Suomen lähetysjärjestöt ja seurakunnat käyttivät vuonna 2015 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 83 miljoonaa euroa. Hallintokuluihin varoja käytettiin aiempaa vähemmän. Tiedot ilmenevät

Kansanlähetys on saanut suurella kiitollisuudella olla todistamassa vapaaehtoistyön kasvua, halukkuutta kantaa taloudellista vastuuta yhdessä ja omistautumista evankeliumin asialle.

Kristityt tekevät kokonaisvaltaista lähetystyötä. Se maksaa.

Suomen lähetysjärjestöt ja seurakunnat käyttivät vuonna 2015 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan 83 miljoonaa euroa. Hallintokuluihin varoja käytettiin aiempaa vähemmän.

Tiedot ilmenevät Suomen lähetysneuvoston (SLN) julkaisemasta tilastosta, joka kattaa lähes kaikki Suomen lähetystyötä tekevät järjestöt ja kirkot. Tilasto on järjestyksessään toinen, joka osoittaa laskua järjestöjen varojen käytössä sitten vuoden 2009, jolloin tilastoa alettiin koota.

Vuonna 2015 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnattujen varojen määrä laski noin miljoonalla. Siinä missä yleishallinnolliset ja henkilöstökulut pienenivät, ulkomaan hankkeiden ja työalueen kulut kasvoivat hieman.

Kaiken kaikkiaan Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöt käyttivät ulkomaiseen työhön yhteensä 83 milj. euroa. Ulkomaisen toiminnan kulut olivat 64,5 milj. euroa, ulkomaantyön tukitoiminnan kulut kotimaassa 12,6 milj. euroa ja yleishallinnon kulut 5,8 milj. euroa.

Ulkomaisen toiminnan kulut jakaantuivat seuraavasti: avustuksiin ja kehitysyhteistyöhankkeisiin 32,9 milj. euroa, lähetys- ja avustustyöntekijöiden henkilöstökuluihin 18,5 milj. euroa, kuluihin työalueella 7,7 milj. euroa, ja ulkomaantyön suunnittelu- ja seurantakuluihin 5,2 milj. euroa.

Jäsenjärjestöt saivat tuloja lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa varten yhteensä 87 milj. euroa (vuotta aiemmin 88,8 milj. euroa.) Tulot muodostuivat seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta (joka sisältää testamentit), julkisesta rahoituksesta ja muista tuotoista.

Ulkomaisen työn tukitoiminnat kotimaassa koostuivat seuraavasti: varainhankinta ja viestintä 6,1 milj. euroa, koulutus- ja kasvatustoiminta 4,1 milj. euroa, toimintojen suunnittelu ja seuranta 2,3 milj. euroa.

Luvut perustuvat järjestöjen Lähetysneuvostolle antamiin tietoihin. Tilasto koottiin vuoden 2016 aikana ja julkaistiin aikataulustaan myöhässä 1.7.

Kristityt tekevät kokonaisvaltaista lähetystyötä Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajuiselle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi (esim. Matt. 28: 18—20). Vuonna 1919 perustettuun Suomen Lähetysneuvostoon kuuluu 30 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä, jotka kuuluvat eri tunnustuskuntiin. Kirkon Ulkomaanapu ei ole SLN:n jäsen, eivätkä sen tulot ja menot siten ole mukana tilastossa.

Valokuva: Kansanlähetyksen Päijät-Hämeen piiri