Vajaa kolme vuotta sitten Opetushallituksesta eläkkeelle jäänyt MMT Raija Timonen kokee eläkkeellä olon mielekkääksi. On enemmän aikaa työskennellä Jumalan valtakunnan

Raija Tmonen palvelee tekemällä kirjallisia töitä Kansanlähetykselle. Kuva: Elina Kinnunen

Lähetys on alusta asti ollut läheinen asia Raija Timoselle

Vajaa kolme vuotta sitten Opetushallituksesta eläkkeelle jäänyt MMT Raija Timonen kokee eläkkeellä olon mielekkääksi. On enemmän aikaa työskennellä Jumalan valtakunnan työn hyväksi.

–    Tulin uskoon vuonna -69 Helsingissä opiskellessani. Siihen aikaan opiskelijamaailmassa oli herätystä. Oli luonnollista tulla Kansanlähetyksen toimintaan. Lähetys, jos mikä, on aina ollut lähellä sydäntäni. Sain opetusta, että jokainen on joko lähtijä tai lähettäjä.

Timonen kiinnostui raamatunkäännöstyöstä, mutta elämä meni toisin.

–    Olemme mieheni kanssa tehneet lähetystyötä olemalla useiden lähettien lähettäjinä. Vuonna 2006 lähtijänkipinä alkoi elää ajatuksissa. Naistenpäivillä eräs lähetti kertoi innostavasti, että lähetyskentälle voi lähteä vielä varttuneenakin. Hän oli tavannut tällaisia lähettejä omalla työalueellaan. Jumala tarkoitti, että mä kuulen tuon.

Vapaaehtoistöihin

Timonen ilmoitti työpaikallaan haluavansa käyttää vuorotteluvapaata. Jumala johdatti ja asia lähti etenemään.

–    Lähdin Kansanlähetyksen kautta Keski-Aasiaan puoleksi vuodeksi. Suunnittelin ja toteutin paikallisille ihmisille kursseja, joilla opiskeltiin opetustaitoja. Se oli hyvä ja mielenkiintoinen kokemus, relevantti työhöni nähden.

Etiopiassa Seija Timonen kuuli ja näki kuinka paikallisten elämä on muuttunut lähetystyön avulla. Kuva: Jukka Kallioinen

Etiopiassa Raija Timonen kuuli ja näki kuinka paikallisten elämä on muuttunut lähetystyön avulla. Kuva: Jukka Kallioinen

Eläkkeelle jäätyään Timonen on ollut kolme muutaman kuukauden jaksoa vapaaehtoistyössä Etiopiassa.

–    Olin Mekane Yesus kirkon seminaarissa Kansanlähetyksen lähetin Tuula Siljasen apuna laatimassa uutta opetussuunnitelmaa ja kehittämässä laatujärjestelmää. Kaikki kehitys edellyttää mielestäni koulutusta. Jos ei osaa lukea ja kirjoittaa ei pysty hankkimaan tietoa, jonka avulla kehittää itseään ja elinympäristöään. On turhaa saarnata ihmiselle, joka on nälkäinen, sairas tai koditon. Siksi lähetystyössä on oltava valmis tarvittaessa auttamaan myös elämän perustarpeiden tyydyttämisessä. Se voi olla vaikkapa puhtaan veden hankkimista. Erään toisen lähetysjärjestön kehitysyhteistyöprojektin loppuarvioinnissa oli koskettavaa nähdä muutos, jonka projektissa annettu aineellinen ja henkinen apu oli saanut aikaan naisten ja koko perheiden elämässä. Naiset ihmettelivät, miksi kristityt auttavat heitä. Palkitsevaa oli kuulla aidosti kiitollisuudella annettu palaute, että työ on ollut arvokasta ja auttanut heitä ratkaisevalla tavalla.

Palvellen palvelutyölinjalla

Timonen on ollut Kansanlähetyksessä luottamustehtävissä liittohallituksessa ja aiemmin kansanlähetyspiirinhallituksessa. Nyt Timonen on Kansanlähetysopiston palvelutyölinjalla.

–    Opiskelu on joustavaa ja ohjelma räätälöidään kullekin sopivaksi. Olen saanut mielekkäitä työtehtäviä, joiden lisäksi olen voinut, valita Kansanlähetysopiston periodeja ja tapahtumia kiinnostuksen mukaan. Olen voinut työskennellä välillä etänä, mikä on mukavaa koska asun Jyväskylässä. Näin olen voinut jakaa aikaani paremmin lapsenlasten ja kodinkin kesken. Etätyö on ollut mahdollista kun olen tehnyt kirjallisia töitä, mm. Kansanlähetyspäiville lähetysnäyttelyyn tulevan työalainfon kokoamista ja Kansanlähetyksen vuosiraportin tekstin kokoamista ja muokkaamista. Kirjallinen työ on tuttua työelämästä, mutta nyt itse lähetyskentällä olleena, on helpompi työstää lähetyksen tekstejä, kun ymmärtää paremmin taustoja. Olen myös Raamattulomalla vastaanotossa, mikä on tuttua jo aiemmasta talkootyöstä Ryttylässä.

Antamista ja saamista

Palvelutyölinjan opintoihin kuuluu myös periodeja ja tapahtumia. Kuva: Tode Jurvanen

Palvelutyölinjan opintoihin kuuluu myös periodeja ja tapahtumia. Kuva: Tode Jurvanen

Timonen iloitsee, että palvelutyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.

–    Saa käyttää lahjojaan evankeliumin eteenpäin viemisessä ja oppia uutta itsekin. Saa hyvän mielen ja työskennellä kivassa ilmapiirissä kivojen ihmisten kanssa. Erilaiselle osaamiselle on käyttöä ja toivonkin, että useammat innostuisivat tulemaan.

Kiitollisin mielin

–    Mun kohdalla Jumala johdatti näin, ei tullut raamatunkääntäjää. Olen kiitollinen siitä, että on ollut mahdollisuus kuitenkin osallistua lähetystyöhön monilla eri tavoilla. En sulje sitäkään pois, että lähtisin vielä jonnekin kauemmas auttamaan, jos avautuu uusia mahdollisuuksia.

Teksti: Elina Kinnunen