Kansanlähetysopistossa Ryttylässä Riihimäen lähellä on noin kahden viime vuoden aikana voinut opiskella palvelutyölinjalla osallistuen opiston toimintaan ja opetukseen. Muita linjoja opistossa

Kansanlähetysopiston palvelutyölinja laajenee

Kansanlähetysopistossa Ryttylässä Riihimäen lähellä on noin kahden viime vuoden aikana voinut opiskella palvelutyölinjalla osallistuen opiston toimintaan ja opetukseen. Muita linjoja opistossa on kuusi: raamattu-, apologia-, nuorisotyö-, kansainvälisyys- ja lähetyslinja sekä maahanmuuttajalinja. Nyt aiotaan laajentaa palvelutyölinjalla opiskelua myös Ryttylän ulkopuolelle eri puolille Suomea. 

Käytännön töitä ja uskossa vahvistumista

 ”Palvelutyölinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia vastuunkantajana erilaisissa käytännön tehtävissä kristillisessä yhteisössä ja oppilaitoksessa”, sanoo palvelutyölinjan linjavastaava Timo Tuikka.

Hän kertoo, että opiskelu linjalla perustuu pääsääntöisesti työssä oppimiseen. Muita tavoitteita ovat yhteisöllisyyden ja tiimityöskentelyn oppiminen sekä kristillisen uskon ja elämän vahvistuminen.

Linjalle hakee eri ikäisiä ihmisiä erilaisista elämäntilanteista, lukion juuri päättäneistä aina eläkeläisiin saakka. Osa haluaa tulla vain esimerkiksi kesäajaksi, osa vuodeksi. Lähetyskeskuksessa asuminen ja työskenteleminen on Tuikan mukaan useimmille varsin hyvä kokemus, ja monet haluavat jatkaa linjalla opiskelua uuden aikajakson, kun edellinen päättyy. Opiskeluajoista sovitaan joustavasti hakijan tilanne huomioiden.

IMG_6163


Timo Tuikka arvioi, että kokemukset linjasta ovat sen alkuvaiheissa olleet pääsääntöisesti myönteisiä. Haasteitakin on silti monenlaisia. Lähetyskeskuksessa pitää kartoittaa opiskelijoille sopivat työtehtävät, niin että ”oikeat henkilöt palvelisivat oikeilla paikoilla”. Opiskelijoilla on omia erityishaasteita, ja he tarvitsevat riittävän työnohjauksen, jotta he oppisivat toimimaan erilaisissa tehtävissä erilaisten ihmisten kanssa. 

 Tuikka on kuullut palautetta linjan hyvästä palvelusta lähetyskeskuksen eri osastoilta, kuten Nuorten Maailman junnutyöstä ja kotimaisen ja ulkomaisen työn osastolta − ei siis pelkästään opiston puolelta. ”Linjavastaavana näen ehkä helpommin erilaiset haasteet ja kehittämiskohteet, joten antaisin sille tyydyttävän arvosanan”, hän sanoo.

 Palvelemaan pääsee myös maakuntiin

Kansanlähetyksen kotimaan työn koordinaattori Anssi Savonen uskoo, että palvelutyölinjalla on valoisa tulevaisuus.

”Kansanlähetyksellä on paljon myös Ryttylän ulkopuolella palvelupaikkoja, joissa Kansanlähetysopiston palvelutyön linjalaiset voisivat olla oppimassa ja opiskelemassa. Toimintaa on 17 kansanlähetyspiirissä kaikissa Suomen maakunnissa. Lisäksi kotimaan toiminnaksi lasketaan myös Kansanlähetyksen työ Ruotsissa.

Kansanlähetyspiireissä on haastavia tehtäviä kaikenlaisille opiskelijoille. Palvelutyölinjalaisia tarvitaan markkinoinnin, median, varainhankinnan ja tapahtumajärjestelyjen tehtävissä. Myös pienryhmien ja tilaisuuksien vetämisestä, toimistotöistä sekä tavoittavasta työstä kiinnostuneille opiskelijoille on tarvetta eri puolilla Suomea”, Savonen luettelee.

Palvelutyölinjalla on suuret mahdollisuudet

Laajemmin koko Suomeen levittäytyessään palvelutyölinjassa yhdistyisivät Kansanlähetysopiston perinteisempien linjojen monet hyvät puolet. Eri puolilla maata tapahtuvassa palvelutyölinjan opiskelussa olisi nuorisotyölinjan aktiivisuutta, kansainvälisyyslinjan tuntemattomaan heittäytymistä, raamattulinjan Raamatun äärellä oloa sekä apologialinjan kysymysten käytäntöön panoa todellisissa kohtaamisissa suomalaisten kanssa.

”Tekisi jopa mieli puhua uudesta linjasta: Kansanlähetysopiston kotimaantyön linjasta. Kotimaantyön linjalle olisi helppo tulla niidenkin, joilla ei elämäntilanteestaan johtuen ole mahdollisuutta muuttaa Ryttylään. Valtaosa kotimaantyön linjan opiskelusta olisi opiskelua omassa maakunnassa Kansanlähetyspiirin osoittamissa tehtävissä. Suosittelen opiskelua tällä linjalla kaikille, joilla on halu oppia uutta hengellisestä työstä ja jotka haluavat olla suuressa mukana kotimaassa!”

tuikka3_timo4_2012pg

Kuvassa palvelutyölinjan linjavastaava Timo Tuikka

Timo Tuikka näkee samoin: ”Anssi tuossa kiteytti hyvin vision. Tuohon suuntaan on hyvä tähdätä. Asian esillä pitäminen ja rekrytointi ovat tässä vaiheessa erityisen tärkeitä, jotta tämä toteutuisi.

Tuikka kehottaa pitämään mielessä palvelutyölinjan mahdollisuudet laajemminkin Kansanlähetysliikkeen kotimaantyön palveluksessa. Hän toivoo, että Suuressa mukana -sivuston lukijat suosittelevat  linjaa myös ystävilleen, joiden elämäntilanteessa sellainen olisi hyvä mahdollisuus saada erilaista työkokemusta ja kokea samalla turvallista kristittyjen yhteyttä sekä kasvaa vastuunkantajana ja itsensä johtamisessa erilaisissa tehtävissä ja työtiimeissä.

Tutustu Palvelutyölinjaan tästä:
PALVELUTYÖLINJA – EVANKELIUMIA PALVELEMASSA