Avainsana-arkisto: Kansanlähetysopisto

Eri uskontojen edustajat, ateistit, taiteilijat ja kulttuurikristityt näkevät Jeesuksessa suuren esikuvan ja opettajan. Jeesus-kuvien viidakosta etsitään ylösnoussutta Jumalan Poikaa Apologiafoorumissa,

Dosentti Timo Eskola tutkijanhuoneessansa tutkimusmateriaalipinojen keskellä. Hän osallistuu huhtikuun lopun Apologiafoorumiin. Kuva Kirsi Kiuru / Suomen teologinen instituutti.

Kenen käsitys Jeesuksesta on oikea?

Eri uskontojen edustajat, ateistit, taiteilijat ja kulttuurikristityt näkevät Jeesuksessa suuren esikuvan ja opettajan. Jeesus-kuvien viidakosta etsitään ylösnoussutta Jumalan Poikaa Apologiafoorumissa, johon voi osallistua Kansanlähetysopistolla Ryttylässä huhtikuun lopussa, 26.‒28.4. Tapahtuman ajankohtainen teema on Ainutlaatuinen Jeesus.

Jeesus on usein hänestä puhuvan ihmisen näköinen. Kun 1800-luvun materialistit tulkitsivat Jeesusta Euroopan teologisissa tiedekunnissa, hän alkoi näyttää keskiluokkaiselta keskieurooppalaiselta herrasmieheltä.
‒ Ei ihmeitä, ei tapahtumia, toteaa dosentti, Uuden testamentin tutkija Timo Eskola Suomen teologisesta instituutista.

Eskola vastaa Apologiafoorumissa kysymykseen, voiko jokainen luoda oman Jeesuksensa vai onko hän lopulta kaikille sama.
‒ Ajallemme on tyypillistä purkaa Jeesuksen elämästä pois veri ja kuolema. Hän ei saa missään nimessä olla uhri syntien edestä. Kun kirjoitin tutkimuksen aikamme Jeesus-romaaneista, havaitsin, että niissä lähes kaikissa poistettiin Jeesuksen kuoleman uhrimerkitys. Se ei sovi humanistin eikä feministin maailmankuvaan.

Raamatuntutkimuksen parissa käydään parhaillaan kiivasta keskustelua uhrista.
‒ Monet teologit yrittävät poistaa sovitusopin Raamatusta ja kirkosta. Heille Jeesus on joko kanssakulkija tai korkeintaan voittoisa Kristus, Christus Victor.

Jos ristin pahennus poistetaan, kirkolta katoaa kyky vastata raadollisessa maailmassa elävien ihmisten vaikeimpiin kysymyksiin, Eskola toteaa.

Jeesuksen ensimmäiset puolustajat muinaisessa Roomassa voivat auttaa nykykristittyä pitämään esillä Raamatun ja kirkon tunnustuksen Jeesusta, uskoo dogmatiikan ja patristiikan dosentti Anni Maria Laato.

Hän puhuu Apologiafoorumissa alkukirkon ja harhaoppien Jeesuksesta.

Ensimmäisinä vuosisatoina kristityt toimivat maailmassa, jossa enemmistö ihmisistä ei tiennyt Jeesuksesta mitään. Kun kristinusko alkoi levitä, kristittyjä ryhdyttiin vainoamaan. Heistä kerrottiin huhuja ja heidän Herraansa pilkattiin.
‒ Kristityt eivät vetäytyneet nurkkiinsa, vaan puhuivat avoimesti. Toisen ja kolmannen vuosisadan apologeetat torjuivat vääriä luuloja ja syytöksiä. He kertoivat myös, mitä kristityt oikeasti uskovat ja miten he elävät.

Kun kristittyjä syytettiin keisarin vastustamisesta, läntisen kirkon varhainen teologi Tertullianus käänsi väitteen ympäri: ”Rooman keisari on Jumalan asettama ja kristityt hänen uskollisia esirukoilijoitaan.”

Apologiafoorumissa ovat mukana myös muun muassa Tuomas Auvinen, Jasu Markkanen, Marja-Kaarina Marttila, Miikka Niiranen, Leif Nummela, Pasi Turunen ja Mikko Sivonen.

Tapahtuman järjestävät Kansanlähetysopisto sekä Opiskelija- ja Koululaislähetys OPKO.

Ohjelma ja ilmoittautumiset tästä.

Lisätiedot:
Ollilainen Vesa, raamattukouluttaja, apologialinjan linjavastaava
vesa.ollilainen@sekl.fi
puh. 050 536 0581

Teksti: Danielle Miettinen

Tule mukaan!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

Tämä on toinen osa Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetuksesta työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019. Opetuksen alkuosan voit lukea täältä. Reformaatiot kirkon

Raamattu saa aikaan hyvää muutosta sekä yksittäisten ihmisten että kansojen keskuudessa. Raamatun sana saa aikaan herätystä, joka puolestaan saa aikaan sen, että hyvää sanomaa Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan kerrotaan eteenpäin. Kuva: Anne Lepikko

Raamattu rakkaaksi, osa 2.

Tämä on toinen osa Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetuksesta työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019.

Opetuksen alkuosan voit lukea täältä.

Reformaatiot kirkon historiassa ovat saaneet alkunsa siitä, että on palattu Jumalan sanaan. On ikään kuin löydetty Jumalan sana uudelleen. Luther teki reformatorisen löytönsä nimenomaan Raamatun sanan äärellä.

Toisen kuningasten kirjan luvut 22–23 kertovat Vanhan testamentin reformaattorista, Juudan kuninkaasta Joosiasta. Hän tuli kuninkaaksi vain kahdeksanvuotiaana. Raamattu antaa hallitsijasta hyvän arvion. Hän toimi kaikessa Jumalan tahdon mukaan.

Yksi merkittävä teko Joosian hallitusaikana oli Jerusalemin temppelin peruskorjaus. Hänen hallitusaikaansa edeltäneinä vuosina Jerusalemin temppeli oli päässyt huonoon kuntoon, ja Joosia päätti teettää perinpohjaisen kunnostustyön. Hän lähetti kirjuri Safanin ylipappi Hilkian luokse ohjeistamaan temppelin kunnostustöissä.

Kun työt olivat lähteneet käyntiin, jonkin ajan kuluttua temppelissä tehtiin merkittävä löytö. Luvussa 22 kerrotaan:

Ylipappi Hilkia sanoi kirjuri Safanille: »Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan.» Hilkia antoi kirjan Safanille, ja tämä luki sen.  Kirjuri Safan palasi kuninkaan luo ja kertoi hänelle: »Palvelijasi ovat ottaneet hopean, joka temppelissä oli, ja antaneet sen korjaustöiden valvojille, jotka vastaavat Herran temppelissä tehtävistä töistä.»  Kirjuri Safan kertoi vielä kuninkaalle, että pappi Hilkia oli antanut hänelle kirjan. Hän luki sen kuninkaalle. Kun kuningas kuuli, mitä lain kirjassa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän sanoi pappi Hilkialle sekä Safanin pojalle Ahikamille, Mikajan pojalle Akborille, kirjuri Safanille ja hovimiehelleen Asajalle: »Menkää ja kysykää Herralta, mitä meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin kansani puolesta, kysykää koko Juudan tähden. Herra on varmasti pahoin vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole kuulleet tämän kirjan sanoja, eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu.»

Jumalan sana sai aikaan piston kuninkaan sydämessä. Jumala lähetti naisprofeetta Huldan kertomaan, ettei kuningas joutuisi kokemaan Jumalan rangaistusta, koska hän nöyrtyi Jumalan edessä.

Jumalan sanan löytyminen johti myös reformaatioon Joosian aikana. Kuningas luki ensin koko kansalle Jumalan lain kirjan sanat ja sen jälkeen kansa lupasi julkisesti noudattaa kirjassa mainittuja Jumalan käskyjä. Sen jälkeen seurasi laajamittainen epäjumalanpalveluksen tuhoaminen.

Kaikki tämä sai alkunsa temppelistä löytyneestä pölyttyneestä Liiton kirjasta.

Raamattu ensin rakkaaksi, sitten evankeliumi kaikille!

Ajattelen, että myös tänä aikana tarvittaisiin samanlaista Raamatun löytämistä ja tosissaan ottamista – raamattuherätystä.

Raamattu ei saa jäädä pölyttymään kirjahyllyihin, sillä se saa aikaan muutosta. Rukoilkaamme raamattuherätystä. Sitä, että ihmisillä syntyisi halua ja intoa opiskella ja lukea Jumalan sanaa ja että raamattukurssit täyttyisivät innokkaista Raamatun sanan opiskelijoista.

Raamattu on kaiken lähtökohta. Raamatun sana saa aikaan herätystä, joka puolestaan saa aikaan lähetystä.

Toivon ja rukoilen, että Raamattu saisi olla Kansanlähetyksessä rakas ja että kaikkea oppia ja elämää arvioitaisiin Jumalan sanalla tästä eteenkinpäin. Jollei arviointiperusteena ole Raamattu, tulee tilalle jokin muu, kuten yleinen mielipide, kirkolliskokousten päätökset tai sisäinen kokemus. Ne eivät saisi nousta Raamatun sanan kanssa samalla viivalle tai sen yli.

Kansanlähetysopiston opiskelijat ovat kertoneet perusteita, joiden vuoksi kannattaa lukea Raamattua:

• Oppii tuntemaan Jumalaa
• Oppii tuntemaan Jumalan pelastussuunnitelman
• Oppii tuntemaan Jumalan tahdon
• Oppii historiaa
• Osaa puolustaa uskoa
• Lukemalla viisastuu
• Raamattu on Hengen ravintoa
• Jumala synnyttää uskoa sanansa kautta
• Jumala kasvattaa ja pyhittää
• Se on velvollisuutemme
• Tuo rauhan ja lohdun
• Se kasvattaa kielitaitoa
• Se kasvattaa sosiaalisia taitoja
• Pystyy arvioimaan opetusta
• Jeesuksen esimerkki – Jeesuskin luki, samoin Paavali
• Oppii tuntemaan itseään
• Oppii käskyt
• Saa elämälle tarkoituksen
• Opettaa kohtelemaan paremmin muita ihmisiä, sekä sen, miten ei kannata kohdella toisia
• Pystyy evankelioimaan ja palvelemaan paremmin
• Opettaa nöyryyttä
• Ylläpitää uskoa
• Raamattu on mielenkiintoinen
• Raamattu itse kehottaa lukemaan Raamattua
• Raamattu on ainoa ilmoitus Jumalasta
• On etuoikeus, että Sana on saatavilla
• Tuo ilon ja lohdutuksen murheen ja kärsimyksen keskellä
• Kertoo syistä ja seurauksista sukupolvien yli
• Raamattu on dynaaminen kirja
• Raamattu on totta!

 

TM Jarkko Haapanen toimii Kansanlähetysopiston Raamattulinjan linjavastaavana.

Lahjoita:
Tämän opetuksen kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetus  (osa 1) työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019. Raamatussa puhuu suuri Jumala Kysyn nyt meiltä jokaiselta: onko

Raamattu on Jumalan rakkauskirje ihmisille. Se antaa lohdutusta ja rohkaisua kun on vaikeaa. Jumala toimii sanansa kautta ja muuttaa maailmaa. Kuva: Anne Lepikko

Raamattu rakkaaksi, osa 1.

Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetus  (osa 1) työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019.

Raamatussa puhuu suuri Jumala

Kysyn nyt meiltä jokaiselta: onko Raamattu sinulle rakas? Jos ei, miten se voisi tulla rakkaaksi? Jos on, miten se voisi tulla vieläkin rakkaammaksi?

Kansanlähetyksessä on korostettu Raamatun tärkeyttä ja asemaa kautta liikkeen historian. Suuri vaikuttaja, teol. tri Uuras Saarnivaara jopa teki oman Jumalan kansan pyhä Raamattu –suomennoksen ja kirjoitti muun muassa kirjan Voiko Raamattuun luottaa.

Kansanlähetyksen ohjelman Teologinen linja -osa alkaa sillä, että käsitellään Raamattua. Siinä todetaan muun muassa näin: ”Raamatussa puhuu itse Jumala. Siinä Jumala on ilmoittanut kaiken, mitä tarvitaan ihmisen pelastumiseen ja henkilökohtaiseen Jumalan tuntemiseen.” Ajatelkaa, meille puhuu tässä kirjassa Jumala. Meidän on mahdollista saada tietoa Jumalasta ja hänen suunnitelmistaan!

Lisäksi Raamattu on mielenkiintoinen, sitä lukemalla oppii tuntemaan historiaa, se tuo elämään iloa ja lohdusta ja antaa elämälle tarkoituksen. Tämä kaikki tekee Raamatusta mahtavan kirjan. On tosiaan etuoikeus, että saamme lukea Jumalan sanaa omalla äidinkielellämme.

Sanan lukeminen ei aina maistu

Vaikka Raamattu on näin mahtava kirja, olen usein meidänkin piireissämme törmännyt kokemukseen, etteivät ihmiset ole tyytyväisiä omaan Raamatun lukemiseensa. Moni muu asia elämässämme menee sen lukemisen ja tutkimisen edelle. Puhun  omastakin elämästäni. Voin myöntää, etten lue Raamattua niin paljon kuin hyvä olisi.

Toki esteitä Raamatun lukemiselle voimme löytää monia: lukihäiriön vuoksi on vaikea keskittyä lukemaansa, arkinen elämä on hektistä, tai teksti koetaan vaikeaksi. Ymmärrän, ettei kolmen lapsen yksinhuoltajaäidin ole  mahdollista lukea Raamattua yhtä paljon kuin työttömän sinkkumiehen.

Ajattelen silti, että useimmiten kyse on asenteestamme. Maailma on pullollaan erilaisia raamatunlukuoppaita, -ohjelmia ja vinkkejä. Raamattu on olemassa erilaisina käännöksinä, paperisena ja sähköisinä versioina. Näkövammaisille tai muille, joiden on vaikeaa lukea, on ääniraamattuja. Ei pitäisi olla siitä kiinni, ettei Raamatun lukemiseen olisi mahdollisuutta. Tilanne on radikaalisti erilainen kuin niissä maissa, joissa Raamattu on kielletty. Onko runsaus saanut aikaan sen, että sanaa luetaankin liian vähän?

Miten Raamatusta tulisi meille niin rakas, että haluaisimme viettää sen parissa aikaa niiden mahdollisuuksien rajoissa, joita meillä on käytettävissämme?

Miksi tarvitsemme visiotamme

Olemme nyt Kansanlähetyksen työntekijäseminaarissa. Kaikki ovat jollain lailla Raamatun kanssa tekemisissä työnsä puolesta. Olemme töissä liikkeessä, jonka visiona on Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Onko aihe tarpeeton? Eikö  meille kaikille Raamattu ole jo rakas?

Jos eläisimme täydellisessä maailmassa ja olisimme synnittömiä, Raamattu olisi meille ehdottoman rakas. Nyt kuitenkin syntinen luontomme rakastaa enemmän nautintoja kuin Jumalan sanan tutkimista. Usein laiskuus ja velttous saavat tilaa. Siksi ei pidä kummastella, jos meidänkin liikkeessämme toimivilla ihmisillä tulee aikoja, jolloin ei huvita lukea Raamattua ja se tuntuu vain raskaalta velvollisuudelta. Saarnan tai opetuksen tekeminen saa meidät tarttumaan Raamattuun, mutta se, että vapaaehtoisesti lukisimme sitä omaksi hengelliseksi rakennukseksemme, jääkin vähäiseksi tai peräti pois.

En aio esitellä tässä raamattutunnissani seitsemän askeleen menetelmää, miten raamatunlukemisemme uudistuisi. Joku muu voi sen tehdä. En myöskään lupaa, että tämän raamattutunnin jälkeen teille tulisi vastustamaton halu alkaa tutkia Raamattua enemmän. Sen sijaan haluan, että jäätte kuitenkin miettimään omaa suhdettanne Raamattuun – onko Raamattu minulle rakas ja pitäisikö sen olla rakkaampi? Miksi meidän pitäisi lukea Raamattua?

Raamattu – aarre saviastiassa

Ehkä yksi merkittävä syy siihen, että Raamattua ei lueta, on, että Raamattu on kuin aarre saviastiassa. Tämä liittyy siihen, miten Jumala toimii tässä maailmassa – kätkeytyen. Hän toimii kätkeytyneenä saviastioihin eli inhimillisesti vähäpätöisiltä näyttäviin asioihin.

Raamattu on ihmisten kirjoittama kirja. Sen kannet ovat pahvia, sivut mustetta ja tekstiä. Usein Raamatun sivut ovat liian ohuita ja ne repeilevät helposti. Jos kirjoittaa sivumarginaaliin kuulakärkikynällä muistiinpanon, se näkyy sivun toisella puolella.
Raamattu on kirja, ja kirjoja on maailma pullollaan. Se ei ole fyysisenä laitoksena sen ihmeellisempi kuin muutkaan maailman kirjat.

Raamatun erityislaatuisuutta on toki yritetty ilmaista kirjan ulkoasulla; omassanikin on kullattu risti. Ei se oikeata kultaa ole, ja vaikka olisi, ei kulta tee kirjasta arvokasta. Jos Raamatun avaa, se ei hohda jotain ihmeellistä valoa kultapölyn keskellä. Samat lainalaisuudet koskevat Raamatun lukemista niin kuin muidenkin kirjojen lukemista. Minulla on jo ikänäköä. Ei Raamatun lukeminen ole sen helpompaa kuin muunkaan tekstin lukeminen.

Toisaalta Raamattu eroaa kuitenkin radikaalisti muista kirjoista. Se on aarre saviastiassa, Jumalan lahja meille. Muita saviastioita ovat vesi, leipä ja viini – ja kristitty ihminen itse. Kun Jumala toimii jonkin välineen kautta, siitä tulee aarre, suuri aarre. Ja Jumala toimii Sanansa kautta.

Niin kuin Jeesus oli sataprosenttisesti inhimillinen ihminen ja sataprosenttisesti  jumalallinen Jumala, niin on Raamattukin. Paavali opettaa, että koko Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen inspiroimana eli vaikuttamana. Pyhä Henki on ohjannut Raamatun kirjoittajia heidän työssään, ja Pyhä Henki toimii Raamatun sanan kautta.

Raamattu on Jumalan puhetta meille

Miksi Raamatun pitäisi olla meille kristityille rakas? Siksi, että se on Jumalan puhetta meille. Jumala ilmoittaa itsensä sanansa kautta. Raamatun sanan kautta opimme tuntemaan paremmin Jumalaa ja hänen tahtoaan.

Raamattu on Jumalan rakkauskirje ihmisille. Se alkaa maailman luomisella ja ihmisen luomisella. Langenneelle ihmiselle Jumala antaa lupauksen käärmeen pään rikkipolkijasta, ja tämä lupaus tarkentuu, kunnes lopulta saa täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu on kauttaaltaan alusta loppuun Jumalan rakkauden ja armon osoitusta.

Aarteen näkeminen vaatii kuitenkin uskoa siihen, että Raamattu on aarre ja että siihen liittyy siunaus – aivan kuin ehtoollisen leipään ja viiniin tai kasteen veteen.

Raamatussa kerrotaan ihmisistä, joille Jumalan sana oli rakas. He panivat siihen toivonsa. Aabraham, Iisak, Jaakob – heille Jumala antoi lupauksen maasta, kansasta ja koko maailman hyväksi tulevasta siunauksesta. Tuon sanan varassa he jatkoivat elämäänsä ja matkaansa. On hyvä huomata, että annettuaan ensin lupauksen Aabrahamille Jumala toisti sen hänelle vielä uudestaan ja toisti sen myös Iisakille ja Jaakobille.

Tämä osoittaa sen, että Jumalan sanaa on kerrattava.  Sitä on luettava yhä uudelleen ja uudelleen. Patriarkatkin olivat ihmisiä. Hekin tarvitsivat jatkuvasti muistutusta ja vahvistusta Jumalan sanasta.

Raamattu lohduttaa ja rohkaisee

Jumala sana sai patriarkat myös toimimaan. Vaikka usein inhimillisesti näytti toiselta, he luottivat Jumalan lupaukseen, ja se  kantoi heitä heidän vaelluksessaan.

Tämä on tärkeää muistaa tänäänkin. Jumalan sana antaa lohdutusta ja rohkaisua pimeän maailman keskellä. Tarvitsemme tätä lohdutusta yhä uudelleen. Tarvitsemme sitä, että Jumala sanoo meille: ”Älä pelkää, vaan usko.” Minuakin ovat kantaneet Jumalan armon lupaukset vaikean elämäntilanteen keskellä. Jos saarnaaja ei itse elä Jumalan lupauksen varassa, kuinka hän voisi sitä toisillekaan julistaa?

Toki Raamattu myös nuhtelee ja ojentaa (2. Tim. 3:16). Tarvitsemme sitä, että Jumala osoittaa meidät syntisiksi ja hänen tahtonsa rikkoneiksi. Miksi? Siksi, että ylpeytemme murskaantuisi ja omavanhurskaudestamme tehtäisiin loppu. Jäämme lopulta vain armon kerjäläisiksi. Jos saarnaaja pitää itseään toisia parempana, lain julistus on silloin ylhäältä tulevaa. Tai jos saarnaaja ei halua tehdä itse parannusta synneistään, hänen on vaikea julistaa lainkaan lakia. Mutta ilman lakia ei ole evankeliumiakaan.

Joka tapauksessa Raamatun lukeminen vaikuttaa elämäämme, tai sen tulisi vaikuttaa siihen. Jumala toimii näet sanansa kautta, herättäen ja vahvistaen uskoamme. Ja sana saa meidät toimimaan.

Raamattu kertoo siis totuuden meistä: olemme luotuja, mutta langenneita, ja totuuden Jumalasta: Jumala on pyhä, mutta armollinen.

Raamattu opettaa meitä myös elämään Jumalan tahdon mukaan (Ps. 119:9). Opimme siitä tiedollisesti tuntemaan Jumalaa ja hänen tahtoaan (1. Tess. 3:10; Matt. 22:29). Pystymme myös paremmin vastustamaan harhaoppeja (2. Joh. 9–11) sekä paholaisen hyökkäyksiä (Matt. 4:1–11).

 Lue opetuksen toinen osa tästä.

TM Jarkko Haapanen toimii Kansanlähetysopiston Raamattulinjan linjavastaavana.

Lahjoita:
Tämän opetuksen kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

Kansanlähetysopisto järjestää vuosittain opintomatkoja, joilla pääsee tutustumaan kristillisyyden historiaan ja nykypäivään sekä usein myös lähetystyön arkeen. KL-opiston matkanvetäjä Timo Tuikka

Unescon maailmanperintökohde Göremen vuorten sisään on koverrettu kirkkoja ja kokonaisia kaupunkeja. Kuva: matkanjärjestäjän arkisto.

Paavalin jalanjäljissä Etelä-Turkissa

Kansanlähetysopisto järjestää vuosittain opintomatkoja, joilla pääsee tutustumaan kristillisyyden historiaan ja nykypäivään sekä usein myös lähetystyön arkeen.

KL-opiston matkanvetäjä Timo Tuikka toivottaa tervetulleeksi opintomatkalle Turkkiin 27.4.2019–4.5.2019. Matkalla vierailemme useissa Apostolien teoissa mainituissa paikoissa, jotka sijaitsevat tämän päivän Turkissa ja liittyvät apostoli Paavalin historiaan.

*Tarsos, Rooman Kilikian provinssin pääkaupunki, monikulttuurinen kauppapaikka ja samalla Paavalin kotikaupunki.

*Antiokia (nyk. Hatay), Rooman valtakunnan Syyrian provinssin pääkaupunki, jonka aktiivinen seurakunta lähetti Paavalin ja Barnabaksen ensimmäiselle lähetysmatkalle.

*Perge, muinaisen Pamfylian maakunnan pääkaupunki ja Paavalin ensimmäinen kohde hänen lähetysmatkoillaan nykyisen Turkin alueella (Ap. t. 13:13).

*Attalia (nyk. Antalya), Rooman ajan tärkeä satamakaupunki, jossa Paavali kävi ensimmäisellä lähetysmatkallaan: ”Kuljettuaan sitten Pisidian halki Paavali ja Barnabas tulivat Pamfyliaan. He julistivat sanaa Pergessä ja jatkoivat matkaansa Attaliaan.” (Ap. t. 14:24–25).

Opintomatkalaiset saavat vierailla Turkissa useissa paikoissa, jotka on mainittu Apostolien teoissa ja liittyvät apostoli Paavalin elämään. Kuva: matkanjärjestäjän arkisto.

*Kappadokia, ensimmäisten vuosisatojen kristillisyyden tärkeä keskus monine kallioon koverrettuine kirkkoineen ja kaupunkeineen (muun muassa Unescon maailmanperintökohde Göreme).  Apostoli Pietari  osoittaa kirjeessään tervehdyksen  myös Kappadokian kristityille.

*Konya, Paavalin aikainen Fryygian Ikonion, jossa Paavalin saarnan vaikutuksesta syntyi herätystä. Myöhemmin silkkitien aikana tärkeä kauppakaravaanikaupunki ja myös suufilaisen islamilaisuuden pyhiinvaelluskohde.

Lokakuulle 2019 on suunnitteilla Bulgarian opintomatka. Pian ovat vuorossa myös Kypros ja Israel.

Voit pyytää tulevista matkoista lisätietoja ja ilmoittautua mukaan: timo.tuikka@sekl.fi, 044 5651 391.

Tutustu matkan esittelyyn: Paavalin jalanjäljissä Etelä-Turkissa

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen työhön turkkilaisten parissa Euroopassa.   Lahjoituspainike on sivun oikeassa reunassa, mobiilissa alimmaisena.

 Kansanlähetysopiston järjestämistä opintomatkoista saa tietoa sivuiltamme OPINTOMATKAT.

En ole ikinä tullut uskoon, vaan olen aina ollut uskossa. Kun olin pieni tyttö, isovanhempani veivät minua Kansanlähetyksen Kohtaamispaikka-nimisiin jumalanpalveluksiin

”Sain Kansanlähetyksessä kavereita, jotka arvostivat ja olivat tukena. Itsetunto nousi, kun oli roolimalleja ja ystäviä”, Elina Mäkelä kertoo. Kuva: Anne Lepikko

Emilia Mäkelä: Ei Jumalan rakkaus mahdu käsityskykyyn

En ole ikinä tullut uskoon, vaan olen aina ollut uskossa. Kun olin pieni tyttö, isovanhempani veivät minua Kansanlähetyksen Kohtaamispaikka-nimisiin jumalanpalveluksiin Vaasassa. Ne olivat seuramallisia. Mummalla oli evästä mukana. Satunnaisesti jumalanpalveluksen yhteydessä oli pyhäkoulu, mutta aika paljon istuin siellä kirkon penkissä aikuisten keskellä. Siinä sain mussuttaa eväitäni.

Kirkkokahvit muistan hyvin. Mumman ja paapan kanssa istuttiin kahvilla heidän kavereidensa kanssa. Lapsille tarjottiin mehua ja pullaa. Yleensä yritin päteä ja neuvoin kesken keskustelun. Minulla on aina riittänyt juttua. Paappa tykkäsi. Olen aina ollut paapan tyttö.

Raamattu mukana joka päivä

Lastenraamattu minulla on ollut aina, mutta ensimmäisen oman Raamatun sain 10-vuotiaana. Se oli joululahja äidiltä, sellainen perusmallinen, ripariraamatun näköinen. Kävin uskonnon opettajalle näyttämässä, että tällainen on nyt hankittu.

Pidin sitä aina mukana koulussa. Nyt se on jo mennyt rikki. Ei se kestänyt sitä repussa raahaamista. Kannet irtosi ja sivut lähti.

Seuraavan Raamatun sain rippikoulun jälkeen kotiseurakunnasta Vaasasta. Se oli sininen, ja siinä oli risti kannessa. Se on itse asiassa vieläkin tallessa, mutta kannet on lähteneet irti. Ei sekään kestänyt mukana retuuttamista.

Omat värikoodit

Olen aina tykännyt merkitä muistiinpanoja Raamattuun.  Korostan värikoodien avulla eri asioita: punaisella merkitsen rohkaisut ja lupaukset, keltaisella opilliset ja teologiset jutut, oranssilla kaikki Raamatun punainen lanka -jutut eli Jeesus-ennustukset ja Uudessa testamentissa Vanhan testamentin lainaukset. Vihreällä merkkaan ne kohdat, joista huomaan jonkun taiteilijan saaneen inspiraatiota esimerkiksi laulun sanoihin.

Emilia merkitsee Raamattuunsa eri väreillä eri teemat. Punaisella rohkaisut ja lupaukset, keltaisella opilliset ja teologiset jutut, oranssilla kaikki Raamatun punainen lanka -jutut eli Jeesus-ennustukset ja Uudessa testamentissa Vanhan testamentin lainaukset. Kuva: Emilia Mäkelä

Kun edellinen hajosi, lainasin siskolta hänen Raamattuaan. Nyt minulla on käytössä kirpparilta ostettu, jonkun ihmisen vanha rippiraamattu. Nimikin on vielä sisäkannessa.

Vuosi sitten minulla oli tosi paha olo, kun vanhemmat erosivat ja tein lukiossa paljon hommia. Perhe muutti yhteisestä asunnosta, lapset äidin kanssa toiseen asuntoon. Silloin minulla oli varmaan burn out, joka olisi voinut kehittyä masennukseksi.

Olen aina lukenut Raamattua tosi paljon, ja silloinkin luin väkisin joka päivä yhden luvun. Se ei tuntunut miltään. Sitten löysin Psalmeista sen jakeen, jossa sanotaan, että illalla on itku ja aamulla ilo. Luin sitä ja luotin vain siihen. Se kantoi oikeastaan sen vaikeimman ajan yli. Totta kai vieläkin on välillä vaikeata, mutta sen kanssa on oppinut elämään.

Itsetunto nousi

Nuorempana minulla oli paljon itsetunto-ongelmia. Välillä tuntui, etten paljoa kehdannut edes vaatekaupassa käydä. Isäsuhde oli ollut aina huono.

Kävin rippikoulun Kansanlähetysopistolla. Kerran istuin ehtoollisen jälkeen penkissä ja tunsin, millaista on Jumalan rakkaus. Tajusin, että vaikka olin aina tuntenut Raamattua tiedon tasolla, en ollut tajunnut, millainen Jumala on. Silloin ymmärsin, että ei Jumalan rakkaus mahdu mun käsityskykyyn.

Nuorten porukalla kierrettiin kaikki Kansanlähetyksen nuorten tapahtumat. Jumala teki työtä. Sain ystäviä, jotka arvosti ja oli tukena ja lähellä. Itsetunto kasvoi, kun oli kavereita ja tavallaan roolimalleja, jotka antoivat hyvää palautetta.

Tulevaisuus on avoinna

Lukion jälkeen halusin tulla pitämään sisältövuotta Kansanlähetysopiston nuorisotyö-linjalle. Tämä on ollut omalla tavallaan tosi haastavaa. On annettu paljon vastuuta, mutta ei olla kuitenkaan koko ajan hengittämässä niskaan, niin että saa vapauden. Olen oppinut organisoimaan ja delegoimaan, kun kaikkea ei jaksa eikä ehdi itse tehdä. Oma suhde Jumalaan on lähentynyt.

Luennoilla olen oppinut armolahjoista, Efesolaiskirjeestä ja katekismuksesta. Katekismuksen juttuja on käyty juurta jaksain läpi. Se oli mielenkiintoista.  Olen kuunnellut myös Apologialinjan luentoja ja ne on laittaneet tosi paljon ajattelemaan.

Haluaisin lääkikseen. Gynekologian tai naistentautien ala kiinnostaisi tällä hetkellä. Perhe olisi ihana jossain vaiheessa perustaa. Kiinnostavaa olisi olla auttamassa maailmallakin, mutta olisi kiva olla Suomessakin kristittynä lääkärinä. En tiedä, mihin Herra vie.

Emilia Mäkelä

Lahjoita:
Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

 

 

 

Kansanlähetysopiston periodilahjakortin saa nyt joulutarjouksena 50 eurolla, kun ostat tai tilaat lahjakortin 19.12.2018 mennessä. Lahjakortti sisältää kolmen arkipäivän opetusjakson ja täysihoidon

Kansanlähetysopiston periodilahjakortti on nyt joulutarjouksena.

Anna lahjaksi Kansanlähetysopiston periodilahjakortti

Kansanlähetysopiston periodilahjakortin saa nyt joulutarjouksena 50 eurolla, kun ostat tai tilaat lahjakortin 19.12.2018 mennessä. Lahjakortti sisältää kolmen arkipäivän opetusjakson ja täysihoidon omin lakanoin.  Periodilahjakortin normaalihinta on  90 euroa.

Kansanlähetysopiston järjestää vuosittain useita opiskeluperiodeja, joista lahjakortin saaja voi valita mieleisensä.

Kysyimme mielipiteitä henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet näille periodeille. Tässä heidän kommenttejaan:

Olen käynyt muutaman kerran periodeilla.
Periodeilla saa hyvää ja syventävää opetusta eri aiheista, ja se syventää omaa tuntemusta Raamatusta. Osallistumalla saa myös tietoa, miten Raamattua opetetaan Ryttylässä, ja niin sitä voi suositella muillekin.
Seppo

Olen tykännyt tosi paljon ja aion osallistua myös keväällä. Aiheet ovat olleet mielenkiintoisia ja puhujat ovat vaihtuneet sopivasti.
Pakko antaa erityismaininta Iida Halmeen Luukkaan evankeliumista, joka oli erinomainen.
Henkilökunta ja opiskelijat ovat olleet mukavia ja illalla on voinut halutessa urheilla.
Myös kaikki käytännön asiat ja niistä informoiminen on sujunut hienosti.
Tomi

Raamattuperiodi on hieno tapa opiskella Raamattua pieninä annoksina hyvien opettajien johdolla. Monesti periodilla oivaltaa sellaista, mitä ei itse Raamattua tutkiessa ole ymmärtänyt. Suosittelen!
Eevi

Sanonta kuuluu: ”Ei oppi ojaan kaada.” Olen ollut useilla periodeilla ja niillä on aina rakentunut.
Olen saanut useita periodeja lahjana tai kiitoksena Kansanlähetykseltä talkootöistä tai jostain palvelusta. Lahjakortin ohessa on aina ollut lukukauden ohjelma. Ohjelma on laaja-alainen ja siitä olen valinnut mielenkiintoisen, omaan elämäntilanteeseen sopivan periodin.
Suosittelen.
Heikki

Tutustu perioditarjontaan tästä.

Lisätietoa ja tilaukset:

Lahjakortin nettitilauslomake

Puhelimitse 050 565 1352 tai sähköpostitse markus.korri@sekl.fi