Kansanlähetys järjestää keskeiset toimintansa uudella tavalla voidakseen entistä tehokkaammin toteuttaa visiotaan Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille. Muutokset koskevat keskustoimiston osastorakennetta, toimenkuvia

Lähetysjohtaja Mika Tuovisen (kuvassa vasemmalla) johdolla Kansanlähetyksen työtä vie eteenpäin uusi johtoryhmä: viestintäjohtaja Salla Kurppa-Silva, apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola ja kotimaisentyönosaston johtaja Jukka Repo. Kuva: Harri Turunen

Kansanlähetys kehittää rakennettaan  

Kansanlähetys järjestää keskeiset toimintansa uudella tavalla voidakseen entistä tehokkaammin toteuttaa visiotaan Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille. Muutokset koskevat keskustoimiston osastorakennetta, toimenkuvia ja johdon kokoonpanoa. Muutokset eivät koske 17 maakunnallista kansanlähetyspiiriä eivätkä Kansanlähetysopistoa.

Nykyisen kotimaisen ja ulkomaisen työn osaston sekä taloustoimiston ja lähetysjohtajan toimiston tilalle perustetaan neljä osastoa. Heinäkuun alusta lähtien perustettavaa uutta hallinto-osastoa johtaa apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Osaston vastuualueisiin kuuluvat organisaatio- ja taloushallinnon lisäksi henkilöstöhallinto ja tietohallinto sekä tapahtumien hallinnointi. Teijo Peltola hoitaa osastoa osatoimisesti 1.7.2018-30.6.2020. Tavoitteena on täyttää tehtävä kahden vuoden kuluttua kokotoimisella työntekijällä.

Kansanlähetys yhdisti kotimaantyön ja ulkomaantyön omaksi osastokseen noin kymmenen vuotta sitten. Uudistuksessa yksi laaja osasto jaetaan takaisin kahdeksi osastoksi kahden johtajan vastuulle. Apulaislähetysjohtaja Peltola johtaa ulkomaantyönosastoa osa-aikaisesti.

Kotimaantyönosaston osa-aikaiseksi johtajaksi kutsuttiin ulkomaantyön aluekoordinaattori Jukka Repo. Hän hoitaa edelleen  myös aluekoordinaattorin tehtäviä . Pastori Jukka Revolla on pitkä lähetystyön kokemus ja hän on toiminut myös piirijohtajana Etelä-Saimaan kansanlähetyspiirissä. Kotimaantyö jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: Kansanlähetyspiirien työn tukeminen, nuorisotyö sekä valtakunnallinen opetus- ja evankelioimistyö, joka pitää sisällään myös valtakunnallisen avioliitto- ja perhetyön.

Viestinnän ja kumppanuussuhteiden hoitamiseksi muodostetaan koko Kansanlähetysliikettä palveleva viestintäosasto. Osastoa johtaa viestintäjohtaja Salla Kurppa-Silva. Osaston tavoitteena on Kansanlähetyksen viestinnän, markkinoinnin, kumppanuussuhteiden hoitamisen ja mediavaikuttavuuden vahvistaminen.

Lähetysjohtajan toimisto lakkautetaan ja siellä toimineet työntekijät siirtyvät uusille osastoille. Näin lähetysjohtajan työpanosta vapautetaan Kansanlähetyksen työnäyn vahvistamiseen sekä teologiseen työskentelyyn. Lähetysjohtaja Mika Tuovinen toimii osastonjohtajien esimiehenä ja vastaa johtoryhmän, liittohallituksen ja liittokokouksen toiminnasta.

Lähtökohtana on, että kaikki uuden organisaatiorakenteen työntekijät tulevat Kansanlähetyksen keskustoimiston sisältä ja ovat Kansanlähetyksen palkkalistoilla. Keskustelut toimenkuvista ja niiden mahdollisista muutoksista aloitetaan heti työntekijöiden kanssa.

Uusi johtoryhmä aloitti heti

Organisaatiouudistuksen myötä Kansanlähetyksen johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Johtoryhmään kuuluvat lähetysjohtaja, hallinto-osaston johtaja, kotimaantyön osaston johtaja, ulkomaantyön osaston johtaja sekä viestintäosaston johtaja.

Johtoryhmässä on periaatteessa viisi henkeä, mutta koska hallinto-osastoa ja ulkomaantyön osastoa johtaa sama henkilö, johtoryhmän vahvuus on nyt neljä. Johtoryhmässä ovat Mika Tuovinen, Teijo Peltola, Jukka Repo ja Salla Kurppa-Silva. Uusi johtoryhmä aloitti työskentelynsä 26.5.2018.

Kansanopiston rehtori on mukana johtoryhmässä silloin kun käsitellään Kansanopiston asioita.

”Uudistukset tähtäävät työyhteisön kehittämiseen, tavoitteiden ja toimenkuvien selkeyttämiseen sekä yhteisen tiimityön lisääntymiseen. Haluamme, että arjen työssä työntekijät saavat toisiltaan tukea. Vaikka nyt luomme neljä osastoa, lisäämme vahvasti osastoja poikkileikkaavia tiimejä. Tämä kaikki vaikuttaa työilmapiiriin ja tuottavuuteen. Visiomme on valtava: Raamattu rakkaaksi – Evankeliumi kaikille. Rakenteen ja toimenkuvien tulee palvella tätä tehtävää”, lähetysjohtaja Mika Tuovinen totesi puheessaan henkilöstölle.

Uuden osastorakenteen mukainen toiminta alkaa 1.7.2018.

Anne Lepikko