Tilaa Suuressa mukana -sähköpostiviesti

Kummilapsitoimintamme alkoi Agaron kaupungissa kesällä 2007. Nykyisin toiminta on laajentunut myös Bongan, Sokorun ja Limun kaupunkeihin, Länsi-Etiopiassa. Kaupungeissa on aids-orpoja

Etiopian kummilapsityö

kummilapsityo

Kummilapsitoimintamme alkoi Agaron kaupungissa kesällä 2007. Nykyisin toiminta on laajentunut myös Bongan, Sokorun ja Limun kaupunkeihin, Länsi-Etiopiassa. Kaupungeissa on aids-orpoja ja heikosti toimeentulevien perheiden lapsia. Lasten vanhemmat ovat usein työttömiä yksinhuoltajia tai lapset asuvat sijaisperheessä. Kummilapsia on yhteensä 440 ja heillä jokaisella on Suomessa kummi tai kummiryhmä.

Tuellasi kummilapsi saa
– kodin, ravinnon ja koulunkäynnin: koulumaksut, -vaatteet, opiskelutarvikkeet
– 2 kertaa vuodessa terveystarkastuksen, sairaanhoitokulut
– kristillistä opetusta, harrastus- ja liikuntaohjelmia
– valmentavaa opetusta ammatilliseen koulutukseen , ATK-taitoja
– perheet saavat ruoka-avustusta ja hygieniatarvikkeita

Tarjoamme lapsille kodin, ravinnon sekä mahdollisuuden koulunkäyntiin. Koulutus on erittäin tärkeää, erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Kummilapsille tarjotaan myös terveystarkastukset ja tarvittaessa sairaanhoito. Vapaa-aikana lapsille järjestetään erilaista harrastus- ja liikuntaohjelmaa. Lapset ovat itse perustaneet kuoroja ja opintokerhoja. Kun lapset saavuttavat yläasteiän, heille annetaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaa opetusta ja ATK-taitoja. Kasvatusperheiden vanhemmille järjestetään myös koulutusta , jossa käsitellään tervettä perhe-elämää, lasten oikeuksia ja tasa-arvokysymyksiä. Perheille annetaan ruoka-avustusta ja hygieniatarvikkeita. Kummilapset ” kasvavat ulos” ohjelmasta noin 20 vuoden iässä. Joskus perheet muuttavat pois kohdekaupungistamme eikä kummilapsen koulunkäyntiä enää voida tukea ja seurata. Tilalle valitaan niissä tapauksissa uusi lapsi.

Kummilapset ja kummilapsityön valvonta
Lapset valitaan tukiohjelmaan 6-9-vuotiaina paikallisten sosiaaliviranomaisten suosituksella. Apu kohdennetaan niille perheille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Kummilapset ja kasvatusperheet ovat taustaltaan protestantteja, Etiopian ortodoksikristittyjä tai muslimeja.

Kummilapsityö tapahtuu paikallisseurakunnan yhteydessä ja on avoimesti kristillistä. Jokaisessa kaupungissa on kaksi palkattua etiopialaista työntekijää, jotka valvovat lasten koulunkäyntiä. He myös vierailevat kodeissa tarkastamassa lasten elinympäristön ja muut olosuhteet. Lapset käyvät normaalia valtion koulua, mutta yleensä lauantaisin he kokoontuvat paikallisen Mekane Yesus- kirkon pihapiirissä omana ryhmänään. Lauantain kerhoissa heille opetetaan mm. käytöstapoja, terveystietoa ja raamatunkertomuksia. Työntekijät raportoivat toiminnasta paikallisille viranomaisille sekä Etiopian Mekane Yesus -kirkon johdolle.

Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä on säännöllisesti yhteydessä projektin työntekijöihin. Hän toimii neuvonantajana, huolehtii työntekijöiden koulutuspäivistä ja on mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Suomessa työtä ja yhteydenpitoa hoitaa vapaaehtoinen työryhmä Satakunnan ja Päijät-Hämeen Kansanlähetyksessä.

Kutsumme sinua varakummiksi tai työn kannatusjäseneksi
Lasten kasvaessa myös tarpeet lisääntyvät ja muuttuvat. Lisää tukea tarvitaan ammatillisten ja käden taitojen opetuksessa, kerhotilojen rakentamisessa sekä pienten retkien ja muun virkistyksen järjestämiseen lapsille ja perheille. Tarvitsemme aika ajoin myös uusia kummeja poisjäävien tilalle. Varsinainen kummi sitoutuu 30 euron kuukuaismaksuun.

Miten voin ryhtyä kannatusjäseneksi tai varakummiksi

1.Voit antaa säännöllisen tai kertaluontoisen vapaehtoisen summan lasten tukemiseen.

Kummilapsityön kannatustili : FI14 5043 1920 0034 52,
Saaja: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Viite 70894

2. Voit ilmoittautua kannatusjäseneksi, jolloin saat kummilapsityön uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

3. Voit ilmoittautua varakummiksi, jolloin otamme sinuun yhteyttä, kun joku nykyisistä kummeista jää pois. Lähetämme sinulle kummilapsityön uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.
Ilmoita: Nimesi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Kummilapsityön uusin esite

Yhteystietoja:

Saara Kantanen puh 044 292 2308,
Päijät-Hämeen Ev.lut.Kansanlähetys,Saimaankatu 5 B 113,15140 Lahti
sähköposti; kummilapsityo.lahti@sekl.fi

Aino Pihlava puh. 044 321 6457,
Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys, Eteläpuisto 10 A, 28100 Pori
sähköposti: kummilapsityo@sekl.fi

Tallenna

Lähetystyö