Tammikuun 2018 viimeisellä viikolla Tel Avivissa järjestettiin konferenssi Israelin turvallisuutta uhkaavista tekijöistä. Konferenssin organisoi kansallisen turvallisuuden tutkimuskeskus (the Institute for

Rukousaiheita Israelin kansan turvallisuuden puolesta

Tammikuun 2018 viimeisellä viikolla Tel Avivissa järjestettiin konferenssi Israelin turvallisuutta uhkaavista tekijöistä. Konferenssin organisoi kansallisen turvallisuuden tutkimuskeskus (the Institute for National Security Studies).

Konferenssissa esiteltiin viimeisin kansallisen turvallisuuden indeksi, joka perustuu marras–joulukuussa tehtyyn vuosittaiseen tutkimukseen siitä, mitkä asiat israelilaiset kokevat suurimmiksi turvallisuuteen vaikuttaviksi uhkatekijöiksi. Tutkimus oli tehty haastattelututkimuksena. On tärkeää huomioida, että haastateltavat henkilöt eivät olleet turvallisuusalan ammattilaisia eivätkä hallinnon edustajia vaan tavallisia israelilaisia.

Yhteiskunnan jakautuminen ja korruptio heikentävät sisäistä turvallisuutta

Tuloksista löytyy monia mielenkiintoisia asioita. Yksi sellainen on mielestäni se, että esille nousevat korostetusti sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiat. Kysyttäessä, miten Israel selviää turvallisuushaasteistaan, vastaajat mainitsivat yhteiskunnan jakautumisen ja polarisoitumisen tekijänä, joka heikentää mahdollisuuksia vastata turvallisuushaasteisiin. Samoin he mainitsivat myös hallitusjärjestelmässä jatkuvasti esillä olevan korruption tekijänä, joka heikentää mahdollisuuksia turvallisuus-haasteisiin vastaamisessa.

Kahden valtion malli konfliktin ratkaisuna saa kannatusta. Israelilaiset pitävät Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin voimistumista turvallisuusuhkana. Tosin edelliseen vuoteen verrattuna tällaisen konfliktin uhkaa ei nähty kasvavaksi. Vastaajista  yli puolet toivoi pysyvää ratkaisua asiassa ja 55 prosenttia kannatti kahden valtion mallia, vaikka tiedosti siihenkin liittyvät vaikeudet.

Nykytilanteen jatkumista ei kuitenkaan pidetty Israelin kannalta hyvänä. Huomionarvoista on myös, että vain 11 prosenttia vastaajista olisi halukas liittämään Juudean ja Samarian pysyväksi osaksi Israelia. Siirtokuntien liittämistä Israeliin kannatti vain 18 prosenttia vastaajista. Vastaajista 35 prosenttia oli huolissaan mahdollisesta palestiinalaisten kolmannen intifadan  eli kansanousun alkamisesta, mutta suurin osa ei pitänyt sitä todellisena uhkana.

Israelin suurin ulkoinen uhka löytyy nyt pohjoisrajalta

Ulkoisista uhkista suurimpana vastaajat pitivät konfliktia Israelin pohjoisrajalla. Iranin tukema Hizbollah on vahvistunut pysyväksi hallinnon osaksi Libanonissa, ja sekä Iran että Hizbollah vahvistavat asemiaan myös Syyriassa. Tutkimukseen osallistuneista yli kolmannes piti sodan uhkaa pohjoisrajalla merkittävänä vaarana, kun vuosi sitten sitä piti vaarana vain 11 prosenttia vastaajista. Asian runsas käsittely eri tiedotus-välineissä on varmasti vaikuttanut vastaajien kokemukseen tämän kysymyksen kohdalla. Toki   Libanonia, Syyriaa ja Irania sekä vähän kauempana sijaitsevaa entistä epävakaampaa Turkkia pidetään turvallisuusuhkana  kansainvälisesti laajemmaltikin. Israel on puolestaan vahvistanut suhteitaan Egyptiin ja Jordaniaan ja jopa Saudi-Arabiaan, joka puolestaan pitää Irania vihollisenaan. Sotilaspoliittiset kuviot Lähi-idässä ovat kehittyneet entistä monitahoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi.

Israel ja Iran kohtasivat pohjoisrajalla

Vähän aikaa sitten saimme konkreettisen muistutuksen pohjoisrajalta, kun Iranin miehittämätön lennokki tuli Israelin ilmatilaan ja Israel lähetti kahdeksan sotilaskonetta, jotka iskivät lennokin lähettäneeseen ”iranilaiskohteeseen” lähellä Damaskosta. Syyria laukaisi ilmapuolustusohjuksia. Golanin ja Pohjois-Israelin asukkaat heräsivät yöllä sireenien hälytykseen.

Tämä oli vakavin selkkaus Israelin ja Iranin välillä vuoden 2011 jälkeen. Yksi israelilainen hävittäjä sai osuman ja putosi; kaksi lentäjää joutui loukkaantuneina sairaalaan. Kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet, etteivät ne halua laajentaa konfliktia. Israel on kuitenkin tehnyt tiettäväksi, että se ei tule sallimaan iranilaista sotilasvyöhykettä linjalle Iran–Syyria–Libanon.

Monenlaista rukousta Israelin puolesta

Jokin aika sitten satuin menemään rukouskokoukseen, jonka järjestäjänä oli paikallinen taho ja osallistujina pääasiassa kristittyjä Euroopasta ja Amerikasta. Rukouskokouksen yleisteemana oli rukous Israelin puolesta. En ollut aikaisemmin pitänyt kokouksen järjestävää tahoa mielipiteiltään mitenkään äärilaitaa edustavana. Nyt kuitenkin siinä vaiheessa, kun alettiin rukoilla aseiden kehittämisen puolesta, olin valmis poistumaan kokouksesta. Kokoussarja jatkui viikon ajan, joten voi olla, että minulle jäi siitä liiankin rajallinen kuva.

Miten tulisi rukoilla Israelin puolesta?

Itse mietin tuon rukouskouksen jälkeen paljon, miten meidän olisi hyvä rukoilla Israelin puolesta ja toki koko Lähi-idän puolesta turvallisuusasioissa. On ymmärrettävää, että Israelin on vahvistettava armeijaa ja kehitettävä aseitaan, valitettavasti. Sama koskee myös Suomea. Siltikään pysyvä turvamme ei voi olla aseissa eikä sotien voittamisessa. Aseita kehitetään jatkuvasti kaikkialla ja yhden sodan jälkeen on jo tulossa seuraava sota.

Profeetta Sakarja sai näyssä enkelin kautta Herralta sanan Serubbabelille, Juudean maaherralle: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot   (Sak. 4:6). Myös Mooses muistutti jäähyväispuheessaan kansaa siitä, missä Israelin turva on: ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannatt avat iankaikkiset käsivarret” (5. Moos. 33:27).

Eikö meidän Jeesuksen omien olisi korostettava entistä  enemmän  Raamatun viitoittamaa tietä ja rukoiltava Pyhän Hengen voiman vaikutusta varjelemaan omaa maatamme, Israelia, Lähi-idän valtioita ja kaikkia kansoja sellaisilta johtajilta ja niiltä tahoilta, jotka haluavat sotia? Voisimmeko rukoilla, että Jumala osoittaisi meille, miten voimme omalta osaltamme auttaa ihmisiä, jotka kärsivät sotien ja vihamielisyyksien tuhoista? Sellaisia ihmisiä on varmasti lähellämme, asuimmepa missä tahansa.

Suurin turvallisuusuhka

Mikä on suurin uhka turvallisuudellemme? Onko se loppujen lopuksi kuitenkin se, että joudumme eroon iankaikkisesta Jumalasta ja hänen armoliitostaan? Sekä ulkoinen että sisäinen turvallisuutemme voi järkkyä niin helposti, jopa omassa kodissamme, ilman mitään ulkoisia uhkia. Jeesus vakuuttaa meille tänään samaa, mitä hän sanoi opetuslapsilleen puhuessaan vainoista ja ahdistuksista: ”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33).

Pysykäämme kiinni tässä rauhassa. Siinä on turvamme – nyt ja silloin kun kohtaamme Jeesuksen kasvoista kasvoihin. ”Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa” (1. Joh. 4:17).

Sanoma Jumalan rakkaudesta on vastaus turvattomuuteemme

Pidetään kiinni Raamatun sanasta ja sen lupauksista. Ihmeellistä, että me olemme saaneet etuoikeuden tuntea Jumalan rakkauden Jeesuksessa. Kiitos Herralle, että tätä rakkauden ilosanomaa saamme täällä ja kaikkialla maailmassa välittää pelkojen, vaikeuksien ja levottomuuksien keskellä eläville ihmisille – myös niille, jotka joutuvat pohtimaan ja etsimään ratkaisuja turvallisuusuhkiin. Jumalan Henki heitä johtakoon oikeisiin johtopäätöksiin.

Kiitos, että haluat olla tukemassa rukouksin ja taloudellisesti järjestömme työtä, joka perustuu Raamatun sanan kunnioitukseen ja ikuisesti kestävään turvaan Jeesuksessa! Sanoma Jumalan rakkaudesta on vastaus kaikkien ihmisten ja kansojen turvattomuuteen.

Tuula Siljanen
Kirjoittaja toimii Lähi-idässä koulutus- ja opetustehtävissä.

Lahjoita tähän työhön: