Suomi Sydämellä -kampanjan yhteydessä haastamme suomalaiset avaamaan kotinsa ovet rukoukselle sekä rukoilemaan Suomen puolesta 30 päivän ajan elokuussa 2016. Kansanlähetyksen

Rukoushaaste

Suomi Sydämellä -kampanjan yhteydessä haastamme suomalaiset avaamaan kotinsa ovet rukoukselle sekä rukoilemaan Suomen puolesta 30 päivän ajan elokuussa 2016. Kansanlähetyksen facebook -sivulta voit päivittäin seurata rukousaiheita.

Tule mukaan rukoilemaan ja haasta ystäväsikin mukaan! Yhdessä rukoillen voimme tuoda Suomeen muutosta.

suomi_sydamella_105x148c_rgb_72dpi
Rukousta kodeissa:

Mitä jos avaisit oman kotisi ovet rukoukselle Suomen ja erityisesti oman kotipaikkakuntasi puolesta? Kutsut esimerkiksi kristittyjä ystäviä tai raamattupiirin rukoilemaan hengellistä herätystä omalle paikkakunnalle. Kotona pidettävä rukous Suomen puolesta voisi sisältää esim. pienen tarjoilun, kuulumisten vaihtoa ja rukoushetken Suomen puolesta. Rukousaiheina on erityisesti yhteiskuntamme päättäjät, lapset ja nuoret, koulut ja päiväkodit. Rukoillaan myös herätystä omalle paikkakunnalle sekä uudistumista paikkakuntamme seurakunnille. Muistetaan myös Kansanlähetyksen evankelioimistyötä maassamme.

30-päivän rukoushaaste elokuu 2016:

Päivä 1 – Evankelioiminen kotimaassa : Rukoile kanssamme, että Jumala antaisi herätysnäyn uskoville sekä kutsuisi evankelistoja kansamme keskelle. Tule mukaan taloudellisesti varojesi mukaan. Seuraa kertomuksia ja uutisia evankeliumin uudistavasta voimasta sivuilta www.suuressamukana.fi ja Kansanlähetyksen Facebook-sivuilta. Kansamme tarvitsee herätystä! Suomi Sydämellä, Mika Tuovinen, lähetysjohtaja

Päivä 2 –  Radio-ja TV-työ: Kansanlähetys tuottaa Raamattuavain, Raamattuavain Extra, Junioriaavain, Lähetysavain ja Raamattubuffet ohjelmia Radio Dein taajuuksille. TV7 kanavalla ollaan mukana Cafe Raamattu -tuotannossa. Pyydämme: Herra käytä näitä ohjelmia, synnytä uskoa, johdata, varusta ja kiinnitä sydämet sinuun näiden kautta.

Päivä 3 – Satakunnan KL: Pyydämme Jumalan siunausta Pomarkun Suvi-illoille Sanan äärellä 3. – 5. elokuuta. Rukoilemme, että Jumalan Pyhä Henki on väkevästi läsnä myös 15. – 21. päivä Kankaanpään elomissiossa. Pyydämme, että Sana koskettaisi sekä puhujia että kuulijoita.

Päivä 4 – Keski-Pohjanmaan KL: Kokkola-aktio järjestetään Länsipuistossa 4. – 7.8. Pyydetään että Jumala johdattaisi ihmisiä uskon tielle ja moni saisi tulla päivien aikana ravituksi Jumalan Sanalla. Rukoillaan, että kaikki käytännön järjestelyt sujuisivat ja kelit saisivat olla hyvät.

Päivä 5 – Ryttylä: Nuorten Kesä 5. – 7.8. Rukoillaan tapahtuman kaikkien järjestelyjen ja turvallisuuden puolesta. Rukoillaan, että Nuorten Kesään osallistuvat nuoret löytäisivät kukin oman paikkansa Jumalan suuressa suunnitelmassa.

Päivä 6 – Rukoillaan Veijo Ollin evankeliumityön puolesta: Toimittaja, tuottaja, julistaja ja evankelista – näin voisi Veijoa luonnehtia. ”Tahdon tuoda esiin sen mitä Raamattuun on talletettu. Moni kirja on huödyllinen ja iloksi meille, mutta Raamatun sanoissa on iankaikkinen elämä – Raamatussa meille puhuu Jumala, joka on meidät luonut ja sovittanut. Raamattuun on kätketty suunnaton aarre, josta työni kautta kerron mahdollisimman monelle.”

Päivä 7 – Pohjois-Karjalan KL: Lähetyspyhä järjestetään tänään Valtimolla. Edelleen rukoilemme lähetystilaisuuksien puolesta koko maassamme ja pyydämme uusia esirukoilijoita ja lähettäjiä! Muistamme Suomi sydämellä –kampanjassa tänään kaikkia suomalaisia lähetys- ja avustustyöntekijöitä kaikkialla maailmassa. Rukoilemme heidän lähettäjäjoukoilleen kotimaassa siunausta. Pyydämme, että Jumala pyhittää ponnistelut ja uhraukset oman valtakuntansa kunniaksi.

Päivä 8 – Rukoillaan: ”Sana tuli dataksi” ohjelman puolesta: Verkkoraamattukoulussa Verkkoavain-kursseilla voit syventyä Raamattuun ja kokea verkon kautta yhteyttä toisten opiskelijoiden kanssa. Rukoillaan, että monet löytäisivät tämän hienon mahdollisuuden raamatun opiskeluun. http://kansanlahetysopisto.fi/verkkokurssit/tulevat_verkkokurssit/

Päivä 9 – Ryttylä: 9. – 11.8.on Ryttylässä huoltoviikko. Etelä-Pohjanmaalla ovat rukousaiheena draamaryhmä Kulmakiven harjoitukset ja esiintymiskeikat esim. Vaasan torilla tänään 9.8. Pyydetään yhä kasvavaa rukousherätystä Etelä-Pohjanmaan piirin alueelle.

Päivä 10 – Rukoilaan Uudellamaalla tehtävän nuorisotyön puolesta: ”Ain’ laulain työtäs tee”, sopii  Aarni Seppälään, muusikkoon ja nuorisotyöntekijään. Aarni haluaa olla rakentamassa antoisaa ja elävää yhteisöä kristityille nuorille ja kutsua mukaan myös niitä, jotka eivät vielä ole löytäneet paikkaansa kristittyjen yhteydessä.

Päivä 11 – Ryttylä: 11. – 12.8. on lähettien jatkokoulutus. Tänään alkaa myös syksyn lähetyskurssi, ja rukoilemme sen osanottajien puolesta. Kurssi kestää kevääseen 2017 asti.

Päivä 12 – Ryttylä: 12. – 14.8. on Lähettipäivät Ryttylässä kotimaanjaksolla oleville, kotimaahan pysyvästi palanneille sekä kotimaasta käsin palveleville läheteille. Pyydämme siunausta ja virkistymistä heille kaikille. Rukoilemme siunattua yhdessäoloa ja uskossa rakentumista yhteisen viikonlopun aikana.

Päivä 13 – Rukoilethan Kansanlähetyksen opetus- ja julistustyön puolesta: Pastori, teologian tohtori Vesa Ollilainen toimii opetus- ja julistustyössä kotimaassa (pääasiassa Ryttylän Kansanlähetysopistolla) ja ulkomailla. Vesan työnäky on yksinkertainen: hän haluaa ihmisten – erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten – juurtuvan evankeliumiin. Vesa unelmoi sukupolvesta, joka rohkaistuu elämään uskollisena evankeliumille ja Raamatulle. Silloin maailma muuttuu.

Päivä 14 – Helsingin KL: Helsingin Kansanlähetyksen Filia-messujen syyskausi alkaa. Rukoilemme, että Jumalan Sana saisi koskettaa. Pyydämme avointa mieltä kutsua uusia mukaan ja ottaa tulijat sydämellisesti vastaan. Rukoilemme, että yhä useampi nuori saisi löytää messumme. Kiitämme lukuisista vapaaehtoisista ja pyydämme siunausta sekä heidän vastuunkantoonsa että muuhun elämäänsä Jeesuksen seuraajina. Suomi sydämellä –kampanjassa rukoilemme tänään kaikkien jumalanpalvelusten ja seurakunnan kokoontumisten puolesta. Pyydämme, että Jumala antaisi herätyksen ajat Suomen kansalle ja kutsuisi rakkaudellaan ihmisiä luokseen.

Päivä 15 – Keski-Pohjanmaan Ev. Lut. Kansanlähetys: Kiitos Isälle vanhoista ja monesta uudesta juniori- ja nuorisotyön kannatusrenkaan jäsenestä. Taloudellinen tuki auttaa kertomaan evankeliumia lapsille ja nuorille täällä Keski-Pohjanmaan alueella. Käytämme varoja mm. Raamattujen jakamiseen lapsille piirin DBN illoissa. Tarvitsemme rukousta ja tukea, jotta voimme kasvattaa lapsia saamaan uskolleen vakaan pohjan. Pyydän sinua rukoilemaan juniori- ja nuorisotyön puolesta, jotta Pyhä Henki vaikuttaisi ja herättäisi uskon DBN illoissa, yhteysilloissa, leireillä, tapahtumissa ja kaikessa muussa tulevassa toiminnassa.

Päivä 16 – Suomen Ev.lut. Kansanlähetys: Vuoden 2016 tavoite on saada 1000 uutta kuukausilahjoittajaa. Rukoillaan että tuo tavoite täyttyisi. Heinä-syyskuun keräyskohteena on Suomi sydämellä -keräys evankelioimistyölle kotimaassa ja loka- joulukuussa on Israel-keräys. Kiitämme kaikista työmme tukijoista ja rukoilemme, että jokainen työntekijä saisi täyden kannatuksen sekä riittävän lähettäjäjoukon. Ryttylässä järjestetään 16. – 19.8.Suomen esirukoilijat -tapahtuma.

Päivä 17 – Uudenmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Rukoillaan kaikkien piirimme tilaisuuksien puolesta. Rukoillaan Kirppis Patinan toiminnan puolesta. Rukoillaan, että Herra antaisi uusia vastuunkantajia kirpputorille. Rukoillaan kaikkien piirimme toiminnassa mukana olevien puolesta. Rukoillaan, että Herra herättäisi uusia vastuunkantajia piirin toimintaan.

Päivä 18 – Etelä-Savon KL: Seurakuntatapahtuma ”Vapautettu palvelemaan” järjestetään Mikkelin tuomiokirkossa viikonloppuna 19. – 21.8. Mukana ovat Niilo Räsänen, Poika ja Maria -lauluduo, Teijo Peltola, Anssi Savonen ja Matti Manninen.

Päivä 19 – Ryttylä: 19. – 20.8.Ryttylässä pidetään neljä viikonloppua käsittävän Hope-kurssin  ensimmäinen osa. Kurssilla käsitellään Raamattua, lähetystä ja kohtaamisen taitoja. Ohjelmassa on illanviettoja, elämyksiä ja tietoa vieraista kulttuureista. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka kyselevät omaa paikkaansa Jumalan suunnitelmissa ja mahdollisesti lähetystyössä. Rukoillaan että kurssin osanottajat saisivat vastuksia kysymyksiinsä.

Päivä 20 – Suomen Ev.lut Kansanlähetys: Tänään on liittohallituksen kokous. Pyydetään sen jäsenille viisautta asioiden käsittelyyn ja päätösten tekemiseen.

Päivä 21 – Keski-Pohjanmaan KL: Piirin järjestämät yhteysillat Kokkolassa parittomien viikkojen sunnuntaisin klo 17.00 alkavat tänään. Pyydämme, että illat koettaisiin perheenomaisina ja moni saisi löytää niistä itselleen hengellisen kodin. Rukoilemme, että Pyhän Hengen läsnäolo saisi olla illoissa käsin kosketeltava ja Jumalan Sana kirkkaasti esillä. Suomi sydämellä -kampanjassa rukoilemme tänään kaikkien yksinäisten ja hyljättyjen puolesta. Pyydämme, että Jumala johdattaisi jokaisen elämään jonkun läheisen, jonka kanssa voisi jakaa ajatuksia ja aikaa. Kiitämme järjestöistä, jotka tekevät monin tavoin työtä yksinäisyyden poistamiseksi.

Päivä 22 – Etelä-Saimaan KL: Muistetaan rukoilla erityisesti lasten ja nuorten puolesta niin Lappeenrannassa kuin muuallakin Suomessa. Monella heistä on jo nuoresta iästään huolimatta monenlaisia murheita ja haavoja. Rukoilkaamme niiden nuorten puolesta, jotka ovat saaneet löytää Jeesuksen, että heidän uskonsa saisi kasvaa. Rukoilkaamme, että osaisimme olla työntekijöinä ja vastuunkantajina tukemassa lapsia ja nuoria oikein.

Päivä 23 – Etelä-Pohjanmaan KL: Rukoillaan elokuun lopulla Seinäjoella ja Vaasassa käynnistyvän nuortentoiminnan puolesta. Pyydetään, että moni uusi nuori saisi löytää tiensä iltoihin ja että jokainen voisi löytää oman paikkansa olla ja palvella seurakuntayhteydessä. Rukousaiheena on myös miestyön kehittäminen Seinäjoen alueella siten, että miesten aamiaiset ja illat voisivat tavoittaa myös nuorempia miehiä. Rukousaiheena on myös nuorten perheiden toiminnan ja avioliittotyön kehittäminen.

Päivä 24 – Satakunnan KL: Rukoilemme Porissa Lähetyskodilla kokoontuvien pienpiirien puolesta. Pyydämme Jumalan siunausta myös kaikille Sanan ääressä kokoontuville pienpiireille sekä Raamattu, – rukous ja lähetysilloille Satakunnan mailla. Pyydämme, että Jumala ravitsisi Sanallaan.

Päivä 25 – Kansanedustajien puolesta: ”Rakas Jeesus, sinä olet suojellut Suomea vaikeina aikoina. Rukoilemme sitä, että antaisit eduskunnalle, presidentille ja hallitukselle viisautta tehdä oikeita päätöksiä. Anna tältä pohjalta voimia kristityille kansanedustajille eduskunnassa tehdä työtä eri valiokunnissa, Raamattu- ja rukousaamiaisilla ja erimuotoisilla toimilla tuoda sinun Sanaasi eteenpäin. Siunaa ja varjele Suomea ja Suomen kansaa.”

Päivä 26 – Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen rukousaihe: Maahanmuuttajien myötä lähetyskenttä on konkreettisesti tullut keskellemme. Olemme olleet mukana niin Turussa kuin Nauvossa. Huhtikuussa meille tulee työharjoitteluun Ali Reza, joka on kaksi vuotta Suomessa asunut iranilanen kristitty. Jumalan johdatuksesta meillä on Turussa kausilomalla Saksassa turkkilaistyössä ollut lähettiperheemme; Ari ja Suvi Salminen. He ovat antaneet myös oman panoksensa tähän työhön ja ovat vuoden loppuun asti täällä.

Päivä 27 – Etelä-Pohjanmaan KL: Kohtaamispaikka-illat Seinäjoella, Vaasassa, Vimpelissä ja Ylistarossa käynnistyvät syyskuun alussa. Rukoillaan, että yhteisömme voisivat kasvaa Jumalan tuntemisessa ja rakkaudessa ja tavoittaa uusia ihmisiä. Pohjois-Pohjanmaalla kiitämme vapaaehtoistyöntekijä Minna Helasesta, joka on monessa työssä mukana. Rukoilemme hänelle voimia. Leif  Nummela on tulossa viikonloppukurssille opettamaan Raamattua Pietarin kirjeestä. Rukoilemme valmistelujen ja kurssin puolesta.

Päivä 28 – Päijät-Hämeen KL: Lahden Ristinkirkossa on 28. – 31.8.2016 Jumalalle kiitos -tapahtuma. Rukoillaan kaikkien ulkotempausten ja tapahtumien puolesta, jotta niihin saataisiin paljon vapaaehtoisia ja osallistujia. Rukoillaan siunausta kaikille puhujille, ja pyydetään, että päivät onnistuisivat suunnitellulla tavalla. Rukoilemme tänään Suomi sydämellä -kampanjassa työikäisen väestön puolesta. Rukoilemme niille, joilla on työpaikka, voimia yhä kiihtyvässä työtahdissa ja viisautta ajankäyttöön varsinkin, jos perheessä on pieniä lapsia. Pyydämme, että suomalaiset voisivat saada vahvistusta hyviin valintoihin ja elämänarvoihin.

Päivä 29 – Donkki-lehti: Kiitos, että Donkki-lehden uudistus on otettu ilolla vastaan ja niin moni uusi lapsi on saanut lehden käsiinsä. Pyydämme siunausta lehden tekijöiden työlle ja viisautta, taitoa ja iloa työhön. Rukoilemme, että yhä useammalla lapsella olisi mahdollisuus lukea evankeliumia Donkki-lehden sivuilta.

Päivä 30 – Varsinais-Suomen KL: Turku-aktio järjestetään 27.8 – 1.9. Henrikinkirkossa. Rukoillaan, että mahdollisimman moni uusi osanottaja löytäisi tiensä tilaisuuksiin. Yrittäjien Hyvän mielen aamiaiset ja kirkkotilaisuudet järjestetään 31.8. – 2.9. Vaasassa ja Seinäjoella. Pyydetään, että artistivieraana olevan Elina Vettenrannan laulut ja sanat saisivat koskettaa kuulijoita.

Päivä 31 – Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys: Nuorten kahvilassa voit piipahtaa tai viettää pidemmänkin tovin kahvi-, tee-, mehu- tai vesikupposen äärellä sekä samalla haukata hieman pientä, suolaista tai makeaa purtavaa. Nuorten kahvilassa järjestetään aika ajoin myös erilaista ohjelmaa, kuten lautapeli-iltaa tai levyraatia. Nuorten kahviloissa pidetään jokaisella kerralla myös hartaus, jonka aikana on mahdollisuus hiljentyä kiireen keskellä pohtimaan Raamatun valossa elämän suuria kysymyksiä, kuten; kuka olen, minne menen, kuka Jumala on tai mitä Jeesus voi minulle tarjota? jne. Rukoillaan tämän toiminnan puolesta.