Avainsana-arkisto: Gerson Mgaya

Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta (Matt. 5:

Rakasta vihamiehiäsi ja rukoile heidän puolestaan. Kuva: Pixabay.

Rakasta vihamiehiäsi

Teille on opetettu: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta (Matt. 5: 43–44).

Tämä aihe on hyvin puhutteleva. Ei siksi, että siihen liittyy niin paljon asioita, vaan koska sitä ei ole helppo toteuttaa käytännössä. Kysymme, miksi pitäisi ja miten voin rakastaa ihmistä, joka loukkaa minua.

Yleensä emme sitä ääneen tunnusta, koska tilanteet yhteisössämme osoittavat, että me joko elämme tai haluaisimme elää silmä silmästä -lain mukaan. Tiedämme, että oma lakimme kieltää sen. Meidän on vaikea rakastaa niitä, jotka vihaavat ja ärsyttävät meitä. Kuitenkin meidän tulisi Jeesuksen takia rakastaa ja rukoilla heidän puolestaan. Jeesus on kutsunut meidät siihen.

Raamatusta löytyy useita sanoja, joita käytetään merkityksessä ’käsky’. Kreikan kielessä on kaksi hyvin tunnettua sanaa, jotka muihin kieliin on käännetty sanalla ’laki’. Siellä on νόμος (nomos) ja εντολή (entolē).

Nomos tarkoittaa sääntöjä, toimintaperiaatteita, päätöksiä, jotka voivat muuttua, kun yhteiskunta näkee tarvetta siihen. Se on ihmisen tekemä sääntö. Entolē on määräys, joka tarkoittaa käskyä. Sen antaa joku, jolla on suuri valta ja auktoriteetti.

Raamatun tutkijoiden pitäisi huolellisesti pohtia, oliko se laki, jonka Paavali näki Jeesuksessa Kristuksessa päättyvän, nomos, vai oliko se entolē. Jeesus sanoo asiasta tällä tavalla: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan  (Matt. 5:17).

”Rakasta vihamiestäsi” on määräys. Se on käsky herrojen Herralta ja kuningasten Kuninkaalta. Täällä meidän maassamme jokainen haluaa olla lojaali maan laeille eli nomokselle. Kuinka paljon enemmän meidän täytyy olla kuuliaisia entolēlle, kuningasten Kuninkaan määräykselle eli käskylle!

Jeesus on itse tehnyt mahdolliseksi sen, että voimme rakastaa silloinkin, kun meihin itseemme sattuu. Hän on tullut asumaan meihin tehdäkseen kaiken mahdolliseksi. Jeesus itse on meidän sydämessämme. Hänen läsnäolonsa tulee ilmi meidän kauttamme monin eri tavoin. Yksi tapa on rakkaus, jota meillä on lähimmäisiämme kohtaan – jopa niitä kohtaan, jotka vihaavat ja satuttavat meitä.

Kyse ei ole omasta yrityksestämme rakastaa heitä. Rakkaus on seurausta siitä, että Jeesus rakasti ensin meitä ja kuoli puolestamme silloin, kun me vielä olimme hänen vihamiehiään, ja nyt hän asuu meissä.

Kun sinusta tuntuu mahdottomalta rakastaa muita, niin yritä silloin muistella: oletko koskaan kuullut ääntä, joka muistuttaa sinua Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan? Mieti hetki sitä, mikä olisi sinun paikkasi, jos Jumala kohtelisi sinua oikeuden-mukaisesti eikä armahtavasti. Jumala tahtoo, että me rakastamme toinen toistamme. Sinusta voi tuntua, ettet halua antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua. Silloin sinun tulisi ensimmäiseksi korjata  suhteesi Jumalan kanssa kuntoon.

En halua antaa sinulle tyhjiä lupauksia. Tahdon kertoa sinulle totuuden, vaikka se on usein tuskallista. Kuitenkin kun asian hyväksyy ja elää sen mukaan, saa nauttia elämästä Jeesuksessa.

Elämme ajassa, jossa useimpien ihmisten rakkaus on kylmennyt. Jeesus puhuu asiasta: Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus (Matteus 24:12). Ainoa tapa sytyttää tuo rakkaus uudelleen on uudistaa suhteensa Jeesuksen kanssa. Ilmaiskoon Jumala, joka asuu sinussa, itsensä ja antakoon hän sinulle voiman rakastaa ja rukoilla niiden puolesta, jotka ovat loukanneet sinua. Heidän rakastamisensa ei ole vaihtoehto, vaan se on käsky. Jeesus, joka on sen käskyn antanut, asuu meissä, ja hän tekee siitä mahdollisen. Kaikki toimii hyvin, kun annamme Pyhän Hengen tehdä työtään meissä. Jumala siunatkoon sinua ja kaikkea, mitä teet.

 

Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.

Jumalan siunausta sinulle!

 

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ?

Pyhän Hengen läsnäolo näkyy kristityissä rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsensähillitsemisenä. Kuva: Pixabay.

Kristityn vapaus

Mitä Raamattu sanoo meille vapaudesta? Mitä on kristityn vapaus? Kuinka Jeesus vapautti meidät lain alta? Mitä Jeesus opettaa sapatista ? Kuinka saamme olla vapaita ja rakastettuja Kristuksessa?

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?” Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni Abjatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen. Hän otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille.” Sen jälkeen Jeesus sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ihmisen Poika on myös sapatin herra.”

Erään filosofisen ajattelutavan mukaan ihminen ei ole koskaan vapaa. Joinain rajattuina hetkinä hän saattaa nauttia vapaudesta, mutta useimmiten ihmistä sitovat häntä rajoittavat säännöt ja määräykset. Olipa tämä filosofia totta tai ei, niin ajattelen, että kukaan ei pidä orjuudesta eikä halua elää kontrollin alaisena. Jokainen haluaa olla vapaa ja nauttia siitä. On monenlaista vapautta: poliittista vapautta, luonnollista vapautta, aistillista vapautta ja hengellistä vapautta.

Nyt pohdimme erityisesti kristityn vapautta, joka lähtee hengellisestä vapaudesta. Ymmärtääksemme, mitä se on, meidän on tarpeen palata aina juutalaisen uskonnon alkujuurille.

Raamattu kertoo, että israelilaiset olivat Egyptissä 430 vuotta. He saapuivat sinne pakolaisina, heistä tuli myöhemmin orjia ja he joutuivat elämään ankaran sorron alaisina. Jumala vapautti heidät orjuudesta ja toi heidät erämaan halki Kanaanin maahan, luvattuun maahan. Erämaassa Jumala teki liiton heidän kanssaan, ja liiton ehdot olivat kymmenen käskyä. Tansanian luterilaisen kirkon liturgiassa nuo käskyt luetaan joka sunnuntai.

Yhä raskaampia käskyjä

Historiasta näemme, etteivät israelilaiset kyenneet täyttämään heille annettuja ehtoja. Sen vuoksi Jumala kuritti heitä lähettämällä heidät Babyloniaan pakkosiirtolaisiksi. Babyloniassa he alkoivat pohtia, miksi he olivat joutuneet sinne. Sitten he ymmärsivät, että Jumala oli rangaissut heitä, koska he olivat rikkoneet hänen käskynsä.

Siksi he alkoivat parantaa tapojaan. He tulkitsivat uudelleen Jumalan antamat kymmenen käskyä. Niiden ulkopuolelta he saivat kokoon vielä 613 lisäkäskyä. Näistä 358 oli kieltoja ja 245 kehotuksia.

Suurin osa heidän laajennetun lakikokoelmansa sisällöstä oli vaikeampaa toteuttaa kuin kymmenen käskyä. Niissä sanottiin esimerkiksi, että kenenkään ei ole lupa kirjoittaa musteella sapattina eikä kävellä kivenheiton matkaa pitemmälle. Kuka pystyy tekemään tämän? Sen sijaan, että nämä lait olisivat auttaneet heitä pääsemään lähemmäs Jumalaa, niistä tuli heille taakka. He eivät kyenneet täyttämään niitä.

Kristus vapauttaa lain alta

Jeesus tuli ja löysi heidät tilanteesta, jossa heitä yhä sitoivat erilaiset lait, käskyt ja säännöt. Jumala oli vapauttanut heidät Egyptistä ja asettanut heidät vapaiksi. Silti näytti siltä, että he olivat tuoneet mukanaan omatekoisen orjuuden.

Jeesus tuli kuitenkin päästämään heidät vapaiksi siitäkin orjuudesta. Hän ei tee vallankumouksellista muutosta, vaan hän tekee sen opettamalla ja oman elämänsä esimerkillä. Myöhemmin hänen apostolinsa oivalsivat, että oli suuri ero juutalaisen rabbin ja Jeesuksen opetuksen välillä. Jeesuksen opetuksesta he saivat Kristuksen lain, jossa oli tuskin lainkaan kieltoja.

Se tarkoittaa, että Jeesus vapautti heidät niistä kielloista, jotka olivat heille taakka. Hän teki heidät vapaiksi. Aamoksen tekstistä näemme, että lait eivät tuoneet heitä lähemmäksi Jumalaa erämaassa.  Aamos sanoi, että kun olemme lähellä Jumalaa, ei lain kautta vaan hänen rakkautensa kautta, niin voimme täysin ymmärtää, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Aamos muistutti israelilaisia ajasta, jolloin he olivat erämaassa. He olivat ilman lakia mutta olivat silti todella rakkaita Jumalalle. Aamos halusi siis sanoa, ettei laki vienyt heitä lähemmäksi Jumalaa.

Jeesus on sapatin Herra

Paavali kertoo kirjeessään kolossalaisille, että Kristus lakkautti kaikki lait, jotka sisälsivät kieltoja. Meidät on nyt asetettu vapaiksi. Lait, jotka sanovat: ”Älä syö tätä, älä juo tätä”, ovat mennyttä. Jos joku opettaa sinulle, ettet saa syödä tätä tai tuota, niin luultavasti hän haluaa riistää sinulta vapautesi.

Evankeliumi näyttää meille, mitä Kristus opetti ja teki. Tekstissä ihmeteltiin, miksi Jeesuksen opetuslapset tekivät sellaista, mitä sapattina ei ollut lupa tehdä, sillä juuri silloin opetuslapset katkoivat tähkäpäitä pellolta ja söivät niitä.

Sen mukaan, mitä juutalaiset sapatista opettivat, opetuslapset toimivat väärin ja rikkoivat lakia. Jeesus vastasi juutalaisille ottamalla esimerkin heidän omasta historiastaan. Hän nosti esille kertomuksen Daavidista, joka meni papin luo ja pyysi uhrileipää, jota säilytettiin Jumalan huoneessa. Daavid ei ollut pappi, eivätkä hänen toverinsakaan. Silti he söivät uhrileipää, joka oli tarkoitettu vain papeille. Raamattu ei kerro, miten fariseukset reagoivat noihin Jeesuksen sanoihin. Joka tapauksessa näyttää siltä, etteivät he olleet tyytyväisiä hänen vastaukseensa. Myöhemmin näemme heidän vielä syyttävän Jeesusta ylipapin edessä siitä, että hän rikkoi sapattia.

Jeesus sanoi, että sapatti on ihmistä varten, ei päinvastoin. Sapatti on olemassa siksi, että se auttaa ihmistä lepäämään ja viettämään aikaa Herransa kanssa. Ihmistä ei ole tehty sapatin vuoksi, eikä elämämme ole riippuvainen sapatista. Meitä ei ole tehty sapattia varten, vaan sapatti on tehty meitä varten. Vanhan testamentin sapattia koskevat säännöt olivat monimutkaisia, mutta nyt Jeesus sanoi, että hän on sapatin Herra. ’Herra’ tarkoittaa tässä asiassa sitä, että hänellä on valta muuttaa sitä tai tehdä, mitä ikinä hän tahtoo.

Ymmärrän, että tässä maailmassa sapatti-asia on joidenkin mielestä yhä hämmentävä. Vielä pahempaa on se, että omassa joukossammekaan emme ymmärrä kristityn vapautta. Yritämme yhä kantaa taakkoja, joista Jeesus jo vapautti meidät. Toiset puolestaan ajattelevat vapaana elämisen tarkoittavan sitä, että voimme tehdä, mitä ikinä haluamme. Jeesus on vapauttanut meidät, mutta meidän on kerrottava toisillemme, mistä hän on päästänyt meidät vapaiksi.

Ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, synti hallitsi maailmaa. Ihmiset olivat synnin uhan alla. Tämä uhka otettiin ihmisiltä pois, koska Jeesus voitti synnin ja kuoleman. Se tapahtui niin, että Jeesus tuli elämään keskellemme, opetti meitä ja teki työtä. Hänen työnsä sinetöityi hänen ristinkuolemaansa ja hänen ylösnousemukseensa.

Kun uskomme Jeesukseen, silloin annamme elämämme hänelle ja alamme elää hänelle. Jeesus tulee silloin asumaan meihin. Hän antaa meille sellaisen rauhan, jota emme voi löytää mistään muualta. Koska meillä on Jeesuksen antama rauha, pysymme tyyninä silloinkin, kun kohtaamme haastavia tilanteita.

Rakkaus ja vapaus Kristuksessa

Paavali kirjoittaa, että kun olemme Kristuksessa, meissä asuu Pyhä Henki ja Hengen läsnäolo. Se näkyy meissä silloin rakkautena, ilona, rauhana, pitkämielisyytenä, ystävällisyytenä, hyvyytenä, uskollisuutena, sävyisyytenä ja itsemme hillitsemisenä. Kristitty on ihminen, jota Henki itse johtaa. Kristityllä on vapaus, mutta se vapaus on Jeesuksessa. Jos hylkäämme Jeesuksen ja hänen armonsa ja alamme elää niin kuin itse haluamme, silloin jätämme taaksemme sen vapauden, jonka Jeesus on meille antanut. Saatamme myös hankkia uusia mestareita, joilla on myös omat ehtonsa ja merkkinsä.

Israelilaiset vapautettiin Egyptin orjuudesta, ja mitä tapahtui: he päätyivät etsimään uusia isäntiä, epäjumalia ja muita jumalia. Jumala kuritti heitä lähettäen heidät Babyloniaan. He yrittivät oppia ja uudistaa suhteensa Jumalan kanssa, mutta lopulta orjuuttivat toinen toisensa keksimällä sääntöjä, jotka eivät tulleet Jumalalta. He menivät toiseen äärimmäisyyteen, ja itse asiassa heidän säännöistään tuli taakka. Jeesus tuli vapauttamaan ihmiset kaikesta, mikä orjuutti heitä. Hän päästi heidät vapaiksi ja antoi heille armonsa.

Usein ihmiset eivät ymmärrä, mitä Jeesuksen tarjoama vapaus ja armo tarkoittavat. He elävät vapaata elämää, joka ei tunne rajoja. He  vahingoittavat itseään esimerkiksi käyttämällä huumeita. He vahingoittavat muita, esimerkiksi puhuvat rumasti toisilleen, ja siitä seuraa, että ristiriidat lisääntyvät päivä päivältä perheissämme ja muissa ihmissuhteissamme.

Kun sanot jollekulle, että noin et voi puhua, koska se satuttaa ja loukkaa muita, useimmiten kuulet vastauksen: ”Olen vapaa sanomaan ja tekemään, mitä haluan.” Tällaisen vapaudenko Jeesus meille antaa? Pelkäänpä, että olemme löytäneet uusia isäntiä hallitsemaan meitä. Nämä uudet isännät eivät tunnusta Herraamme Jeesusta, joka kuoli puolestamme ristillä, jotta meistä tulisi vapaita. Tällä hetkellä yhteiskunnissamme lähestytään laittomuuden aikaa. Sellainen aika saa ihmiset pukeutumaan niin kuin haluavat, sanomaan mitä haluavat ja tekemään mitä haluavat. Mitä siitä seuraa?

Jotta vältymme tuolta kaikelta, meidän tulee kertoa toisillemme, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Voimme lukea evankeliumista, että Jeesus kertoi fariseuksille, että hän on sapatin Herra. Minusta tuntuu, että ongelmamme nykypäivänä ei ole sapatti, vaan se on jokin muu asia. Ihmiset elävät jatkuvassa pelossa. He pelkäävät monia asioita ja pelko sitoo heitä.

Jotkut meistä pelkäävät, että minä hetkenä tahansa voi tulla avioero. Jotkut pelkäävät menettävänsä työnsä tai rakkaansa. Osa meistä voi pelätä asioita, joita emme edes osaa nimetä.

Voit vapautua kaikista noista peloista, jos toivotat Jeesuksen tervetulleeksi elämääsi ja annat hänen olla Herrasi. Anna hänelle elämäsi, niin että hän voi johtaa sitä. Jos hän johtaa sitä, sinä olet vapaa johtamisesta. Sinä saat sellaisen rauhan, jota sinulla ei koskaan aikaisemmin ole ollut.

Tälläkin hetkellä Jeesus seisoo sydämesi ovella ja kolkuttaa. Hän tahtoo päästä sydämeesi. Lasketko hänet sisään? Tapahtukoon niin, Jeesuksen nimessä. Aamen.

 

Ota yhteyttä oman alueesi kansanlähetyspiiriin, jos haluat tulla mukaan levittämään evankeliumia Suomessa!

Tämän artikkelin kohdalla lahjoitukset kohdistuvat evankeliumin kertomiseen ja Raamatun opetustyöhön kotimaassa Suomi sydämellä -kampanjan kautta.

Jumalan siunausta sinulle!

 

Raamatussa Job sanoo: Ihminen, vaimosta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta, kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin

Jotka uskovat Jeesukseen, kokevat hänen läsnäolonsa päivästä toiseen. Kuvituskuva Pixabay

Rauha Jumalan kanssa

Raamatussa Job sanoo:
Ihminen, vaimosta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta, kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy (Job 14:1–2).

Kaksi asiaa muovaavat elämäämme – pidämmepä siitä tai emme. Kun teemme asioita tiedostaen niiden olemassaolon, elämäntapamme muuttuu. Mutta jos unohdamme, että ne ovat olemassa, teemme asioita eri tavalla. Ettei teidän tarvitsisi jännittää, kerron heti, että ne kaksi asiaa ovat kuolema, jonka jokainen ihminen kohtaa, ja Herramme Jeesuksen Kristuksen tuleminen.

Muistan ne monet kerrat, kun olen kertonut Tansaniassa tukeamme saaville opiskelijoille kuolemasta. Silloin he sanoivat aina: “Voi, älä mainitse sitä, koska se saa meidät ajattelemaan, millaista elämästämme tulee sen jälkeen kun sinä kuolet.” Sanoin heille, että on parempi ajatella sitä nyt voidakseen järjestää elämänsä, kuin sitten kun on jo liian myöhäistä.

Suurimmalle osalle ihmisistä on selvää, että jonain päivänä jokainen meistä kuolee. Totta on myös se, että jotkut rakkaamme kuolevat meidän läsnäollessamme. Tehtävämme on saattaa heidät hautaan ja sen jälkeen peittää hauta omin käsin. Sen pitäisi muistuttaa meitä siitä, että jonain päivänä myös meille tehdään niin. Eräs henkilö sanoi leikkimielisesti: “Asetamme kuolleen arkkuun kasvot ylöspäin, jotta katsoessamme hänen kasvojaan muistaisimme, että myös me makaamme joskus siinä samalla tavalla.”

Ihminen elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta

Kuolema tulee ilmoittamatta. Meidän pitää olla valmiita koko ajan. Kuvittelepa, jos kuolema tulisi tänään ja tällä hetkellä tai jos se olisi tullut muutama hetki sitten. Missä tilanteessa olisit kuollut? Jotkut kuolema olisi löytänyt saarnaamasta, jotkut autoa ajamasta, jotkut tappelemasta, jotkut tekemästä jotain syntiä, jotkut taas rukoilemasta.  Mistä tilanteesta kuolema olisi sinut löytänyt?

Muistan, kuinka erästä pastoria tönäisi bussi hänen ylittäessään tietä ja hän kuoli välittömästi siihen paikkaan. Hän ei saanut aikaa edes jättää hyvästejä vaimolleen eikä lapsilleen. Muistakaamme, että aikamme täällä maan päällä on rajallinen, kuten Job sanoo: Ihminen, vaimosta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta, kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy (Job 14:1–2).

Elämä voi siis loppua milloin vain, varsin mahdollisesti silloin kun emme haluaisi sen vielä loppuvan. Itse asiassa Jeesus puhui tästä useita kertoja. Ajatellaanpa miestä, joka oli korjannut runsaan sadon ja ilmoitti nyt aikovansa syödä ja nauttia elämästä. Mutta hän saikin kuulla, että vielä samana yönä hänen sielunsa otettaisiin pois. Kaikki hänen työnsä oli ollut turhaa, siitä ei ollut nyt mitään hyötyä. Meidät kutsutaan valmistautumaan sitä odottamatonta hetkeä varten, kun kuolema tulee ja ottaa meidät.

Toinen tosiasia on, että Jeesus tulee ja ilmaisee itsensä kirkkaudessa ja voimassa. Hän tuli ensimmäisen kerran ja maailma piti häntä henkilönä, joka sekoitti ihmisten poliittiset ja uskonnolliset järjestelmät. He syyttivät häntä ja lopulta ristiinnaulitsivat hänet julmasti – kuullakseen vain, että kolmantena päivänä hän olikin jälleen elossa. Valitettavasti nuo ihmiset eivät nähneet Kristusta; he vain kuulivat hänestä.

Meillä on rauha hänen kanssaan

Tällaista me koemme myös tänään. Jotka uskovat Jeesukseen, kokevat hänen läsnäolonsa päivästä toiseen. Ne, jotka eivät usko, ainoastaan kuulevat hänestä. Ihmiset kieltävät hänen olemassaolonsa ja päättävät sen tähden tehdä, mitä ikinä haluavat.

Se tosiasia ei muutu, että jonain päivänä koko maailma on näkevä Jeesuksen, ei enää heikkona ihmisenä vaan kunnian Kuninkaana ja herrojen Herrana. Uskovat odottavat näkevänsä hänet omin silmin; siksi he antavat itsensä ja koko elämänsä hänen valtaansa.

Hyvä ystävä, kaksi asiaa on totta: Jokainen kuolee jonain päivänä, ja Jeesus, meidän Herramme, on ilmestyvä kunniassaan.  Kuinka valmistaudumme kuolemaan? Muistathan, että kuoleman jälkeen meillä ei enää ole mahdollisuutta sopia Herran kanssa. Sen aika on nyt. Hän tuli meitä varten ja uhrasi itsensä vetääkseen meitä lähellensä, jotta olisimme hänen omiaan, kuolemmepa tai olemmepa yhä elossa.

Hän kutsuu ihmisiä joka päivä. Ihmiset, jotka elävät Jeesukselle, eivät pelkää koskaan kuolemaa, koska he menevät kirkkauteen. Sen vuoksi Paavali sanoi: “Ikävöin jo päästä Herran luokse ja olla hänen kanssaan.”

Pelkäätkö sinä kuolemaa? Uskon, että et pelkää. Jos pelkäät, sinulla ei ole mitään syytä siihen. Tämä Jeesus, joka ilmestyy kirkkaudessaan, on poistanut kaiken sellaisen, mikä kauhistuttaa meitä. Meillä on rauha hänen kanssaan. Jos silti tunnet pelkoa, älä epäröi puhua meille. Olemme aina valmiita auttamaan ja opastamaan sinua.

Haluamme elää siten, että Herramme tullessaan löytää meidät valmistautuneina.

Jumala siunatkoon sinua!

 

Lahjoita:
Tämän opetuksen kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

Saarna 20.1.2019 Rantakylän seurakunnassa. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa

Mitä enemmän luemme Raamattua, sitä paremmin tunnemme Jeesuksen Kristuksena ja Vapahtajana, joka lähetettiin maailmaan juuri meidän vuoksemme. Kuva: Pixabay

Paras tarjotaan lopussa

Saarna 20.1.2019 Rantakylän seurakunnassa.

Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken ja äiti sanoi Jeesukselle: ”Heillä ei ole viiniä.” Mutta Jeesus vastasi: ”Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.” Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se.”

Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: ”Täyttäkää astiat vedellä”, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: ”Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle”, ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: ”Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.” Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. (Joh. 2:1–11)

Tansaniassa tästä tekstistä olisi vaikea saarnata. Monissa Tansanian osissa alkoholin juomista pidetään nimittäin syntinä. Mutta täällä Suomessa se ei ole ongelma. Meidän huolenamme on vain, kuinka paljon alkoholia voi käyttää. En tiedä, määritteleekö ympäristö synnin vai pitäisikö meidän terästäytyä pohtimaan, mikä oikein on syntiä.

Äiti tiesi, kuka voisi ratkaista ongelman

Niin kuin olemme juuri lukeneet, Jeesus osallistui aivan tavalliseen seuraelämän tapahtumaan. Sukulaisella oli hääjuhlat. Jeesuksen äiti näytti olevan läheistä sukua hääväelle. Hän nimittäin tiesi ongelmasta, josta vieraiden olisi ollut vaikea saada tietoa: viini oli loppunut kesken hääjuhlien. Se sai Marian huolestumaan. Hän ymmärsi isäntäväen ongelman, ja ilman apua myös he sukulaisina joutuisivat häpeään vieraiden edessä. Et voi kutsua vieraita, joita et pysty ruokkimaan.

Maria kuitenkin tiesi, että hänen poikansa oli ainutlaatuinen. Jeesus ratkaisi ongelman, vaikkakin haluttomasti, koska hänen aikansa ei ollut vielä tullut. Kaksi merkittävää asiaa tapahtui Jeesuksen avun seurauksena. Pitojen isäntä sai osakseen kohteliasta ihmettelyä. Vieraat sanoivat: “Tämä on epätavallista. Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin, mutta sinä olet säästänyt sen viimeiseksi.” Ja opetuslapset uskoivat, että Jeesus on Jumalan Poika!

Tarkastellaan joitain asioita vielä hieman lähemmin. Maria tunsi Jeesuksen todella hyvin. Enkeli oli kertonut Marialle, että hänen poikansa olisi Messias. Juutalaisena Maria ymmärsi, mitä tarkoittaa olla Messias. Hän ei kuitenkaan tiennyt, milloin ja kuinka Jeesus toisi sen ilmi. Koska Marialla oli tämä tieto pojastaan, ei hän ongelman nähdessään jäänyt odottamaan vaan vei asian heti Jeesukselle. Koska Jeesus oli heidän keskellään, mikään ongelma ei ollut ylivoimainen.

Apu on lähellä jokaista

Tästä voimme oppia paljon. Mekin kohtaamme elämämme aikana samanlaisia ongelmia ja pettymyksiä kuin viinin loppuminen. Osa koskettaa meitä itseämme, osa taas ei. Mitä tulee niihin ongelmiin, jotka eivät varsinaisesti koske meitä, me helposti vain jatkamme matkaamme ajatellen, ettei asia kuulu meille. Vai yritämmekö todella tehdä jotain? Jokaisella kristityllä on myös sisäinen voima, joka vetää häntä auttamaan ja ratkaisemaan näkemänsä ongelman.

Kristittyjen pahimpia virheitä on, että useimmiten emme tee mitään auttaaksemme pulassa olevaa, kuljemme vain ohi. Maria antoi meille hyvän esimerkin. Hän osoitti, että vaikka itse emme pystyisikään ratkaisemaan toisen ongelmaa, niin voimme kertoa asian Jeesukselle. Hän on ratkaisu kaikkeen, mitä ihmiset elämässään kohtaavat. Seuraa Marian esimerkkiä ja vie kaikki asiat Jeesukselle! Vaikka ei vielä edes ollut määrätty aika, Jeesus lähti säälistä ja laupeudesta liikkeelle ja antoi apunsa. Hän voi tehdä jotain myös meille.

Kärsimyksen merkitys

Apostoli Johanneksen mukaan Jeesuksen työ ja ihmeteot jaetaan kahteen eri ajanjaksoon. Ensimmäistä jaksoa hän kutsuu nimellä “Aika ei ole vielä tullut” ja toista “Aika on tullut”. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Juutalaiset odottivat Messiasta! Kaikki mitä hän oli tekevä, ihmeteotkin, oli kirjoitettu jo ennen kuin hän oli edes syntynytkään.

Jeesuksen ensimmäinen tehtävä oli opettaa ihmiset tuntemaan Jumalan tahto, tie hänen luokseen, ja sen jälkeen perustaa valtakunta. ”Aika ei ole vielä tullut” tarkoittaa, että hän ei ole vielä opettanut ihmisiä. Jos ihmiset näkisivät ihmeet ensin, he voisivat saada asioista väärän kuvan ja saattaisivat haluta kruunata hänet kuninkaaksi (Joh 6:15). Jeesus opettaa heidät ensin ymmärtämään. Ihmeiden tekeminen ei ole pääasia Jumalan valtakunnassa; tärkeämpää on tuntea Jumalan tahto ja toimia sen mukaan. Jos Jumalan tahto on, että jokin asia tapahtuu kärsimyksen kautta, älä yritä paeta kärsimyksiä.

Haluan tehdä tässä selväksi, että menestysteologia on väärää opetusta. Jopa Jeesus joutui kärsimään, koska se oli Jumalan tahto. Meidän tulee myös tietää, että kaikki kärsimykset eivät ole Jumalan tahto. Mistä voi tietää, onko jossain kärsimyksessä kysymys Jumalan tahdosta? Tähän ei ole yksinkertaista vastausta. Mutta kun jatkuvasti puhut Jumalalle ja kuuntelet häntä, varmasti saat vastauksen.

Kaanan häistä ei viini loppunut sattumalta. Sen tapahtuman kautta Jumala halusi vahvistaa Jeesuksen seuraajien uskoa. Vaikeuksissa meidän on tärkeää ymmärtää, mitä Jumala tahtoo meille niiden kautta puhua.

Vesi muuttuu viiniksi

Kertomuksen mukaan Jeesus käski  palvelijoita täyttämään astiat vedellä. He olivat ottaneet todesta Marian neuvon: ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se.” Vaikka neuvo tuntui järjettömältä, Maria kehotti heitä tekemään niin.

Palvelijat täyttäivät astiat vedellä, ja he näkivät, että se oli vettä. Sitten Jeesus kehotti heitä viemään astiat pitojen valvojalle. He eivät epäilleet eivätkä kyseenalaistaneet sitä mitenkään. Sellainen toiminta vaatii todellakin aivan erityistä rohkeutta. Mieleen saattaisi helposti nousta ajatus, että mitähän juhlien isäntä ajattelee meistä, jos tämä vesi ei muutukaan miksikään muuksi.

Meille ei kerrota, missä vaiheessa vesi muuttui viiniksi. Tapahtuiko se heti, kun he olivat täyttäneet astiat vedellä, vai kun he olivat viemässä sitä valvojalle, vai vasta sitten, kun valvoja oli saanut sen. Tähän meillä ei ole vastausta. Tärkeintä on, että he uskoivat Jeesuksen sanoja. Olihan Maria neuvonut heitä tekemään niin.

Sekä Marialla että palvelijoilla oli sellainen usko Jeesukseen, joka jättää minut sanattomaksi. ”Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut”, oli Marialle sanottu. Silti hän tiesi, että Jeesus tekee jotain. Ja Maria päätti antaa neuvon palvelijoille.

Sana pitää laittaa käytäntöön

Jumalan tiet ovat totisesti ihmeellisiä! Hän voi käyttää mitä keinoja tahansa saadakseen tahtonsa toteutumaan. Olettehan huomanneet, että monissa Raamatun kohdissa Jeesus käskee asioiden tapahtua ja niin sitten tapahtuu. Mutta tässä kohdassa hän on mukana vain antamalla neuvoja. Kertomuksen loppu voisi saada meidät jopa miettimään, kuka ihmeteon oikeastaan teki. Tietysti tekijänä säilyy Jeesus, mutta haluan, että näemme myös, mitä vaadittiin niiltä, jotka olivat siellä ympärillä. Heiltä vaadittiin kuuliaisuutta hänen sanalleen. Hänen sanansa piti laittaa käytäntöön.

Hyvät ystävät, meillä on Jeesuksen sana saatavillamme. Se on Raamatussa, jota voimme aina halutessamme lukea. Kuinka kuuliaisia olemme olleet hänen sanalleen? Kuinka paljon Jumalan töitä onkaan jäänyt tekemättä vain siksi, että emme ole totelleet häntä?

Kuinka usein meiltä jääkään menemättä Jeesuksen luo siitä syystä, ettemme arvosta meille annettuja neuvoja? Tämä teksti haastaa meitä ottamaan Jumalan sanan vakavasti. Paljon tapahtuu, kun teemme niin. Meillä on Jumalan sana kanssamme! Sana pitää paljon sisällään. Yksinkertaisesti, lue sanaa ja ota se vakavasti!

Tapahtuupa mitä tahansa

Viime vuodesta lähtien Kansanlähetyksen strategiana on ollut “Raamattu rakkaaksi.” Tämän strategian tavoitteena on kannustaa ihmisiä lukemaan Jumalan sanaa, tuntemaan, kuinka paljon Jumala on mukana heidän jokapäiväisissä askareissaan, ja ottamaan Jumala vakavasti omassa elämässään. Kun suhtaudumme Jumalaan vakavasti, hän muuttaa meidät. Mutta ennen kuin voimme ottaa hänet vakavasti, elämässämme on varmasti ollut hetki, jolloin hän on ilmaissut itsensä meille.

Kun Jeesus teki tunnusteon ja muutti veden viiniksi, ihmiset eivät vielä tienneet, kuka hän oikeasti oli. Ei edes juhlien valvoja tiennyt, ja siksi hän sanoi sulhaselle: Sinä olet säästänyt hyvän viinin lopuksi!

Jeesuksen kanssa uudet asiat ovat todellisuutta. Mitä meillä tässä maailmassa on, sitä ei voi verratakaan siihen, mitä lopussa tulee olemaan. Maailma tarjoaa ensin hyviä asioita, sitten vähemmän hyviä ja lopuksi huonoimpia. Mutta Jeesukseen uskoville paras tarjotaan lopussa! Ne, jotka tietävät tämän salaisuuden, jatkavat eteenpäin riippumatta siitä, mitä heidän elämässään tapahtuu. He tietävät, että paras odottaa heitä lopussa. Mutta he voivat tietää sen vain, jos joku on kertonut heille ensin Jeesuksesta.

Opetuslapsille veden muuttaminen viiniksi oli merkki, joka kertoi heille Jeesuksesta. Tänään voimme kuulla Jeesuksesta monella eri tavalla. Ystävät voivat kertoa Jeesuksesta, meillä on erilaisia kirjoja, voi tapahtua ihmeitä tai muuta vastaavaa, mutta meidän on hyvä muistaa, että hänen sanansa on kanssamme koko ajan. Mitä enemmän luemme sitä, sitä paremmin tunnemme hänet Kristuksena ja Vapahtajana, joka lähetettiin maailmaan juuri meidän vuoksemme. Tuo ymmärrys sydämessämme haluamme kutsua hänet mukaamme kaikkialle, minne menemme. Auttakoon Jeesus meitä pysymään hänessä ikuisesti!

 

Lahjoita:
Tämän opetuksen kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!

 

 

 

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: »Tämä lapsi

Kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. Jokainen on saanut elämän henkäyksen Jumalalta, ja ennen kaikkea, Jeesus on kuollut meidän jokaisen puolesta. Kuvituskuva Pixabay.

Uusi vuosi kutsuu miettimään, miten elämämme käytämme

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: »Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.

Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupun-kiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.» Luukas 2:33–40.

Mikä sai Joosefin ja Marian ihmettelemään sitä, mitä vanha Simeon sanoi? Vanha profeetta julisti avoimesti Jeesuksen tulevasta elämästä! He olivat temppelissä, missä ihmiset tutkivat kirjoituksia, ja aivan varmasti he olivat lukeneet Messiaan tulosta. Nyt Simeon kertoi julkisesti kaikille tämän lapsen tulevaisuudesta, joten Joosefilla ja Marialla oli täysi oikeus olla ihmeissään. Toiset saattoivat katsoa Jeesusta ja nähdä hänet vain tavallisena lapsena, mutta tämä vanha mies näki Jeesuksessa jotain erityistä. Hän myös ilmoitti sen kaikille.

Mutta ymmärrätkö, mikä sai Simeonin näkemään suoraan Jeesuksen persoonaan ja tulevaisuuteen? Sen sai aikaan hänessä oleva Pyhän Hengen läsnäolo. Juuri saarna-tekstin edellä Raamattu kertoo, että Jumalan Henki johdatti häntä. Kun Jumalan Henki johtaa meitä, saamme tietää monia asioita, joita Jumala on suunnitellut tätä maailmaa varten. Hän nimittäin ilmoittaa ne meille, jotta voimme julistaa ne ihmisille.

Haluan, että kysymme vielä itseltämme jotain muutakin. Miksi Joosef ja Maria olivat ihmeissään, vaikka enkeli oli jo aikaisemmin kertonut heille siitä? Heidän ihmettelynsä paljastaa meille erään tärkeän asian.  Kun Jumalan sanaa saarnataan, se ei koskaan palaa tyhjänä. Se vaikuttaa ja on aina vaikuttanut ihmisiin. Jotkut se tekee iloisiksi, koska se yhdistää heidät Jumalaan. Toiset se puolestaan saa vihaisiksi, koska se käskee heidän luopua sellaisesta, mistä he haluaisivat pitää kiinni. Maria ja Joosef tiesivät totuuden Jeesuksesta. He olivat ihmeissään, että myös Simeon tiesi sen. Jos heillä ei ollut rohkeutta kertoa sitä ihmisille, he ihmettelivät, että vanha profeetta kertoi sen rohkeasti kaikille.

Hyvät ystävät, Jumala on valmistanut monet meistä ihmisistä julistamaan hänen ihmeitään tälle maailmalle. Silloin kun me emme hoida omaa osaamme, tulee muita, jotka varmasti tekevät sen. Totuus ei jää koskaan piiloon. Se palvelee Jumalan tarkoitusta, mutta hänen omalla ajallaan.

Maria ja Joosef veivät Jeesuksen temppeliin, Herran huoneeseen, missä Simeon ja Hanna kohtasivat hänet. Tässä on tärkeä sanoma meillekin tänään. Vaikka Simeon ja Hanna eivät olisi tienneet, missä Maria ja Joosef olivat, Jumala tiesi. Hän lähetti nämä kaksi vanhusta heidän luokseen, samoin kuin oli lähettänyt paimenet ja Itämaan tietäjät, mutta Simeonin ja Hannan hän lähetti temppeliin.

On olemassa sovitut ja erityiset paikat, missä kohtaamme Jeesuksen. Näille kahdelle vanhukselle se paikka oli temppeli. Entä meille? Onneksemme kirkko ei ole ainoa paikka, missä voimme kohdata Jeesuksen. Jeesus itse on sanonut, että missä kaksi tai kolme ihmistä on koolla hänen nimessään, siellä hän on heidän keskellään. Se tarkoittaa, että olemmepa koolla Jeesuksen nimessä kirkossa, raamattupiirissä tai rukouspiirissä, me kohtaamme Jeesuksen.

Noiden lisäksi Jeesus on aina siellä, missä ihmiset ovat. (Matt. 25:31–46)  Hän sanoo: “Minä olin vankilassa, mutta te ette käyneet katsomassa minua. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin yksinäinen, mutta te ette käyneet minua katsomassa.” Jeesus on ihmisten keskellä. Jos kuljemme heidän ohitseen emmekä huomioi heitä, saamme olla varmoja, että ohitamme Jeesuksen. Meidän täytyy olla ihmisten kanssa riippumatta heidän uskostaan, sukupuolestaan, väristään ja iästään. Kaikissa ihmisissä on Jumalan kuva. Jokainen on saanut elämän henkäyksen Jumalalta, ja ennen kaikkea, Jeesus on kuollut meidän jokaisen puolesta.

Jos tuo ei vielä riitä, meillä on Raamattu! Siinä Jeesus esitellään meille. Monet, jotka ovat lukeneet Raamattua, ovat kohdanneet Herran, ja heidän elämänsä on muuttunut. Siitä syystä me kirkkona rohkaisemme ihmisiä, ei pelkästään käymään kirkossa, vaan lukemaan Raamattua myös yksin ollessaan ja uskomaan siihen Jumalaan, josta Raamatussa kerrotaan.

Hyvät ystävät, jos ette ole lukeneet Raamattua tähän asti, voitte tästä vuodenvaihteesta eteenpäin järjestää päivittäisen aikataulunne niin, että siihen jää aikaa myös Raamatun lukemiselle. Kun teette niin, opitte tuntemaan tämän Jeesuksen, jonka syntymää juhlimme muutama päivä sitten.

Tämän päivän tekstissä sanotaan, että Simeon siunasi heidät. Sana siunata, niin kuin sitä Raamatussa käytetään, tarkoittaa rauhan, ilon ja kaikkinaisen hyvän toivottamista toiselle. Simeon siis toivotti rauhaa, iloa ja kaikkea hyvää vanhemmille ja lapselle. Evankeliumitekstimme viimeisessä jakeessa sanotaan, että “lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.” Kun saamme armon ja suosion Jumalan edessä, Jumala toimii niin, että saamme suosion myös ympärillämme olevien ihmisten edessä.

Teksti kertoo myös Hannasta, joka hänkin oli vanha ja kiitti Jumalaa näkemästään ja puhui hänestä. Valitettavasti emme tiedä, mitä hän sanoi Jeesuksesta. Yhden asian tiedämme kuitenkin hänestä varmasti. Hän oli pyhittänyt elämänsä Jumalalle, ei koskaan poistunut temppelistä ja oli paastonnut ja rukoillut paljon. En tiedä, mitä ajattelemme siitä, mitä hänestä tässä sanotaan. Paastoaminen saattaa tuntua teolta, jonka monet nykyihmiset mieluummin jättävät väliin.

Luukkaan tarkoituksena ei ole korottaa sitä, mitä hän teki, eikä vedota ihmisiin, että heidän pitäisi tehdä samalla tavalla. Luukas haluaa yksinkertaisesti osoittaa, kuinka paljon elämästään tämä vanha nainen oli tarjonnut Jumalalle. Varmasti Luukas haluaa kutsua myös meitä miettimään, miten oman elämämme käytämme. Leski oli käyttänyt koko elämänsä Jumalaa palvellen, paastoten ja toisten puolesta rukoillen. Jumalan palveleminen oli hänen elämänsä. Ja sillä tavalla Jumala ilmoitti hänelle Messiaasta.

Hyvät ystävät, Jeesus on tullut luoksemme meitä varten. Kun otamme hänet vastaan ja annamme itsemme hänelle, niin kuin tämä leski teki, Jumala tekee asuinsijansa sydämeemme. Tavalliset ihmiset eivät ymmärrä, että kun Jumala asuu meissä, silmämme avataan ja me kykenemme näkemään. Kun Jeesus vietiin temppeliin, vain Simeon ja Hanna näkivät hänet Kristuksena, koska he olivat antaneet koko elämänsä Jumalalle.

Sanomme, että tänään voimme kohdata Jeesuksen erilaisissa paikoissa, emme ainoastaan kirkossa. Olkoonpa paikka mikä tahansa, ne, jotka kohtaavat hänet, ovat valmiit jättämään kaiken, mikä estää heitä näkemästä häntä. Hän tuli maailmaan, ja monet odottivat häntä mutta eivät kohdanneet häntä pelastajanaan. Samalla tavalla saattaa tapahtua meille tänään. Voimme käydä kirkossa useinkin, mutta emme silti kohtaa Jeesusta, jos pidämme kiinni sellaisesta, mistä hän ei pidä.

Hän on tullut juuri sinne, missä nyt olemme. Hän on täynnä armoa ja laupeutta. Hän on tullut viedäkseen meidät takaisin sinne, minne kuulumme. Hän tahtoo, että meillä on rauha Isän kanssa, rauha itsemme kanssa ja lähimmäistemme kanssa. Hän on tullut uudistamaan kadonneen identiteettimme ja asettamaan meidät takaisin oikealle paikalle.

Jeesuksessa meillä on kaikki, koko paketti, mitä Jumala tarjoaa meille. Me tiedämme sen, kun vietämme aikaa hänen kanssaan lukemalla hänen sanaansa, käymällä jumalanpalveluksissa, osallistumalla ehtoolliselle ja elämällä hänelle. Sanokaamme hänelle ”kyllä” ja ottakaamme vastaan kaikki, mitä hän meille Jumalan kunniaksi tarjoaa.

Jumala kantaa meidät taas uuteen armon vuoteen. Näin hän on ollut uskollinen vuodesta toiseen. Silloinkin kun me emme huomioi häntä, hän pysyy uskollisena meille, pitää meistä huolta ja kutsuu meitä takaisin luokseen.

Monet on kutsuttu joukostamme pois viime vuoden aikana, mutta Jumala on jättänyt sinut elämään tiettyä tarkoitusta varten. Katso ympärillesi ja mieti, kuinka olet suhtautunut häneen ja lähimmäisiisi. Jos huomaat, että jossain kohdassa olet tehnyt väärin, Jumala toivoo, että päättäisit menneen vuoden puhtaalta pöydältä. Ei ole väliä, kuinka likainen pöytäsi on tällä hetkellä. Jeesus tuli tähän maailmaan juuri sitä varten, ottamaan syntimme pois. Sinun ei tarvitse kantaa niitä mukanasi. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on niin suuri, että hän ei jätä yhtään syntiä anteeksi antamatta, kun me tunnustamme ne.

Antakoon Jumala sinulle silmät, jotka näkevät hyvin ja sydämen, joka ymmärtää hänen rakkautensa arvon ja ottaa sen vastaan.

Hyvää uutta vuotta!

Olemme kuulleet tai lukeneet ihmisistä, jotka olivat julmia ja tekivät  omana aikanaan maailmassa paljon väärää. Jos pyytäisin teitä mainitsemaan vain

Voiko Jumala antaa anteeksi hirmutekojen tekijöille? Sitä pohtii opetuksessaan Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetyksen piirijohtaja Gerson Mgaya. Kuva Dachaun keskitysleiristä: Pixabay

Anteeksi saamisen ja antamisen mahdollisuus

Olemme kuulleet tai lukeneet ihmisistä, jotka olivat julmia ja tekivät  omana aikanaan maailmassa paljon väärää. Jos pyytäisin teitä mainitsemaan vain yhden tällaisen henkilön, uskon että vastausten joukosta löytyisi seuraavia nimiä: egyptiläinen farao, joka hallitsi silloin kun Mooses syntyi, edomilainen Herodes Suuri, roomalaiset keisarit Nero ja Trajanus, saksalaiset Adolf Hitler ja Josef Mengele, ugandalainen Idi Amin ja niin edelleen.

Joskus mietin, kuinka Raamatun kirjoittajat olisivat kuvanneet näitä viimeksi mainittuja henkilöitä, jos he olisivat eläneet raamatullisena aikana. Ja seuraava ajatus on, että jos he olisivat katuneet, olisiko Jumala antanut heille anteeksi?   

Useat ihmiset ovat kysyneet minulta: 1) Saul anoi anteeksiantoa aivan kuten Daavid – miksi Daavidin osaksi tuli anteeksiantamus, mutta Saulilta se kiellettiin? Miten meidän pitäisi ymmärtää Jumala tässä kohdassa? 2) Jos Juudas olisi pyytänyt anteeksi, olisiko Jumala antanut hänelle anteeksi?

Vaikka vastaus kumpaankin kysymykseen riippuu yksinomaan Jumalan suvereenista valinnasta, näen, että Raamatusta löytyy vinkkejä, jotka auttavat meitä pohdinnassamme.

Daavid sai anteeksi, mutta Saul ei. Jos olet lukenut Saulin elämästä, olet varmasti huomannut hänen ongelmansa: hän kyllä katui suullaan, mutta sydän ei ollut siinä mukana. Hän sanoi olevansa pahoillaan jostain tekemästään asiasta, mutta hetken kuluttua hänen nähtiin taas tekevän samoin. Kun katsomme, kuinka hän kohteli Daavidia, kuulemme hänen usein vannovan: “Anna anteeksi, en tee enää niin” (1. Sam. 24:17; 26:21). Sen sijaan Daavid pyytäessään anteeksi todella tarkoitti sitä.

Jumala ei ole ihminen, jota voimme huijata. Hän näkee läpi sanojemmekin. Hän näkee jopa tulevaisuuden suunnitelmamme. Kun todella kadumme, olemmepa tehneet mitä tahansa, hän antaa meille anteeksi. Tämä tarkoittaa, että Jumala olisi armahtanut myös Juudaksen, jos hän olisi pyytänyt anteeksiantoa. Jumala on täynnä armoa ja laupeutta.

Jos selitykseni eivät ole tarpeeksi selviä, kannattaa katsoa, mitä tapahtui Israelin ja Juudan kuninkaille.

Israelin ja Juudan julmien kuninkaiden joukosta johtoasemaan nousevat mielestäni Ahab ja Manasse. He tekivät paljon sellaista, mikä oli väärin Jumalan silmissä. Manasse meni jopa niin pitkälle, että uhrasi omat poikansa jumalille. (Lue 2. Aik. 33:1–10.) Jesaja varoitti häntä, mutta Manasse oli raivoissaan Jesajalle ja määräsi jopa tämän profeetan murhattavaksi. Vanha ja uskollinen Herran palvelija sahattiin keskeltä kahtia, niin kuin tehdään paksuille puille.

Manasse luuli olevansa turvassa, mutta jonkin ajan kuluttua assyrialaiset panivat Manassen kahleisiin ja veivät hänet nenärenkaasta taluttaen Babyloniin. Häntä nöyryytettiin niin perin pohjin, että hän muisti, kuka on Herra. Hän tunnusti syntinsä (2. Aik. 33:12–13). Ja hänen tunnustuksensa oli vilpitön ja aito.

Eräässä Raamatun ulkopuolisessa tarinassa kerrotaan, että kun Manasse katui, vihollinen kehotti Herraa olemaan antamatta anteeksi, koska Manasse oli tehnyt liian paljon pahaa. Mutta Herra paljasti viholliselle jotain, mitä tämä ei tiennyt. Herra sanoi, että jos hän kieltäytyisi antamasta anteeksi Manasselle, se tarkoittaisi ovien sulkeutumista jokaisen syntejään katuvan ihmisen edessä. Lisäksi Herra sanoi: ”Olen kirjoituksissani ilmoittanut, että kun huudat minua avuksi hädän päivänä, minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. (Ps. 50:15). En peru sanojani.” Siksi Manasse sai anteeksi. Herran armo on todellakin joka aamu uusi. Manasse palasi Juudaan täysin uutena miehenä. 

Hyvät ystävät, olette ehkä tehneet jotain, mistä ajattelette, että sitä Jumala ei anna koskaan teille anteeksi. Mutta tahdon sanoa jokaiselle, että Jumala kutsuu juuri sinua takaisin kotiin. Jopa tämän tekstin avulla hän kutsuu sinua luokseen. Jumala odottaa ikävöiden, että solmit uudelleen yhteyden hänen kanssaan. Ei ole mitään väliä sillä, millaista elämäsi nyt on. Jumala itse muovaa sen tavalla, josta et vielä tiedä mitään.

Jotkut ihmiset voivat pelätä katumista, koska he ovat muiden johtajia ja siksi katuminen merkitsisi itsensä häpäisyä tai itsensä asettamista noloon tilanteeseen. Ystävät, Ahab oli kuningas ja Manasse oli kuningas. Silti he kumpikin katuivat. Oppiarvoilla ja titteleillä ei ole tässä mitään merkitystä, ne ovat pelkkiä sanoja. Me olemme kaikki Jumalan lapsia, olemmepa sitten päälliköitä tai alaisia, naisia tai miehiä, lapsia tai jo iäkkäitä ihmisiä.

Jumalan rakkaus ulottuu jokaiseen. Jumala tarjoaa anteeksiantamusta jokaiselle syntiselle ja jokaisesta synnistä.  Sinun ei tarvitse kuolla synnissä. Jumala on täynnä armoa, siksi hän kutsuu sinua juuri nyt. Kuulkoot sinun sisäiset korvasi Jumalan äänen tänä päivänä. Aamen.