tällä hetkellä 14,5 miljoonaa. Heistä 46 prosenttia asuu Israelissa. Israelin juutalaisväestö on jo suurempi kuin USA:n juutalaisväestö. Positiivista on myös se, että verrattuna Eurooppaan Israelin väestö on nuorempaa; 0–14 vuotiaiden osuus väestöstä on kaikkiaan 28 prosenttia. Israelissa asuu lisäksi laittomasti 250 000 siirtotyöläistä, joista pääosa on afrikkalaisia.  

Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät

Maito ja hunaja eivät jakaudu tasaisesti. Huolestuttavaa on, että Israelissa kasvaa työssäkäyvien matalapalkkaisten ja köyhien ihmisten joukko. Köyhyysluvuissa Israel on OECD:n tilastojen kärkipäässä, ja määrää nostavat erityisesti ääriortodoksi-juutalaisten ja arabiväestön köyhyysluvut. Ilman näitä kahta ryhmää Israel sijoittuisi tilaston keskivaiheille.

Vaikka maan talous on hyvä, yhteiskunnalliset erot maassa siis kasvavat. Monet ääriortodoksijuutalaiset ja arabit työskentelevät huonosti palkatuissa tehtävissä. Kaiken lisäksi ortodoksijuutalaisista miehistä useat pelkästään opiskelevat jeshiva-kouluissa. Heistä hyvin harvoilla on korkeakoulututkinto, eivätkä heidän työelämävalmiutensa ja osaamisensa ole riittäviä tämän päivän työmarkkinoilla.

Kehitys on huolestuttavaa siinäkin mielessä, että erityisesti haredijuutalaisten osuuden Israelin väestöstä arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa ja arabiväestön osuuden pysyvän ennallaan. OECD ennakoi, että kun maallistuneiden ja maltillisten uskonnollisten juutalaisten osuus väestöstä on tällä hetkellä noin 65 prosenttia, olisi se vuonna 2065 enää 48 prosenttia. Kuitenkin nimenomaan tämän väestöryhmän vaikutus yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittämiseen ja maan talouden ja puolustuksen ylläpitämiseen on ensisijaisen tärkeä, joten yhteiskunnallisten erojen kasvu vaikuttaa näin koko yhteiskunnan toimintakykyyn.  

Koulutuksessa erot näkyvät myös selkeinä. Israel on PISA-tuloksissa alimmassa neljänneksessä Meksikon, Turkin, Kreikan ja Slovakian joukossa. Erityisesti arabiankielisten koulujen PISA-tulokset ovat alhaisia. Suosituksissa kehotetaankin Israelia panostamaan arabiankielisten koulujen kehittämiseen ja siihen, että uskonnollisissa kouluissa opetussuunnitelmaa vahvistettaisiin matematiikan ja luonnontieteiden osalta.

Israel käyttää valtion budjetista varsin pienen osan koulutukseen, ja esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa työelämäyhteydet ovat varsin heikkoja. Opettajien palkat ovat alhaiset. Varsinkin erityisopettajat nostivat 2018 esille työn vaativuuden, mitä ei heidän mielestään palkassa ole huomioitu. Monet opettajat ovatkin siirtyneet muihin tehtäviin. 

Jeesuksen uskovat juutalaiset ja arabikristityt Israelissa 

Israelin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Israelissa oli 175 000 kristittyä eli kaksi prosenttia koko väestöstä. Tämä luku tarkoittaa arabikristittyjä, joista 77 prosenttia asuu Galileassa Pohjois-Israelissa. Kristittyjä asuu eniten Nasaretissa (22 100), Haifassa (15 800), Jerusalemissa (12 600) ja Sfar’Amissa (10 200). 

Jeesuksen uskovien juutalaisten määrää ei ole tilastoitu, mutta se on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Myös seurakuntien määrä on kasvanut eri puolilla Israelia. Arviot messiaanisten juutalaisten määrästä liikkuvat 20 000 molemmin puolin. Silti Jeesukseen uskovia juutalaisia on edelleen vain alle kolme promillea koko Israelin juutalaisesta väestöstä.  

Juutalaisille ensin 

”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. ” Room. 1:16 

Olemmeko me kristityt unohtaneet Paavalin periaatteen ja hävenneet evankeliumia ja jättäneet kertomatta juutalaisille evankeliumin voimasta ja pelastuksesta Jeesuksessa, kun tänäänkin niin harvat juutalaiset tunnistavat ja tunnustavat Jeesuksen omaksi Messiaakseen? Uskommeko todella Jumalan lupausten toteutuvan Israelin kohdalla nykyäänkin?  

Näyttää siltä, että olemme hoitaneet huonosti meille annettua tehtävää. Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä. Rukous on ensimmäinen ja tärkein asia tässä tehtävässä.  Lisäksi voimme tukea Israelin kristillistä yhteisöä ja evankeliumin asialla toimivia järjestöjä hengellisesti ja taloudellisesti. Myös oikean tiedon välittäminen Israelin tapahtumista on tärkeää, jotta juutalaisen kansan tilanteet ja haasteet ymmärretään oikein. Rukoillaan, että Israelin maa tulvisi jatkossa myös hengellisesti maitoa ja hunajaa kaikille sen asukkaille yhtä lailla. 

Teksti: Tuula Siljanen
Kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä.

Voit tukea Siljasten koulutus- ja opetustyötä kertalahjoituksella tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi antamalla tiedot oikeasta laidasta aukeavaan lomakkeen kenttiin. Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, tilinumero on FI83 8000 1501 5451 08 ja viite 23809.

Jumalan siunausta elämääsi!

Al Massira -kurssit tutustuttavat kristinuskoon; ne on suunniteltu  varsinkin Lähi-idän kulttuureissa kasvaneille. Ensi viikonvaihteessa Kansanlähetysopistossa voi oppia, kuinka vedetään tällaista Al

Al Massira -kurssi on erinomainen työkalu maahanmuuttajatyössä. Jotta saat oikeuden vetää kurssia ja tarvikkeet sitä varten, sinun tulee suorittaa koulutusohjelma.

Koulutus evankelioivaa Al Massira -kurssia vetämään

Al Massira -kurssit tutustuttavat kristinuskoon; ne on suunniteltu  varsinkin Lähi-idän kulttuureissa kasvaneille. Ensi viikonvaihteessa Kansanlähetysopistossa voi oppia, kuinka vedetään tällaista Al Massira -kurssia, joka on erinomainen apu kohdattaessa maahanmuuttajia.  Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluaisivat perustaa tällaisen evankelioivan pienryhmän.

Al Massira on arabian kieltä ja tarkoittaa suomeksi ‘matkaa’. Tällä matkalla tutustutaan Raamatun profeettoihin, Jeesukseen ja kristinuskon perusasioihin. Koulutusta järjestetään monilla eri kielillä. Tämänkertainen Kansanlähetysopiston koulutus tapahtuu suomen kielellä.

Koulutus alkaa perjantaina 18.1.2018. klo 17.00 päivällisellä ja päättyy sunnuntaina 20.1.2018 klo 14.30 kahviin.

Paikka: Kansanlähetysopisto, Opistotie 6, 12310 Ryttylä

Olet tervetullut Al Massira -koulutukseen. Ilmoittaudu 14.1. mennessä!

Tarkemmat ohjelmatiedot ja ilmoittautuminen tästä!

 

 

Sunnuntaina 11. marraskuuta vietettiin Wycliffe-raamatunkääntäjien kansainvälistä rukouspäivää. Tämän suuren järjestön työyhteydessä toimii myös Kansanlähetyksen työntekijöitä ja muitakin suomalaisia, joiden tukijat

Raamatunkäännöstyön päämäärä ei ole pelkkä kirjan saaminen valmiiksi vaan se, että Jumalan sana puhuttelee ihmisiä, kutsuu heidät Kristuksen omiksi ja ohjaa heidän elämäänsä. Kuva: Nick Swanepoelin arkisto.

Raamatunkäännöstyö kantaa hedelmää

Sunnuntaina 11. marraskuuta vietettiin Wycliffe-raamatunkääntäjien kansainvälistä rukouspäivää. Tämän suuren järjestön työyhteydessä toimii myös Kansanlähetyksen työntekijöitä ja muitakin suomalaisia, joiden tukijat ovat jo vuosikymmeniä rukoilleet raamatunkäännöstyön puolesta.

Rukouksiin on myös vastattu. Raamattuja, Uusia testamentteja ja yksittäisiä Raamatun kirjoja ja kertomuksia valmistuu kaiken aikaa. Tänä vuonna elokuussa siunattiin suuressa juhlassa käyttöön vasta valmistunut Uusi testamentti rendillen kielellä Keniassa.

– Rendille-raamatunkäännösprojektille on annettu nimeksi Tirrim. Sana merkitsee puolipallon mallisen kotimajan keskellä olevaa vahvaa tukipaalua, joka pitää kevytrakenteisen majan koossa voimakkaissakin tuulissa. Tirrim-nimellä ilmaisemme riippuvuutemme Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, uskomme kulmakivestä, kertoo Nick Swanepoel, joka on toiminut projektin johtajana pisimmän aikaa.

Käännetty Sana kulkee paimentolaisten mukana

Rendillejä on noin 66 000. He asuvat Kenian pohjoisosassa karulla, vähäsateisella alueella paimentaen kameleita ja vuohia, joillain seuduilla myös nautoja. Useimmat heistä purkavat majansa muutaman kerran vuodessa ja kuljettavat sen kamelien selässä toiseen paikkaan, missä eläimille löytyy kulloinkin ruohoa ruoaksi.

– Seurakuntien on ollut vaikeata tavoittaa paimentolaisia heidän liikkuvuutensa ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Mutta nyt he voivat lukea Uutta testamenttia siellä missä kulloinkin ovat. Se on myös äänitetty, niin että ne. jotka eivät osaa lukea, voivat kuunnella sitä matkapuhelimilla, Swanepoel sanoo.

Juhlapuheessaan Nick Swanepoel totesi, että suuri kiitos rendillenkielisestä Jumalan sanasta kuuluu kaukaisille rukoilijoille ja lahjoittajille. – Eräs nainen, jonka luona kävimme sairaalassa, ei pystynyt enää kävelemään mutta rukoili paljon lähetystyön puolesta. Nyt hän on jo kuollut, mutta hänen perintönsä elää. Kuva: Nick Swanepoelin arkisto.

Tirrim-projekti alkoi vuonna 1981. Silloin ainoastaan puhutulle rendillen kielelle piti ensin luoda aakkoset ja oikeinkirjoitussäännöt. Raamatun kääntäminen rendilleksi oli ensiksi Afrikan Sisämaalähetyksen lähettien Malcolm ja Barbara Collinsin työnäky, ja Nick ja Lynne Swanepoel tulivat vähän myöhemmin heidän avukseen. Sittemmin Collinsit muuttivat muualle toisentyyppiseen työhön lapsensa sairauden vuoksi.

Äidinkielisinä kääntäjinä toimivat Joshua Galimogle ja Laban Eysinkeele, joiden uskollisuutta läpi vuosien Nick Swanepoel kiittelee. Viimeisinä vuosina käännöskonsulttina toimi Tom Matthews. Myös Swanepoelit, jotka ovat jo eläkeiässä, ovat internetin välityksellä voineet Englannissa vielä osallistua Keniassa toimivan käännöstiimin työskentelyyn.

Pian Uuden testamentin valmistujaisten jälkeen saatiin ilouutinen: myös Vanhan testamentin kääntämiseen on luvattu rahoitus. Tämä työ alkoi lokakuussa ja sen arvioidaan kestävän seitsemän vuotta. Nick Swanepoel pyytää esirukousta terveytensä puolesta, jotta hän voisi edelleen olla työssä mukana.

Ei vain kirjoituspöydän ääressä

Raamatunkäännöshankkeet vähemmistökielille vaativat yleensäkin pitkäjänteisyyttä ja kestävät helposti vuosikymmeniä. Lisäksi voi tulla odottamattomia esteitä tai viivytyksiä. Niin Tirrim-projektissakin. Vuonna 1984 koko Itä-Afrikassa vallitsi tuhoisa kuivuus.

– Meidän täytyi laittaa koko kielityö syrjään, jotta voimme auttaa ihmisiä säilymään hengissä. Meidän piti saada hankittua heille avustusruokaa ja jakaa sitä heille itse, Nick Swanepoel muistelee.

– Kuivuus tappoi paljon eläimiä, niin että monilla perheillä ei enää ollut mitään elantoa. Siksi organisoimme hankkeen, jonka avulla voimme antaa yli kolmellesadalle perheelle uusia kameleita, vuohia ja lampaita. Vasta sen jälkeen voimme taas paneutua kielityöhön.

Tirrim-projektin yhteydessä on myöhemmin myös tehty porakaivoja, jotta Rendille-alueen asukkaat saavat puhdasta juomavettä.

Raamatun kääntämiseen liittyi laaja lukutaito- ja koulutyö, jota Lynne Swanepoel johti seurakuntien avustuksella.

– Melkein joka luku- ja kirjoitustaitoryhmästä syntyi jatkossa uskovien ryhmä, joka kokoontui piikkipuun alla tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan. He kokivat, kuinka Kristus uudisti heidän elämänsä, ja he toivoivat myös lapsilleen kristillispohjaista perusopetusta. Niinpä Lynne alkoi järjestää sellaista. Syntyi 12 kiertelevien paimentolaisten mukana liikkuvaa pikkulasten kerhokoulua, joita pidetään piikkipuiden alla, kaksi ala-asteen koulua ja yksi yläaste-lukio. Näissä kaikissa lapset ovat saaneet hyvätasoisen koulutuksen ja myös raamattuopetusta.

Sunnuntaisin uskovat kokoontuvat alueen keskuskirkossa Korrissa sekä koulujen luokissa. He ovat innokkaita kutsumaan muitakin ihmisiä uskomaan Kristukseen ja näitä tavoittaakseen kävelevät pitkiä matkoja auringon paahteessa.

Rendille-nuoret ovat saaneet koulussa omalla äidinkielellään hyvätasoisen koulutuksen ja myös raamattuopetusta. Kuva: Nick Swanepoelin arkisto.

Nick Swanepoel kertoo esimerkin omakielisen Jumalan sanan vaikutuksesta:
– Juhlan jälkeisenä päivänä nuorten kokouksessa pastori David Gargule luki Uudesta testamentista rendilleksi jakson 2. Tim. 3:10–17. Sitten Gargule huomautti, että vaikka hän oli opiskellut raamattukoulussa ja saanut teologian maisterin paperit, hän ei ollut täysin tajunnut tuota lukemaansa tekstiä, mutta nyt  omalla äidinkielellä luettuna se oli hänelle aivan selvä ja rakas.

Myös Kansanlähetys on hieman ollut mukana avittamassa Rendille-ihmisiä saamaan oman Uuden testamentin. 1980- ja -90-luvuilla Veli ja Heli Voipio toimivat Keniassa raamatunkäännöstyön tekniikka- ja toimistotehtävissä ja auttoivat osaltaan myös Rendille-kielitiimiä. Ja tänä vuonna, kun käännös oli valmis, lähetyslentotyössä toimiva Hannu Heinonen korjasi ilomielin lentokoneessa ollutta vikaa, jotta vasta painetut Uudet testamentit voitiin kuljettaa ajoissa käännöksen valmistujaisjuhlaan.

Kansanlähetys osallistuu edelleen raamatunkäännöstyöhön eri puolilla maailmaa useiden lähettien voimin. Rukoilethan heidän puolestaan! Voit tukea raamatunkäännöstyötä taloudellisesti tilille FI83 2070 1800 0283 25, viite 79002 (raamatunkäännöstyö), saaja: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys.

Teksti: Heli Voipio
Kuvat: Swanepoelien arkisto

Tutustu Kansanlähetyksen raamatunkäännöstyöhön tästä!

Varustamme lapsia uskolla, toivolla ja rakkaudella. Kiitos, että olet jo seitsemän päivän ajan rukoillut kanssamme, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapset

SAT-7:n rukousviikko, kahdeksas päivä

Varustamme lapsia uskolla, toivolla ja rakkaudella.

Kiitos, että olet jo seitsemän päivän ajan rukoillut kanssamme, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapset voisivat löytää elämäänsä uskon, toivon ja rakkauden! SAT-7:ssä teemme joka päivä työtä sen tavoitteen hyväksi. Mikään tilanne ei ole toivoton, kun lähestymme sitä Jumalan kanssa.

Rukousviikko päättyy tänään, mutta toivomme, että muistat meitä jatkossakin.

Rukousviikon kahdeksantena päivänä pohdi seuraavia raamatunlauseita:

Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1. Tim. 2:1–4)

Kahdeksannen päivän rukous

* Rukoilemme Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsille rohkeutta ja kestävyyttä vaikeissa olosuhteissaan. Pyydämme heistä jokaiselle ystäviä, sopivia aikuisia tukihenkilöitä ja ilonaiheita elämään.
* Pyydämme, että SAT-7:n ohjelmat osaltaan toisivat pieniä palasia ”tyyntä ja rauhallista elämää” sekasorron keskelle.
* Rukoilemme jokaiselle Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asukkaalle sekä sieltä muuttaneelle turvapaikanhakijalle halua elää rauhassa ja kykyä antaa anteeksi.
* Pyydämme Jumalan johdatusta ja viisautta vallanpitäjille, että he löytäisivät parhaita ja Jumalan mielen mukaisia ratkaisuja alueen ongelmiin.

Voit lukea lisää SAT-7:n kristillisestä mediatyöstä täällä.

Varustamme lapsia tuntemaan oikeutensa. Lapsilla on oikeus kasvaa terveellisessä ja onnellisessa ympäristössä, jossa rakastavat aikuiset hoivaavat, suojelevat, opettavat ja kuuntelevat

SAT-7:n rukousviikko, seitsemäs päivä

Varustamme lapsia tuntemaan oikeutensa.

Lapsilla on oikeus kasvaa terveellisessä ja onnellisessa ympäristössä, jossa rakastavat aikuiset hoivaavat, suojelevat, opettavat ja kuuntelevat heitä. Yhteiskunnan jännitteet, levottomuudet ja sota kuitenkin väistämättä tuhoavat ihmisten perusoikeudet.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset, jotka alun perinkään eivät tiedä oikeuksistaan. He joutuvat hyväksikäytön tai aivopesun uhreiksi. Hyväksikäyttäjä saattaa joskus olla oma äiti tai isä, huoltaja tai opettaja. Monet tytöt pakotetaan naimisiin lapsina, usein myös siksi, että he varjeltuisivat seksuaaliselta häirinnältä tai raiskaukselta. Valitettavasti nämä tytöt siten joutuvat ojasta allikkoon, monesti kärsimään väkivaltaisen aviomiehen mielivaltaa.

SAT-7 varustaa lapsia tuntemaan oikeutensa. Teemme sen näin:
* Puhumme ilmaisuvapauden puolesta ja kerromme lapsille, että heidän ei pidä vaieta koettelemuksistaan.
* Nostamme alaikäisten avioliitot keskustelunaiheeksi ja kerromme niiden vaikutuksista haavoittuviin nuoriin tyttöihin.
* Tuotamme vanhemmille ja opettajille ohjelmia, jotka esittelevät myönteisiä lastenkasvatuksen ja koulutuksen malleja.
* Autamme lapsia muodostamaan terveen minäkuvan ja tuntemaan oman arvonsa Kristuksessa.

Monien tyttöjen koulunkäynti jää kesken lapsiavioliittojen vuoksi.

Rukousviikon seitsemäntenä päivänä pohdi seuraavia raamatunlauseita:

Pane rikas ja köyhä vieretysten: kumpaisenkin on Herra luonut. (Sananl.  22:2)

Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. (Jer. 1:5)

Seitsemännen päivän rukous

* Rukoilemme varjelusta pakolaislapsille, jotka kohtaavat paljon väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Pyydämme, että Jumala olisi heidän kanssaan ja suojelisi heidät kaikelta pahalta.
* Rukoilemme, että SAT-7 tavoittaisi monia vanhempia ja opettajia, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan terveitä ja väkivallattomia keinoja lastenkasvatukseen ja opettamiseen.
* Rukoilemme, että Jumala koskettaa vallanpitäjiä kaikkialla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, niin että he lopettavat lapsiavioliitot ja suojelevat nuoria tyttöjä aviomiehen väkivaltaisuuksilta.

Tule mukaan!

Voit lukea lisää SAT-7:n kristillisestä mediatyöstä täällä. Jos haluat kuulla, miten työ etenee, liity Kansanlähetyksen työntekijöiden Sakari Heinosen tai Sanna Suutarin lähettäjätiimeihin, ja saat tuoreimmat kuulumiset 1–2 kuukauden välein sähköiseen tai normaaliin postilaatikkoosi. Sakarin tiimiin voit liittyä täällä, ja Sannan tiimiin täällä.

Alkaisitko myös kuukausilahjoittajaksi? Televisio tavoittaa miljoonia ihmisiä samalla kertaa, ja jo eurolla annat yhdelle lapselle mahdollisuuden katsoa kristillisiä ohjelmia kokonaiseksi vuodeksi. Apusi on korvaamattoman tärkeää. Ilmoittaudu nyt!

Kuvat: SAT-7 arkisto.