Moskovan Raamatunkäännösinstituutti on julkaissut kirjasen uudella kielellä.  Siperialaisen tunguusikieliin kuuluvan evenin kielen Lamunhinin murteelle on käännetty 25 kuvitettua Raamatun kertomusta

Evenit asuvat Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä valtavalla alueella, Sahan (ent. Jakutian) tasavallan luoteisosasta Kamtšatkalle ulottuvalla alueella. Kuva on Sebjan-Kul -nimisestä kylästä.

Raamatun ydinkertomukset julkaistiin evenin kielellä

Moskovan Raamatunkäännösinstituutti on julkaissut kirjasen uudella kielellä.  Siperialaisen tunguusikieliin kuuluvan evenin kielen Lamunhinin murteelle on käännetty 25 kuvitettua Raamatun kertomusta sisältävä kirjanen. Piakkoin kertomuksista tulee myös kuunneltava audioversio. Kansanlähetyksen työntekijä on ollut mukana kertomusten tarkistuksessa.

Evenin kieltä puhuu noin 5 600 ihmistä. Evenit asuvat Siperiassa ja Venäjän Kaukoidässä valtavalla alueella, Sahan (ent. Jakutian) tasavallan luoteisosasta Kamtšatkalle ulottuvalla alueella.  Eveneistä 800 puhuu Lamunhinin murretta. Se on murre, joka on säilyttänyt suurimman määrän perinteiseen kulttuuriin liittyvää sanastoa.

Monet evenit pitävät Jumalaa venäläisten Jumalana. Juuri julkaistut raamatunkertomukset  voivat toimia siltana, joka  vie evenit näkemään Jumalan kaikkien kansojen Jumalana, siis myös omanaan. Siksi Raamatun ydinkertomukset on kerrottu tavalla, jossa otetaan huomioon heidän oma kulttuurikontekstinsa ja elinpiirinsä.

Kirjassa on 25 Raamatun keskeisintä kertomusta maailman luomisesta Kristuksen toiseen tulemiseen. Kirjan neljäkymmentä värikuvaa tuotti eveniläinen taiteilija, joka otti selkeästi ”kotiuttavan” lähestymistavan tekstin havainnollistamiseksi. Toisin sanoen kertomukset näyttävät Raamatun maailman sellaisena kuin se näkyy keskimääräisen eveniä puhuvan silmin.

Lähtökohta tekstin tuottamiseksi tässä versiossa on myös hieman erilainen kuin Moskovan Raamatunkäännösinstituutin tavallisesti käyttämä: äidinkielenään eveniä puhuvia pyydettiin kertomaan  kuulemansa Raamatun tarinat uudelleen käyttäen suullisen perinteensä tyypillisiä piirteitä. Sen jälkeen tämä teksti kirjoitettiin muistiin. Toisin sanoen teksti on vapaammin käännettyä kuin jae jakeelta tehty käännös. Tuloksena syntynyt teksti tarkistettiin huolellisesti, niin että se vastaisi Raamatun alkukielisten tekstien ”henkeä”.

Niitä eveneitä silmällä pitäen, jotka eivät enää täysin osaa omaa kieltään, kulkee tekstin rinnalla venäjänkielinen käännös. Se on käännetty suoraan eveninkielisestä tekstistä.

Kirjan 250 kappaleen painos jaetaan pian Lamunhinin murteen puhujille heidän kyliinsä. Eräs Sebjan-Kulin kylän asukas äänitti tekstin, ja se on pian saatavilla Moskovan Raamatunkäännösinstituutin verkkosivuilla yhdessä kirjan PDF-version kanssa.

 

 

Tallenna