PG-5097

Lapset ovat ohjelmoituja eri harrastusten ja kerhojen kanssa. Seurakuntien pitää kyetä tarjoamaan ”hyödyllistä” ohjelmaa, jotta vanhemmat sallisivat lasten tulla. Pidämme lapsille englantimuskaria ja englantipiiriä. Kuva: Philippe Gueissaz