Maaliskuisena viikonloppuna pienehkö mutta ainutlaatuinen joukko nuoria aikuisia tapasi Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Kaikkia heitä yhdistää se, että he kasvoivat lapsina vieraassa

Finnish body foreign soul -leiriläiset prosessoivat kokemuksiaan ryhmäharjoitusten kautta.

Kolmannen kulttuurin kasvatit

Maaliskuisena viikonloppuna pienehkö mutta ainutlaatuinen joukko nuoria aikuisia tapasi Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Kaikkia heitä yhdistää se, että he kasvoivat lapsina vieraassa kulttuurissa.

– Olemme vuosien mittaan viettäneet monta hienoa viikonloppua yhdessä. Koemme vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja meidän on helppo olla toistemme kanssa, kertoo Third Culture Kids (TCK) -viikonlopun järjestänyt Elias, joka asui elämänsä ensimmäiset 15 vuotta Keski-Aasiassa.

TCK eli kolmannen kulttuurin lapset, joita sanotaan myös matkalaukkulapsiksi, ovat saaneet keskenään hyvin erilaisia kokemuksia eri paikoista. Jokaisella on kuitenkin kansainvälinen historia. Heidän identiteettiinsä sisältyy kotimaan ja asuinseudun kulttuurien lisäksi ”kolmas kulttuuri”:  ulkomaalaisuus ja sopeutuminen monikansallisiin yhteisöihin, kuten kouluun tai vanhempien työyhteisöön. Siksi heille on luontevampaa samaistua toistensa kanssa kuin yhdessä maassa koko ikänsä asuneiden kanssa.

Kolmannen kulttuurin lasten perheet ovat päätyneet asumaan muualla kuin kotimaissaan eri syistä. Vanhemmat voivat olla ulkomailla esimerkiksi lähetystyöntekijöinä, diplomaatteina, sotilastehtävissä, kehitysyhteistyössä tai yritysten edustajina.

Rikkautta, muttei ilman haasteita

– Minä elin koko lapsuuteni hyvin kansainvälisessä kristillisessä yhteisössä, ja kävin järjestömme kristillistä koulua sekä myöhemmin toisessa maassa kansainvälistä kristillistä sisäoppilaitosta. 15-vuotiaana muutin vanhempieni kanssa Suomeen, Elias kertoo.

Eliaksen mielestä TCK-lapsena kasvamisen antaa elämään rikkautta.
– Meille kehittyy kyky nähdä ihmiset ihmisinä, riippumatta kansallisuudesta, kielestä, ihonväristä tai kulttuurista. Useimmiten pystymme ennakkoluulottomasti kohtaamaan uusia asioita.

Matkalaukkulapsilla on myös haasteita, jotka kulkevat mukana aikuisiälläkin. Elias kertoo usealle tutusta juurettomuuden tunteesta ja tarpeesta päästä matkustamaan. Ystävät ovat usein ripoteltuna ympäri maailmaa. Lisäksi Elias kertoo vaikeudesta surra menetyksiä.

Aikuiset matkalaukkulapset tarvitsevat tukea ja yhteyttä

Suomessa kirkon lähetysjärjestöt  järjestävät joka kesä yhteisen Finnish body foreign soul -leirin 13–20-vuotiaille lähetyslapsille. Lisätietoa näistä leireistä saa Kansanlähetyksen lähettikuraattorilta.
Eliaksella on näky tukea eritaustaisia TCK-aikuisia. Tulevaisuuden tavoitteena on järjestää kerran tai kahdesti vuodessa näiden aikuisten viikonlopputapahtuma.

– Ainakin omana haaveenani on, että siihen osallistuisi kaikkia ikäluokkia aina nuorista aikuisista mummoihin ja vaareihin asti. Haluaisin, että tapahtumista voisi löytyä yhteys kaikille, joilla on kansainvälinen historia – niille, jotka eivät ole olleet ulkomailla kristillisen lähetysjärjestön lähettäminä, kuten diplomaatti- ja bisneslapset, ja yhtä lailla myös niille, joiden vanhemmat ovat olleet kristillisessä työssä.

Kansanlähetyksen lähettiperheillä on tällä hetkellä lähes 60 kouluikäistä tai nuorempaa lasta.