Messiaaninen juutalainen teologian tohtori Richard Harvey vieraili Kansanlähetysopistolla Ryttylässä luennoimassa muun muassa messiaanisesta juutalaisuudesta ja sen piirissä vaikuttavista eri teologisista näkökulmista.

”Kun tunnet ja osaat sanoittaa oman hengellisen elämäntarinasi, osaat kuunnella toisenkin tarinaa”, Richard Harvey opetti Kansanlähetysopistolla. Kuva: H T

Richard Harvey: Tarina avaa sydänten ovia

Messiaaninen juutalainen teologian tohtori Richard Harvey vieraili Kansanlähetysopistolla Ryttylässä luennoimassa muun muassa messiaanisesta juutalaisuudesta ja sen piirissä vaikuttavista eri teologisista näkökulmista. Harvey puhui myös luterilaisuuden ja kristittyjen suhteesta juutalaisiin sekä siitä, miten eri tarinat, kysymykset ja maailmankuvat noiden termien takana voidaan hyödyntää ihmisen kohtaamisessa ja ymmärtämisessä.

Jokaisella on tarinansa siitä, mihin hän uskoo ja miksi. Harvey rohkaisi kuulijoita evankelioimaan kertomalla toisille juuri tuota omaa elämäntarinaansa. Aito oman maailmankuvan raottaminen toiselle on hyvä tapaa jakaa uskoa.  Evankeliumi ei saa olla suorittamista, jossa kristitty antaa toiselle vastauksia omiin kysymyksiinsä. Jotta ymmärtäisi toisessa ihmisessä ääneen lausumattomatkin kysymykset, on seistävä rinnalla enemmän kuin parin lauseen verran. On annettava aikaa koko tarinalle.

”Kun tunnet ja osaat sanoittaa oman hengellisen elämäntarinasi, osaat kuunnella toisenkin tarinaa. Elämänsä sanoittaminen voi olla vaikeaa, mutta sen opeteltuasi pystyt helpommin linkittämään ihmiset tarinoineen Raamatun tarinaan, eli Jumalan pelastusuunnitelmaan. Ole aito ja rakasta. Ihmisen kohtaaminen hengellisesti on itse asiassa juutalaisen ystäväsi Jeesuksen ja hänen tarinansa esittelemistä”, Harvey innosti kuulijoita.

Richard Harvey antoi jokaiselle kuulijalle tehtäväksi piirtää oma elämäntarina kuvallisina ja sanallisina osasina ja harjoitella keskustelun avaamista hyvin juutalaiseen tyylin – kerronnan ja kysymysten kautta. Hän evästi, että rabbitkin ohjaavat usein oppilaitaan vastaamaan kysymykseen uudella kysymyksellä. Ja tietenkin vastauksen kuuntelemisella. Näin syntyy syvempiä keskusteluja. Siellä missä on kaksi juutalaista, siellä on vähintään kolme mielipidettä; näin kuuluu juutalaisten oma vanha sanonta.

Juutalaiset ovat siis kansana tarinan kertomisen osaajia. Keskustelu- ja jakamiskulttuuri on osa heidän maailmankuvansa hahmottamista. Vaikka juutalaisuuden suuntauksia onkin kirjava määrä, jokaisella  juutalaisellakin on oma tarinansa, joka liittyy historiallisesti ja tulevaisuudessa Raamatun tarinaan, uskoivatpa he Jumalaan tai eivät.

Pelkästään messiaanisessa eli Jeesukseen Messiaana uskovassa juutalaisuudessa on yllättävän monta teologiaa, ihmis- ja maailmankuvaa. Uskonnollisessakin juutalaisuudessa, joka uskoo vain Vanhaan testamenttiin, on monta suuntausta ja tulkintatapaa. Tohtori Harvey pitää tärkeänä tuntea ajatuksia ja tarinoita noiden suuntauksien takana, sillä se antaa avaimia yhteyden rakentamiseen. Siellä missä ei kuunnella toisen tarinaa ja kurkisteta maailmaa toisen silmien kautta, on paljon väärinymmärryksiä. Nuo väärinymmärrykset osaltaan rikkovat yhteyttä, vaikka olisi kyse uskovista ihmisista ja ryhmistä.

Harvey on kirjoittanut useita kirjoja, jotka käsittelevät eri teologisia näkemyksiä suhteessa juutalaisiin. Hän on kirjoittanut myös kirjan Martti Lutherista suhteessa juutalaisiin ja toivoo kirjan avaavan yhteyttä, anteeksiantoa ja ymmärrystä juuri luterilaisessa maailmassa.

Heidi T