Viestintäpäällikkö Anne Lepikko

Lähetystyö on ollut sydäntäni lähellä nuoresta tytöstä lähtien.  Lähetyskutsuni toteutuu Kansanlähetyksen keskustoimistossa Ryttylässä viestinnän tehtävissä.

Olet varmaan kuullut tarinan presidentti Kennedyn vierailusta Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirastossa Nasassa. Kohdatessaan siivoojan hän kysyi tältä, mitä tämä tekee työkseen. Siivooja vastasi. ”Minun tehtäväni on auttaa lähettämään ihminen kuuhun.”

Samalla tavalla lähetysjärjestössä on monia tehtäviä, jotka pitää tehdä, jotta toiset tehtävät voisivat toteutua. Teen työtäni siksi, että evankeliumi voisi saavuttaa kaikki ihmiset ja kaikki kansat.  Viestinnässä se tarkoittaa sitä, että tietoisuus lähetystyöstä leviää ja ihmiset voivat tulla mukaan elämää suurempaan tehtävään.

Moniarvoistuvassa yhteiskunnassa kristillisten järjestöjen on tärkeää näkyä eri viestintävälineissä. Kertomalla työstämme me lisäämme tietoisuutta siitä, millainen järjestö Kansanlähetys on ja mitkä arvot ohjaavat toimintaamme.

Kansanlähetyksen arvoista sydäntäni lähinnä on palvelualttius:

  • Vastaamme lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin arjen keskellä.
  • Olemme palveleva ja rukoileva yhteisö.
  • Annamme elämämme alttiiksi lähimmäistemme hyväksi.
  • Etsimme ja kokeilemme palvelun ja kristillisen todistuksen uusia muotoja.
  • Rakastamme, koska Kristus on rakastanut meitä.

Tule mukaan tukemaan työtäni taloudellisesti ja rukouksin.

Kuva: Esimieheni Mika Tuovisen 50-vuotissyntymäpäiviltä Ryttylässä. Kuva: Philippe Gueissaz