Avainsana-arkisto: Esko

Jumalan johdatuksen kokeminen omassa elämässä on asia, joka vahvistaa jokaisen Jeesuksen opetuslapsen uskoa. Johdatuksen voi tietenkin   todeta vasta tapahtumien jälkeen.

”Jumala lupaa sekä kuljettaa että johdattaa omiaan suoraa tietä eteenpäin. Meille tie saattaa joskus näyttäytyä mutkaisena, mutta Jumalan suunnitelmissa se on suora ja tasainen.” Kuva: Tuula Siljanen

Jumalan johdatuksessa kulkeminen

Jumalan johdatuksen kokeminen omassa elämässä on asia, joka vahvistaa jokaisen Jeesuksen opetuslapsen uskoa. Johdatuksen voi tietenkin   todeta vasta tapahtumien jälkeen. Uskova voi kuitenkin oppia luottamaan Jumalan johdatukseen pelkästään Jumalan sanan lupausten perusteella, ennen kuin hän edes näkee niiden toteutuvan käytännössä. On kysymys uskosta, ja tässä uskossa Jumala tahtoo meidän kasvavan.

Kaksinkertainen lupaus johdatuksesta

Yksi selvimmistä Jumalan sanan kohdista, jotka lupaavat Jumalan johdattavan omiaan, on kirjoitettu profeetta Jeremian kirjan luvussa 31 jakeessa 9: ”He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä. Minä vien heidät runsasvetisten purojen äärelle tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.”

Hepreankielinen alkuteksti paljastaa, että tässä Jumalan sanan kohdassa on Jumalan johdatuksesta kaksinkertainen lupaus, joka ei täysin tule esille nykyisessä suomenkielisessä käännöksessä. Teksti kuuluu kirjaimellisesti käännettynä: ”He tulevat itkien ja rukoillen, ja minä kuljetan ja johdatan heitä vesipurojen äärelle suoraa tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.” Jumala siis lupaa sekä kuljettaa että johdattaa omiaan suoraa tietä eteenpäin. Meille tie saattaa joskus näyttäytyä mutkaisena, mutta Jumalan suunnitelmissa se on suora ja tasainen.

Uskoisin, että me kaikki kaipaamme Jumalan selvää johdatusta elämäämme. Jumalan johdatuksessa kulkeminen on tärkeää  paitsi  henkilökohtaisen elämämme  myös evankeliumin leviämisen kannalta. Keskuudessamme elää jatkuvasti monia sellaisia ihmisiä, jotka ovat Jumalan puhuttelussa ja joita Jumala kutsuu juuri nyt yhteyteensä. Jeesuksen opetuslasten haasteena on löytää heidät ja kertoa heille ilosanoma, jota he kaipaavat kuulla.

Iästä riippumatta

Raamatussa on monia esimerkkejä siitä, kuinka ihmisen biologinen ikä ei vaikuta siihen, miten hän onnistuu kulkemaan Jumalan johdatuksessa. Tämä on tärkeä tietää siitä syystä, että sekä nuorista että iäkkäämmistä uskovista jotkut saattavat  kokea oman ikänsä olevan esteenä sille, että Jumala voisi johdattaa ja käyttää heitä palveluksessaan.

Yksi esimerkki Jumalan johdatuksesta on vanha Jumalan palvelija Simeon, joka kohtasi vastasyntyneen Jeesuslapsen pyhäkössä. Luukkaan evankeliumin toinen luku kertoo hänestä seuraavasti: ”Jerusalemissa oli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun.” (Luuk. 2:25–26)

Eräänä päivänä Jumalan lupaus toteutui Simeonin elämässä kirjaimellisesti. Hän oli juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja kohtasi temppelissä juuri oikeat henkilöt, Jeesus-lapsen ja hänen vanhempansa. Miten Simeon onnistui ja koki näin tarkan Jumalan johdatuksen elämässään?

Vastaus kysymykseen piilee siinä, että Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänen elämänsä yllä, koska hän eli joka päivä lähellä Jumalaa luottaen Jumalan sanan lupauksiin ja rukoillen Jumalan johdatusta. Pyhä Henki sitoo uskovan Jumalan sanan lupauksiin ja johdattaa hänet yhä lisääntyvään Jeesuksen tuntemiseen. Juuri näin tapahtui Simeonin elämässä.

Paikasta riippumatta

Seuraava esimerkki Raamatusta osoittaa meille, että Jumalan johdatus ei ole myöskään paikasta riippuvainen. Jeesuksen opetuslapsi voi kulkea Jumalan johdatuksessa muuallakin kuin seurakunnassa tai Jumalan temppelissä.

Apostolien tekojen kahdeksas luku vie meidät Gazaan johtavalle tielle, jolla tapaamme evankelista Filippoksen kulkemassa Jumalan johdatuksessa: ”Herran enkeli puhui Filippokselle: Lähde etelään päin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja on autio. Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra, eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa.” (Ap. t. 8:26–28)

Aluksi Filippoksesta saattoi tuntua erikoiselta se, että Jumalan enkeli ilmestyi hänelle ja käski hänen mennä Gazaan johtavalle autiolle tielle. Hän kuitenkin uskoi Jumalan johdatukseen ja meni. Tuolla tiellä hän sai auttaa ensimmäisen etiopianjuutalaisen uskomaan Jeesukseen Messiaana. Tämä mies oli vaikutusvaltainen henkilö omassa yhteiskunnassaan, ja varmasti hän vei mukanaan Etiopiaan evankeliumin Jeesuksesta.

Näemme, kuinka Jumala voi johdattaa palvelijaansa missä paikassa tahansa. Jumalan johdatuksen tarkoitus tässä tapauksessa oli:

1. Johdattaa Filippos avuksi etiopialaiselle hoviherralle, jotta tämä ymmärtäisi lukemansa Raamatun tekstin puhuvan Jeesuksesta.
2. Johdattaa etiopialainen hoviherra sisälle Jeesuksen henkilökohtaiseen tuntemiseen Pelastajana.
3. Varustaa etiopialainen hoviherra Pyhän Hengen vaikuttamalla elävällä uskolla, Jumalan sanalla ja kasteella, jotta hän voisi olla valmis viemään ilosanoman Jeesuksesta oman kansansa keskelle.

Johdattaako Jumala todella minua?

Tämä on toki tärkeä kysymys. Emmehän halua luulla olevamme Jumalan johdatuksessa ja sitten yhtäkkiä havahtuakin siihen, että kaikki oli vain omaa mielikuvitustamme.

Yhden vastauksen tähän kysymykseen saamme Paavalin kirjeestä roomalaisille, jota yleisesti pidetään hänen pääkirjeenään. Sen kahdeksannessa luvussa Paavali tekee selväksi sen, että Jeesuksen opetuslapseus ja kristittynä oleminen merkitsee samalla Jumalan Pyhän Hengen johdattamana olemista. Se kuuluu olennaisena osana mukaan siihen samaan liittoon, jossa olemme Jumalan kanssa, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen. ”Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia.” (Room. 8:14) Jumalan Hengen johdatus ei ole Jumalan lapseuden ehto, vaan sen seuraus. Koska olemme Jumalan lapsia, hän johdattaa meitä.

Jeesus on lahjoittanut meille uskon, ja hän johdattaa meitä tässä uskossa aina taivaaseen saakka. Tuttu Johanneksen evankeliumin kohta vakuuttaa meille juuri tätä asiaa: ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” (Joh. 1:12) Vastaus väliotsikon kysymykseen siis kuuluu: Kyllä, Jumala johdattaa sinua ja minua, kun uskomme Jeesukseen.

Avain Jumalan johdatuksen kokemiseen

Miten sitten voimme päästä käytännössä kokemaan Jumalan johdatusta? Tämäkin on keskeinen kysymys, etenkin silloin, kun on kyseessä evankeliumin julistaminen toisille ihmisille. Edesmennyt lähetystyöntekijä, teologian kunniatohtori Risto Santala on sanonut: ”Rukous avaa silmät näkemään, missä Jeesus kulkee.” Jeesuksen opetuslapsi haluaa seurata Opettajaansa ja Herraansa.

Jotta tietäisimme, missä hän kulkee ja minne hän on menossa, meidän tulee päivittäin kysyä sitä häneltä. Jeesuksen seuraaminen käytännössä on elinikäinen prosessi. Joka päivä meidän tulee etsiä hänen tahtoaan Jumalan sanaa tutkien ja rukoillen. Me tahdomme mennä sinne, minne Herrammekin menee. Haluamme myös tehdä niitä tekoja, joita hän tekee.

Tämän tien etsimisessä Pyhä Henki tulee avuksemme. Hän auttaa meitä ymmärtämään oikein Jumalan sanaa. Hän neuvoo meitä punnitsemaan viisaasti elämässä vastaan tulevia vaihtoehtoja ja valitsemaan oikein. Tällä tiellä saa erehtyä ja tehdä parannusta päivittäin.

Herra neuvoo palvelijoitaan oikealle tielle. Tarkoitus on, että Jumalan johdatuksessa kulkeminen ei ole Jeesuksen opetuslapselle taakka, vaan se on suuri ilo ja vapaus. Kuningas Daavid rukoilee Psalmissa 51:14: ”Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata.” Jeesus tahtoo, että voisimme seurata häntä iloiten. Hepreankielisen alkutekstin mukaan lause voidaan kirjaimellisesti kääntää: ”Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja tue minua vapaaehtoisuuden hengellä.” Jeesuksen seuraamisen ilo tulee siitä, kun opetuslapsi seuraa Jeesusta vapaaehtoisesti, ilman minkäänlaista pakkoa.

Teksti: Esko Siljanen
Kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä.

Voit tukea Siljasten koulutus- ja opetustyötä kertalahjoituksella tai ryhtyä kuukausilahjoittajaksi antamalla tiedot oikeasta laidasta aukeavaan lomakkeen kenttiin. Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, tilinumero on FI83 8000 1501 5451 08 ja viite 23809.

Jumalan siunausta elämääsi!

Kesällä 2000 lähdin maanantaina 17. heinäkuuta Wienistä vaimoni Sandin ja lastemme kanssa  viemään avustuskuormaa Bulgariaan.  Ennen keikalle lähtöä piti suorittaa kaikki lähtörituaalit.

Avustuskuorman purkua Bulgarian Kjustendilissä.

Kun rahapussi katosi rekkamatkalla Bulgariaan

Kesällä 2000 lähdin maanantaina 17. heinäkuuta Wienistä vaimoni Sandin ja lastemme kanssa  viemään avustuskuormaa Bulgariaan.  Ennen keikalle lähtöä piti suorittaa kaikki lähtörituaalit.

Rekkakuskin joukkue.

Peilinkiillotus ennen reissuun lähtöä. Hyvä, että on rahapussi kettingillä turvallisesti vyölenkissä kiinni.

Ensimmäinen kerros kuormaan tuli trukkilavoilla ja toinen kerros käsin lempaten päälle. Kyytiin lastattiin elintarvikkeita, vaatteita, kenkiä, patjoja, peittoja, sairaalasänkyjä, lattianrakennusmateriaaleja, saippuaa ja tekstiilejä. Kävin välillä Lagerhausin vaa’alla tarkistamassa akselipainot. Painojen kanssa piti olla tarkkana, koska siihen aikaan Romanian rajalla akselin maksimipainon ylittäminen maksoi muistaakseni Saksan markan joka kilolta.

Tullimies tuli lastauspaikalle täyttämään TIR-carnet’n ja sinetöimään kuorman. Seuraavaksi piti tarkistaa kaikki paperit, joita oli valtava määrä. Carnet, CMR, kuormalista, laatusertifikaatit, hygieniasertifikaatit, lahjakirjat, kulkuluvat Romaniaan ja Bulgariaan…  Tuohon aikaan Itävallan ja Unkarin välillä oli kovaa kädenvääntöä kulkuluvista. Kumpikin maa teki toisellensa kiusaa ja kiristi kulkuluvilla.

Saimme avustuskuormille poikkeusluvat Unkarin Wienin-suurlähetystöstä. Sinne piti lähettää faksilla kopio kuormakirjasta, ja muutaman päivän sisällä lähettäjälle tuli suurlähettilään allekirjoittama ja leimaama paperi, joka oli diplomaattitason valtakirja Unkarin läpi ajoa varten.

Hässäkkää ennen matkaa

Kun paperit oli saatu kuntoon, piti poiketa vielä ruokakaupassa ja ostaa reissun eväät. Itävaltalainen kantti-Wurst oli hyvää purtavaa.

Viimeinen hoidettava asia oli matkakassa. Tälle reissulle rahaa tuli vähän enemmän, koska sitä piti viedä Bulgariassa järjestettävälle orpolasten kesäleirille. Tuohon aikaan ei vielä kaikkea maksettu kortilla. Esimerkiksi Romanian ja Bulgarian välinen jokilautta piti maksaa rahalla. Tälle matkalle saimme silloista rahaa noin parin tuhannen dollarin verran. Se oli siihen aikaan aika paljon.

Minulla oli tapana laittaa rahat matkalle lähtiessä piiloon auton ensiapupakkauksen ja varoituskolmion sisälle. Rahapussissa pidin  vain noin päivän tarvetta vastaavaa summaa kerrallaan. Aikanani opin tämän tavan miehiltä, joilta oli rahat varastettu. Nyt oli rouva ja lapset mukana, ja jotenkin siinä lähtöhässäkässä unohdin piilottaa rahani. Ne jäivät kaikki rahapussiin, jota pidin hytissä vaihdekepin takana petin alla.

Nickelsdorfin rajalla Itävallassa itään päin lähdössä.

Orkesterin rytmejä ensimmäisellä rajalla

Reissu lähti hyvin käyntiin. Jonkin aikaa ajeltuamme tulimme Itävallan ja Unkarin väliselle Nickelsdorf–Hegyeshalom-rajalle. Tällä kertaa rajalla ei ollut pitkää jonoa. Ensin vaa’alle ja sitten Itävallan tulliin. Tullimies leimasi carnet’n ja toivotteli hyvää matkaa.

Seuraavaksi piti mennä Unkarin puolen huolintaan, jossa huolitsija työsti paperit tullia varten. Huolinnasta siirryttiin eläinlääkärin toimistoon. Siihen aikaan kaikki kuormat piti tarkistuttaa eläinlääkärillä.

Lääkärin ovessa oli lappu, jossa luki: ”Täällä tarvitaan CMR (kansainvälinen rahtikirja) ja kopio kuormakirjasta.” Joku oli kirjoittanut tämän virallisen plakaatin alle kynällä: ”ja paljon aikaa”. Joskus lääkäri ei ollut paikalla, ja joskus hänestä ei oikein tuntunut siltä, että tekisi kaksin käsin töitä. Kun eläinlääkärin puheille lopulta pääsi, paperit levitettiin tiskille ja lääkäri leimasi ne.  Hänen yleisin kysymyksensä oli: ”Olisiko tupakkia?”

Jälkeenpäin olen miettinyt, mihin tuota eläinlääkärillä vierailua tarvittiin. Koskaan niiden vuosien aikana, kun ajoin Unkarin läpi, eläinlääkäri ei katsonut, mitä kuormassa oli. Leima ratkaisi.

Viimeisenä vuorossa oli Unkarin tulli, jonka luukulle oli aina pitkä jono. Paperit laitettiin tullimiehen ikkunan alla olevalle metalliselle karusellille, josta hän ne sitten pyöräytti omalle pöydälleen. Oli kuin olisi kuunnellut Budapestin filharmonisen orkesterin lyömäsoittimien rytmejä, kun tullimies naputteli leimasimellaan leimoja papereihin. Lopulta paperit tulivat luukusta leimattuina ulos. Ne oli hyvä aina tarkistaa, ennen kuin lähti kävelemään autolle päin. Joskus (lue aina) tullimiehillä idässä oli taipumus kerätä papereita toimiston pinoihin pölyttymään.

Oli aina hieno tunne, kun sai ajaa puomille, virkamies tarkisti plommit, joskus toivotti hyvää matkaa ja avasi puomin. Aikaa oli vierähtänyt niin paljon, että ajoimme vain jonnekin Budapestin nurkille yöksi.

Epäonnea kerrakseen

Tiistaina 18.7. päivä valkeni aurinkoisena. Aamupalan jälkeen lähdettiin ajelemaan kohti Szegediä. Kaikki meni hyvin, kunnes saavuttiin Szegedin keskustassa siihen risteykseen, josta vasemmalle tie kääntyy Romaniaan ja oikealle Serbiaan. Ryhmityin vasemmalle kääntymistä varten ja sain vetäjän raitiovaunukiskoille, kun moottori sammui. Pitkän startin jälkeen se lähti käymään ja pääsin risteyksestä yli. Sitten se sammui heti uudestaan. Tämän auton kanssa vierähti useampi vuosi, eikä koskaan selvinnyt, miksi se kerran pari vuodessa sai ilmaa ja sammui. Rouva ja lapset tulivat hytistä alas jalkakäytävälle odottamaan, kun kippasin hytin ylös. Ilmasin moottorin ja laskin hytin alas.

Starttasin auton käymään ja lähdimme kohti Romanian rajaa. Lähtöhetkellä kuului erikoinen metallin kilahdus, mutta en jäänyt sitä sen enempää miettimään.

Lopulta tultiin Nagylakin rajalle. Ajoin auton vaa’alle, jossa piti myös näyttää passit. Vanhasta tottumuksesta laitoin käteni siihen vaihdekepin viereen petin alle, jossa rahapussiani aina pidin. Nyt pussia ei ollut missään!

Tiesin heti, mitä oli tapahtunut. Szegedissä moottorin ilmauksen jälkeen, hyttiä alas laskiessani, se oli heilunut sen verran, että rahapussi oli luistanut vaihdekepin reiästä moottorin päälle. Kuulemani kilahdus oli tullut rahapussin ketjusta, joka oli vähän järeämmän puoleinen. Nyt puuttuivat kaikki rahat, ajokortti ja kaikki muu, mitä minulla oli rahapussissa ollut.

Vaakamies tarkisti passit, punnitsi auton ja antoi luvan ajaa tullin parkkiin.

Ajattelin, että jos olisi ihme käynyt, niin rahapussi saattaisi olla jossakin moottorin päällä. Kippasin hytin uudestaan ja katsoin jokaiseen mahdolliseen väliin. Rahapussia ei ollut missään! Mielessäni kävi miljoona asiaa, kun yritin miettiä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä.

Pidin rouvan ja lasten kanssa pienen rukoushetken ja kävelin  sekavissa tunteissa tullirakennukseen. Ensin menin huolitsijan juttusille. Kerroin hänelle, mitä oli tapahtunut, ja pyysin häntä soittamaan Szegediin siihen kauppaan, jonka edessä olin autoni ilmannut. Nainen pyysi kauppiasta käymään kadulla katsomassa, josko rahapussi olisi ihmeen kaupalla säilynyt kadulla. Kului hetken aikaa ja speditöörin puhelin soi. Kauppias soitti takaisin ja sanoi, että hän oli kyllä nähnyt sinisen kuorma-auton hytti kipattuna kaupan edessä, mutta rahapussia ei näkynyt missään.

Umpisolmu

Seuraavaksi mietin, voisiko poliisi auttaa. Olin melko varma, että jos soittaisin Szegedin poliisin etsimään rahapussia kadulta ja sellainen ihme kävisi, että he sen löytäisivät, he joko pitäisivät sen itsellään tai ottaisivat osan rahoista itselleen ja palauttaisivat vajaan pussin takaisin.

Koska autoni oli tullin alueella, en voinut itse ajaa enää takaisin Szegediin. Lopulta ajattelin, että ei auta kuin pyytää, voisiko tullin poliisi viedä minut Szegediin katselemaan kadun vartta.

Menin tullipoliisiin juttusille. Ensin piti odottaa. Heillä taisi olla lounastunti meneillään. Ajattelin, että tässä välissä olisi hyvä hoitaa tullaus. Huolitsija valmisti paperit tullia varten ja minä menin sen jälkeen paperieni kanssa jonoon. Aikani jonotettuani annoin tullimiehelle paperit, joita hetken katseltuaan hän sanoi: ”Kulkulupa!”

Näytin hänelle Unkarin suurlähetystön myöntämää lupaa, joka oli voimassa 17.–19.7.2000. Tullimies vilkaisi paperia ja totesi: ” Nur Papier”, eli vain paperia. Minä osoitin hänelle suurlähetystön pyöreää leimaa ja allekirjoitusta. Tullimies tähän että: ”Nur Papier!” Yritin väittää vastaan ja sanoa: ”Jos teidän maanne viranomaiset antavat tulla näillä papereilla maahan, niin pakkohan on päästä niillä samoilla papereilla poiskin.” Mikään ei auttanut.

Tullimies alkoi selittää, kuinka laki oli muuttunut ja tänään oli ensimmäinen päivä, kun suurlähetystön luvilla ei enää saanut ajaa läpi.  Ratkaisuksi tullimies ehdotti, että maksan tieveron, joka oli muistaakseni noin 600 dollaria. Toinen vaihtoehto oli odottaa pari, kolme päivää, kunnes saamme kuriiripalvelun kautta kulkuluvan.

Nyt oltiin oikeasti jumissa. Rahapussi hukassa eikä kulkulupaa, jolla pääsisi eteenpäin.

Hermot kireällä

Ajattelin käydä välillä katsomassa, kuinka rouva ja lapset pärjäsivät auton hytissä. Tuona päivänä oli armottoman kuuma, eikä lapsia voinut päästää ulos, koska tullin pihalla oli kova liikenne.

Tullin pihalla kävellessäni parkkipaikalle tuli Jalotrans Oy:n vaalean sininen Iveco Helsingistä. Autossa oli kaksi suomalaista kuskia matkalla Turkin suuntaan. Heillä taisi olla vanerikuorma. Jos oikein muistan, niin toinen kuskeista ei ollut ennen ajellut tähän ilmansuuntaan. Hän oli vähän niin kuin opintomatkalla. Kerroin heille, mitä oli tapahtunut, ja samalla vähän kulkemisesta Romaniassa ja Bulgariassa, kun heillä ei näistä maista ollut paljoa tietoa.

Jalotransin miehet tullasivat kuormansa ja jatkoivat matkaansa. Niitä Jalotransin autoja näkyi noilla poluilla vuoden pari, ja sitten ne hävisivät maisemista. Ajattelin silloin, että näihin maihin ajoista eivät suomalaiset enää pystyneet tavallisen rahdin kanssa kilpailemaan.

Menin uudestaan tullin poliisin tykö ja esitin hänelle asiani. Poliisi aloitti rikostutkinnan. Sanoin poliisille: ” Ei tarvitse tehdä tutkimusta, koska mitään rikosta ei ole tapahtunut, vaan minä olen itse hukannut oman rahapussini.” Poliisi tähän: ”Emme voi tehdä mitään, ennen kuin asia on tutkittu.” Alkoi pitkä sessio kysymyksiä, joilla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Poliisi esitti kysymyksiä ja kirjoitti paperilapulle minun vastauksiani. Lopulta kysymykset loppuivat ja minä ehdotin, että nyt lähdettäisiin nopeasti Szegediin. Sinänsä ehdotuksessani ei ollut paljoa järkeä, eikä liioin suurta toivoa siitä, että rahapussi olisi vielä siellä.

Poliisi totesi: ”Ensin nämä tiedot pitää syöttää tietokoneelle ja sitten lähdetään!” Tuossa vaiheessa minulla alkoi pään sisällä keittää. Ajattelin, että oli parempi mennä tästä viileästä ilmastoidusta tullirakennuksesta ulos helteeseen jäähdyttämään tunteitani, etten näyttäisi päällepäin, mitä pääni sisällä liikkui.

Tuntematon mies yllättää

MAN-rekka jossain idässä.

Nyt rahapussini putoamisesta oli kulunut jo nelisen tuntia. Päätin mennä uudestaan katsomaan autolle, miten perhe voi. Kun lähestyin auton hyttiä tullista päin, samanaikaisesti Unkarin suunnasta autoani kohti käveli harteikas mies, jonka hiukset oli leikattu millin koneella. Kohtasimme MAN:in etusäleikön kohdalla. Mies veti rintataskustaan ajokorttini ja sanoi: ”Esko!”

Minä siihen: ”Kyllä.” Mies vinkkasi kädellään, että seuraisin häntä Unkarin puolelle. Yritin väittää vastaan ja ehdottaa, että mennään poliisin puheille. Ajattelin, että jos hän vie minut Unkarin puolelle, alkaa kiristys ja joudun ostamaan häneltä ajokorttini takaisin.

Sanoin Sandille, että istuu lasten kanssa hytissä ja pitää ovet lukossa, kun en tiennyt, mitä tästä vielä seuraisi. Ei auttanut kuin lähteä seuraamaan tätä miestä. Kävelimme rajapuomilta Unkarin puolelle. Tien varressa oli vanha Skoda, jonka sisällä istui nainen. Se vähän helpotti tunnepuolta, kun ajattelin, että ei se voi tuon naisen aikana alkaa kiristää rahaa, eikä ainakaan käydä kurkkuuni kiinni.

Mies avasi Skodan oven ja nainen ojensi minulle muovipussin, jonka pohjalla oli minun rahapussini. Menin täysin sanattomaksi ja silmäkulmani kostui. En osannut edes ottaa rahapussiani muovikassista, niin uskomattomalta kaikki tuntui. Lopulta mies viittoili käsimerkein, että ottaisin pussini ja laskisin rahani. Samalla hän antoi minulle ajokorttini. Laskin rahani, ja joka sentti oli pussissa.

Rahapussi, joka putosi heinäkuussa 2000 Szegedin kadulle. Lompakko on vieläkin käytössä.

Tarjosin heille löytöpalkkiota, mutta mies osoitti jyrkästi, että he eivät ota mitään. Otin jonkun setelin pussistani ja työnsin ne naisen käsilaukkuun. Yritin kiittää heitä joka kielellä, mitä olin ikinä kuullut. Kommunikaatio oli hankalaa, kun meillä ei ollut mitään yhteistä kieltä. Jotenkin sain selvitetyksi, että haluaisin heidän osoitteensa ja nimensä. Ajattelin, että kukaan ei uskoisi, mitä oli tapahtunut, jos minulla ei olisi tuon miehen yhteystietoja. Mies antoi yhteystiedot ja lähti Skodalla rouvansa kanssa Szegedin suuntaan.

Kävelin takaisin autolleni ja näytin Sandille ja lapsille rahapussia. Se oli hieno hetki. Sitä ei unohda niin kauan kuin muisti pelaa.

Kenkkuileva tullimies ja kiilaava kaahari

Nyt tuntui, ettei haittaisi, vaikka kulkulupaa joutuisi odottamaan useamman päivän. Tai ainakin ajattelin niin. Menin takaisin tulliin ja ilmoitin poliisille, että rahapussi oli löytynyt. Poliisin ilme ei muuttunut miksikään. Ei mennyt otsa ryppyyn, eikä tullut ilonpilkettä silmäkulmaan.

Tullimies alkoi selvittää asiaansa. Hän sanoi, että tullin alueella on tietty aikaraja, jonka auto saa olla siinä ilmaiseksi ja sen jälkeen alkaa tuntiveloitus. Minä ehdotin, että avaisivat puomin ja minä ajaisin takaisin Unkarin puolelle parkkiin. Tulli siihen: ”Ei voi, kun ei ole kulkulupaa.” Sitten hän jatkoi: ”Auto ei saa olla yön yli tullin alueella!” Eli ei saanut palata takaisin, ei olla siinä missä oli, eikä mennä eteenpäin.

Soitin sitten Itävaltaan ja kerroin tilanteestani, että nyt tarvittaisiin kulkulupa nopeasti. Sain vastauksen, että lupa saadaan aamulla, tässä tapauksessa faksilla lähetettynä! Taisi tullimieskin lopulta ymmärtää tilanteen järjettömyyden. Hän taipui ja sanoi, että he avaavat puomin, jotta pääsen takaisin Unkarin puolelle.

Puomi aukesi ja ajoimme kymmenkunta kilometriä Szegedin suuntaan. Menimme paikalliseen ravintolaan syömään wieninleikkeet. Siinä ruokapöydässä kelasin mielessäni kaikkea, mitä oli päivän aikana sattunut. Ihmettelin, miten unkarilainen mies löysi minut ja miksi ihmeessä hän toi rahapussin Szegedistä Unkarin–Romanian rajalle. Tähän kysymykseen sain vastauksen pitkien aikojen kuluttua.

Syömisen jälkeen ajoimme takaisin rajalle ja jäimme tullijonoon yöksi.

Keskiviikkona 19.7. herättiin jonossa, ja pikkuhiljaa autonmitta kerrallaan siirryttiin puomia kohti. Oltiin sillä kohtaa, jossa kaista kääntyy vaa’alle. Joku turkkilainen sankari tuli koko jonon ohi hirveällä vauhdilla ja kiilasi vaakajonoon. Kaveri veti niin läheltä, että olin ihan varma, että nyt lähti meikäläisen peili. Ei tainnut senttiä jäädä rakoa, mutta peili jäi ehjäksi!

Vihdoin Romanian puolelle

Taisi mennä iltapäivään, ennen kuin se faksi saapui. Lopulta paperit tulivat leimatuiksi ja puomi aukesi kohti Romaniaa. Romanian puolella tullirituaalit menivät suhteellisen nopeasti, ja kun aurinko alkoi laskea, päästiin liikkeelle.

Illalla ajeltiin Aradin kautta Timișoaraan ja sieltä Orșovaan. Orșovassa oli huoltoasema, jonka pihassa oli turvallista nukkua, ja sieltä sai hyvät aamukahvit.

Matkalla jossain idässä.

Torstaina 20.7. kello soi aikaisin. Ei tullut ihan lakisääteistä yötä.  Jatkoimme matkaa kohti Calafatin rajaa. Virallinen tie kiersi Craiovan kautta, mutta 56A-tietä pääsi oikaisemaan parin tunnin ajon. Sillä tiellä oli kuitenkin painorajoitus ja poliisi tien kummassakin päässä. Ne sadat autot, jotka ajoivat vuosia Naton kuljetuksia Jugoslavian sodan aikana, kulkivat tätä oikotietä. Sitä polkua mekin kuljimme. Jostakin syystä tästä ei koskaan tullut ongelmaa.

Tonavan lautturit

Lopulta päästiin Calafatin kylään ja siellä tullin satamajonoon. Siinä jonossa oli ilkeä olla. Ei sen tähden, että se kesti joskus todella kauan, vaan koska jonon ympärillä pyöri aina rikollisia. He uhkasivat vetää sinetin auki, puukottaa pressun tai päästää perävaunun renkaan tyhjäksi, jos heille ei maksanut. Näytti siltä, että viranomaiset sallivat tuon varastelun, kun eivät siihen mitenkään puuttuneet, vaikka sitä tehtiin heidän silmiensä alla.

Joku suomalainen rahtimies kertoi minulle, kuinka hän tässä jonossa oli tullut hytistä ulos ja rikolliset siinä samassa hetkessä olivat piirittäneet hänet ja alkaneet vaatia rahaa. Suomalainen oli vetänyt kaasupanoksen taskustaan, suihkuttanut sitä jengin silmille, hypännyt autoon ja ohittanut koko jonon suoraan puomille.

Kuljin tämän rajan kautta monta vuotta ja pääsin aina siten, etten menettänyt näille rikollisille rahaa. Muualla sitä sattui minullekin.

Tullaus sujui joutuisaan ja sitten alkoi laivan odotus. Siinä ehti hyvin keitellä syömiset ja syödä vähän pidemmänkin aikaa, ennen kuin ”laiva” saapui rantapenkalle. Nämä paatit olivat mielenkiintoisia aluksia. Jotkut olivat läpiajettavia. Toiset sellaisia, että kaksi suurta ponttonia oli vedetty vaijereilla yhteen ja hinaaja työnsi niitä takaa. Näistä ponttoneista ja Tonavan ylityksistä voisi kirjoittaa pienen kirjan.

Laiva tuli aikanaan ja autot ajettiin kyytiin. Noin tunnin seilauksen jälkeen saavuttiin Bulgariaan Vidinin satamaan. Bulgarian puolella tullaus sujui aina nopeasti. Calafat–Vidin-rajalla tulli ei onneksi pääsääntöisesti vaatinut rahaa, tupakkaa, suklaata eikä mitään muuta vastaavaa.

Miki Calafatin lautalla matkalla Bulgariaan.

Lounastauolla Bulgarian Vidinissä.

Rajalta ensimmäiset pari tuntia tie oli sitä, mitä se silloin oli. Hiljaa piti ajella, mutta yöksi päästiin Sofian kehällä Viking TIR-parkkiin. Viking-parkissa oli hyvä nukkua. Siellä oli aseistus ja koirat sen kokoisia, että kukaan ei tullut tontille ilman lupaa.

Perjantaina 21.7. ajettiin Sofiassa Gorublianen tulliin. Se oli siitä hyvä paikka tullata, että siellä ei mennyt koskaan päivää kauempaa. Päivän päätteeksi homma saatiin valmiiksi ja plommit auki.

Avustusten jakoa kurjuuden keskelle

Lauantaina 22.7. alkoi kuorman jako. Ensimmäiset purkupaikat olivat Turkin rajan lähellä, suuri mielisairaala Kărdžalissa ja orpokoti Dobromirtsissa. Häpeäkseni on tunnustettava, etten pystynyt  menemään sisälle näihin laitoksiin, kun kuormaa purettiin. Tulee paha mieli, kun muistelee niitä paikkoja, joita silloin näki. Niistä ei oikein pysty kirjoittamaan. Sitä vain jää ihmettelemään, miten ihminen voi olla toiselle sellainen peto. Yhdellä on kaikkea ja toisella ei mitään, ei edes ihmisarvoista kuolemaa. Tuohon aikaan arvioitiin, että Bulgariassa oli noin 250 orpokotia ja laitosta, joissa lapsia pidettiin.

Kuorman purkua Bulgariassa.

Lauantai meni sillä kierroksella ja yöksi päästiin Sofiaan. Sunnuntai  odoteltiin Sofiassa.

Maanantaina 24.7. aamulla lähdettiin kohti noin 70 000 asukkaan Kjustendilin kaupunkia, joka on lähellä Bulgarian ja Serbian rajaa. Osa kuormasta jaettiin Kjustendilin laitoksiin. Sanoivat, että pääsairaalan henkilökunta lakkoili jatkuvasti, kun ei ollut saanut palkkaansa kolmeen kuukauteen. Lähikylässä oli myös orpokoti, jonne vietiin osa kuormasta.

Valtion rahapulan vuoksi osa näistä orpokodeista suljettiin kesäisin. Lapset olivat omillaan, ja henkilökunnasta ne, joilla sattui olemaan puutarha, kasvatteli syötävää talveksi.

Kjustendilin kupeessa on iso vuoristo, josta sikäläinen seurakunta ja lähetysjärjestö vuokrasivat motellin ja järjestivät siellä näille lapsille kesäleirejä. Loput kuormasta ja ne rahat, jotka Szegedissä olivat pudonneet tielle, menivät tälle lastenleirille.

Kuorman purkua Kjustendilissä Bulgariassa.

Näiden lasten omaisuus mahtui muovikassiin. Heillä oli suu messingillä, kun heille annettiin uusia urheiluvaatteita, juoksutossuja, lasten kuvaraamattuja (Uusia testamentteja) ja montaa muuta sellaista, mitä he eivät koskaan olisi voineet itse hankkia.

Kuorman purkua orpokodin pihalla Kjustendilissä. Tämä oli hyvä paikka. Siellä henkilökunta välitti lapsista ja yritti tehdä parhaansa.

Kotimatka alkaa

Tiistaina 25.7. lähdimme Kjustendilistä ajamaan takaisin kohti Itävaltaa. Illaksi saavuttiin Vidinin tulliin ja siellä odoteltiin aikamme laivan tuloa. Yöllä päästiin Bulgariasta Tonavan yli Romanian puolelle Calafatin tulliin ja siitä nopeasti eteenpäin.

Seuraava stressin aihe oli T-risteys muutaman sadan metrin päässä. Risteyksessä oli niin syvä monttu, että siihen oli pakko tulla kävelyvauhtia. Öisin siinä pyöri rekkojen ryöstäjiä. He hyppivät peilin varsiin roikkumaan ja iskivät sitten nyrkillä ikkunaan. Kun montuista pääsi yli ja vauhti kiihtyi, rikolliset hyppäsivät pois kyydistä, kun tajusivat, että voi käydä huonosti. Yhdellä reissulla mies roikkui apumiehen peilissä niin pitkään, että kun hän siitä lopulta hävisi, ihmettelin, miten hän uskalsi.

Jossakin vaiheessa yötä päästiin Caransebeșin huoltoaseman pihaan parkkiin. Lyhyt taisi olla sekin yö. Päivän ajosuorite oli 580 kilometriä.

Keskiviikkona 26.7. aamukahvin jälkeen lähdimme kohti Budapestia. Jossain syötiin matkalla, ja varmaan pari kertaa käytiin kahvilla. Raja vei oman aikansa, ja yöksi päästiin Budapestin kehälle Shellin huoltoasemalle.

Tällä Shellillä piti olla tarkkana, mihin parkkeerasi. Jos jäi varjon puolelle, niin yön aikana saattoi tankki tyhjetä. Niin kävi meikäläiselle kerran tien vastakkaisella puolella. Joskus laitoin henkilöauton kuormaliinan sisäpuolella ovenkahvoihin, etteivät saisi ulkoa väkisin auki.

Shellin vieressä oli motelli ja sen edessä pari parkkipaikkaa busseille. Yleensä ajoin yöksi bussin ruutuun, jotta vartija näkisi suoraan mökkinsä ikkunasta autoni kyljen. Päivän ajosuorite oli 418 kilometriä. Näissä maissa harvemmin oli tuhannen kilometrin päiviä.

Miki autonpesuhommassa.

Torstaina 27.7. syötiin porukalla motellin ravintolassa pekonia ja munia aamupalaksi, ja sitten lähdettiin kohti Itävaltaa. Olisikohan se ollut tällä reissulla, kun tultiin Hegyeshalom–Nickelsdorf-rajalle Koskinen-yhtiöiden Scanian perässä. Se oli käynyt Unkarin puolella lastaamassa polttopuita Hollantiin vietäväksi. Sitä ajoi kaveri, jonka kanssa olin joskus ajanut samoihin aikoihin paperia Kyröltä. Noissa maissa toisen suomalaisen kohtaaminen oli juhlahetki, jota ei joka reissulla saanut kokea.

Kirje Unkariin

Raja meni nopeasti, ja iltapäivällä olimme jo Wienin kupeessa kotona. Auton pesun ja paperitöiden jälkeen oli vielä yksi asia selvitettävänä. Miksi se unkarilainen mies päätti tuoda minulle sen rahapussin, ja miten hän löysi meidät Unkarin ja Romanian rajalta?

Rouva kirjoitti unkarilaiselle pariskunnalle kirjeen, jossa hän vähän kertoi matkastamme ja siitä, minkälaisia kuormia me ajamme. Kirjeen loppuun hän kirjoitti nuo kaksi ylläolevaa kysymystä.

Kului runsas vuosi, ja marraskuussa 2001 meille tuli Unkarista kirje. Siinä tuo pariskunta totesi, että he olivat iloisia, kun saivat palautettua rahapussini. Sitten he kertoivat vähän omasta elämästään. Mies oli maanviljelijä ja rouva paikallisen kristillisen koulun johtaja. Kirjeensä lopussa he sanoivat, että olisivat kovin kiitollisia, jos meidän organisaatiomme voisi joskus avustaa heidän kouluaan Hódmezővásárhely-nimisessä kaupungissa, lähellä Szegediä. Sandi lähetti vastauskirjeen ja sanoi, että ehdotamme heidän kouluaan avustuskohteeksi. Vaikka emme heitä tunteneet, niin sen tiesimme varmaksi, että he ovat luotettavia ihmisiä.

Asiat ottavat aikansa, ja niin otti tämäkin. Monta reissua tuli ajettua moneen maahan. Maaliskuussa 2004 olin viemässä kuormaa Moldovaan. Otimme tähän pariskuntaan yhteyden ja sovimme, että tapaamme tietyssä ravintolassa Szegedin lähellä, kun palaan Moldovasta.

Lompakkolöydön arvoitus avautuu

Sitten koitti se päivä, kun tapasimme sovitun ravintolan parkkipaikalla. Ruokapöydässä sain tulkin välityksellä kysymyksiini vastauksia. Sandor Hodi oli ollut appiukkonsa kanssa autolla liikkeellä ja huomannut minun rahapussini keskellä tietä. Rahapussin ulkomuodosta hän tiesi heti, että se oli rekkakuskin rahapussi. Sandor oli itsekin ollut tien päällä. Hän oli lisätyönään ajanut turistibusseja Unkarista Englantiin ja muualle Eurooppaan. Avattuaan rahapussini ja katseltuaan minun ajokorttiani, hän oli tullut siihen tulokseen, että jostakin piti löytää suomalainen rekka, jota ajoi pitkäpartainen mies. Sandor oli kierrellyt nelisen tuntia ympäri Szegediä.

Odotettu tapaaminen maaliskuussa 2004.

Hän oli käynyt parkkipaikoilla, huoltoasemilla, terminaaleissa ja kaikissa sellaisissa paikoissa, mistä voisi suomalaisen rekan löytää. Lopulta hän oli päättänyt ajaa Unkarin ja Romanian rajalle. Kun me kohtasimme rekkani edessä, mikään ei stemmannut. Minulla ei enää ollut sitä pitkää partaa, joka oli ajokortissa. Lisäksi rekka oli Itävallan rekisterissä.

Sandor oli ollut kovin helpottunut, kun hän lopulta oli vakuuttunut siitä, että minä olin se henkilö, jonka rahapussin hän oli löytänyt. Sandor kertoi, että rahapussissani ollut summa oli vastannut silloin hänen noin kahdeksan kuukauden palkkaansa. Kun kysyin Sandorilta, miksi hän ylipäätään päätti palauttaa rahapussin minulle, hän meni  vähän hämilleen. Hän totesi jotenkin siihen malliin, että se oli hänen etuoikeutensa.

Ravintolan ruokapöydässä sain kertoa heille, että organisaatio oli luvannut toimittaa heidän koululleen avustuskuorman. Tämän jälkeen minä jatkoin Itävaltaan ja he omaan suuntaansa.

Jossakin vaiheessa olin hakenut Sveitsistä kuorman, jossa oli muun muassa paljon koulutarvikkeita, pulpetteja, ja ompelukoneita. Niistä ja muista materiaaleista tehtiin kuorma tuolle kristilliselle koululle.

Rajapuomi jää auki

Torstai 20.5.2004 oli historiallinen päivä. Uutisissa muistaakseni sanottiin, että kello 20 tai 22 Nickelsdorf–Hegyeshalom-raja avataan lopullisesti ja sen jälkeen rajalla ainoastaan punnitaan autot. Poikani sai koulusta pari päivää vapaata, ja lähdimme yhdessä viemään kuormaa Hódmezővásárhelyn kristilliselle koululle Kaakkois-Unkariin.

Rajalle tullessamme puomit olivat auki-asennossa. Vaa’an jälkeen pysäytimme auton ja kävimme vielä kerran tullirakennuksen sisällä. Muutama tunti aikaisemmin siellä olivat vielä upseerit ja eläinlääkäri lyöneet viimeisiä leimojaan automiesten papereihin. Nyt verhot olivat kiinni. Valot paloivat, mutta rakennus oli tyhjä. Jotkut olivat mielenosoituksekseen tai helpotuksen tunteeseensa kaataneet käytävillä roskakorit ylösalaisin. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. Ei enää koskaan tullausta Itävallan ja Unkarin välillä!

Olin kulkenut tuosta rajasta kommunismin aikana, jolloin rajalla oli teräspuomi, piikkilankaa ja rynnäkkökiväärit. Sitten se järjestelmä romahti. Teräspuomin tilalle tuli kaukosäätimellä toimiva kevyt alumiinipuomi. Byrokratia ja tullijono eivät kuitenkaan hävinneet, vaan päinvastoin kasvoivat moninkertaisiksi.

Nyt oli tullut se päivä, että puomi jäi auki-asentoon. Tullissa tehdyn kierroksen jälkeen jatkettiin matkaa. Seuraavana päivänä oltiinkin jo purkamassa kuormaa Hódmezővásárhelyn kristillisellä koululla. Ensimmäistä kertaa ilman tullausta Unkarissa!

Jumala vastasi rukoukseemme

On hyvä palata vielä siihen hetkeen, kun tiistaina 18.7.2000 olin ollut Unkarin ja Romanian rajalla täysin umpikujassa, rahapussi hukassa ja ilman voimassa olevaa kulkulupaa. Kaikki järjestyi lopulta. Joku ajattelee, että olipa sattuma. Toinen pohtii, että oli kaverilla tuuria. Minulle se ei ollut sattumaa eikä tuuria, vaan rukousvastaus. Pyhässä kirjassa sanotaan: ”Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” (Psalmi 50:15)

Sillä rajalla me koko perheen voimin rukoilimme, että Jumala siinä tilanteessa auttaisi pientä kulkijaa. Jumala auttoi ja mahdottomasta tuli mahdollista. En tiedä, minkälainen tilanne sinulla on tänään, mutta sen tiedän omasta kokemuksestani, että jos sinua jokin asia painaa, niin tänään sen voi Jumalalle rukouksessa kertoa ja pyytää häneltä apua.

Haluan toivottaa sinulle turvallisia kilometrejä vuodelle 2019.

Esko

Tule mukaan idän kirjallisuustyöhön!

– Kun lahjoitat tämän artikkelin kohdalla, tukesi kohdistuu idässä tehtävään kirjallisuustyöhön, jota Kansanlähetys tekee myös vainottujen kristittyjen parissa.
– Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, tilinumero on FI83 8000 1501 5451 08 ja viite 70807.

Kansanlähetys on auttanut vainottuja kristittyjä koko olemassaolonsa ajan. Julkaisemme sarjan kertomuksia kirjallisuustyömme matkan varrelta. Tässä niistä neljäs. Vuonna 1986 tein

Raamattukuriirit saivat ennen matkaa kontaktikortin, joka heidän piti opetella ulkoa osatakseen perille kohteeseen. Kuvassa Mircun kontaktikortti.

Romanian yössä vuonna 1986

Kansanlähetys on auttanut vainottuja kristittyjä koko olemassaolonsa ajan. Julkaisemme sarjan kertomuksia kirjallisuustyömme matkan varrelta. Tässä niistä neljäs.

Vuonna 1986 tein Reijo Heikkilän kanssa ensimmäisen työmatkani diktaattori Ceaușescun johtamaan Romaniaan. Yöllä kannoimme suuren määrän kirjallisuutta Mircu Cocar -nimisen vanhan kärsineen miehen kellariin Sibiun kaupungissa. Sinä yönä oli hyvin lähellä, ettei työni Romaniassa päättynyt tuohon ensimmäiseen reissuun.

Juuri kun olimme saaneet matkailuautomme Mircun talon portista sisään ja portin suljettua, hän näytti meille elekielellä, että olisimme hiljaa. Auton ja portin välissä seistessämme näin kuunvaloa vasten kolmen virkamieshattuisen miehen kävelevän ohi. Kun askelten äänet lakkasivat kuulumasta, Mircu näytti meille, että voisimme alkaa kantaa kirjalaatikoita kellarin ikkunalle. Hän otti ne vastaan sisäpuolelta.

Vastavirtaan totuuden puolesta

Mircu levitti Jumalan sanaa Romaniassa jo silloin, kun sen levittäminen kävi kalliiksi. Securitaten salapoliisi seurasi häntä.  Hänen kotikatunsa toisella puolen asuvat naapurit olivat taipuneet painostukseen ja vakoilivat Mircun perhettä ja taloa. Häntä ahdisteltiin, uhkailtiin ja painostettiin. Välillä Mircu pidätettiin ja häntä kuulusteltiin. Epämiellyttävien kuulustelujen yhteydessä häntä toisinaan myös lyötiin.

Tästä kaikesta huolimatta Mircu jatkoi Jumalalta saamassaan kirjallisuustyössä siihen asti, kun diktatuuri romahti ja Romania vapautui. Jumala oli antanut Mirculle rohkeutta mennä vastavirtaan totuuden puolesta! Samaa rohkeutta tarvitaan tänään myös meillä Suomessa.

Esko


Painatamme ja levitämme edelleen Raamattuja, Uusia testamentteja ja muuta hengellistä kirjallisuutta eri kielillä myös niille kristityille, jotka eivät muuten voi saada Jumalan sanaa tai hengellistä opetusta.

Tule mukaan tukemaan vainottuja kristittyjä:

Osallistu Kansanlähetyksen joulukeräykseen: 

  • Nettilahjoituksella tämän sivun kautta
  • Kuukausilahjoittajana tästä linkistä tai lahjoitus (at) sekl.fi (kohde: kirjallisuustyö / vainotut kristityt)
  • Puhelimitse: 0600 180 10 (10,01 € + pvm) tai 0600 190 90 (20,45 € + pvm)
  • Tilisiirrolla:  Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry, FI83 2070 1800 0283 25,
    viite: 70807
  • Lue lisää Kansanlähetyksen työstä vainottujen kristittyjen parissa.Kuuntele lisää radiosta Radio Dein teemaviikolla 3.-8.12.2018.
    Auta uskonsa vuoksi kärsiviä -ohjelma lauantaina 8.12.2018 klo 16.00-17.00.

Jumalan siunausta sinulle ja kiitos lahjastasi!

Tämä on rovasti, teologian tohtori Esko Siljasen saarna, jonka hän on pitänyt Itä-Jerusalemissa sijaitsevan seurakunnan jumalanpalveluksessa 1.6.2018. Jeesus sanoo: Minä

Kuva: Pixabay

Millaisen Jeesuksen te haluaisitte?

Tämä on rovasti, teologian tohtori Esko Siljasen saarna, jonka hän on pitänyt Itä-Jerusalemissa sijaitsevan seurakunnan jumalanpalveluksessa 1.6.2018.

Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni (Joh. 14:6–7).

Kuluneen kevään aikana olemme käyneet useita kertoja vieraittemme kanssa Betlehemissä Jeesuksen syntymäkirkossa. Kirkon aukiolla on matkamuisto-myymälöitä, joissa myydään monenlaisia Jeesuksen syntymään liittyviä matka-muistoja. Eräästä kaupasta löysimme kaapin, joka oli täynnä erikokoisia Jeesus-lapsia. Kauppias kertoi meille, että ylähyllyllä olevat suuremmat öljypuiset ja muoviset Jeesus-lapset on tehty Betlehemissä. Alahyllyllä olevat taas ovat pienempiä ja Kiinassa tehtyjä. Ne ovat tietenkin halvempia kuin suuremmat Betlehemissä tehdyt. Esiteltyään meille Jeesus-lapsia myyjä kysyi lopuksi: Millaisen Jeesuksen te haluaisitte?

Kuva: Esko Siljanen

Erilaisia Jeesuksia on tarjolla

Erikokoiset Jeesus-lapset herättivät mielessäni kysymyksen siitä, millainen on minun Jeesukseni. Onko hän pieni Jeesus vai suuri Jeesus? Onko hän halpa Jeesus vai kallis Jeesus? Kuinka paljon olen valmis maksamaan Jeesuksestani?

Eri ihmiset haluavat erikokoisen ja erinäköisen Jeesuksen. Jos tekisimme kadulla kyselyn siitä, millainen Jeesus ihmisten mielestä oikeasti oli tai on, saisimme varmasti hyvin monenlaisia vastauksia. Juutalaiset myöntävät, että Jeesus oli Nasaretista kotoisin ollut viisas rabbi, opettaja, mutta heidän mielestään hän ei ollut Jumalan Poika eikä Messias.

Muslimit pitävät Jeesusta yhtenä profeetoista, mutta hekään eivät tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi. Kristityt ja Jeesukseen uskovat messiaaniset juutalaiset tunnustavat Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja Messiaaksi. Silti kristittyjenkin piirissä löytyy erilaisia käsityksiä Jeesuksesta.

Siksi kysyn nyt sinulta: Millainen on sinun Jeesuksesi? Onko hän pieni Jeesus vai suuri Jeesus? Missä sinun Jeesuksesi on tehty? Onko hänet tehty juutalaisten parissa, muslimien parissa, kristittyjen parissa vai kenties jossakin muualla? Onko hänet tehty ihmisten mielipiteistä, kirjallisuuden perusteella vai maailman eri uskontojen käsityksistä?

Oikean Jeesuksen jäljillä

On olemassa vain yksi ainoa todellinen ja oikea Jeesus. Kuinka voimme oppia tuntemaan oikean Jeesuksen ja tietää, millainen hän todella on?

Kirkossamme on vanhastaan opetettu nuorille, että elämämme tärkein asia on oppia henkilökohtaisesti tuntemaan Jeesus Kristus ja päästä hänen kauttaan Jumalan lapseksi. Kuinka sitten voimme oppia tuntemaan Jeesuksen? Jo kaksituhatta vuotta on kulunut siitä, kun hän oli täällä maan päällä. Niin pitkä ajanjakso meidän ja Jeesuksen välillä saattaa synnyttää mielessämme epäilyksen, voiko kukaan todella oppia tuntemaan Jeesuksen. Jumalalla on kuitenkin vastaus tähänkin ongelmaamme, ja se on Raamattu, Jumalan sana. Jotta oppisimme tuntemaan oikean Jeesuksen, tarvitsemme Raamattua – Jumalan sanaa.

Raamatun Jeesus on ainoa oikea Jeesus. Siksi Raamatun lukeminen ja opiskelu ovat elintärkeitä uskon syntymisen, uskossa kasvamisen ja uskossa pysymisen kannalta. Jos heitämme Raamatun roskakoriin tai jätämme sen kirjahyllylle pölyttymään, ei meillä ole suuriakaan mahdollisuuksia oppia tuntemaan oikeaa Jeesusta.

Ilman Raamattua olemme toisten ihmisten opetuksen ja mielipiteiden varassa. Tietysti voidaan väittää, että Raamatun opiskeluun liittyy aina myös tulkintaa, joka voi johtaa erilaisiin käsityksiin Jeesuksesta. On kuitenkin muistettava, että Jumalan Pyhä Henki sitoutuu vain Jumalan sanaan, jonka avulla hän kirkastaa meille oikean kuvan Jeesuksesta. Kaikista ihmiskunnan pyhistä kirjoista vain Raamattu selittää itse itseään, koska Pyhä Henki sitoutuu siihen.

Jeesus auttaa tuntemaan Isän

Raamatun keskeisin sanoma on ilouutinen Jeesuksesta, joka on koko ihmiskunnan ja maailman Pelastaja. Tämä seikka tulee kirkkaasti esille edellä mainituista Jeesuksen sanoista opetuslapsilleen: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni.” (Joh. 14: 6–7) Raamatun mukaan oikean Jeesuksen henkilökohtainen tunteminen on välttämätöntä, jotta ihminen voi oppia tuntemaan Isän Jumalan ja pelastua pimeyden, saatanan ja synnin vallasta.

Ihminen ei luonnostaan tunne Jumalaa eikä oikeaa Jeesusta. Tämä johtuu sekä ihmisen synnistä että siitä, että Jumala on suurempi, viisaampi ja mahtavampi kuin osaamme kuvitellakaan. Me luulemme Jumalan olevan erilainen kuin hän todellisuudessa on. Samoin me helposti kuvittelemme Jeesuksen erilaiseksi kuin hän todellisuudessa oli ja on. Profeetta Jesaja lausuu tämän virhearviointimme julki kirjansa luvussa 53, jonka on ymmärretty viittaavan Messiaan tuleviin kärsimyksiin. Jakeessa 2 sanotaan: ”Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet.” Tässä sanotaan selvästi, että oikea Jeesus on erilainen kuin millaiseksi me hänet kuvittelemme.

Me haluaisimme säilyttää kuvan Jeesuksesta pienenä, vastasyntyneenä vauvana. On totta, että Jeesus syntyi ihmiseksi Betlehemissä ja oli kerran pieni, avuton vauva, joka makasi eläinten syöttökaukalossa. Raamatusta kuitenkin tiedämme, että Jeesus ei jäänyt vauvaksi, vaan hän kasvoi aikuiseksi, sillä Isä Jumala oli antanut hänelle tehtävän suoritettavaksi.

Jumala tahtoo meidänkin kasvavan hengellisesti aikuisiksi. Ei ole luonnollista eikä tervettä, jos pysymme koko ikämme pienenä vauvana uskossamme Jumalaan. Vauvan kuva ihmisistä ja asioista ei aina vastaa todellisuutta.

Ristiinnaulittu Jeesus

Isä Jumala halusi Jeesus-vauvan kasvavan aikuiseksi mieheksi. Jumalalla oli suunnitelma Jeesuksen elämää varten, kuten hänellä on hyvä suunnitelma myös meidän elämämme varalle. Mikä oli Isän suunnitelma Jeesusta varten?

Kun ymmärrämme Isän suunnitelman Jeesuksen maallista elämää varten, tajuamme myös, millainen on oikea Raamatun Jeesus. 1. Kor. 1:22–24 kuvaa, millainen tehtävä Jumalalla oli Jeesusta varten. ”Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.”

Raamatun Jeesus on ennen kaikkea meidän syntiemme tähden ristiinnaulittu ja kuolleista ylösnoussut Jeesus Kristus, Messias. Vain hän voi pelastaa meidät. Kelpaako tällainen Jeesus sinulle ja minulle? Haluammeko me rakastaa ja seurata tällaista Jeesusta? Jeesus tuli juuri sinua ja minua varten tähän maailmaan. Oikea Jeesus pelastaa meidät ihan oikeasti pimeyden vallasta Jumalan taivaalliseen valtakuntaan. Pelastumme Jumalan armosta, uskon kautta ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen.

Eivätkö muut Jeesukset riitä?

Miksi tarvitsemme oikean Jeesuksen pelastamaan meidät? Eivätkö muut Jeesukset riitä? Raamattu antaa meille selvän vastauksen tähän kysymykseen. Apostoli Paavali kirjoittaa Kolossan kristityille Jeesuksen merkityksestä seuraavasti: ”Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt.” (Kol. 1:13–15.)

Näiden Raamatun jakeiden mukaan tässä maailmassa on kaksi voimallista valtakuntaa ja jokainen ihminen kuuluu jompaankumpaan niistä. Niiden välillä ei ole minkäänlaista ”ei kenenkään maata”. Raamattu kutsuu näitä valtakuntia nimillä ”pimeyden valta” ja ”Jumalan Pojan valtakunta”. Kun synnyimme tähän maailmaan, synnyimme väärälle puolelle ja väärään valtakuntaan. Synnyimme ensimmäisen Aadamin jälkeläisinä syntisistä vanhemmista pimeyden valtakuntaan.

Pimeyden valtakunnan voimakas hallitsija on itse paholainen. Hän tahtoo pitää kaikki tämän maailman ihmiset valtansa ja ohjauksensa alaisuudessa. Hän haluaa toteuttaa omat suunnitelmansa tällä maapallolla elävien ihmisten ja kansojen elämässä ja niiden välityksellä.

Pahan vallan seuraukset

Ei tarvitse kovinkaan paljoa katsella maailmaa ympärillämme, jotta tajuamme, mitä pahan vallasta maailmassa seuraa. Tämä pitää paikkansa niin Lähi-idässä kuin kaikkialla maailmassa. Näemme ympärillämme paljon pahoja asioita, epäoikeuden-mukaisuutta, vihaa ja pimeyttä. Eikä pahan vallassa ole kysymys pelkästään pahoista teoista. On kysymys myös kaikesta siitä hyvästä, jota jätämme toisillemme tekemättä, vaikka meillä olisi siihen tilaisuus.

Yksi esimerkki tästä on aliravitsemus. Joku on jossakin yhteydessä todennut, että maailmassa on tarpeeksi ravintoa, jotta sillä kyettäisiin ruokkimaan kaikki maailman aliravitut lapset ja aikuiset. Ongelma on siinä, että ne ihmiset, joilla on maailman ravinto hallussaan, eivät halua jakaa sitä aliravittujen kanssa.

Aliravitsemuksen ongelma ei siis johdu pelkästään huonosti kehittyneestä maataloudesta, rajallisesta logistiikasta tai maailman ylikansoittumisesta. Se johtuu ennen kaikkea rakkauden puutteesta. Ne, joilla on ruokaa, syövät sitä liikaa, ja ne, joilla sitä ei ole, näkevät nälkää. Itsekkyys ja välinpitämättömyys toisten hädästä johtuvat ihmiskunnan synnistä ja pahuudesta.

Meidän ei tule syyttää Jumalaa omista synneistämme. Sen sijaan meidän on tunnustettava, että itsekin olemme luonnostamme synnin ja pimeyden orjia. Tämä pahuus asustaa sekä ihmisten sydämissä että myös kansojen sosiaalisissa rakenteissa. Nämä rakenteet on pystytetty siten, että ne tuottavat mahdollisimman paljon tuottoa ihmisen ja järjestelmän itsekkyydelle.

Ihmisen synti ja pahuus ovat niin voimakkaita valtoja, että meidän on täysin mahdotonta vapauttaa itseämme tai toisiamme niiden vallasta. Tarvitsemme ihmistä väkevämmän voiman vapauttamaan meidät synnin ja pimeyden vallasta.

Voima on Jeesuksen

Jeesuksella, Jumalan Pojalla, on tämä tarvittava voima. Jumalan sana lupaa: ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” (Joh. 1:12)

Kreikankielisessä alkutekstissä käytetään sanan ”oikeus” kohdalla sanaa eksousia, joka voidaan kääntää suomeksi myös sanalla ”voima”. Kun luemme saman jakeen laittamalla siihen sanan ”voima”, ymmärrämme paremmin, mistä on kysymys: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.

Jeesus antaa sekä oikeuden että voiman tulla Jumalan lapseksi. Kun avaamme sydämemme ja elämämme oven Jeesukselle, hän siirtää meidät pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Oikea Jeesus, Jumalan Poika, Messias, on ainoa, joka voi antaa meille tämän voiman ja vapauttaa meidät tätä maailmaa hallitsevan pimeyden ja synnin vallasta. Jeesus tekee sen tulemalla asumaan sydämeemme ja elämäämme Pyhän Henkensä välityksellä. Hän uudistaa meidät alkaen sisältä päin.

Lähi-idän polttavin ongelma tänä päivänä on kansojen välisen rauhan puute. Rauha alkaa ihmisen sydämestä. Ensin meidän asenteidemme ja ajatustemme on muututtava, jotta rauha voidaan käytännössä toteuttaa. Oikealla Raamatun Jeesuksella on voima vapauttaa meidät synnin, vihan, sodan ja kuoleman vallasta ja tehdä meistä Jumalan taivaallisen rauhan valtakunnan jäseniä.

Älä tyydy vähempään

Raamatun Jeesus on ainoa oikea Jeesus. Yhä tänä päivänä hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Älä tyydy oikeaa Jeesusta vähempään. Rakasta Raamattua ja opiskele sitä, jotta oppisit tuntemaan oikean Jeesuksen. Seuraa oikeaa Jeesusta elämäsi jokaisena päivänä. Hän on enemmän kuin mitä voit kuvitella.

Hän rakastaa sinua enemmän kuin ikinä odotat. Hän haluaa antaa sinulle enemmän kuin osaat koskaan pyytää häneltä. Luovuta elämäsi joka päivä sataprosenttisesti oikealle Jeesukselle. Sitä päätöstä et koskaan tule katumaan. Luota häneen ja tulet näkemään, mitä kaikkea hän tahtoo tehdä elämässäsi sinun hyväksesi ja sinun kauttasi toisille ihmisille. Kiitos ja kunnia yksin oikealle Jeesukselle!

Lopuksi luen profeetta Jesajan kirjan luvusta 25 jakeen 9: ”Tämä on meidän Jumalamme! Häneen me panimme toivomme, ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra, häneen me kiinnitämme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme! Hän pelastaa meidät.”

Rukoilkaamme: Jeesus, kiitos että olet todellinen tänäkin päivänä. Me tahdomme rakastaa ja seurata sinua päivittäin. Amen.

Esko Siljanen
kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä